Een Hathor Planetair Bericht Door Tom Kenyon: TRILLIUMS

 Een Hathor Planetair Bericht Door Tom Kenyon:

TRILLIUMS

https://tomkenyon.com

In dit bericht willen we een eenvoudige maar zeer effectieve methode met jullie delen om toegang te krijgen tot de quantum potentialen van jullie lichaam. Met deze techniek kunnen jullie gebruik maken van levens verbeterende subtiele energieën uit andere dimensies van bewustzijn.

TRILLIUMS

Trilliums zijn quantum veldeffecten die ontstaan wanneer twee subatomaire deeltjes samenkomen.

Naarmate atomen zich beginnen te vormen uit de binding van subatomaire deeltjes, worden deze quantum veldeffecten versterkt.

Terwijl atomen samenkomen om complexe moleculen te maken, worden de quantum veldeffecten veel ingewikkelder en geïntensiveerd.

Vanuit dit perspectief is jullie fysieke lichaam een ingewikkeld gechoreografeerde generator van in elkaar grijpende en interacterende quantum veldeffecten die spontaan ontstaan uit de cellen van jullie lichaam.

Deze cellulaire quantum veldeffecten hebben de neiging zich te ontwikkelen tot prachtig gecoördineerde kwantum attractoren die subtiel de energie van jullie lichaam in de cellen van jullie lichaam trekken. Dit proces speelt zich af of jullie je hiervan bewust zijn of niet. Het is een automatische en reflexieve actie van de cellulaire matrix waarnaar jullie verwijzen als jullie lichaam.

Er zijn verschillende eigenaardigheden over Trilliums. Een van deze is een raadsel in verband met hun aard. Ze werken onafhankelijk van jullie eigen bewuste bewustzijn en toch worden ze diep geraakt door jullie diepste kernopvattingen over de aard van de realiteit. Met andere woorden, Trilliums zijn geprogrammeerd – op het quantum niveau – door de onpeilbare en raadselachtige interface (raakvlakken/verbindingsdelen) tussen bewustzijn en materie.

Twee individuen die in dezelfde omgeving wonen, kunnen op hun beurt enorm verschillende subtiele energieën naar voren halen gebaseerd op hun kernopvattingen. Deze verschillen zouden dan zowel hun perceptie van de ‘realiteit’ (en wat ze als mogelijk achten) aanzienlijk kunnen beïnvloeden, als ook wat ze eigenlijk zouden kunnen bereiken binnen die waargenomen ‘werkelijkheden’.

Hoewel Trilliums zonder twijfel automatisch werken, gebaseerd op wat en hoe ze zijn geprogrammeerd om aan te trekken, worden ze ook vrij gemakkelijk beïnvloed door jullie gerichte intentie.

Met andere woorden, jullie kunnen beïnvloeden welke subtiele energieën worden aangetrokken naar jullie, door het gebruik van jullie eigen krachten van bewuste focus intentie.

De waarde van het werken met Trilliums is dat jullie naar julliezelf toe kunnen trekken, herstellenden en in evenwicht brengende energieën van andere niveaus van de Kosmos.

Dit betekent dat jullie niet beperkt zijn tot het aantrekken van levensonderhoudende en verheffende energieën van het fysieke vlak waar jullie fysieke lichaam toevallig in verblijft.

Het vermogen van Trilliums om levensonderhoudende en gunstige subtiele energieën aan te trekken van andere dimensies verder dan de fysieke planeet, is precies waarom wij deze informatie op dit moment met jullie delen.

Planetaire Veranderingen

In eerdere planetaire boodschappen hebben wij verschillende ecologische problemen aangepakt waarmee jullie planeet wordt geconfronteerd.

En voor een diepere context voor dit bericht raden we jullie ten zeerste aan een eerdere communicatie in het Engels getiteld Spatial Cognizancete lezen. (Opmerking: jullie kunnen dit vinden in de Hathor-sectie op onze website, www.tomkenyon.com).

In die boodschap hebben wij een aantal voorspellingen gedaan met betrekking tot trends binnen het ecosysteem van jullie aarde – specifiek wat ecologische wetenschappers het -Zesde Massale Het Doen Uitsterven Van- noemen.

Wanneer wij het hebben over het -Zesde Massale Het Doen Uitsterven Van-verwijzen wij naar het feit dat grote aantallen planten- en diersoorten gedurende vijf verschillende tijdperken van deze planeet zijn verdwenen.

Vanuit ons perspectief en vanuit het perspectief van veel ecologische wetenschappers, betreden jullie duidelijk het -Zesde Massale Het Doen Uitsterven Van-.

Dit gezegd hebbend, laten wij verduidelijken dat terwijl het -Zesde Massale Het Doen Uitsterven Van- een waarschijnlijkheid is in jullie tijdlijn, het niet een zekerheid is, omdat de loop van alle gebeurtenissen op het laatste moment kan worden veranderd. Als de mensheid echter haar relatie met de natuur en het ecosysteem van de aarde niet verandert, zal het -Zesde Massale Het Doen Uitsterven Van- onverminderd doorgaan.

Het -Zesde Massale Het Doen Uitsterven Van- betekent niet dat de hele mensheid zal worden vernietigd, maar het betekent wel dat een grote meerderheid van de mensheid zal worden beïnvloed.

Ons besef is dat de komende vijfentwintig jaar een snelle en radicale transformatie van jullie planeet en dus jullie collectieve bewustzijn zal inluiden.

De intensiteit van stormen over de hele wereld zal toenemen, waardoor ze steeds destructiever worden. De zeespiegel zal sneller stijgen dan verwacht. En degenen die in laaggelegen kustgebieden wonen, moeten misschien sneller het binnenland in trekken dan door uw wetenschappers is voorspeld.

Al deze ecologische veranderingen creëren immense overlevingsspanningen bij dieren in het wild en in alle botanische levensvormen zoals bomen en diatomeeën, kleine micro-organismen in de oceanen van jullie wereld.

Samen met bomen zijn diatomeeën en andere fytoplankton-organismen verantwoordelijk voor het creëren van een groot deel van de bruikbare zuurstof van de aarde.

De enorme boomreserves van de aarde worden bedreigd door meer dan herbebossing en zowel bomen als fytoplankton-organismen worden negatief beïnvloed door zowel de klimaatverandering als een toename van de wereldwijde toxiciteit die wordt gegenereerd door jullie moderne technologieën. De oceanen worden over bezuurd, en dit is een vernietigende verwoesting aan zowel oceanische als op het land gebaseerde levensvormen.

Als het -Zesde Massale Het Doen Uitsterven Van- onveranderd doorgaat, zal de meerderheid van de mensheid een deel van de geschiedenis van de aarde worden. Deze kleine groepen van de mensheid die erin slagen te overleven, zullen een andere orde van zijn zijn. Het zullen rentmeesters van de natuur zijn in plaats van overheersers, en een collectief begrip van de behoefte aan samenwerking zal in ieders bewustzijn worden geëtst.

De verschillen tussen mensen, in termen van cultuur en religie, zullen veel minder belangrijk zijn dan ze nu zijn. Dit komt door het feit dat mensen, om te overleven, hun verschillen opzij moeten zetten en een nieuwe gemeenschappelijke basis moeten vinden (we bedoelen dit overigens zowel figuurlijk als letterlijk).

Deze nieuwe orde van het menszijn zal ook meer doorlaatbaar zijn en openstaan voor andere dimensies van bewustzijn.

Dit betekent dat toekomstige mensen direct bewust contact zullen hebben met andere wezens die galactisch en intergalactisch van aard zijn (dat wil zeggen buitenaardse wezens), evenals niet-lichamelijke intelligenties, zoals engelen en andere energiewezens.

Tegen het einde van deze volgende kwarteeuw zal een groeiend percentage van de mensheid een galactische verkenning ondernemen, en de mensheid zal ook een beschaving worden met ruimteveren, veerdiensten.

Het zal een vreemde tijd zijn om te leven, zeker, zoals sommige menselijke wezens proberen te ontsnappen aan de akelige ecologische veranderingen van de Aarde. Tegelijkertijd zullen er anderen zijn die toegewijd blijven aan het aan de aarde gebonden leven, en deze nieuwe orde van mensen zal nieuwe creatieve manieren vinden om te overleven en te gedijen. Deze nieuwe manieren om een wisselwerking aan te gaan met een veranderende Aarde omvatten hele nieuwe klassen van voedsel en medicijnen die nog niet zijn gemaakt.

Als wij onze aandacht weer richten op de komende vijfentwintig jaar, zullen er onvermijdelijk voedseltekorten zijn, evenals tekorten aan water in delen van de wereld als gevolg van klimaatveranderingen.

Vanwege spanningen op alle biologische systemen en als gevolg van de achteruitgang van zowel de water- als luchtkwaliteit, zullen jullie bronnen van voedsel, hydratatie en zuurstofvoorziening geleidelijk aan uitgeput raken van vitaliteit.

Met andere woorden, het zal steeds moeilijker worden om voedingsstoffen en voedsel te onttrekken aan de aardse omgeving waar de mensheid al duizenden jaren op vertrouwt.

Trilliums als een bron van andere wereld voor levensonderhoud

Trilliums zijn een middel voor jullie om op bronnen van voedsel in te tappen die zich in andere dimensies van bestaan bevinden buiten de huidige realiteit van de Aarde. En ze zijn een middel om een soort voeding en welwillende energieën in de cellen van jullie lichaam te brengen die jullie kunnen sterken. Interessant is dat dit soort subtiele energie vele vormen kan aannemen, waaronder manna, een eetbare voedselbron, besproken in zowel het Oude Testament als de Koran, dat buiten wereldse oorsprong heeft.

Meesterschap van jullie Trilliums is een zeer goede vaardigheid die jullie hebben wanneer jullie dieper ingaan op de chaotische aard van planetaire transformatie die voor jullie ligt.

Het moeilijkste van Trilliums is hun eenvoud. Jullie “DOEN” niets om ze te activeren omdat ze 24 uur per dag actief zijn. Het enige wat jullie hoeven te doen, is om de energieën die jullie naar julliezelf aantrekken te kwalificeren, en dit wordt bereikt door simpelweg een gerichte intentie vast te houden.

Bijvoorbeeld wanneer jullie meer vitaliteit nodig hebben of misschien herstellende/ helende energieën, ga dan binnenin naar een ontspannen toestand van de geest en wordt jullie bewust van jullie hele lichaam met het begrip dat elke cel een quantum-aantrekker is. Zodra jullie de door jullie gekozen intentie aangaan, zullen de Trilliums in jullie lichaam energieën van andere dimensies van de Kosmos naar zich toe trekken. Wanneer jullie gedachten afdwalen, breng het gewoon terug naar een gewaarzijn van jullie lichaam en de door jullie gekozen intentie – met het begrip dat deze eenvoudige daad van gerichte intentie zullen jullie Trilliums aanspreken.

We moedigen jullie aan om te experimenteren met het naar julliezelf toetrekken van verschillende soorten positieve levens bevorderende subtiele energieën die jullie willen ervaren in de cellulaire matrix die jullie lichaam is. De soorten gekwalificeerde energieën die jullie naar julliezelf kunnen aantrekken via jullie Trilliums zijn vrijwel eindeloos.

Jullie zullen veel effectiever zijn in het benaderen van de mogelijkheden van Trilliums als jullie een veranderde bewustzijnsstaat binnengaan, omdat dit vermogen buiten het domein van de normale menselijke waarneming ligt.

We hebben De Trillium Geluidmeditatie gemaakt om jullie te helpen bij het verplaatsen van jullie op waarneming gebaseerde realiteit, en aan het einde van dit bericht verschijnt een link naar dit audiobestand.

Om de mogelijkheden van De Trillium Geluidmeditatie te activeren, hoeven jullie alleen maar jullie bewustzijn in jullie lichaam te laten rusten terwijl jullie luisteren naar en jullie je ontspannen in en met de geluidscodes van de geluidsmeditatie. Richt jullie vervolgens op jullie gekozen intentie met de wetenschap dat jullie daarmee de Trilliums in julliezelf activeren.

Door hun aard zullen jullie Trilliums beginnen subtiele energieën naar jullie lichaam toe te trekken van andere dimensies van bewustzijn, afhankelijk van de aard van de intentie waarmee jullie focussen.

Activering van jullie Trilliums zal veel effectiever en krachtiger zijn als jullie ook in een begrijpelijke emotionele toestand komen zoals waardering of dankbaarheid als jullie de geluidsmeditatie aangaan.

In plaats van uit te leggen waarom dit zo is, zouden wij jullie willen verwijzen naar een eerder Hathor-bericht getiteld De Multiverse Geluidsmeditatie

(https://tomkenyon.com/the-multiverse-sound-meditation-hathor-message

) zie koppeling maar ook te vinden in de Hathor-sectie van de website (www.tomkenyon.com).

Wij wensen jullie veel succes met jullie verkenningen van Trilliums.

Het is, geloven wij, het grootste geschenk dat wij jullie op dit moment kunnen geven.

Moge deze kennis een zegen zijn voor jullie en jullie geliefden – evenals baat voor alle bewuste wezens – zoals jullie allemaal gezamenlijk de drempel oversteken naar grotere planetaire onzekerheid.

De Hathors

21 September 2018.

Tom’s gedachten en observaties

Omdat de Hathors hun communicatie begonnen met een eerdere boodschap van hen, met de titel Spatial Cognizance, zou ik mijn opmerkingen willen beginnen met de allereerste zin van die boodschap:

“Jullie wereld bevindt zich midden in een immense metamorfose.”

Persoonlijk vind ik het woord metamorfose bijzonder geschikt omdat de term wordt gebruikt om transformatie aan te duiden of om van vorm te veranderen.

Een vluchtige historische blik op het leven op aarde zal duidelijk onthullen dat we ons temidden van een radicale transformatie bevinden. En de vorm van het leven (wat betekent hoe we leven leven) is ontegenzeglijk aan het veranderen. Een deel van deze verandering is dat we als een wereldcultuur psychologisch steeds meer los komen te staan van de natuur.

De effecten van deze loskoppeling van onze natuurlijke oorsprong dragen bij tot een collectieve minachting voor de natuur met onheilspellende gevolgen voor al het biologische leven (inclusief onszelf) tenzij we onze sociale houding en gedragingen in relatie tot de natuur radicaal veranderen.

Ik ga de voorspellingen van de Hathors over de nabije toekomst van de aarde niet bespreken omdat hun opmerkingen voor zich spreken en to-the-point zijn.

Met betrekking tot hun voorspellingen, word ik herinnerd aan een commentaar dat al een tijdje in de subcultuur zelfverbetering wordt gegooid: “De waarheid zal je bevrijden, maar eerst zou het jullie kwaad kunnen maken.”

Ik denk dat er veel waarheid in die verklaring zit als het gaat om het herkennen van elk patroon, of het nu gaat om een persoonlijke psychologische neiging, een sociale norm of onze huidige modderpoel in relatie tot het snel veranderende ecosysteem van de aarde.

De Hathors waren vanaf het begin van hun communicatie, terug in de late jaren 1980, duidelijk met mij, dat de gebeurtenissen of externe situaties in het leven niet zo belangrijk zijn, in termen van spirituele evolutie, als de interne keuzes die wij maken.

Hun positie is dat de keuzes die wij maken in relatie tot de verschillende uitdagingen van het leven de diepere niveaus van ons bewustzijn zullen modelleren, en deze interne attributen zullen bepalen waar wij terechtkomen in navolgende incarnaties. Met andere woorden, onze keuzes maken met betrekking tot ons huidige leven zullen direct invloed hebben op de kwaliteit van onze ervaring, evenals de mogelijkheden die ons in andere levens worden verleend, ongeacht of ze ergens worden ervaren in de wereld van materie of in de rijken van licht.

Dus, vanuit dit perspectief biedt ons moderne leven met de daarmee gepaard gaande onzekerheid en chaos ons een ongekende mogelijkheid om in een zeer snel tempo omhoog te gaan in bewustzijn – als we er maar voor kiezen die keuzes te maken die de opwaartse beweging van ons bewustzijn versterken.

Met dat doel in gedachten, zou ik graag een paar dingen willen aangeven met betrekking tot de introductie van Trilliums door de Hathors.

Allereerst is er een soort van overblijvende bloeiende plant genaamd Trillium, maar dit heeft geen directe relatie met de Hathors-term – behalve het feit dat deze planten quantum attractoren hebben, zoals alle biologische organismen doen.

Er zijn enkele opvallende punten om te overwegen bij het uitvoeren van dit werk. De Hathors raden met klem aan dat jullie een samenhangende emotie aangaan wanneer jullie je Trilliums aanwerven. Sinds ik de Trillium-informatie ontving ter voorbereiding op het laatste Hathor-evenement, heb ik op veel verschillende manieren en in verschillende situaties met Trilliums gewerkt. En ik kan vanuit persoonlijke ervaring zeggen dat mijn Trilliums enorm worden verbeterd als ik een samenhangende emotie heb.

De meesten van ons leven in verschillende emotionele niches (leefmilieu) op basis van wat we op dit moment ervaren. Als jullie jezelf en de wereld toevallig ervaren vanuit het standpunt van een onsamenhangende emotie (zoals angst, vijandigheid, verdriet of de vele andere vormen van emotionele incoherentie waar wij mensen aan onderworpen lijken te zijn), zouden jullie het moeilijk kunnen vinden om jullie Trilliums op de juiste manier erbij te betrekken. En als een gevolg daarvan zullen jullie niet in staat zijn herstellende energieën uit de kosmos naar jullie toe te trekken zoals bedoeld.

Dus de eerste stap bij het inschakelen van Trilliums is om julliezelf eerlijk te beoordelen om te bepalen waar jullie emotioneel zijn.

Deze zelfevaluatie is trouwens gebaseerd op pragmatisme en heeft niets te maken met zelfkritiek. Door onze aard zijn de meesten van ons onderworpen aan allerlei soorten onsamenhangende emoties, en de snelle veranderingen in onze wereld dragen in veel gevallen zeker bij tot meer onsamenhangendheid.

Het is onze taak om te herkennen in welke staat we ons bevinden en, als het een onsamenhangende (dat wil zeggen negatieve) is, een manier te vinden om naar een samenhangende staat te gaan. De Hathors hebben besproken hoe dit te doen in een van hun vorige berichten, getiteld in het Engels: The Multiverse Sound Meditation. De Multiverse Geluidmeditatie.

In die communicatie werd een methode besproken om naar believen in een samenhangende emotionele toestand te komen. Jullie kunnen die methode ook, meer in detail beschreven, vinden door naar de sectie Artikelen van de website te gaan en op de titel (in het Engels) Appreciation and Gratitude: A Basic Primer te klikken. > Waardering en Dankbaarheid: Basis Beginsel.

Het tweede en laatste punt dat ik met betrekking tot Trilliums wil maken, is dat het aantrekken van herstellende energieën voor jullie zelf met behulp van deze methode in essentie een passieve toestand is. Jullie “DOEN” niets om de Trilliums te activeren, omdat ze altijd energieën naar zich toe trekken en in de cellen van jullie lichaam vanuit jullie omgeving.

Om effectief te zijn in dit werk, al wat jullie doen is vasthouden aan de gedachtevorm of intentie van welke energieën jullie in jullie lichaam willen aantrekken. Dit gebeurt niet door concentratie, wat op zijn best contraproductief zou zijn. De reden hiervoor is dat concentratie een soort mentale spanning creëert, en Trilliums kunnen het beste worden geactiveerd wanneer de geest zich op zijn gemak voelt en eenvoudig een intentie op zijn plaats houdt.

Ironisch genoeg is de eenvoud van Trilliums het moeilijkste deel hiervan.

De meesten van ons zijn eraan gewend om hard te werken om iets te laten gebeuren. Maar als het gaat om subtiele energieën (zoals Trilliums), hoe minder inspanning jullie gebruiken, hoe beter de uitkomst.

Opmerking: een fragment uit de Trillium Sound-meditatie dat voor het eerst werd geïntroduceerd op de laatste Hathor-workshop in 2018, is te vinden in het gedeelte Luisteren. Dit geluidsveld is erg handig bij het werken met Trilliums en wordt gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik.

Jullie vinden een link naar dit audiobestand aan het einde van mijn opmerkingen.

Dit geluidsstuk is 5:53 minutenlang. Zoals ik met deze verkorte versie heb gewerkt, kan ik zeggen dat het meer dan genoeg tijd is om Trilliums volgens de instructies van de Hathors te activeren. Voor degenen onder jullie die willen blijven in de ontvankelijkheid van jullie Trilliums, kunnen jullie altijd op repeat drukken om de luistertijd te verlengen.

Degenen onder jullie die bekend zijn met mijn eerdere opnames, herkennen mogelijk de fundering sporen voor The Trillium Sound Meditationvan de Worlds Ascending-track, die voor het eerst verscheen in de CD Ascension Codes. Wat anders is aan dit nummer is dat hoger dimensionale Hathors – bekend als de Aethos – zingen op de top van de originele opname, waardoor het vrij ongebruikelijk akoestisch en energetisch is.

De Trillium Sound Meditation bevindt zich in het gedeelte Listening op www.tomkenyon.com. Als jullie dit bericht van ons hebben ontvangen, kunnen jullie op de onderstaande koppeling klikken en worden jullie naar de pagina geleid om op akkoord Overeenkomst te klikken. Zodra jullie akkoord gaan met de voorwaarden, hebben jullie onmiddellijk toegang tot een overvloed aan geluid meditaties, lezingen evenals interviews, die allemaal kunnen worden beluisterd en/ of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik. Blader gewoon door de lijst totdat jullie de titel vinden van het Trillium Sound Meditation Fragment.

https://tomkenyon.com/listening

Tom heeft wat links geplaats onder dit artikel naar websites over

-Zesde Massale Het Doen Uitsterven Van-, deze zijn niet overgenomen.

© 2019 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

You may not use my music with any video, graphics, meditation or copy placed over it. You may not post my music on You Tube or any such media. The message itself may be copied and shared, but not my music. I hold copyright on all my music, and it may not be used, distributed, or copied in any way in any medium.

Jullie mogen mijn muziek niet gebruiken bij video’s, afbeeldingen, meditatie of in gedeelte kopiëren of kopiëren (erover plaatsen) op wat voor manier dan ook. Jullie mogen het niet posten op You Tube e.d. Dit bericht op zich mag worden gekopieerd en gedeeld, maar niet mijn muziek.

Ik bezit de auteursrechten op al mijn muziek en het mag niet worden gebruikt, gedistribueerd of gekopieerd op welke manier op welk medium dan ook.

Vertaald door Anja.

Lieve lezers, dit is een serie geworden,

Nummer 1 is: Ruimtelijke Kennis, (Spacial Cognizance) november 2017

Nummer 2 is: De Multiversum Geluidmeditatie april 2018

Nummer 3 is: Waardering en Dankbaarheid: Basisbeginsel, na april 2018

Nummer 4 is: TRILLIUMS, 21 september 2018

Nummer 5 is: Een lied van dankbaarheid aan de Aarde, 20 maart 2019.