QUAN YIN: GODDELIJKE LIEFDE

QUAN YIN

GODDELIJKE LIEFDE

Gechanneld door: Thea Grace Sirius – 26 Oktober 2021

Mijn Dierbaren, velen van jullie kennen mij uit onze vorige levens samen. Ik kom nu naar jullie toe om jullie allemaal in LIEFDE te omringen. Jullie gaan allemaal door zoveel uitdagingen op Aarde op dit moment en ik zie velen van jullie die zich niet gesteund, niet geliefd en alleen voelen. Ik voel jullie pijn en ik wil dat jullie allemaal weten dat ik er voor jullie ben. Ik blijf heel dicht bij jullie en ik wil dat jullie weten dat jullie nooit en te nimmer alleen of ongeliefd zijn. Ik kan me niet met jullie leven bemoeien tenzij jullie het vragen, dus roep me aan in tijden van nood en ik zal in een oogwenk bij jullie zijn om jullie te steunen en te leiden door deze uitdagende tijden.

Als een Universele ziel hoorde jullie de roep van MOEDER GAIA om hulp in haar Ascensieproces van de 3de Dimensie naar de 5de en daarboven en jullie zijn op Aarde geïncarneerd vanuit de hele Melkweg en daarbuiten. Sommigen van jullie hebben het extreem moeilijk gevonden om je vibraties te verlagen om op Gaia’s 3de Dimensionale planeet te kunnen bestaan. Vele zielen boden zich vrijwillig aan maar enkel de sterkst ervaren zielen werden uitgekozen en Liefste, JIJ bent één van die zielen.

Elke ziel op Aarde is vandaag een essentie van het Goddelijke en in werkelijkheid is er GEEN afscheiding tussen jullie. Echter, duistere elementaire zielen hebben gedurende eonen van hun tijd op Aarde geprobeerd mensen te verdelen en te controleren. Zij weten niet beter, maar Geliefden, ik moet jullie vertellen, of jullie het nu geloven of niet, dat ook zij een deel van het Goddelijke zijn. Zij kunnen alleen bestaan door jullie allemaal in een staat van angst te houden en zij voeden zich met die angst. Het is alsof het menselijk zielenrijk is geworden zoals het dierenrijk met deze duistere zielen aan de top van de voedselketen om zo te zeggen.

Geliefden, zoals jullie wellicht weten is GAIA’s ASCENSIE begonnen en deze donkere zielen zullen geen andere keuze hebben dan de Aarde te verlaten en hun reis als ziel voort te zetten op een andere planeet van leren. Het is slechts een kwestie van tijd nu. Jullie uitdagende les is om te leren hen LIEF TE HEBBEN en te ZEGENEN zoals het GODDELIJKE dat doet. Weg met jullie angst, want jullie in angst houden is hoe zij jullie willen controleren. Als een ZEKER GODDELIJK WEZEN kunnen zij niets doen om jullie te kwetsen, tenzij jullie dat toelaten. Hun vermeende macht is niet meer als jullie allemaal samenkomen in een lichaam van LIEFDE.

De angst dat het klimaat van de Aarde verandert is slechts een illusie. Ze verandert haar klimaat, maar Dierbaren, de 5de Dimensionale planeet zal een omgevingsplaneet zijn waar alle zielen comfortabel op haar grond kunnen leven. Er zal energie, voedsel en water zijn waar je ook verkiest te leven en er zal geen honger, dorst of gebrek van welke aard dan ook meer zijn.

Veel zielen kiezen ervoor om de planeet te verlaten op dit moment dat was verordend maar de toekomst van GAIA is verzekerd en diegenen van jullie die deze woorden lezen hebben ervoor gekozen om te blijven. Jullie zullen nooit een tijd als deze hebben gekend in jullie verleden en velen van jullie kunnen moeilijk geloven dat dit waar is maar de toekomst op Aarde zal werkelijk verbazingwekkend zijn voor jullie allemaal.

Het doel van jullie ziel is nu om je vibratie hoog te houden en in een staat van LIEFDE voor iedereen en om elke angst te vermijden. Velen van jullie zijn bang voor jullie vrienden en familie die nog steeds in slaap lijken te zijn over wat er werkelijk gebeurt. Geliefden, ik kan jullie helpen om met deze angst in het reine te komen. Zelfs als jullie vrienden en familie jullie afkraken voor de verschillende standpunten die jullie er op na houden, ZEGEN hen en omring hen met LIEFDE en LICHT. ZOALS jullie hen kennen, zijn het geen duistere zielen, maar hebben ze er misschien voor gekozen hun Licht een tijdje te verbergen tot het tijd is om te schijnen. Het is niet jullie taak hun pad te veranderen. Ook zij kwamen hier om te helpen en zij zullen mettertijd ASCENDEREN. Probeer hen niet af te brengen van hun gekozen pad van leren.

Het is nu tijd om je te concentreren op je eigen pad van ASCENSIE in deze Nieuwe Hemel op Aarde. Heb geen angst, want anderen zullen net als jullie op hun eigen tijd ontwaken. Jullie zullen er zijn om hun hand vast te houden wanneer zij dat doen, bij wijze van spreken. Blijf uit de buurt van hen die nog steeds in een staat van duistere negativiteit verkeren, want zij zullen jouw LICHT doven. Je hebt genoeg gedaan om anderen te helpen en alles wat je nu hoeft te doen is gewoon ZIJN. Werk aan je eigen ASCENSIE en je eigen LICHT en je zult anderen aantrekken die ook klaar zijn om te ASCENDEREN. De zielen die nu klaar zijn om te ASCENDEREN zullen naar JOU komen voor hulp en begeleiding op hun eigen pad van ASCENSIE. Weet dat elke ziel haar eigen tijd heeft om te ontwaken. Je hebt nu genoeg gedaan om anderen te helpen ontwaken. De weg voorwaarts is nu voor JOU om je reis naar de Hogere Rijken voort te zetten en door dit te doen zul je een Schijnend LICHT zijn voor anderen op hun eigen reis.

Luister niet naar de duisteren in jullie belangrijkste nieuwsmedia die proberen jullie in angst voor alles te houden. Jullie zijn allemaal geascendeerde meesters in wording en jullie doen het allemaal zo goed. Houd jullie vibratie hoog door niet te luisteren naar die doemdenkers, die alles zullen zeggen om jullie in een staat van angst te houden. Ga naar binnen en WEET dat jullie allemaal een deel zijn van de goddelijke essentie. Het GODDELIJKE kent jullie allemaal als kinderen van het Universum.

Jullie lichamen veranderen van koolstof naar kristallijn en als zodanig zullen jullie uiteindelijk in staat zijn om alles te genezen. Wees niet bang voor bacteriën en virussen, want zij zullen jullie alleen beïnvloeden als jullie ze toelaten. Jullie lichaam bestaat uit deze organismen en het is alleen wanneer je uit balans bent dat je zal bezwijken aan ziekte. In werkelijkheid kan je lichaam niets “vangen”. Wanneer je lichaam lijdt aan ziekte, is het een uitdagende les voor de ziel.

Dit is misschien moeilijk te horen voor diegenen onder jullie die lijden aan een ernstige ziekte, maar geliefden, als je eenmaal de hulp van de Goddelijke hebt ingeroepen om je te genezen en je een andere manier van denken en zijn hebt aangeleerd, zul je in staat zijn om alles te genezen. Praat met de cellen in je lichaam en vraag ze wat ze nodig hebben. Als een ziel in een menselijk lichaam ben je een Universum in en van jezelf. De cellen in je lichaam veranderen voortdurend en ze krijgen de opdracht dit te doen van je hogere intelligentie. Houd je gedachten positief, praat met je lichaam en vraag je cellen om zich elke dag te vernieuwen en te regenereren en je zult in staat zijn om je eigen zelf te genezen in de tijd.

Houd je lichaam gezond en sterk door natuurlijk voedsel en zuiver water te eten. Zegen alles wat je eet, drinkt of in of op je lichaam stopt. Naarmate je hoger in de 5de dimensie komt, zul je gewoon WETEN wat je lichaam op een goede of slechte manier zal beïnvloeden. Geen ander mens kan zich met jouw lichaam bemoeien en beter weten dan jijzelf wat goed is voor JOU.

Natuurlijk zullen jullie voor bepaalde kwalen nog steeds de hulp van de medische wereld nodig hebben, maar als jullie leren te helpen door natuurlijke geneeswijzen te gebruiken, kunnen jullie veel van deze genezing zelf doen. Houd jullie gedachten positief en luister niet naar degenen die denken dat ze het beter weten dan jij. Als een ziel die in een menselijk lichaam leeft ben JIJ degene die de leiding heeft over jouw eigen lichaam en JIJ bent degene die het het beste weet. Geef je macht niet weg aan een ander .

En dus, Dierbaren, doe een beroep op mij en ik zal jullie helpen op elke manier ik kan.

Ik kan me niet bemoeien met jullie levensreis maar ik kan jullie wel begeleiden als jullie mij vragen je te helpen op jouw eigen pad van Ascensie.

Mijn Dierbaren ik stuur jullie zoveel LIEFDE en vele ZEGENIGEN maar ik verzeker jullie dat ALLES GOED IS en wat jullie ook mogen denken van het tegendeel het GODDELIJKE heeft de leiding over dit ASCENSIE proces en zal jullie niet in de steek laten. Dierbaren, heb geen angst en leer de GEASCENDEERDEN te ZIJN en JULLIE zullen leven in de nieuwe HEMEL op Aarde die jullie allen hier kwamen helpen MANIFESTEREN en GENIETEN.

Ik ben jullie geliefde dienaar Quan Yin.

Kanaal: Thea Grace Sirius

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org