The Gateway To Sirius: DE NIEUWE AARDE

 

 

 

DE NIEUWE AARDE

Gechanneld door: Thea Grace Sirius 7 Oktober 2021

Dierbaren, zielen op Aarde kunnen zich soms afvragen wat het leven op Aarde inhoudt. Niet iedereen kan zich voorstellen hoe een Nieuwe Hemel op Aarde eruit kan zien. Het praten over LIEFDE en LICHT kan voor hen een anathema zijn. De Aarde voelt voor hen aan als een plaats van woede, verdriet, hebzucht, ziekte en armoede. Deze gedachten en emoties zijn velen van jullie ingeprent gedurende eonen van jullie tijd op Aarde. Zielen komen binnen en gaan weer buiten en hebben veel haat jegens andere zielen moeten verdragen in de tijd dat ze op de planeet incarneerden. Het is soms ingebed in hun manier van zijn, om het zo te zeggen. Deze manier van leven is ontstaan door de duisternis die er op Aarde was van zielen die zich voedden met deze duistere emoties.

Dierbaren, het is NU tijd om op te staan en deze duistere emoties uit jullie ziel te verwijderen. De meesten van jullie die deze woorden lezen, begrijpen wat er gebeurt en werken hard aan zichzelf om van duisternis naar Licht te transcenderen. Dit is het werk dat jullie hier kwamen doen, geliefden. De TIJD is NU aangebroken dat jullie allen zullen verhuizen van de 3de Dimensie naar een 5de dimensie van HEMEL OP AARDE.

AARDE of GAIA zoals zij gekend is, is een levend ademend organisme, een wezen van LIEFDE en LICHT. Zij kent alle zielen op haar planeet en zij helpt jullie om de laatste overblijfselen van duistere emoties in jullie te zuiveren. Voelen jullie haar LIEFDE niet? Maar zij kent ook de kwaadaardige en zij heeft verordend dat zij NU de planeet verlaten.

GAIA transcendeert op dit moment en ze heeft geen plaats voor deze duistere zielen op haar planeet. Zoals jullie zien is er veel beweging vanuit haar terwijl ze ook beweegt van de duistere 3de dimensie naar een lichtere 5de dimensie, waar ALLE zielen het beste met haar voor hebben. Jullie zien allemaal de veranderingen in haar. Vulkanen die uitbarsten, aardbevingen, harde wind, overstromingen en vreemde weerpatronen die plaats vinden. Veel van haar weersystemen zijn in het verleden verstoord door een duistere agenda en ze komt nu langzaam weer op één lijn en in balans.

Duistere zielen hebben eeuwenlang geprobeerd GAIA te beheersen. Ze heeft geduldig gewacht tot de mensen veranderden, maar het is NU TIJD voor alle zielen die op de planeet leven om op één lijn met haar te komen. Haar weerpatronen zullen veranderen en een groot deel van de planeet zal gematigd weer hebben, waarin mensen kunnen gedijen. Dit lijkt misschien allemaal een utopie voor jullie en jullie kunnen het gevoel hebben dat dit in een verre toekomst is, maar weet dat dit allemaal NU gebeurt, geliefden. De frequenties die de Aarde op dit moment bombarderen staan diegenen toe die afgestemd zijn op GAIA om door te gaan naar de NIEUWE AARDE. Geen armoede, ziekte, honger of gebrek aan LIEFDE meer. Maar diegenen met een lagere vibratie die niet bereid zijn om te veranderen zullen niet in staat zijn om deze frequenties te verdragen.

Velen van jullie hebben veel symptomen in hun lichaam opgemerkt terwijl jullie door deze nieuwe frequenties gaan die nog nooit eerder op de planeet zijn geweest. Jullie lichaam is je ziel aan het inhalen, om zo te zeggen. Wees zacht voor jezelf en vraag je lichaam wat het nodig heeft om door deze frequenties te gaan. Jullie lichaam is aan het veranderen van koolstofhoudend naar kristallijn en als zodanig moeten jullie deze veranderingen verwelkomen, hoe moeilijk ze ook mogen zijn. Velen van jullie voelen zich uitgeput en hebben heel vreemde symptomen terwijl jullie door deze nieuwe frequenties gaan.

Jullie lichaam en ziel staan in verbinding met GAIA, dus praat altijd met je lichaam en GAIA en luister naar wat zij jullie te vertellen heeft. De cellen in je lichaam vernieuwen zich voortdurend en ze weten precies wat ze nodig hebben. Jullie lichaam kan meer rust, meer zonlicht, meer voedingsstoffen of meer beweging nodig hebben. Wees één met je lichaam en leer het lief te hebben, wat er ook gebeurt. Er is altijd een les te leren in elk symptoom. Het is moeilijk voor mensen om te begrijpen, maar in elke ziekte zit een les voor de ziel, hoe moeilijk het ook voor je kan zijn om dat te horen. Hoe meer je leert luisteren en LIEFDE te hebben voor het lichaam waar je ziel in verblijft, hoe vrediger je kunt worden.

Er zijn vele technologieën voor jullie verborgen gehouden door een duistere agenda. Vele ziekten van de mensheid zijn in stand gehouden door een duistere controlerende agenda. Zij weten dat vele ziekten eonen geleden al genezen hadden kunnen zijn en vele ziekten zijn door hen begonnen om geld te verdienen aan de zogenaamde genezing. Geld dat met een goed hart aan sommige zogenaamde liefdadigheidsorganisaties wordt gegeven, gaat rechtstreeks naar deze booswichten. Veel van de zogenaamde ziekten in de wereld zijn in feite veroorzaakt door een duistere agenda om geld te verdienen aan een zogenaamde genezing en om de bevolking in een Matrix van angst te laten leven. Jullie zijn weerhouden te weten over jullie eigen SOEVEREINE macht als een wezen van GOD.

GOD heeft ieder mens op Aarde een perfect immuunsysteem gegeven dat het lichaam in balans houdt, maar gedurende de laatste paar eeuwen is jullie Aarde gebombardeerd door de duistere agenda met veel vervuiling en vele zogenaamde epidemieën om jullie te controleren en enorme sommen geld te verdienen aan het vinden van zogenaamde kuren. Het afgelopen jaar zijn veel mensen bang geweest voor weer zo’n epidemie die veel mensen leek te doden. Maar, geliefden, een bepaald aantal mensen sterft elk jaar en dit is niet veranderd. De angst voor deze zogenaamde C…d is georkestreerd door het duister om de bevolking te controleren.

Deze zogenaamde C…d werd synthetisch geproduceerd door de duistere agenda en een geneesmiddel in de injectie werd blijkbaar zeer snel geproduceerd, maar dit was al in werking en werd gebruikt voor een doel om de mensen te ontvolken en te controleren, niet om hen te genezen.

God gaf alle zielen de vrije wil om op Aarde te leven en hun lessen te leren en hogere wezens mochten zich er niet mee bemoeien. Maar geliefden, deze agenda om de wereld te ontvolken is over de lijn van niet-inmenging gegaan en GAIA heeft een oproep naar het Universum gestuurd voor de Hogere Wezens om te helpen. Veel van de schade die het V had kunnen aanrichten is verholpen door de Hogere Wezens van veel van de Sterrenstelsels. Sommige zielen incarneerden om het V te ondergaan, om de symptomen te ervaren en de bevolking uit hun sluimering te wekken en sommige dappere zielen incarneerden om te sterven aan het V om andere zielen in hun omgeving te laten ontwaken.

Velen van jullie bevinden zich temidden van anderen die nog slapen, om zo te zeggen, en geloven wat sommige corrupte Regeringen hen vertellen. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn, voelen zich gefrustreerd door anderen rondom jullie die nog slapen, maar heb vertrouwen, geliefden, want ALLES IS GOED en jullie tijd zal komen. Er is een grondstroom van ontwakende zielen op de planeet en eenmaal wakker slapen ze niet meer. De frequenties zullen doorgaan totdat alle zielen ontwaken en de duisternis zal verdwijnen. Jullie zullen hard nodig zijn om hen te helpen wanneer ze leren van de onplezierige Waarheden die naar het Licht beginnen te komen. De regeringen die corrupt zijn en de bevolking in angst blijven houden, zullen worden ingehaald door anderen in het Licht en de lokale gemeenschappen zullen beter in staat zijn zichzelf te besturen.

Velen van jullie maken zich zorgen over je vrienden en familie die de V’s hebben genomen. Maak je geen zorgen, geliefden, want meestal zijn ze geneutraliseerd en zullen ze geen kwaad doen. Ook zij zullen zoals jullie zijn, wanneer de WAARHEID naar buiten komt over wat er werkelijk aan de hand is geweest en die tijd is zeer binnenkort. Het enige wat jullie nu kunnen doen is gewoon jezelf zijn. Jullie kunnen anderen niet overtuigen om net zo te denken als jullie. Ze zullen het mettertijd leren en net zo worden als jullie nu zijn. Ze moeten zelf leren zoals jullie hebben gedaan. De frequenties op Aarde zijn zodanig dat ze veel, veel meer zielen doen ontwaken voor hun eigen missie op Aarde op dit moment en voor alle duistere kwade zielen om de planeet te verlaten. Dit is verordend en ZAL gebeuren.

Dierbaren, geen angst meer nu de wereld aan het veranderen is. Kijk om je heen en zie de veranderingen die plaatsvinden. Gaia is aan het ascenderen en jullie ascenderen met haar mee. Kijk uit naar alles wat je zo verlangt en manifesteer NU de NIEUWE AARDE. Geen angst meer voor ziekte, armoede en gebrek aan liefde want GAIA zal jullie alles geven wat jullie nodig hebben. Praat met haar en vraag haar hoe jullie kunnen helpen en zij zal jullie alles geven wat jullie nodig hebben om te overleven. Jullie zijn sterk, jullie zijn krachtig en jullie kunnen de NIEUWE AARDE zelf manifesteren in gemeenschap met andere gelijkgestemde zielen.

Beslis om de matrix van angst te verlaten die de duistere kant in jullie heeft proberen te installeren. VERTROUWEN is een krachtig iets Dierbaren, leer te VERTROUWEN op een Liefdevolle GOD als een deel van JOU en heb VERTROUWEN in een overvloedige AARDE nu en niets of niemand kan je ooit kwaad doen. Jullie zullen alles gegeven worden wat jullie wensen.

Er wordt veel gesproken over de dagen van duisternis maar in Waarheid als alle zielen ontwaken om te weten dat zij een deel van GOD zijn en in overeenstemming met GAIA nu, zou er geen duisternis zijn. Nieuwe vrije duurzame energieën zullen worden gevonden en nieuwe manieren om de Aarde te zuiveren van vervuiling die de mensheid heeft veroorzaakt, zullen tot LICHT komen.

GOD, GAIA en de Hogere Rijken zullen altijd iedereen steunen die erom vraagt.

Geliefden, de TIJD is NU om je te verbinden met GAIA. Weet dat jullie allemaal hier kwamen om bij haar te zijn om de NIEUWE AARDE binnen te brengen en die TIJD is NU.

Verheug jullie met GOD en GAIA als jullie allen samen de NIEUWE AARDE binnen brengen.

Wij zijn bij jullie terwijl jullie de duisternis overstijgen naar het Licht en wij zenden jullie veel LIEFDE en vele ZEGENINGEN op jullie eigen reis.

Wij zijn SIRIUS

Kanaal: Thea Grace Sirius

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org