De Bloem van het Leven/Levens Boom – Een Hathor Planetaire Meditatie

De Bloem van het Leven/Levens Boom
Een Hathor Planetaire Meditatie

Door: Tom Kenyon

Binnen de uitgestrektheid van de evoluerende kosmos willen we jullie aandacht vestigen op een scharnierpunt, een ijkpunt binnen jullie eigen evolutie.

Jullie bevinden je misschien in een zeer interessante en uitdagende positie. Als mens draag je verschillende, laten we zeggen obstakels, in je door het geboorteproces dat je eigen Ascensie is.

Ondertussen, terwijl jullie worstelen met de eisen van jullie eigen fysieke belichaming, evolueert de kosmos snel en de drukgolven van verandering komen vanuit alle hoeken naar jullie toe. Er is geen ontkomen aan deze kosmische evolutionaire kracht. Je bent ingebed in en deel van deze kosmische evolutie.

Je kunt je soms overweldigd en diep uitgedaagd voelen door zowel de snelle veranderingen die om je heen plaatsvinden als door de bijna brute interne ervaringen die je misschien hebt.

Als je deze foto’s onderzoekt (bronnen worden aan het eind van dit bericht gegeven) kun je het gevoel krijgen dat je neurale netwerken en de intracellulaire structuren of je lichaam in wezen identiek zijn. Je bent een levende microkosmos van het universum en elke significante verandering in de kosmos zal jou beïnvloeden. Dit geldt voor iedereen die op Aarde leeft. Als je een gevoelig individu bent, ben je je misschien erg bewust van deze connecties. Als je je niet bewust bent van subtiele energieën heb je misschien geen idee dat dit gaande is, maar de kosmische uitlijningen beïnvloeden jou en alle andere bewuste wezens op diepgaande manieren – of je je er nu bewust van bent of niet.

De oude Egyptische spreuk, toegeschreven aan Thoth stelt: “Zo boven, zo beneden. Zoals binnen, zo buiten.”

Je bent een stukje van het kosmische hologram en, net als hologrammen in het algemeen, houdt je lichaam de totaliteit van de hele kosmos in zich. Afhankelijk van je huidige staat van evolutie ben je je wel of niet bewust van je holografische aard.

Tsunami’s van subtiele energieën van de Centrale Zon van jullie melkwegstelsel, van alle sterren, melkwegstelsels en hemelse planetaire lichamen en hun uitlijningen spannen samen om jullie omhoog of omlaag te dwingen.

Of je opwaarts of neerwaarts gaat in je spirituele evolutie hangt van jou af. We stellen voor dat je enkele van de nieuwste foto’s onderzoekt die uit jullie wetenschap van astronomie en neurologie naar voren komen. Er is een opvallende overeenkomst in jullie neurale paden en het rasterwerk van jullie universum.

Je holografisch-lichtlichaam kan enorme velden van informatie en levensvernieuwende energieën openen als je weet hoe je er toegang toe moet krijgen.

We brengen deze boodschap over samen met een nieuwe klankmeditatie om jullie te helpen een evolutionaire sprong te maken naar je eigen Ascensie.

We doen dit zodat jullie sterker kunnen worden in jullie subtiele lichamen en de cellulaire structuren van jullie fysieke vorm.

In termen van planetaire verandering, vergis je niet, je hebt nog niets gezien. Jullie Universum (en alle wezens die erin verblijven) staan klaar om in wat wij zouden omschrijven als hyperdrive te gaan.

De verschillende planetaire en stellaire lichamen die door de kosmos verspreid liggen, zijn enorme steengroeven van energie en verschuiven zelf als reactie op de kosmische krachten. Elke ster in de uitgestrektheid van jullie Universum is met elkaar verbonden en zoals de wortels van bomen rechtstreeks met elkaar communiceren, zijn de verste hemellichamen aan de rand van het bekende universum met elkaar en dus met jullie verbonden.

De kosmos baart een nieuwe realiteit en jij staat in het vizier. Je bent geen onbeduidend fysisch organisme dat eenvoudigweg een voorbijgaand en betekenisloos leven leeft en sterft. Je bent een belichaming van puur bewustzijn geboren uit de Kosmische Moeder – de vrouwelijke oerkracht die alle dingen creëert.

Vanuit ons perspectief is de scheppende kracht zowel mannelijk als vrouwelijk, wat jullie God en Godin zouden noemen. Beide zijn nodig. Jullie wereldse religies benadrukken het mannelijke principe (God) of elimineren het vrouwelijke principe (Godin) helemaal. Dit is een verschrikkelijke situatie, een denkfout die verwoestende effecten heeft gehad en nog steeds heeft op jullie spirituele evolutie. We moedigen je aan om je eigen misverstanden over de vrouwelijke aard van de schepping uit te pluizen.

Een manier om in contact te komen met het vrouwelijke mysterie is om in de natuur te zijn zonder afleidingen. Open je fysieke zintuigen en communiceer met de subtiele energieën die door het plantenrijk worden opgewekt.

Als je bewust een natuurlijke omgeving binnengaat, zelfs een kleine groep bomen werkt, open dan je fysieke zintuigen en wees gewoon bij de bomen. Begrijp dat het wachters van de kosmos zijn die op jullie planeet leven. Het zijn wijze en intelligente wezens die het mysterie van de schepping dat ze in zich dragen met jullie zullen delen.

Je kunt dit niet doen met kunstmatige realiteitsapparaten (zoals Meta Quest van Facebook). Je moet jezelf onderdompelen in de natuur en de subtiele veldeffecten van de bomen, niet in een digitale versie van de werkelijkheid.

De geluidsmeditatie die we nu gaan geven is gebaseerd op de activering van Ascensie-energieën. Het trekt spiritueel licht uit de hoogste etherische rijken naar je toe. De aard van dit licht is snelle en krachtige transformatie.

Ga deze klankmeditatie niet aan uit ijdele nieuwsgierigheid. Het moet worden aangegaan met een heldere intentie en een hoge mate van nuchterheid. De klankcodes zijn directe trillingsboodschappers van de hoogste lichtrijken. Als je op de juiste manier met deze meditatie bezig bent, werk je samen met een kracht die de subtiele circuits in je lichaam kan en zal transformeren en je afstemt op het evoluerende universum waar je deel van uitmaakt. Als je hier regelmatig mee werkt, creëer je in jezelf wat wij ascensiezaden noemen. Deze zullen zich openen en je helpen bij het geboorteproces dat je eigen Ascensie is.

Toen we vele jaren geleden voor het eerst contact maakten met dit kanaal, vertelden we hem over onze waarneming dat zijn (en jullie) Universum een krachtiger en vluchtiger stadium van Ascensie binnenging.

Het geboorteproces is duidelijk begonnen.

Zoek goede vroedvrouwen.

Ga naar en communiceer met de bomen.

Kom terug tot je fysieke zintuigen.

Bevrijd jezelf van de digitale mind-manipulatie en giftigheid die jullie planeet overspoelt.

Als jullie je subtiele energielichamen en de subtiele paden in je fysieke vorm versterken, zullen jullie in staat zijn de kosmische storm die op jullie afkomt te doorstaan. En je zult het uitstoten van negatieve emoties en gifstoffen kunnen verdragen terwijl de kosmische rotorwortel zijn weg met jullie gaat.

Als je om je heen kijkt en je medemensen observeert, merk je misschien dat er meer irrationaliteit, ongecontroleerde vijandigheid en geweld is tegenover elkaar. Ga niet in op dit soort destructief gedrag dat leidt tot lagere staten van evolutie.

Wees niet bezorgd als je ervaart dat je eigen negativiteit en gifstoffen naar buiten komen en doorbreken in je bewustzijn. Veroordeel jezelf niet. Gebruik liever je aangeboren vermogen om te observeren wat er gebeurt en begrijp dat het universum door je heen beweegt en dat het loslaten van negativiteit of clearing gewoon deel uitmaakt van de geboorte naar Ascensie.

Zo meteen zullen we je de basisinstructies geven, maar voordat we ingaan op de praktische aspecten van hoe je dit gaat doen, willen we je een gedachte meegeven.

Als een op koolstof gebaseerd wezen is je lichaam gemaakt van sterrenstof. En je natuur lijkt erg op steenkool. Net als steenkool zul je, als je genoeg druk ervaart, verpulveren of een diamant worden. Deze klankmeditatie zal je sterken, zodat je de kosmische kracht kunt dragen die je van alle kanten samenperst. Zo kun je, met genoeg helderheid van intentie en volharding, een veelzijdige kosmische diamant worden. Dat is je lot – maar alleen als je ervoor kiest.

De Bloem van het Leven en de levensboom

De levensbloem is een complexe geometrie die de basis vormt voor al het leven in de kosmos. En je lichaam is daarop geen uitzondering. De uitgestrekte en ingewikkelde zenuwbanen, meridianen en nadi’s bestaan allemaal in relatie tot elkaar op basis van verhoudingen binnen de Levensbloem.

De Levensbloem voedt en beïnvloedt voortdurend de Levensboom – het enorme netwerk van zenuwen, meridianen en nadi’s die je lichaam doordringen.

Als je naar tekeningen van anatomisten kijkt, zul je zien dat de zenuwbanen opvallend veel op een boom lijken.

Terwijl aspecten van je levensboom (d.w.z. het netwerk van zenuwen) met je fysieke ogen gezien kunnen worden door instrumenten zoals een microscoop, zijn de meridianen en nadi’s niet zichtbaar. Ze bestaan in een subtieler domein van het lichaam dat de etherische dimensie wordt genoemd.

De levensbloem is nog subtieler en kan op geen enkele manier bekeken worden met de huidige technologieën. Deze situatie zal veranderen naarmate jullie wetenschappen steeds verfijndere manieren ontwikkelen om de wereld van minuscule deeltjes in het menselijk lichaam te bekijken. Uiteindelijk zal worden bevestigd dat de Levensbloem is ingebed in elk atoomdeeltje waaruit jullie DNA bestaat.

De vertakkingen hiervan zijn immens en we zijn van plan deze in een toekomstige boodschap(pen) te behandelen.

Maar laten we voor nu terugkeren naar de geluidsmeditatie, omdat het een middel voor jullie is om toegang te krijgen tot de hogere lichtrijken en mentale/emotionele en fysieke staten op te wekken die magisch van aard zijn.

We geven jullie deze ongewone geluidsmeditatie zodat jullie je eigen Levensboom kunnen verlevendigen en om jullie enorm te helpen in het Ascensieproces.

Dit geschenk wordt gegeven tijdens een hachelijke situatie op jullie planeet omdat Chaotische Knooppunten in een adembenemend tempo toenemen. Deze omvatten oorlogen, pestilentie, hongersnood, sociale/politieke onrust, ecologische stress en ongekende kosmische uitlijningen. Elk van deze Chaotische Knooppunten zou inderdaad problemen veroorzaken, maar gecombineerd creëren ze wat het best omschreven kan worden als een Super Chaotisch Knooppunt waarbij alle kleinere Chaotische Knooppunten met elkaar verbonden zijn en versterkt worden.

Het is een ironie van het menselijk bestaan dat bekrachtigingen soms getimed worden en soms onder de slechtste omstandigheden gegeven worden. Dit geschenk van deze klankmeditatie wordt gegeven onder zulke planetaire druk.

Als je regelmatig en met gerichte intentie met deze klankmeditatie werkt, zullen de subtiele energiebanen van je lichaam getransformeerd worden.

Dit is heilig werk (zoals jezelf heel maken). Het is een integratie van de hogere expressies van licht met je lichaam/geest complex en dit type licht transformeert alles wat het aanraakt. Weet dit met zekerheid terwijl je met dit zeldzame geschenk werkt.

Precieze instructies voor deze klankmeditatie verschijnen later in deze boodschap, maar we willen jullie nu uitnodigen om samen met ons en vele andere verlichte wezens energetisch kalmerende en coherente energieën te introduceren in de emotionele atmosfeer van jullie planeet.

De Hemelse Sangha

De Celestial Sangh is een poging, op een zeer subtiel niveau van bewustzijn, om positieve, levensbevestigende energieën toe te voegen aan de tsunami’s van haat, wanhoop en verwarring die op jullie planeet welig tieren. Als medeschepper en bewoner van jullie planeet hebben jullie het recht om situaties te beïnvloeden zodat er meer genade en mededogen in jullie wereld ontstaat – zelfs temidden van zulke nijpende omstandigheden. Als je in staat bent om deze vorm van planetaire dienstbaarheid aan te gaan, zul je het voelen. En als je een sterke roeping voelt, ben je naar alle waarschijnlijkheid een Aarde Beschermer. Als je ervoor kiest om met de Celestial Sangha te werken, buigen we voor je en vieren we de buitengewone ervaringen die zich voor je zullen ontvouwen als je met deze vorm van planetaire dienstbaarheid werkt – want niets zal je bewustzijn zo radicaal verruimen als dienstbaar te zijn aan Gaia en haar ontvouwing.

Ga naar www.tomkenyon.com en klik op De Hemelse Sangha in het Hoofdmenu of klik hier.

Instructies

Het is absoluut noodzakelijk dat je naar dit geluidsstuk luistert met een stereokoptelefoon of oordopjes. De reden hiervoor heeft te maken met complexe golfvormen die met elkaar verbonden zijn en zonder te luisteren met volledige stereoscheiding via een koptelefoon of oordopjes zou het een uitdaging zijn om de auditieve input te begrijpen. Luister hier ook NIET naar in situaties die alertheid vereisen.

Het primaire doel van deze geluidsmeditatie is om je eigen Ascensieproces te versnellen. En als zodanig moet het met nuchterheid worden aangegaan en niet met ijdele nieuwsgierigheid.

Het aangaan van deze vorm van energiewerk is niets minder dan een radicale opwaardering van je belichaamde vorm.

De meditatie trekt spiritueel licht in zowel je subtiele energielichaam (KA) als je fysieke lichaam van vlees en bloed (KHAT) en laat het circuleren door de uitgestrekte neurale netwerken van zowel het centrale als het perifere zenuwstelsel van je lichaam. Bovendien stroomt dit spirituele licht ook naar het meridianenstelsel, het netwerk van subtiele energiebanen in het lichaam die chi door de organen en systemen van het lichaam laten circuleren. En tot slot activeert de geluidsmeditatie de meest subtiele energiebanen van het lichaam die bekend staan als nadi’s en die de sleutel vormen tot een expansieve staat van lichaam en geest.

Dit is innerlijke alchemie op een van de meest diepgaande niveaus, omdat het de subtiele energieën van je eigen levenskracht transformeert en verheft en een toegang opent tot de prachtige mysteries van je eigen lichaam/geest/spirit complex. De klankmeditatie kan gezien worden als een middel om een bewuste relatie aan te gaan met je eigen belichaamde vorm als een Levend-Lichtwezen. Als je hier regelmatig en consequent mee werkt, zul je merken dat het spirituele licht dat gegenereerd wordt door de klankmeditatie door de atomaire, moleculaire en cellulaire structuren van je lichaam stroomt. En er zullen meer episodes van waargenomen licht zijn.

Hoe aandachtiger en regelmatiger je met de klankmeditatie werkt, hoe sneller je ontwikkeling zal gaan.

Er zijn drie primaire aandachtsgebieden – je kruinchakra, waar een heldere kristallen bol boven je hoofd zweeft en een constante stroom van coherent en transformerend licht uitstraalt. De kleur is zilverwit, zoals het licht van de volle maan.

Het tweede aandachtspunt is je perineum, dat zich halverwege je geslachtsdelen en anus bevindt. In dit gebied bevinden zich de Onsterfelijke Acht Cellen. Deze onsterfelijke cellen bestaan uit subtiele levensenergieën en worden vastgehouden in de etherische dimensie van je lichaam – niet in de fysieke. Ze bevatten de subtiele afdruk of template van je goddelijke zelf in belichaamde vorm. Activering van de Acht Onsterfelijken is een van de effecten van het werken met deze klankmeditatie.

Het derde en laatste aandachtsgebied is je Geheime Kanaal (of Pranische Buis) dat van je kruin door het midden van je lichaam naar het perineum loopt. Dit subtiele kanaal is de centrale as van het elektromagnetische veld van je lichaam en het is een kanaal voor subtiele energieën. Door je bewustzijn op je kruin te plaatsen en de Acht Onsterfelijken op je perineum, daalt het spirituele licht dat wordt uitgestraald vanuit de bol op je kruin af en stroomt het door het Geheime Kanaal naar beneden in het perineumgebied. Als de pranische buis zich vult met zilverwit licht, stroomt het licht spontaan in de zenuwbanen en subtiele energiebanen van je lichaam.

Tom’s commentaar

Ongeveer halverwege het noteren van deze boodschap, hoorden Judi en ik een specht herhaaldelijk en met grote nadruk op de zijkant van ons huis pikken.

Enom, mijn belangrijkste Hathor mentor, zei dat de vogel een boodschapper was en hij benadrukte gewoon het belang van deze informatie voor het dierenrijk.

En toen de Hathors op het punt kwamen waar ze de kracht van verandering die op ons afkomt uitlegden, staken de winden plotseling op.

Vanuit sjamanistisch perspectief waren dit niet zomaar interessante toevalligheden, maar eerder een manifestatie van een link tussen de Hathors als lichtwezens, het menselijke en dierenrijk en het luchtelement, dat verbonden is met snelle transformatie of verandering.

De Mechanica van de Klankmeditatie

Terwijl het licht in je Centrale Kanaal stroomt vanuit de bol van wit licht op je kruin en naar beneden naar je perineum, kan de stroom van licht vele vormen aannemen, waaronder, maar niet beperkt tot, de sensatie van vloeibaar licht dat in je weefsels en organen stroomt of pulsaties van licht die pulseren vanuit je Geheime Kanaal en door je hele lichaam reizen. En in sommige gevallen kan het licht in het kanaal kriya’s (bewegingen van het fysieke lichaam) genereren, zoals heen en weer schommelen, handen die mudra’s bewegen of vasthouden, en/of rond de magnetische as van je lichaam draaien. Als dit gebeurt, ontspan dan in de bewegingen in de wetenschap dat het positieve ontwikkelingen zijn, omdat ze een middel zijn voor je lichaam om beperkte en beperkende energiepatronen los te laten.

Er is een belangrijk punt dat je moet onthouden als je deze oefening doet – de kracht van spiritueel licht. Door zijn aard transformeert deze vorm van licht alles wat het aanraakt. Als je met deze klankmeditatie werkt, kun je dus van tijd tot tijd een ontgiftend effect ervaren. Als je te veel negatieve emoties of gedachtepatronen gaat ervaren, stop dan met luisteren. Maak meer ruimte tussen de sessies. En als het ongemak je te veel wordt, stop dan een tijdje helemaal. Neem alsjeblieft een intelligent tempo aan zodat je niet overweldigd wordt door de stortvloed van negatieve gedachten en gevoelens (en fysieke gifstoffen) die uit je kunnen komen als je naar hogere trillingsniveaus gaat (spiritueel gesproken).

De intentieverklaring

Dit is de eerste Hathor boodschap waar een klankmeditatie wordt voorafgegaan door een intentieverklaring.

Toen ik hen hiernaar vroeg, zeiden ze dat Ascensie een zich voortdurend uitbreidend veld van waarneming is van waaruit verschillende spirituele krachten opbloeien en zich ontwikkelen. Bovendien, wanneer de intentieverklaring helder en oprecht wordt uitgevoerd, komt er een subtiele maar krachtige kracht vrij in het lichaam/geest/spirit van degene die de verklaring aflegt.

Een van de fundamentele spirituele krachten, waarop de hogere uitdrukkingen van Ascensie zijn gebaseerd, is de ontwikkeling van niet-lokaal bewustzijn dat zowel tijd als ruimte overstijgt. De instantie die hiervoor verantwoordelijk is, is je eigen aangeboren multidimensionale Geest (grote M).

Verder beweren de Hathors ook dat wanneer we de woorden van intentie uitspreken (in stilte of hardop), we een kosmische energetische lus inschakelen die andere wezens positief kan beïnvloeden. En dit zal een trillingsveld in beweging zetten dat niet alleen andere wezens ten goede komt, maar ook ons, omdat we allemaal verbonden zijn (of we dat nu leuk vinden of niet) met het web van het leven.

Je hoeft de intentieverklaring niet te gebruiken om de bemiddeling effectief te laten zijn. Maar als je hiermee experimenteert, kun je merken dat je bewustzijn zich op opmerkelijke manieren begint te verruimen.

Dit is de intentieverklaring zoals gegeven door de Hathors…

Voor mijn eigen verheffing en voor de verheffing van alle leven, mogen de welwillende energieën van deze meditatie zich uitstrekken naar alle wezens in het Multiversum.

Merk op dat dit zich uitstrekt tot alle wezens in het Multiversum. Dit geldt voor alle wezens, hetzij belichaamd of niet-lichamelijk, waar ze zich ook bevinden in de uitgestrektheid van de kosmos, inclusief andere universa en dimensies van bewustzijn.

De Hathors stellen voor dat je na elke luistersessie een paar minuten met je ogen dicht rust, zodat je je ervaringen kunt integreren. Ik heb gemerkt dat dit advies heel nuttig is, vooral als de luistersessie energetisch intens was.

De basis geluidsmeditatie duurt 5:20 minuten en je kunt op repeat drukken als je met een langere sessie wilt werken. Klik hier om de geluidsmeditatie te beluisteren en/of te downloaden.

Ik was persoonlijk zo geraakt door de kernmeditatie dat ik een langere versie voor mezelf heb gemaakt ten behoeve van psycho-navigatie en om meer tijd te hebben om de fascinerende interacties tussen spiritueel licht en mijn fysieke lichaam te onderzoeken. Je kunt dit mp3 audiobestand, dat 82+ minuten duurt, vinden door naar de Online Store te gaan en De Levensboom (Uitgebreide Versie) op te zoeken of hier te klikken.

Overeenkomsten tussen het menselijk brein en de kosmos
Ga naar de sectie Artikelen of klik hier om toegang te krijgen.

©2024 Tom Kenyon Alle rechten voorbehouden
Je mag deze Hathor boodschap verspreiden in elk medium of formaat dat je maar wilt, zolang je er geen geld voor vraagt, het op geen enkele manier verandert en de auteur vermeldt. De geluidsmeditatie mag echter niet gedeeld of gepost worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Hartelijk dank

Vertaling: wakkeremensen.org