De Hathors: Het uiteenvallen van de Oude Wereld./ via Tom Kenyon / Geplaatst: 24 januari 2016

De Hathors:
Het uiteenvallen van de Oude Wereld.

Hathors via Tom Kenyon / Geplaatst: 24 januari 2016

 Orcas Island

In deze boodschap willen wij jullie enkele details geven met betrekking tot de financiële en aardse veranderingen die jullie te wachten staan. Wij hebben gewezen op de mogelijkheid hiervan in eerdere planetaire berichten, maar nu zijn de mogelijkheden werkelijkheden geworden. De belangrijkste focus van onze bedoeling voor deze communicatie verschijnt aan het einde waarin we zullen delen wat wij vinden dat jullie kunnen doen, individueel, om de storm te berijden.

De Huidige Financiële Crisis

Diegenen die het heersende planetaire economische systeem hebben gecreëerd/onderhouden zien zichzelf nu “met hun rug tegen de muur”. Dit komt omdat het systeem, zoals het bestaat, niet zelfonderhoudend is. Het is een vorm van gevangenschap en is niet in harmonie met de verschuivende frequenties van bewustzijn die nu (zij het nog embryonaal) op aarde plaatsvinden. En dus proberen financiële instellingen zich te herorganiseren. Maar dit is een poging om datgene te handhaven wat niet kan worden gehandhaafd. Zij proberen gewoon de kaarten in het kaartenhuis opnieuw te rangschikken.

Maar hun pogingen zullen uiteindelijk zinloos zijn. Dit komt omdat het huidige economische systeem is gebaseerd op hebzucht, leugens, controle en manipulatie, en deze gedachtevormen, deze culturele paradigma’s zijn niet in overeenstemming met het nieuwe bewustzijn dat aan het opkomen is. Wat jullie zien is het uiteenvallen van datgene wat voorbij moet gaan, maar dat wat het moet gaan vervangen is er nog niet, en dus is het een zeer beangstigende overgang voor diegenen die zijn opgesloten in de driedimensionale realiteit.

De financiële situatie is complex en ingewikkeld. De moeilijkheden die zich nu voordoen in zowel de Verenigde Staten als in Engeland zullen de gehele wereldeconomie beïnvloeden. Dit zullen moeilijke tijden zijn als het gaat om monetaire belangen, maar paradoxaal genoeg kunnen dit spiritueel gezien bijzonder verheffende tijden zijn.

Wij verwachten verdere verslechtering van de financiële markten in de Verenigde Staten, Europa en Azië. De grote corporaties die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de heersende economische paradigma’s zullen merken dat ze heel kwetsbaar zijn. Dit zal zonder meer leiden tot het verlies van banen, inkomens, en een toenemend lijden voor individuen. Ons advies is: leer je gemeenschap kennen, je directe gemeenschap, want als het systeem implodeert zijn alleen lokale relaties van belang.

Een andere factor die deze periode bijzonder kwetsbaar maakt is dat jullie waarneming van tijd aan het veranderen is. Cultureel waargenomen tijd is aan het versnellen, en er lijkt meer te gebeuren in minder tijd. Dit heeft betrekking op zowel individuen als de cultuur als geheel. Deze snelle beweging en verandering van gebeurtenissen wordt sneller en sneller.

Jullie bereiken een meedogenloos tempo waarin jullie waarneming van tijd zal blijven versnellen. Omdat jullie waarneming van tijd versnelt, en de gebeurtenissen binnen die tijdframes in aantal toenemen, zullen velen in een soort shocktoestand, een toestand van ongeloof terecht komen. Met name is het onvoorstelbaar dat het economische systeem zo snel kan verslechteren! Wat doe je als geld schaars is en de dingen waaraan je gewend bent moeilijk te verkrijgen zijn? Dit zijn belangrijke vragen.

De mensheid als collectief bevindt zich op een kritiek punt, want zij bevindt zich op de rand van nieuwe culturele paradigma’s – een verschuiving uit de fixatie op de driedimensionale realiteit naar een verwerkelijking van hogere dimensies en de mogelijkheden die als gevolg voor iedereen open staan.

Ofschoon zo’n verschuiving van cultureel bewustzijn aantrekkelijk klinkt, is het feitelijke proces zeer chaotisch, en jullie bevinden je nu te midden daarvan.

Onbekendheidfactoren

Naarmate de chaos de komende tijd toeneemt, kun je een enorme toename verwachten van wat onbekendheidfactoren kunnen worden genoemd. Met onbekendheid verwijzen we naar een concept geleend van jullie fysica. Wij gebruiken de term niet zoals het wordt gebruikt in jullie heersende cultuur, wat voornamelijk het dom najagen is van wat nieuw en anders is om de leegte te vullen die is gecreëerd door emotionele wanhoop en ledigheid.

Onbekendheid, zoals wij de term gebruiken, verwijst naar onbedoelde en onvoorziene veranderingen binnen een systeem. Deze veranderingen kunnen positief, negatief of beide zijn.

De term onbekendheidfactoren verwijst naar het fenomeen dat onbekende gebeurtenissen exponentieel toenemen wanneer systemen in een staat van chaos terecht komen. En de kans op chaos neemt toe wanneer veel verschillende systemen in versneld tempo met elkaar in verbinding treden. Onverwachte gevolgen en situaties die nooit waren voorzien of bedoeld kunnen en zullen optreden. Naarmate het onbekende wereldwijd toeneemt veroorzaakt dat bij veel individuen mentale en emotionele spanning – voornamelijk ten gevolge van het feit dat de paradigma’s die zij hebben gebruikt om door het leven te navigeren direct voor hun ogen uiteenvallen.

Hoe moeilijk deze tijden ook zijn, en hoe moeilijk ook de nabije toekomst zal zijn, er is een evolutionaire katalysator in dit alles.

Nieuwe manieren van denken en nieuwe manieren van het genereren van bronnen moeten worden gecreëerd wil de mensheid overleven. De oude manieren kunnen gewoon niet doorgaan. Dit komt omdat zij niet zelfonderhoudend zijn; zij zijn intrinsiek schadelijk voor het leven; zij zijn gebaseerd op leugens en manipulatie, en zij zijn niet in overeenstemming met de nieuwe spirituele energieën die ten tonele verschijnen. Niettemin doen diegenen die de leugens hebben gecreëerd en in stand gehouden alles wat in hun vermogen ligt om het kaartenhuis overeind te houden.

Jullie evolutionaire gelegenheid in dit alles is om door de storm te gaan door (figuurlijk gesproken) in het centrum van de orkaan – het oog van de storm – te leven waar het rustig is. We zullen zo meteen enkele suggesties geven, maar laten we onze aandacht richten op de Aardse Veranderingen, want die zijn in aantocht.

In eerdere communicaties zeiden we dat het smelten van de poolkappen en de gletsjers sneller zou gaan dan wetenschappers verwachten, en dit is inderdaad het geval. Dit zal blijven versnellen en de weermodellen gegenereerd door computers zullen niet correct de veranderingen voorspellen. Zoals met al het andere op jullie Aarde zullen alle veranderingen versnellen. Wij zien een toename in de intensiteit van orkanen, en wij zien ze opkomen in seizoenen waarin zij normaliter niet voorkomen. Er zal een toename zijn van tornado’s en afwijkend weer. Veranderingen in de cyclus van de seizoenen (waar herfst- en winterpatronen voorkomen in de lente en in de zomer en vice versa) zullen blijven toenemen. Planten en dieren die hun levensritmes hebben afgestemd op deze seizoenen zullen in toenemende mate verward raken. Door deze en andere klimaatveranderingen (alsook aardbevingen en vulkaanactiviteit) voorzien wij voor de komende twee decennia een toename van voedsel- en watertekorten.

Een ander kritiek element in deze evolutionaire hutspot is de aankomende presidentsverkiezing in de VS. Ten goede of ten kwade heeft deze regering niet alleen invloed op de Verenigde Staten maar op de hele wereld, en ofschoon er verschillen zijn tussen de twee kampen [Democraten en Republikeinen Vert.], op enkele fundamentele gebieden zijn ze hetzelfde. Diegenen die president willen worden (vanuit de twee politieke partijen) kunnen best hun persoonlijke visies hebben hoe Amerika en de wereld kan zijn, maar zij zijn als pionnen op een schaakbord, en degenen die de pionnen verplaatsen zijn grotendeels onzichtbaar. Helaas hebben zij niet de gezondheid en het welzijn van de Verenigde Staten op het oog, noch van de wereld. Wat zij voor ogen hebben is de consolidatie van macht. En de opsluiting en gevangenschap van de menselijke geest die het gevolg is van hun blind najagen van aardse macht interesseren hen niet.

Een ongekende botsing van krachten is nu ophanden. De economische en politieke situatie in combinatie met de aardse veranderingen veroorzaken een breuk in de façade. Deze façade is niets anders dan de culturele, economische, politieke en religieuze illusies en waanideeën die mensen voor waar hebben gehouden. Steeds meer mensen gaan de leugens doorzien, gewoon omdat dingen uit elkaar gaan vallen. De gordijnen die de leugens verborgen hielden zullen naar beneden komen. Dit is niet een aangenaam proces, maar de oude manieren van zijn en doen moeten ten einde komen opdat nieuwe manieren kunnen wortel schieten.

Het zal steeds moeilijker worden om de oude wereld in stand te houden zoals het in het verleden in stand werd gehouden. En hiermee bedoelen we zowel de oude wereld van jullie beschaving als de oude wereld van jullie eigen persoonlijke levens. Naarmate de golf van spirituele evolutie sterker wordt zullen diegenen die vasthouden aan de oude paradigma’s het steeds moeilijker krijgen. Angst en paranoia zullen de toon van de dag zijn, van de kleine aspecten van het individuele leven tot internationale relaties aan toe. Deze strijd van dat wat stand wil houden, strijdend tegen de krachten die de wereld willen openen voor nieuwe mogelijkheden, zal een surrealistische beleving worden.

De evolutionaire druk op individuen en op de samenleving is enorm, en die individuen die minder gecentreerd zijn (psychologisch onevenwichtig) kunnen een toename van irrationeel gedrag ervaren. Veel landen in de wereld zien al een toename van irrationele handelingen en vreemde misdaden.

Ontsnappingssnelheid

We hebben het er al vaak over gehad, en ofschoon het heel eenvoudig is, is het een machtige bondgenoot. Jullie woord ervoor is waardering en wat we hiermee bedoelen is het vermogen om zowel de kleinste dingen alsook de grote dingen in je leven te waarderen.

Waardering is een fascinerend trillingsveld met diverse uitwerkingen. Terwijl je jullie economische systeem door zijn metamorfose zien gaan, terwijl je aardse veranderingen ziet toenemen en de spanning bij degenen om je heen, inclusief de toename van spanning bij jezelf, herinner je dan de deuropening van waardering. Je hoeft alleen maar in dit veld te gaan staan en de beroering om je heen zal je dan in mindere mate negatief kunnen beïnvloeden. De omstandigheden waarmee je te maken hebt veranderen misschien niet, maar je emotionele reactie erop zal van een hogere orde zijn. En je wordt vindingrijker in hoe je omgaat met de beproevingen waarmee je te maken hebt.

Zouden wij in detail de waarschijnlijke toekomst beschrijven in termen van negatieve gebeurtenissen, dan zou dat overweldigend zijn. Dat is niet onze intentie en dus zullen we het niet bespreken. Wat we willen bespreken is ontsnappingssnelheid. Hoe ontsnap je aan de negatieve, gevangennemende krachten die jou en de menselijke geest blijven opsluiten? De meest efficiënte en eenvoudige manier is het cultiveren van waardering. – hoe belachelijk dat ook mag klinken tegenover de immense beproevingen waarmee jullie aarde te maken heeft. Waardering is een sleutel die de deur zal openen naar de nieuwe wereld, zelfs terwijl de oude wereld uiteen valt, wat het moet.

Terwijl de spiritueel gestuwde evolutionaire krachten toenemen en de scheur in de constructie van jullie beschaving zichtbaar wordt voor steeds meer individuen, zullen diegenen die gefixeerd zijn op de driedimensionale realiteit (zonder toegang tot de hogere dimensies in henzelf) de neiging hebben om in een mentale en emotionele schoktoestand te geraken, een soort verdoving. Je kunt deze verdoofde mensen herkennen, want zij lijken weliswaar normaal te functioneren, maar zij zijn als zombies, half gewaar, half levend. Heb mededogen met deze individuen want zij zitten gevangen tussen de oude wereld die aan het verdwijnen is en een onzekere toekomst die nog geboren moet worden. Toon compassie, maar hoed je ook voor hen. Laat je door hen niet meetrekken in hun verdoving en angst.

Als je waardering leert hebben zal je een domein betreden, een trilling, die je door de chaos van deze tijden zal dragen. Je zult een soort vertroosting en steun vinden, en het trillingsgetal van je energielichaam zal toenemen. Op een bepaald moment zal je wat wij noemen ontsnappingssnelheid bereiken. Je zult gemakkelijk uit de illusies en de leugens stappen van de oude wereld. Je zult ze zien voor wat ze zijn, en je zult een vreugdevolle medeschepper worden van een nieuwe wereld die geboren wordt, zelfs terwijl de oude wereld voor je ogen verdwijnt.

De Hathors

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.)