MASTERS OF THE UNIVERSE – CHANNELLING VAN SIRIUS

MASTERS OF THE UNIVERSE

Gechanneld door: Thea Grace Sirius – 3 Maart 2022

CHANNELLING VAN SIRIUS 3.3.2022

Dierbaren, NU IS DE TIJD OM TE ONTWAKEN uit jullie 3 Dimensionale realiteit en jullie 5 Dimensionaal leven op Aarde binnen te gaan. Het is tijd om te beseffen dat jullie allen Meesters zijn van dit en andere Universa. Jullie zijn allen in staat om de wereld in een oogwenk te veranderen. Jullie zijn allen medescheppers met de enige ware God en alles wat jullie om je heen zien. Vergeet dat kleine zelf waarvan je hebt moeten geloven dat het je bestemming was. Jullie zijn immense wezens en als zodanig kunnen jullie alles manifesteren wat jullie zo verlangen in de Nieuwe Wereld om jullie heen.

Jullie zijn er zo aan gewend geraakt om millennia lang in een matrix te leven die door anderen is gecreëerd. Het is nu tijd om uit deze matrix te stappen die om jullie heen is gebouwd. De mensheid is er zo aan gewend geraakt om op deze manier te leven dat het voor hen heel comfortabel werd om dit te doen. Meer en meer wordt jullie echter getoond dat deze matrix in feite een gevangenis is en soms een gevangenis die jullie zelf hebben gemaakt.

Stel je voor dat jullie vrij zijn om te doen wat jullie willen doen. Stel je voor dat jullie geen beperkingen hebben van financiën of regels die anderen voor jullie hebben gemaakt. Wat zou dat met jullie doen? Nu is het tijd om na te denken over deze gedachten van hoe je jezelf en de mensheid zou kunnen helpen en dit zal zijn wat jullie zullen doen in de 5de Dimensionale realiteit. Er zal veel te doen zijn om de Aarde en haar flora en fauna te helpen herstellen van jaren van misbruik. Velen van jullie zullen projecten op zich nemen om anderen te helpen die minder fortuinlijk zijn dan jezelf. Jullie beschikken allemaal over praktische vaardigheden die in deze nieuwe realiteit hard nodig zullen zijn.

Technologieën in geneeskunde, techniek en energie etc, die verborgen zijn geweest door de duistere kant, zullen aan het Licht komen en deze zullen de mensheid helpen zich te ontwikkelen en te groeien. Financiën zullen herverdeeld worden zodat iedere ziel genoeg zal hebben om zichzelf te voeden, te kleden en te huisvesten.

Het leven zal totaal veranderen, er zal geen behoefte meer zijn aan oorlogen die de duistere kant heeft georkestreerd om jullie verdeeld te houden. Er zal geen honger en armoede meer zijn. Er zullen geen dodelijke ziektes meer zijn. Er zal vrede, harmonie en eenheid om jullie heen zijn. Blijf dromen van deze Nieuwe Wereld, lieverds, en zeer binnenkort zal het werkelijkheid worden.

Klinkt dit als een wensdroom voor jou? Als dat zo is, heb je je verbeelding verloren. Als kind had je deze verbeelding, maar in de loop der jaren is deze vertroebeld doordat je in een wereld moest leven die door anderen werd gecontroleerd. Dierbaren, de tijd is gekomen dat deze wolk wordt weggetrokken. De tijd is gekomen dat jullie de controle over jullie eigen leven nemen.

Wat jullie nu om je heen zien zijn de laatste overblijfselen van de controle door een duistere entiteit die de Aarde en jullie duizenden jaren lang heeft gecontroleerd. Deze entiteit heeft geen plaats in de 5de Dimensie want het is verordend dat enkel Lichtwezens in staat zullen zijn in deze Dimensie te leven. Gaia is reeds aan het verhuizen naar de 5de Dimensie en het is slechts een moment in de tijd totdat de hele mensheid dit zal doen.

Jullie gaan allemaal door immense veranderingen in jullie eigen lichaam, geest en ziel om in staat te zijn in deze nieuwe Dimensie te leven. Zoals we al eerder hebben gezegd zal er veel gebeuren in jullie eigen levens en lichamen om jullie in staat te stellen om te gaan in deze Nieuwe Wereld. Jullie lichamen veranderen op natuurlijke wijze van koolstofhoudend naar kristallijn, jullie geest wordt vrij van zijn ketenen, maar het is jullie geest die nu moet veranderen om in het reine te komen met deze nieuwe realiteit.

Vertrouw en Geloof dat je de wereld om je heen kunt veranderen. Wacht niet tot anderen om je heen de leiding nemen. JIJ bent de meester van je eigen lot. Jullie zijn het misschien vergeten maar jullie kwamen naar de Aarde om de mensheid te helpen in deze speciale tijd. Diegenen onder jullie die deze brief lezen zijn de Wegbereiders en jullie zullen anderen helpen om te ontwaken voor deze nieuwe realiteit.

JIJ bent een baken van Licht om anderen de weg te wijzen. Er is niets anders te doen dan aan jezelf te werken om het beste te zijn dat je kunt zijn. Poets die diamant binnenin je zodat hij helder schijnt voor iedereen om te zien. Uw ware ziel zal doorschijnen, er zal geen behoefte meer zijn aan discussie want anderen zullen uw Licht zien en naar u toe willen komen voor advies over hoe ze dat in hun eigen leven kunnen bereiken.

Nu is het tijd om gewoon te ZIJN. Nu is de tijd om te luisteren naar jullie eigen leiding, nu is de tijd om samen te komen in jullie groepen om het besturen van jullie eigen gemeenschappen over te nemen en daarmee de wereld. De toekomstige wereld zal niet geleid worden door grote regeringen en conglomeraten. De toekomstige wereld zal geleid worden door JULLIE en jullie eigen gemeenschap. JIJ weet wat er nodig is in je eigen gemeenschap en er zal geen noodzaak meer zijn om te vechten voor macht en glorie wanneer iedereen zich realiseert dat ze allen Eén zijn.

Jullie hebben allemaal speciale vaardigheden die nodig zullen zijn in deze Nieuwe Wereld, of je het nu weet of niet. Jullie ziel heeft dit al heel lang gepland en jullie eigen nut zal in deze tijd naar voren komen. Iedere ziel op Aarde heeft een plan in zich voor deze nieuwe Dimensie.

Nu is de tijd gekomen om los te komen van de belangrijkste nieuwsmedia die hun eigen agenda uitzenden. Wat jullie van hen zien en horen is ver van de Waarheid. Maar dit zal in feite de rest van de mensheid helpen om uit hun sluimering te ontwaken. Er zullen steeds meer ongelooflijke dingen zogenaamd aan de hand zijn en er zal steeds meer nieuws naar buiten komen dat het binnenkort bijna onmogelijk zal zijn om te blijven slapen.

In de afgelopen jaren zijn jullie als Wegwijzers langzaam in het reine gekomen met enkele van de meer kwaadaardige en onsmakelijke gebeurtenissen die al jaren plaatsvinden. Laat deze informatie jullie Licht niet verduisteren. Jullie zijn sterk genoeg om de duisternis te verdrijven die de Aarde eeuwenlang heeft overschaduwd. Jullie zullen hard nodig zijn om anderen te helpen in het reine te komen met sommige van de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens, wanneer ze de waarheid horen.

Je hebt geen goeroe nodig om je te vertellen wat je moet doen. Nu is het tijd om naar binnen te gaan en vriendschap te sluiten met je eigen hogere zelf en je te verbinden met het Goddelijke in je. Nu is het tijd om te realiseren wie je werkelijk bent. Nu is het tijd om een Meester van het Universum te worden.

We zijn zo opgewonden voor jullie, doe een beroep op ons en we zullen helpen op elke manier die we kunnen, maar weet dat JIJ de Meester van je eigen Universum wordt en als zodanig zul JIJ de wereld om je heen veranderen.

Wij sturen jullie veel liefde en zegeningen.

Wij zijn Sirius.

Gechanneld door Thea Grace Sirius

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org