MOED – CHANNELLING VAN DE GODIN SEKHMET

MOED

CHANNELLING VAN DE GODIN SEKHMET

Gechanneld door: Thea Grace Sirius – 9 November 2021

Mijn Dierbaren degenen onder jullie die mij kennen, zullen natuurlijk de moed van een leeuw in zich hebben. Ik vraag jullie allen om deze moed nu naar voren te brengen en de dappere krijgers te zijn die jullie allen zijn.

Zelfs als jullie het gevoel hebben dat je alleen staat tussen vrienden en familie in deze strijd van Goed tegen Kwaad, weet dan dat jullie de kracht van een leeuw in je hebben. Als je aan de kant van God en al het goede staat, wordt je geleid en kan je niets overkomen.

Misschien zijn jullie moe van het vechten en willen jullie opgeven, maar dierbaren, het grootste deel van de oorlog is nu gewonnen en er is nog maar een kleine schermutseling over. De slechten weten dat hun tijd gekomen is, maar ze zullen toch proberen zoveel mogelijk schade aan te richten. Sta op tegen de tirannie die ze jullie nog steeds willen opleggen, want de meeste van hun ogenschijnlijke controle is slechts een act. Ze steken hun borst vooruit en doen alsof ze groter zijn dan jullie, maar mijn dierbaren jullie zijn de sterksten en jullie kunnen hen gewoon in hun gezicht uitlachen.

Het groeiende leger van goed tegen kwaad is sterk en komt nu samen in een kracht die de hele wereld kan veroveren. Jullie komen allemaal samen in jullie kleine groepen en uiteindelijk zullen al deze kleine groepen samenkomen in een machtige kracht die zich over de wereld zal verspreiden. Twijfel hier nooit aan, wij zien dit vanuit een hoger perspectief en het Licht overwint het duister en alles is goed, lieverds.

Alles wat nu nodig is, is dat jullie allemaal sterk staan en niet bang zijn om je waarheid te spreken. Wees de liefdevolle ziel waarvan je weet dat ze binnen in je zit. Er wordt gezegd dat stokken en stenen je botten kunnen breken, maar dat woorden je nooit pijn kunnen doen. Er zit een kern van waarheid in deze woorden, maar velen van jullie zijn van binnen erg gekwetst geweest door de wrede woorden van een ander.

Het is nu tijd om de angst los te laten voor wat andere mensen over je zullen zeggen. Weet dat je de kracht van een Leeuw in je hebt. Als anderen bang zijn voor jouw Waarheid en proberen de spot met je te drijven of je ervan af te brengen, denk dan aan het gebrul van de Leeuw in jou en laat het er zo nodig uit komen. Zegen hen en ga dan verder. Na verloop van tijd zullen zij jouw innerlijke kracht zien en de Waarheid van jouw woorden beginnen in te zien.

Het is nu tijd om te ontspannen maar nog steeds alert te zijn op alles om je heen. Wees het beste dat je kunt zijn en maak contact met hen die aan jouw kant staan, bij wijze van spreken. Kom samen met gelijkgestemde zielen in je eigen Trots zoals de leeuwen dat doen en de kwaadwilligen zullen je niet kunnen raken.

Jullie hebben de kracht van de Leeuw van God in je en geen kwaad kan jullie raken.

Roep mij aan wanneer jullie deze kracht nodig hebben om naar voren te komen en ik kan jullie helpen om eindelijk het kwaad te overwinnen dat al millennia lang jullie planeet achtervolgt.

 

Ik ben de Godin Sekhmet en ik zend jullie mijn Kracht, mijn Brul, veel Liefde en vele Zegeningen.

Kanaal: Thea Grace Sirius

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien