De Zonne-Holon Een Hathor Planetaire Meditatie / Geplaatst 13 februari 2021

De Zonne-Holon

Een Hathor Planetaire Meditatie

Door Tom Kenyon

Wij geven informatie over de Zonne-Holon op dit moment omdat jullie collectief een diepgaande en precaire overgang in het planetaire bewustzijn ingaan.

Zoals met alle waarneming, is opgedane kennis verwant aan het perspectief van waaruit een situatie wordt bekeken.

Wij zijn in dit opzicht niet anders dan jullie. Het is alleen dat wij jullie benarde situatie en mogelijkheden bekijken vanuit andere dimensies van bewustzijn.

Wij hebben verschillende perspectieven op jullie situatie. Wij zullen dit zo beknopt mogelijk houden om tot de Geluidsmediatie te komen. Maar we voelen dat deze perspectieven jullie van dienst kunnen zijn.

Dus…laat ons beginnen bij het begin, want alles in het universum is een dans van licht, energie en materie.

Vanuit het perspectief van de hoogste dimensies die wij bereikt hebben, die wij de Aethos noemen, is er geen conflict. Alle polariteiten zijn opgelost in de oneindige uitgestrektheid van gelijkmoedigheid. Dus vanuit dit perspectief is alles wat zich ontvouwt in jullie ervaring op jullie Aarde een voorbijgaande vertoning van licht en energie en is het droomachtig van aard. Het heeft geen inhoud. Het is een magische vertoning van Kosmische Geest.

De dingen worden echter “een beetje plakkerig” als het bewustzijn afdaalt van deze verheven dimensie in de wervelende subatomaire deeltjes – de botsingen van licht, energie en materie die de Atomische Wervelende Derwisjen zijn die verantwoordelijk zijn voor jullie zintuiglijke wereld. Inderdaad, vanuit het perspectief van belichaming op jullie Aarde, is gelijkmoedigheid van geest soms moeilijk te vinden.

Om meer op de aarde te komen, om zo te zeggen, bevinden jullie je midden in enorme Chaotische Knooppunten. Sommige hiervan beïnvloeden jullie klimaat, jullie oceanen, jullie ecosysteem, jullie politiek, jullie sociale wanorde, en het bestaan zelf van de beschaving zoals jullie die gekend hebben.  Wees niet ontmoedigd door deze lawine van verandering want het is werkelijk, en zeer zeker, een kans om in een versneld tempo te evolueren.

Zij die weigeren te evolueren zullen devolueren. Rijden op de wind van verandering in jullie spirituele voordeel is, vanuit al onze perspectieven, een verstandige zaak om te doen.

Een van de grote moeilijkheden in deze planetaire overgang is dat jullie mentale, emotionele, fysieke en spirituele vitaliteit sterk uitgeput kan raken. We verwijzen hier naar de vitaliteit van je KA (je subtiele energielichaam) en je KHAT (je fysieke lichaam). Dit verlies van vitaliteit kan je op meerdere niveaus en op complexe manieren beïnvloeden.

Vanuit al onze gezichtspunten, met uitzondering van de Aethos, die alle verschijnselen als een droom beschouwt, staan jullie moeilijkere en uitdagender tijden te wachten.

En toch kunnen jullie te midden van deze druk diamanten winnen. Deze diamanten zijn niet van deze Aarde, maar komen voort uit jullie eigen bewustzijn wanneer jullie omgaan met de complexiteiten van jullie aardse leven. Jullie leven in gang zetten vanuit een licht verhoogde positie in bewustzijn is alles wat nodig is om de cascade van versnelde evolutie te beginnen.

Dit is waar de Zonne Holon jullie kan helpen…om jullie een voorsprong te geven op de demoraliserende en uitputtende effecten van het omgaan met meervoudige en zeer complexe Chaotische Knooppunten.

Er zijn vele dingen die we jullie op dit moment zouden kunnen aanbieden, maar we hebben gekozen voor de Solar Holon omdat het een vorm van etherisch vuur is. En het heeft het vermogen om gelijktijdig bewustzijn te zuiveren en te transformeren. Het is een zeer efficiënt middel om jullie eigen evolutie te versnellen.

Wij gaven deze methode door aan de priesters en priesteressen van de Tempel van Dendara in het oude Egypte. Het genereerde in hen diep verheven staten van bewustzijn waardoor zij rechtstreeks met ons konden communiceren. En het stelde hen in staat zichzelf te revitaliseren voor de verhoging van bewustzijn.

De meditatie maakt gebruik van een trommel en de interactie van drie vocalisaties die klankcodes overbrengen.

Er zijn drie vormen van werken met het Solar Holon die we willen toelichten.

De Eerste Vorm (Bewegen)

Dit is de manier waarop we de ingewijden op Dendara hebben geïnstrueerd om met de meditatie te werken. Deze vorm mag echter alleen worden gebruikt als je een goed evenwichtsgevoel hebt.

Staande met je voeten op schouderbreedte uit elkaar, plaats je je bewustzijn in je zonnevlecht. Stel je voor dat er een bol van licht is, zoals de zon, in dit gebied. Deze ankh beschermt je omdat het een energetische handtekening is van een zeer hoge spirituele dimensie. En het zal ook krachtige levensverbeterende energieën overbrengen naar je KA en KHAT. Laat elke puls van de drum deze etherische vuurbal in je zonnevlecht raken. Sta toe dat de Solar Holon trilt met elke puls van de drum, en laat je lichaam bewegen op het ritme volgens de eigen aangeboren wijsheid van je lichaam. Als je je geroepen voelt om dat te doen, sta jezelf dan toe om geluid te maken terwijl je beweegt.

De Tweede Vorm ( Zitten)

De tweede manier om hiermee te werken is door te zitten met je voeten in contact met de vloer of de grond. Al de rest van de meditatie is hetzelfde als bij de eerste. Voel de briljante witte ankh die zich in het midden van je zonnevlecht bevindt. Laat elke puls van de drum de vuurbal (d.w.z., het Zonne Holon) raken. Laat de Holon trillen met elke ritmische puls, en laat je lichaam spontaan bewegen, volgens zijn eigen aangeboren wijsheid.

Zoals bij de Eerste Vorm – als je je daartoe geroepen voelt – maak geluid dat resoneert met wat je voelt en hoe je lichaam beweegt.

Derde Vorm (Stilte)

De derde methode wordt in stilte beoefend. Ze kan zittend of liggend gedaan worden. Net als bij de andere twee methodes ligt je focus op je zonnevlecht. Voel de briljante witte ankh in het centrum van de vuurbal. Laat het geluid van de trommel op de vuurbal slaan (d.w.z., de Zonne Holon). Laat de Holon trillen bij elke puls. In deze methode maak je niet – opzettelijk  – geluid of beweeg je je fysieke lichaam. Maar als geluid en beweging spontaan opkomen, laat ze zich dan ontvouwen.

Samenvatting

De primaire methode die we hierboven beschreven is om het Zonne-Holon toe te staan je te versterken en te zuiveren.  Het is de basis voor alle toepassingen van deze Holon, en we raden je aan er vaak op deze manier mee te werken. We zullen nu onze aandacht richten op een interessante toepassing van het Zonne-Holon.

Psycho-Navigatie

Het gebruik van het Zonne-Holon om te psycho-navigeren in de ruimte en andere dimensies van bewustzijn zal voor velen interessant zijn.

Er is één methode die we willen bespreken omdat het de basis vormt voor alle andere psycho-navigaties met behulp van het Zonne-Holon. Het doel ervan is rechtstreeks levensverbeterende energieën in jezelf op te nemen die worden uitgezonden door de zon, de ster die zich in het centrum van jullie eigen zonnestelsel bevindt.

De Solar Holon is een etherische vorm en is niet gebonden aan tijd of ruimte op dezelfde manier als jullie fysieke lichaam dat is. De Solar Holon kan zichzelf ook ogenblikkelijk naar een andere dimensie of een andere plaats in de ruimte transporteren.

Om levensverbeterende energieën uit de zon te halen, doe je gewoon het volgende:

Nadat je een paar minuten met de klankmeditatie hebt gewerkt, zorg ervoor dat je een duidelijk gevoel hebt van De Zonne Holon in je zonnevlecht. Wees er ook zeker van dat de ankh energie uitstraalt.  Als je niet voelt dat er licht en/of energie uit de ankh komt, werk dan met de Holon tot je dat wel voelt.

Stel je vervolgens voor dat je voor de zon in de ruimte zweeft. Je zult in je KA lichaam zijn zodat je niet kunt verbranden. De zon zendt voortdurend energie uit via de zonnewinden – ook wel zonnestroom genoemd – en het is deze stroom van krachtige energieën die je zult gebruiken.

De Zonne Holon komt overeen met een energie signatuur van het subtiele lichaam van de zon zelf (d.w.z. de KA van de zon), en jouw Zonne Holon zal zeer krachtige energieën in zich opnemen, en jouw KA lichaam zal spontaan de frequentie van deze zonne-energieën verlagen zodat ze gebruikt kunnen worden door je fysieke lichaam (KHAT).

Wat je doet met deze verhoogde energieën zal jouw verantwoordelijkheid zijn. We raden je daarom sterk aan dat je je verhoogde energie gebruikt op leven-positieve manieren.  Al het leven in de kosmos is met elkaar verbonden en naarmate jullie hogere energiestaten bereiken, zullen jullie de behoefte aan een groter reactievermogen van jullie kant ontdekken.

Degenen onder jullie die gevorderde psychonauten zijn, kunnen andere sterrenstelsels verkennen, evenals andere dimensies van bewustzijn. Heb altijd een gevoel voor de ankh wanneer je andere dimensies van bewustzijn of andere sterrenstelsels verkent. We maken dit belangrijke punt omdat de ankh je zal beschermen als je per ongeluk ruimtes verkent die niet in je belang zijn.  Met andere woorden, niet alle sterrenstelsels of dimensies van bewustzijn zijn welwillend. Sommige zijn snode wezens en als je, in je naïviteit, in een sterrenstelsel of dimensie terechtkomt waar je niet hoort te zijn, zal je ankh je beschermen.

We zouden nog veel meer kunnen zeggen over het Zonne-Holon en zijn mogelijkheden, maar dan zou deze boodschap veel, veel langer worden. Alle kennis die je nodig hebt om ten volle te profiteren van het Zonne-hol is gecodeerd in de briljante witte ankh.

Mediteer op deze sleutel tot de hogere dimensies van spirituele kennis, en het zal je alles openbaren wat nodig is.

Moge het Zonne-Holon en het prachtige mysterie van de zonnewinden en de zonnestroom jullie omhoog dragen in bewustzijn.

Moge jullie vele diamanten vinden gedurende jullie tijd op de Aarde. En wanneer uw tijd erop zit, moge jullie in staat zijn om met authenticiteit te zeggen dat jullie leven een bevredigend leven is geweest.

Moge jullie hart lichter dan een veertje blijken te zijn omdat alle spijt, woede, angsten en verdriet zullen zijn opgelost in de transformerende genade van de Diamanten Lichten.

De Hathors

21 januari 2021

Tom’s Gedachten en Waarnemingen

De Solar Holon Geluidsmeditatie is 11 minuten en 13 seconden lang, en een link ernaar is onderaan dit gedeelte te vinden.

Luister niet naar deze klank meditatie in situaties die alertheid vereisen, zoals autorijden of het bedienen van machines.

Stereo hoofdtelefoons of oordopjes zullen je een betere geluidservaring geven, tenzij je stereo luidsprekers van hoge kwaliteit hebt die goed gescheiden zijn zodat je het volledige stereo veld effect krijgt.

Ik denk dat de instructies van de Hathors met betrekking tot het Solar Holon vrij duidelijk zijn, dus ik zie geen noodzaak om er verder op in te gaan. Ik heb echter wel een paar opmerkingen over de Ankh.

Een van de belangrijke sleutels tot deze methode ligt in de Ankh, die de Hathors meerdere malen hebben genoemd. De centrale plaats ervan in het Solar Holon geeft aan hoe belangrijk de Ankh is. Sterker nog, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat mediteren op de Ankh, zoals de Hathors voorstelden, een enorme rijkdom aan spirituele kennis kan openbaren.

De Ankh was een zeer belangrijk symbool in het Oude Egypte. Hij werd vaak afgebeeld met energiestralen in verschillende vormen, zoals krachtlijnen en soms als een stroom van vele kleinere ankhs. Deze uitstralingen van subtiele energieën werden vaak door een god, godin, of andere figuren naar een mens of een andere godheid geleid. Afbeeldingen van de Ankh die zijn mystieke krachten overdroeg, schijnen beperkt te zijn gebleven tot belangrijke sociale figuren zoals de farao’s en andere personages. Maar de esoterische kennis die uit Egypte kwam, omvatte vele soorten meditaties waarbij de Ankh werd gebruikt. De Koptische christenen namen de Ankh over als hun voornaamste symbool, waardoor zowel de esoterische kennis uit de Egyptische Mysteriescholen als het christendom werden samengevoegd.

De Ankh bestaat uit drie delen: het kruis, dat de materie voorstelt, de Shen Lus, die het spirituele domein voorstelt en de Sken Knoop, die onze spirituele natuur aan de materie (d.w.z. ons lichaam) bindt. De Shen Knoop vertegenwoordigt onze ademhaling. Zolang we ademen, is onze geest verbonden met ons lichaam. Maar op het moment van de dood houden we op met ademen, en onze geest scheidt zich van ons lichaam. Hij glijdt, symbolisch gesproken, door de Shen-lus naar de geestenwereld.

*Interessant is dat een soortgelijk, zij het kortstondig, proces zich vaak voordoet in diepe meditatieve staten. In yoga wordt het kumbhaka genoemd, of spontaan vasthouden van de adem, dat optreedt wanneer de geest zeer subtiele gebieden van perceptie binnentreedt (d.w.z. Samadhi).

Onderzoekers op het gebied van neuropsychologie die meditatie bestuderen, hebben gerapporteerd dat de adem vaak erg oppervlakkig wordt of helemaal stopt bij proefpersonen die in diepe meditatie zijn gegaan. Terwijl de ademhaling van de persoon wordt onderbroken, glipt hij of zij door de spreekwoordelijke Shen Loop en wordt vrijgelaten om de spirituele dimensies van zijn of haar eigen bewustzijn te verkennen. Wanneer het lichaam meer zuurstof nodig heeft, zal de persoon spontaan inademen. Iets soortgelijks kan zich voordoen tijdens Hathoriaanse klankmeditaties, voor de goede orde.

Degenen die werken met de Ankh als een focus van meditatie geloven dat het een kanaal is voor hogere dimensionale energieën en dat het ook een sleutel is die domeinen van spirituele kennis ontsluit. Ik geloof dat dit het geval is gezien mijn ervaringen met dit raadselachtige symbool.

Na meditatie op de Ankh, volgens de suggestie van de Hathors, ontdekte ik dat het inderdaad een buitengewoon inter-dimensionaal portaal opende dat toegang gaf tot zowel universele als persoonlijke esoterische kennis. De Hathors stelden voor dat ik zou werken met de Multiversum Geluidsmeditatie wanneer ik mediteerde op de Ankh. En ik heb ondervonden dat het zeer behulpzaam is als een sonische bondgenoot in dit streven.

Voor degenen onder jullie die geïnteresseerd zijn om hier verder mee te gaan, heb ik een link bijgevoegd naar de Multiversum Geluidsmeditatie, die 11 minuten en 26 seconden duurt. Je zult ook een link vinden naar de oorspronkelijke Hathor boodschap die informatie gaf over het Multiversum evenals de klank meditatie met die naam.

Toegang tot de Geluidsmeditaties

Hieronder staat een link naar de Luister Sectie.

Nadat je op de link geklikt hebt, ga je naar de onderkant van de pagina en klik je op de eenvoudige Luister Overeenkomst. U wordt dan naar een grote selectie van klankmeditaties, lezingen, interviews, en uittreksels uit workshops geleid, die allemaal onmiddellijk gratis voor u beschikbaar zijn voor persoonlijk gebruik.

Scroll naar beneden in de lijst van titels tot u de titel ziet waarin u geïnteresseerd bent.

Voor uw gemak hebben we zowel The Solar Holon als The Multiverse Sound Meditations bovenaan de lijst geplaatst (vanaf deze posting).

Klik hier om naar de Luister Sectie te gaan.

Als dit bericht je is toegezonden en de link werkt niet, ga dan naar de Luistergedeelte op https://tomkenyon.com/

Om het Hathor bericht getiteld Multiverse te lezen, klik hier.

Informatie die niet direct verband houdt met dit bericht

Het Venster van Harmonie: Een mini-workshop

Geluidstherapie om de negatieve effecten van stress te verminderen

Deze mini-workshop is gericht op het gebruik van geluidstherapie om de negatieve effecten van stress op u te verminderen. Dit gebeurt door het presenteren van lekenvriendelijke informatie over hoe je hersenen/geest/lichaamssysteem werkt om je stressrespons te verhogen of te verlagen. En het bevat vier (4) zeer effectieve stress verminderende muzikale composities die een bewezen staat van dienst hebben.

In feite kan alleen al het luisteren naar dit soort muziek voor slechts 20 minuten, een of twee keer per dag, de negatieve gevolgen van stress drastisch verminderen en je gevoel van welzijn verhogen.

Ik heb de hieronder genoemde psychoakoestische composities gemaakt om het zenuwstelsel te harmoniseren, om de alfa- en/of theta-hersengolf activiteit te verhogen, die klinisch erkend zijn voor hun stress verminderende werking.

Onderzoek op het gebied van muziek en geluidsgenezingstherapieën, evenals psycho-akoestiek en neuropsychologie hebben duidelijk aangetoond dat bepaalde soorten muziek diepgaande genezende en stress verlagende effecten hebben.

(Opmerking: Voor lezers die geïnteresseerd zijn in de wetenschap achter deze beweringen, ga naar het gedeelte Akoestisch hersenonderzoek van de website (https://tomkenyon.com/) of klik hier).

Terwijl de wereld blijft worstelen met de uitdagingen van de huidige pandemie, neemt de individuele stress met alarmerende snelheid toe met negatieve gevolgen voor sociale relaties en de samenleving als geheel. Daarom heb ik ervoor gekozen om vier zeer effectieve stress verminderende composities aan te bieden in een Mini-workshop formaat. Dit zal je toelaten om met deze verschillende sonische creaties te werken, in je eigen tempo en om je stressniveau te verminderen.

Zoals met alle Mini-workshops die op onze website worden aangeboden, wordt ook deze cursus tegen een gereduceerd tarief aangeboden en is er een optie om deze cursus gratis te ontvangen als u financiële moeilijkheden ondervindt.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het cursusmateriaal, klik hier.

Tom Kenyon

©2021 Tom Kenyon Alle rechten voorbehouden www.tomkenyon.com

U kunt kopieën van dit bericht delen in alle media die u wenst, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, er geen kosten voor in rekening brengt, de auteur vermeldt, en deze volledige copyright-vermelding opneemt.

Vertaling: Martien