RUIMTELIJKE KENNIS / Geplaatst 30 maart 2019

Een Hathor Planetair Bericht Door Tom Kenyon:

RUIMTELIJKE KENNIS

https://tomkenyon.com

Jullie wereld bevindt zich temidden van een immense metamorfose.

Het is als een gigantische slang die zijn oude huid afwerpt. Nieuwe realiteiten komen naar voren als oude realiteiten worden weggevaagd. Als een belichaamd wezen temidden van deze radicale transformatie kunnen de uitdagingen waarvoor jullie staan soms overweldigend lijken.

Wij hebben in voorgaande mededelingen naar dit proces verwezen en voor een grotere context voor dit bericht verwijzen wij jullie naar vier eerdere berichten die we hebben gegeven:

Escalation of Chaotic Nodes and the Dismantling of 3-D Reality, October 14, 2014.

Transitions States of Consciousness, April 20, 2011.

The Fifth Perspective: Transcending Time and Space, April 20, 2015.

Nederlandse vertaling: https://wakkeremensen.blogspot.com/2015/05/een-hathor-planetaire-boodschap-het.html

Restoration, February 18, 2017.

Nederlandse vertaling: https://wakkeremensen.blogspot.com/2017/05/een-hathor-planetair-bericht-door-tom.html

Vanuit ons perspectief ontvouwt -Zesde Massale Het Doen Uitsterven Van-, waarnaar wij in eerdere berichten hebben verwezen, zich in een versneld tempo. Afwijkingen van het weer nemen toe, die zullen voortduren, wat resulteert in uitdagingen voor de landbouw en de wereldvoedselvoorziening. En de botsingen tussen culturele waarden, internationale betrekkingen, sociale en economische instellingen zullen de wereld blijven destabiliseren. Deze destabilisatie is het gevolg van een toename van Chaotische Knooppunten, die we ook uitvoerig hebben besproken in eerdere berichten.

Deze Chaotische Knopen zijn het resultaat van meerdere in elkaar grijpende verschijnselen. De redenen voor de verhoogde intensiteit van deze in elkaar grijpende Chaotische Knopen zijn te wijten aan een combinatie van factoren. Een deel ervan is kosmisch in zijn oorsprong, een deel is te wijten aan willekeur en een deel is het resultaat van door de mens veroorzaakte invloeden.

Jullie collectieve ervaring van waargenomen tijd is aan het versnellen in een ongekend tempo. En de ‘golven van druk’ van deze versnelde waarneming van tijd zijn het gevolg van het verhoogde tempo van nieuwe technologieën die steeds afhankelijker worden van jullie.

Het toegenomen tempo van gegevens dat jullie moeten verwerken, overstijgt jullie mogelijkheden als biologisch organisme om mee om te gaan, en jullie zijn aan het verschuiven – als een cultuur – naar een op technologie gebaseerde realiteit.

Als gevolg van deze afhankelijkheid van technologie gaan jullie een type van techno-dienstbaarheid binnen. En zoals met alle nieuwe radicale technologieën zijn er goede kanten en slechte kanten aan deze realiteit.

Zouden jullie een echt welwillende soort zijn, de versnelling van jullie technologische cultuur zou de kwaliteit van al het leven kunnen bevorderen, maar jullie zijn niet collectief een welwillende soort. En sommige van de nieuw opduikende technologieën die het planetaire leven zouden kunnen verbeteren, worden gevorderd door krachten die controle wensen en onderwerping.

Tegelijkertijd zijn er welwillende krachten die ook met deze nieuwe technologieën werken om de kwaliteit van leven te verbeteren. Als gevolg van deze tegengestelde agenda’s moet de toekomstige impact van technologie op de aarde en jullie collectieve bestemming nog worden bepaald.

Terugkomend op de metafoor van de slang die zijn oude huid afwerpt, hoe gaan jullie met zo’n wezen om? Hoe functioneren jullie in een wereld waarin meerdere realiteiten in conflict zijn met elkaar? Hoe overleven jullie, ongeschonden, het versnelde tempo van verandering, en wie is het die dit zal overleven – wat betekent jullie ware aard?

Vanuit één perspectief is wat jullie ervaren in jullie wereld catastrofaal van aard. Vanuit een ander perspectief is het een zeer krachtige evolutionaire katalysator. Met andere woorden, de metamorfose van jullie wereld zou jullie kunnen doen afbreken of jullie naar hogere bewustzijnsstaten kunnen drijven. De keuze, op individueel niveau, tussen persoonlijke afbraak of een klim naar een hoger dimensionale realiteit is aan jullie.

Het doel van deze boodschap is niet om de planetaire uitdagingen aan te pakken waarmee de mensheid en andere levensvormen geconfronteerd worden die op jullie Aarde verblijven. Veeleer ligt onze focus op wat jullie als individu kunnen doen te midden van zulke intense uitdagingen.

De informatie in dit bericht komt van de Aethos, de Tiende, Elfde en Twaalfde dimensies van onze Hathoriaanse realiteit. Vanuit het perspectief van de Hathors die in de Aethos verblijven, is jullie kosmos (net zo goed als de onze) slechts één van de vele, en al deze ontelbare ‘universums’, evenals de wezens die in hen wonen, worden allemaal waargenomen als illusoire, dromerige weergaves van holografisch licht.

Met andere woorden, jullie realiteit, zowel als de onze, is in wezen een tijdelijke illusie die tot stand is gebracht door holografische projecties van licht, van voorbijgaande aard, niet-substantieel en magisch van aard.

De wezens die in de Aethos verblijven, zijn onze spirituele leraren, want zij hebben getranscendeerd de illusoire effecten van geprojecteerd holografisch licht die de meeste wezens waarnemen als realiteit. De Aethos zijn, in plaats daarvan, volledig binnengegaan in de ware reden van het bewustzijn zelf.

Jullie bezitten ook deze aangeboren ware reden van bewustzijn, maar het wordt verduisterd door jullie belichaming in tijd en ruimte. Jullie zenuwstelsel is ingesteld met jullie vijf zintuigen. Dit is een biologische noodzaak en noodzaak voor jullie fysieke overleving, maar de ware aard van jullie bewustzijn overstijgt alle zintuiglijke verschijnselen.

Op het moment van jullie biologische dood zien jullie het aangezicht van oneindigheid, in het bijzonder de oneindige aard van jullie eigen ruime gewaarzijn.

In deze boodschap presenteren de Aethos een goede meditatie en een methode waarmee jullie direct contact kunnen maken met jullie eigen ruime gewaarzijn en de beperkingen van de op zintuigen gebaseerde realiteit en om de waargenomen tijd en ruimte te boven kunnen gaan.

We verdelen dit bericht in twee delen. (Ruimtelijke Kennis is deel 1)

In deze boodschap presenteren we de fundamentele geluidmeditatie en een basismethode om contact te maken met jullie eigen ruime gewaarzijn – waar wij naar refereren als ‘Ruimtelijke Kennis’. In het volgende bericht zullen we een meer harmonische complexe geluidsmeditatie presenteren en enkele van de geavanceerde toepassingen van de methode verkennen.

Zoals we eerder al zeiden, alle technologieën, ongeacht hun aard, zijn tweesnijdende zwaarden. Ze kunnen op positieve manieren of op een negatieve manier worden gebruikt. Eerder bespraken we dit onderwerp in relatie tot de externe technologieën waar jullie steeds afhankelijker van worden.

Maar nu delen we een innerlijke technologie van bewustzijn.

Het is ook een tweesnijdend zwaard.

De enige reden dat deze methode wordt gegeven is om jullie ‘empower’ te geven om over te gaan en te transformeren naar de meervoudige werkelijkheden die jullie in het aangezicht zien.

Dit wordt bereikt door de obstakels in jullie bewustzijn tijdelijk te verwijderen voor de ruime aard van jullie eigen bewustzijn. Door contact te maken met de oneindige realiteit van jullie eigen Geest (d.w.z., jullie transcendente aard), kunnen jullie een vorm van vrijheid, tevredenheid, gelukzaligheid en geluk ervaren, zelfs midden in moeilijke en uitdagende situaties.

Terwijl sommigen van jullie die dit lezen misschien al contact hebben gemaakt met de ware reden van het bewustzijn, zijn de meeste mensen gevangen in het web van hun zintuiglijke ervaring.

Wanneer jullie contact maken met jullie eigen ruime bewustzijn, d.w.z. Ruimtelijke Kennis, zijn jullie in staat om effectiever om te gaan met moeilijke situaties. Dit komt omdat jullie jezelf niet identificeren als alleen gebonden aan een situatie. Nee, jullie verblijven in een uitgebreide gemoedstoestand waarin jullie de druk van zintuiglijke ervaring niet voelen zoals jullie normaal doen.

Naarmate jullie verder komen in het beheersen van Ruimtelijke Kennis, begrijpen jullie dat de situaties die jullie in het aangezicht zien, niet zijn hoe ze verschijnen. Ze zijn niet zo solide, of onbeweeglijk als jullie denken dat ze zijn. Het zijn tijdelijke staande (zijnde) golfpatronen van holografisch licht. En jullie zien de magische aard van alle verschijnselen, of ze nu als “goed” of “slecht” worden geacht.

En omdat jullie over een uitgebreide staat van bewustzijn beschikken, kunnen jullie situaties met meer meesterschap beïnvloeden. Het is alsof jullie boven de situatie staan, in plaats van vast te zitten in zijn web. Dit vermogen zal jullie oneindig veel dienen, terwijl jullie wereld zich in meerdere Chaotische Knopen zich spiraalsgewijs beweegt en in elkaar grijpt om een enorme tsunami van fysieke, mentale, spirituele en planetaire verandering te creëren.

Omgaan met julliezelf en jullie wereld vanuit een meer uitgebreide bewustzijnsstaat is het juiste gebruik van Ruimtelijke Kennis.

Maar het gevaar bestaat dat sommigen van jullie Ruimtelijke Kennis gebruiken als middel om te ontsnappen aan de 3D-realiteit van jullie leven. Dit is de andere kant van het zwaard, figuurlijk gesproken.

Inderdaad, vanuit ons perspectief gaan steeds meer mensen quasi-psychotische gemoedstoestanden binnen. Wees getuige van de toename van irrationeel destructief gedrag over de hele wereld. Deze schadelijke vormen van gedrag zijn paradoxaal genoeg een soort van ontsnapping door de daad van geesteloze ondergang. Een ander soort escapisme is om te verblijven in een bubbel van quasi-tevredenheid, geluk en gelukzaligheid, zonder aandacht te schenken aan iets of iemand anders om jullie heen. Dit is geen spiritueel meesterschap; het is een ontsnapping in waan.

Als jullie echter authentiek contact maken met Ruimtelijke Kennis en de veranderende realiteit van jullie wereld met deze Geestestoestand ontmoeten, zullen jullie een transcendente transformationele kracht uitdenken die jullie op ontelbare manieren ten goede zal komen.

De Aard van Ruimtelijke Kennis

De reden van het bewustzijn, (d.w.z. Ruimtelijke cognitie) is de diepste ruimte in jullie en overstijgt alle verschijnselen, inclusief de wereld die jullie via de zintuigen waarnemen.

Door zijn aard is Ruimtelijke Kennis doordrongen met de kwaliteiten van tevredenheid, geluk en gelukzaligheid. Deze zijn inherent en bestaan onafhankelijk los van wat er in de zintuiglijke en/ of mentale/ emotionele gebieden van jullie bestaan zou kunnen gebeuren. Met andere woorden, terwijl jullie misschien boos, verdrietig of verward zijn in andere ‘negatieve’ gedachten, emoties of situaties, wordt de reden van het bewustzijn hier niet door beïnvloed. Dit is een reden waarom Ruimtelijke Kennis zo’n onschatbare hulp voor jullie kan zijn als jullie omgaan met het versnellende tempo van verandering in jullie wereld.

Het is ook ruim van aard (wat betekent dat het oneindig en onbegrensd is zoals de ruimte zelf), en het is zelfbewust. Het is wat men puur bewustzijn-bewustzijn bewust van zichzelf, zou kunnen noemen.

Wanneer jullie volledig zijn binnengegaan tot Ruimtelijke Kennisgeving, hebben jullie vrede en hebben jullie een duidelijk gevoel onbegrensd of ongebonden te zijn door de situaties om jullie heen. Dit is nog een onschatbare kwaliteit van Ruimtelijke Kennis (d.w.z. de grondvest van het bewustzijn).

Voor mensen is de meest efficiënte manier om Ruimtelijke Kennis te betreden door de ruimtelijke vermogens van de rechterhersenhelft. Dit deel van jullie neurofysiologie is een meester in ruimtelijke perceptie en door op dit aangeboren vermogen te steunen, zullen jullie gemakkelijker een directe ervaring van Ruimtelijke Kennis aangaan.

De Geluidmeditatie

De fundamentele Ruimtelijke Kennis Geluidmeditatie is 5:56 minutenlang.

Jullie kunnen, als jullie willen, er meerdere keren achter elkaar naar luisteren, vooral als jullie de mogelijkheden ervan beter leren kennen.

Het is het beste om hiernaar te luisteren met een stereohoofdtelefoon of oordopjes, zodat de geluidspatronen jullie primaire sensorische input zijn. Vanwege het feit dat jullie tijdens de meditatie jullie aandacht op de innerlijke ruimte richten, luister er niet naar in situaties die alertheid vereisen.

De meditatie zou het enige aandachtspunt moeten zijn.

Bij de eerste slag op de klankschaal, memoreer het gevoel van een grote ruimte. Het maakt niet uit wat de ruimte is, zolang het groot en ruim aanvoelt. Het kan de top van een berg, een grote open ruimte of een ruime omgeving naar keuze zijn. Het type ruimte dat jullie kiezen om mee te werken is niet van belang. Wat belangrijk is, is dat het groot voelt.

Terwijl jullie doorgaan met het luisteren naar de geluiden, zorg er dan voor dat jullie het gevoel van ruimte aanvoelen. Jullie visualiseren de ruimte niet of denken erover na. Jullie herscheppen de gevoelde betekenis om omringd te zijn door een hele grote ruimte. Visualiseren of denken over de ruimte activeert niet de delen van jullie brein/ geest dat een directe ervaring van Ruimtelijke Kennis genereert. Alleen het gevoel om omringd te zijn door een grote ruimte activeert de neurale paden die jullie in staat stellen om jullie eigen ruime natuur te ervaren.

Nadat jullie de gevoelde betekenis hebben gegenereerd dat jullie omringd zijn door een grote ruimte, worden jullie gewaar dat julliezelf bewust zijn van het gevoel van ruimtelijkheid. Deze simpele handeling van bewust te zijn dat jullie je bewust zijn van ruimtelijkheid is het zaad van enorm inzicht en meesterschap. Laat jullie niet misleiden door zijn alledaagse eenvoud.

Als jullie eenmaal de gevoelde betekenis van ruimtelijkheid hebben gevoeld terwijl jullie je ervan bewust zijn dat jullie je bewust zijn van de ruimte, zijn jullie als het ware de foyer binnengegaan in het enorme huis van Ruimtelijke Kennis.

Er is nog een laatste en toch cruciale stap voor dit proces: de toevoeging van een zeer coherente emotie zoals waardering of dankbaarheid. Het toevoegen van deze emotionele kwaliteiten zal ervoor zorgen dat jullie een hogere dimensie van Ruimtelijke Kennis binnengaan.

In feite zijn waardering of dankbaarheid de vaste punten van alle hogere dimensionale realiteiten die welwillend van aard zijn.

Voor degenen onder jullie die misschien moeite hebben om spontaan waardering of dankbaarheid te genereren, overweeg dan dit: jullie vermogen om zelfbewust te zijn is een van de grootste geschenken die jullie bezitten.

Dit zaad van zelfbewustzijn reist met jullie mee wanneer jullie sterven en stellen jullie in staat om de niet-lichamelijke werelden te ervaren. Ongeacht in welke wereld jullie reïncarneren of zelfs als jullie incarneren als een energie of een geest-wezen, reist jullie aangeboren vermogen om zelfbewust te zijn met jullie mee. Dus, het aankweken van zelfbewustzijn en het beheersen ervan is een enorme en onmisbare zegen voor jullie zelfrealisatie.

Verfijning en gebruik van de Geluidmeditatie

Voor degenen onder jullie die vertrouwd zijn met de kunst van psycho-navigatie, kunnen jullie de ervaring van ruimtelijkheid op deze manier verbeteren: stel jullie voor dat jullie niet alleen omringd zijn door een grote ruimte, maar dat er geen grens is tussen jullie innerlijke ruimte en de ruimte buiten rondom jullie. Met andere woorden, het instellingsmechanisme voor grenzen van jullie bewustzijn wordt tijdelijk opgeschort, waardoor jullie bewustzijn zich kan uitbreiden naar en zich kan identificeren met een veel grotere ruimte dan jullie normaal gewend zijn. Dit activeert de diepere mogelijkheden van jullie rechterhemisfeer en zijn ruimtelijke mogelijkheden.

In een meer geavanceerde toepassing van dit principe breiden jullie je gevoel voor ruimte uit tot het hele universum en alle werelden, evenals alle veelvuldige dimensionale realiteiten die jullie kosmos vormen. Het op deze manier samenvoegen in de ruimtelijkheid zal voor de meeste mensen de meest diepgaande verschuiving in de ruimtelijke waarneming creëren.

Als jullie gebruik maken van deze uitgebreide methoden om toegang te krijgen tot de ruimtelijkheid, is het belangrijk om terug te keren naar jullie normale identiteitsgevoel nadat de meditatie voltooid is. Dit wordt het gemakkelijkst bereikt door simpelweg jullie ogen te openen en jullie perifere zenuwstelsel te activeren.

Wrijf zachtjes over jullie oorlellen, omdat de belangrijkste meridianen van de orgaansystemen van jullie lichaam zowel in jullie oren als in jullie voeten te vinden zijn. Als jullie het moeilijk vinden om terug te keren naar de 3D-realiteit na een diepe verkenning van ruimtelijk bewustzijn, kunnen jullie ook jullie benen, armen en romp wrijven, wat jullie hersenen/ geest-complex zal stimuleren om externe stimuli te verwerken en jullie terug te brengen naar de normale sensorische realiteit.

De geluidsmeditatie zelf is ontworpen om jullie rechterhersenhelft te ondersteunen, om jullie aandacht te verplaatsen naar een gevoel van uitgebreide ruimte. In zijn eenvoudigste toepassing zouden jullie gewoon met deze meditatie zitten en de stappen uitvoeren die wij hebben beschreven, zodat het culmineert in jullie bewust zijn dat jullie je bewust zijn van ruimtelijkheid verbonden met een gevoel van waardering of dankbaarheid.

Jullie kunnen dan, als jullie dat willen, er alleen mee werken als een goede meditatie waar jullie van tijd tot tijd naar terugkeren als een middel om jullie waarneming los te laten en het proces van waarnemen van de reden van bewustzijn te beginnen die jullie zintuiglijke ervaring van de wereld te boven te gaan.

Het uiteindelijke doel van deze geluidsmeditatie is echter om jullie hersenen/ geest te trainen om naar believen Ruimtelijke Kennis binnen te gaan. En dan gaan jullie in jullie dagelijkse leven Ruimtelijke Kennis binnen zonder het gebruik van de geluidmeditatie. Deze eenvoudige handeling traint uiteindelijk jullie brein/ geest om gelijktijdig twee realiteiten bij te wonen – de realiteit van ruimtelijke kennis (en de vrijheid van ruimtelijk bewustzijn die het met zich meebrengt) samen met de handeling van het omgaan met de realiteit van jullie 3-D bestaan.

Dit zal jullie uiteindelijk meer beheersing geven over de situaties die jullie in jullie leven tegenkomen, omdat jullie je niet zullen identificeren met het web van de op zintuigen gebaseerde realiteit. Jullie zullen je in plaats daarvan identificeren met jullie uiteindelijke aard (dat wil zeggen, transcendent bewustzijn). Jullie zelfgevoel zal tot ver voorbij de grenzen van jullie persoonlijke identiteit zijn uitgegroeid tot de oneindige ruimtelijkheid van de reden bewustzijn.

Dit type Ruimtelijke Kennis overstijgt en omvat paradoxaal genoeg ook jullie persoonlijke identiteit. Met dit grotere bereik van zelfbewustzijn, zullen jullie beter in staat zijn om de uitdagingen van een snel veranderende wereld aan te gaan. En op het moment van jullie dood, zullen jullie waarschijnlijker het vermogen hebben ontwikkeld om te beslissen waar jullie volgende keer terechtkomen, wat betekent in welk leven of welk dimensionaal bestaan jullie bestaan.

Dit is een van de grootste geschenken van de Aethos, en het wordt jullie aangeboden terwijl jullie wereld een gevaarlijkste passage binnengaat. Ongeacht wat jullie om jullie heen voelen, moedigen wij jullie aan om contact te maken met jullie eigen Ruimtelijke Kennis, want het is een geweldige bondgenoot, een transformator van het lot en brengt een overvloed van niet-gewone vermogens met zich mee die zowel jullie als de veranderende wereld ten goede zullen komen.

De Hathors

12 November, 2017.

Tom’s gedachten en observaties

Twee dingen troffen me over deze specifieke Hathor-boodschap.

De eerste was hun mening over de huidige onrust op Aarde. Ze hebben in verschillende berichten uit het verleden gezinspeeld op toegenomen planetaire problemen, maar deze heeft de sterkste taal tot nu toe. Ik doel specifiek op een alinea die luidt:

“Vanuit één perspectief is wat jullie ervaren in jullie wereld catastrofaal van aard. Vanuit een ander perspectief is het een zeer krachtige evolutionaire katalysator. Met andere woorden, de metamorfose van jullie wereld zou jullie kunnen doen afbreken of jullie naar hogere bewustzijnsstaten kunnen drijven. De keuze, op individueel niveau, tussen persoonlijke afbraak of een klim naar een hoger dimensionale realiteit is aan jullie”.

Ik denk dat dit idee van afbraak versus een klim naar hogere dimensionale werkelijkheden de werkelijke band of het vitale punt van deze boodschap is.

De Hathors beschrijven, naar mijn mening, iets zoals het werkelijk is. En ze zeggen dat alle levensvormen op aarde in gevaar verkeren.

Als een middel of hulpbron om deze hachelijke passage tegenzet te geven, geven ze een ongebruikelijke hulpbron die ze Ruimtelijke Kennis noemen, en ze zeggen dat wanneer de methode samengaat met de correcte meditatie van die naam, jullie de ruime (d.w.z. oneindige) aard van jullie eigen bewustzijn direct kunnen ervaren.

Dit vermogen om julliezelf te ervaren als ruimtelijk bewustzijn zal, zeggen zij, jullie toelaten om te navigeren door de enorme veranderingen waar we allemaal mee geconfronteerd worden, omdat jullie de druk van de sensorische realiteit niet zullen voelen zoals jullie normaal doen. Er is een soort genade die ontstaat wanneer we situaties ervaren vanuit een grotere interne ruimte die zelfbewust is.

De Hathors zeggen ook dat jullie in de meer gevorderde fasen van Ruimtelijke Kennis, jullie zullen “er doorheen zien” via de illusie van deze wereld als een solide realiteit. Jullie zullen in plaats daarvan waarnemen dat alle dingen in feite voorbijgaande vertoningen van holografisch licht zijn en dat alle multi-versums magisch van aard zijn.

Na te hebben gewerkt met zowel de geluidsmeditatie als de methode die ze beschreven hebben, kan ik bevestigen dat ze werken om een groter gevoel van interne ruimte te creëren dat zelfbewust is. En dit laat me toe om vindingrijker te zijn, en het werkzame woord is –wanneer– ik in het dagelijks leven gebruik maak van Ruimtelijke Kennis. Met andere woorden, als ik deze bron niet bewust aanwerf, kan ik gemakkelijk verstrikt raken in de stress van mijn eigen zintuiglijke, mentale/ emotionele creaties en de druk van een versnellende tijdlijn.

Het tweede dat me opviel in deze boodschap is dat Ruimtelijke Kennis in essentie een ongebruikelijke manier is om een yoga-trance binnen te gaan, een niet-gewone staat van mentale waarneming genaamd Samadhi (of innerlijke gerichte gewaarwording), in zijn diepere staten, Samadhi (d.w.z. Ruimtelijke Kennis) onthult een oneindige en ruime bewustzijnsstaat die zalig en zelfbewust is.

Hoewel de methode en context van Ruimtelijke Kennis zeker uniek is, deelt het ongetwijfeld een deel van het filosofische gebied dat besproken is in de yoga’s van het oude India, die hun wortels terugvoeren naar de Upanishads en ook naar Dzogchen, of de grote perfectie, die zijn hoogtepunt bereikte in Tibet.

Laatste Gedachten

Ruimtelijke Kennis – zowel de geluidmeditatie als de methode om met deze staat van ruimtelijk bewustzijn te werken – is zeker niet voor iedereen. Als jullie geen resonantie voelen met de geluidsmeditatie of de methode, gaan jullie gewoon verder.

Als jullie een verband voelen met deze benadering, is dit misschien te wijten aan een Dimensionale Tendens. De Hathors vermeldden terloops Dimensionale Tendensen in een van hun vorige berichten. Toen ik hen vroeg wat ze met deze term in meer detail bedoelden, zeiden ze dat Dimensionale Tendensen vibrationele bandbreedtes zijn van subtiele energie die het bewustzijn beïnvloeden.

Deze patronen van subtiele energie komen voort uit persoonlijke ervaringen, vooral krachtige ervaringen. Deze patronen kunnen hun oorsprong hebben in eerdere levenservaringen, incarnaties of andere niet-fysieke dimensies van bewustzijn. Het nettoresultaat van deze subtiele energieën is dat ze van invloed zijn op hoe we reageren op onze ervaring van de wereld en hoe we handelen in de wereld.

Als jullie je aangetrokken voelen tot het concept en de methode van Ruimtelijke Kennis zoals gepresenteerd door de Hathors, is dit misschien te wijten aan de mogelijkheid dat jullie de illusoire aard van de ‘sensorische realiteit’ in vorige levens en/ of andere dimensies van bewustzijn hebben onderzocht. Met andere woorden, jullie hebben een Dimensionale Tendens gecreëerd die jullie zou voortbewegen om dit soort esoterische kennis in toekomstige levens te onderzoeken.

De moeite nemen om Ruimtelijke Kennis onder de knie te krijgen, is naar mijn mening de moeite waard. En als jullie ervoor kiezen om deze opmerkelijke gemoedstoestand te verkennen, wens ik jullie grote gaven om waardevolle dingen te ontdekken in jullie verkenningen.

Ten slotte, moge de vele verworvenheden die jullie hebben verdiend met meesterschap over Ruimtelijke Kennis ten goede komen aan jullie, aan al jullie relaties en aan alle bewuste wezens.

https://tomkenyon.com/listening

Klik hier om naar de Ruimtelijke Kennis Geluidmeditatie te luisteren en/ of te downloaden (Opmerking: wanneer u op de link klikt, wordt u naar de overeenkomstpagina van het gedeelte Luisteren geleid. Nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden, hebben jullie direct toegang tot geluidmeditaties, fragmenten van lezingen, een complete workshop over geluidsgenezing en audio- en video-interviews. Al deze inhoud wordt gratis aangeboden voor uw eigen persoonlijk gebruik.)

Tom refereert onderaan dit bericht van de Hathors naar nog andere opnames, deze zijn allemaal te vinden via de genoemde klik en acceptatie van de voorwaarden.

© 2019 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

You may not use my music with any video, graphics, meditation or copy placed over it. You may not post my music on You Tube or any such media. The message itself may be copied and shared, but not my music. I hold copyright on all my music, and it may not be used, distributed, or copied in any way in any medium.

Jullie mogen mijn muziek niet gebruiken bij video’s, afbeeldingen, meditatie of in gedeelte kopiëren of kopiëren (erover plaatsen) op wat voor manier dan ook. Jullie mogen het niet posten op You Tube e.d. Dit bericht op zich mag worden gekopieerd en gedeeld, maar niet mijn muziek.

Ik bezit de auteursrechten op al mijn muziek en het mag niet worden gebruikt, gedistribueerd of gekopieerd op welke manier op welk medium dan ook.

Vertaald door Anja.

Nawoord door Anja:

Lieve lezers, dit is een serie geworden,

Nummer 1 is: Ruimtelijke Kennis, (Spacial Cognizance) november 2017

Nummer 2 is: De Multiversum Geluidmeditatie april 2018

Nummer 3 is: Waardering en Dankbaarheid: Basisbeginsel, na april 2018

Nummer 4 is: TRILLIUMS, 21 september 2018

Nummer 5 is: Een lied van dankbaarheid aan de Aarde, 20 maart 2019.

Mijn toelichting voor deze vertaalmotivatie, maar ook de andere bijdragen.

Ik heb recent op Tv gekeken naar een aflevering van ‘Dynasties’ natuurdocumentaire van de BBC. Degene over de Chimpansees in Senegal.

Een mooi gemaakte documentaire, tot het laatste gedeelte waarop de kijker werd geattendeerd op de bedreigingen voor deze al reeds behoorlijk gereduceerde Chimpansee bevolking. De Goudkoorts, omdat er op deze wereldveel vraag is naar goud, en dat daar te vinden is (vast o.a. en goudkoorts hebben we al eerder gehad op aarde), zijn er allemaal zeg maar nederzettingen ontstaan die de ruimte en het leefgebied innemen van deze prachtige diersoort. (Waarschijnlijk ook o.a.)

Daar kwam weer een ooh!

Een ander tv-programma, een televisiedrama serie uit Welsh, van 8 episodes HIDDEN, heb ik ook gezien, spannende, maar onaardige geschiedenis. Politie bij betrokken voor het onderzoek naar de moordmisdaden. Wat mij het meeste trof van al wat was gedaan om de dader te vinden, en het heeft met tijdstip te maken, de dader is gevonden, dat de rechercheurs (mede hoofdrolspelers) zich afvroegen hebben wij wel GENOEG gedaan?

En dit GENOEG is de polariteit van het andere GENOEG, het genoeg van de misère en al wat er mee te doen heeft. Doen wij wel genoeg? Uh…

Toen heb ik vanochtend, dat betreft woensdag 27 maart 2019, een mooi artikel bij Nieuwetijdskinderen gelezen. Onbelemmerd Liefhebben, Manon Buwalda.

En artikelen die ik vertaald heb en zelf heb ontvangen, of geschreven en doorgegeven.

Enorme hoeveelheid informatie, en de eenheid van liefde om naar terug te keren, zoals velen van jullie kunnen lezen o.a. bij wakkeremensen, er wordt zoveel gegeven door de Aarde en door Degenen uit de Hogere Rijken tot vanuit de Hemel toe.

Hindernissen op velerlei gebieden zoals van ons persoonlijk als menswezen, als in ons leefmilieu op de prachtige planeet Aarde, AL echt van oorsprong NATUURLIJK, kan beter worden aangepakt en veranderd of opgeruimd.

Dat begint dan te combineren o.a., voor dat ik het wist, engelvingertje, klikte ik Tom Kenyon aan, voor de Hathors, dat ben ik gaan lezen en ik dacht, ja dat hebben we ook nodig, vandaar.

De beste liefdevolle informatie daar kan geen genoeg van zijn voor ons Hier in het Nu.

LIEFDE.