HOUDT JULLIE LICHT VAST

HOUDT JULLIE LICHT VAST

Gechanneld door: Thea Grace Sirius – 1 april 2022

Dierbaren, velen van jullie hebben zich de laatste tijd down gevoeld en hebben vreemde symptomen ondergaan. Jullie hebben allemaal zoveel meegemaakt in de laatste twee jaar dat jullie je misschien verloren en ontredderd voelen. Jullie hebben het Licht zo lang onder jullie vrienden en families gehouden en het kan lijken alsof zij allemaal weer normaal worden en jullie blijven lijden. Maar wij zijn hier om jullie te vertellen dat er veel gaande is achter de schermen om zo te zeggen en terwijl jullie misschien het gevoel hebben dat het niet het geval is, is iedereen aan het evolueren.

Iedereen maar dan ook iedereen op Planeet Aarde en inderdaad Gaia zelf wordt beïnvloed door de beweging van de 3de Dimensie naar de 5de Dimensie en daarboven. De energieën die op Aarde worden gestraald vanuit de Grote Centrale Zon worden opgestuwd en dit veroorzaakt veel verwoesting op vele manieren. Het is alsof alles in de lucht wordt gegooid zoals in de Tarotkaart “De Toren” maar geliefden, wanneer alles tot rust is gekomen zal er een Nieuwe vreedzamere wereld in het verschiet liggen.

Oude vijandschappen zullen naar de oppervlakte komen om eindelijk opgeruimd te worden in de grotere wereld. Er zullen gebieden van verstoring zijn zoals in de huidige zogenaamde oorlog die aan de gang is. Deze verstoringen zullen zo snel eindigen als ze begonnen zijn en zielen zullen zich over de planeet verplaatsen om hun rechtmatige plaats te vinden om op te stijgen. Zielen zullen fysiek verhuizen en helaas zullen sommige zielen de planeet verlaten, maar hoe triest dit ook mag zijn, dit was allemaal voorbestemd en zij zullen hun zielenreis voortzetten in andere sferen.

Stuur jullie Licht naar deze gebieden van verstoring en weet dat dit slechts een deel van de Ascensie is. Luister niet naar de Grote Media over wat er aan de hand is want veel gebeurt ten goede en alles is niet wat het lijkt. Hoe moeilijk deze gevechten misschien ook te zien zijn, er zal veel goeds uit voortkomen als gemeenschappen in eenheid samenkomen om degenen te helpen die minder fortuinlijk zijn dan zijzelf.

Jullie zullen misschien merken dat jullie eigen dierbare familie of vrienden je triggeren en dat oude problemen die je in het verleden niet hebt aangepakt naar de oppervlakte komen om opgeruimd te worden. Besteed geen aandacht aan deze tijden want ze zullen niet blijven duren. Misschien weet je niet eens wat de oorzaak van het probleem is. Misschien merk je dat jij of zij zonder enige reden getriggerd worden. Leer om boven deze triggers uit te stijgen, houd niet vast aan wrok en alles zal mettertijd goed komen. Deze naasten zijn jullie allerbeste zielsverwanten en doen slechts hun werk om jullie te helpen evolueren.

Jullie als Lichtwerkers kwamen naar de Aarde om de mensheid te helpen evolueren en alleen de meest openhartige werden gekozen. En jullie, geliefden, zijn één van die glorieuze wezens die zich vrijwillig hebben aangemeld. Jullie wisten dat het niet gemakkelijk zou zijn, jullie wisten dat jullie je sterrenfamilies zouden moeten verlaten en vergeten wie jullie waren, jullie wisten dat jullie veel zouden moeten doorstaan, maar jullie kwamen toch en wij juichen jullie daarvoor toe.

Dierbaren, wankel niet bij de laatste stap. Jullie maken allemaal zoveel vrij om anderen te kunnen helpen wanneer zij doormaken wat jullie nu doormaken. De energieën zijn van dien aard dat jullie als Lichtwerkers naar hen uitreiken zodat jullie de laatste restjes negativiteit zowel emotioneel als fysiek in jullie ziel kunnen opruimen. Wij zijn hier echter om jullie te vertellen dat al deze angst spoedig voorbij zal zijn en dat het uiteindelijk allemaal de moeite waard zal zijn.

Deze sterke energieën kunnen vreemde symptomen veroorzaken waar we het al eerder over hebben gehad, zoals licht in het hoofd zijn, duizeligheid, suizen in de oren, vreemde pijnen die komen en gaan en griepachtige symptomen die eindeloos lijken te zijn. De ene dag voel je je vol energie en de volgende dag totaal uitgeput. Uw slaappatronen veranderen en u hebt misschien meer of minder slaap nodig dan vroeger. Iedereen ontwikkelt zich in een ander tempo. Het is altijd goed om deze symptomen met uw arts te bespreken, maar zoals we al eerder hebben gezegd, zal er vaak niets worden gevonden. Jullie lichaam verandert van koolstofhoudend naar kristallijn en als zodanig zullen veel van jullie Aardse artsen dit concept niet begrijpen.

Jullie Aardse medici zullen in de zeer nabije toekomst hun concept van gezondheid moeten veranderen als jullie Aardse lichamen veranderen en een deel van wat hen in hun medische scholen is geleerd zal nutteloos zijn. Als de waarheid naar buiten komt over hoe Big Pharma jarenlang de Geneeskunde heeft gecontroleerd zullen velen zich wenden tot alternatieve therapieën en degenen die in deze modaliteiten zijn opgeleid zullen hard nodig zijn.

Als Lichtwerkers is het nu jullie hoofddoel om jezelf te helen zodat je sterk genoeg bent om anderen te helen wanneer de tijd komt. Jullie zijn veel aan het zuiveren en als zodanig moeten jullie naar binnen gaan en contact maken met jullie hogere zelf en al jullie gidsen en Engelen want zij zijn allemaal hier om jullie te helpen vooruit te gaan naar het Licht van de 5de Dimensie.

Jullie moeten aan jezelf werken om je ziel te zuiveren om die stralende diamant te zijn die nooit kan worden geschaad door duistere energieën. DE TIJD IS NU Dierbaren, de 5de Dimensie wacht op jullie, jullie kunnen het NU binnengaan. Jullie hoeven je geen zorgen te maken over anderen die zich bij jullie zullen voegen of zelfs maar te wachten tot anderen zich bij jullie voegen, want zij zullen komen wanneer hun tijd rijp is. Zij hebben allen hun eigen reis te maken en zij zullen zich bij jullie voegen mettertijd.

In de 5de Dimensie zijn zal niet betekenen dat jullie afgescheiden zullen zijn van jullie vrienden en families die nog niet ontwaakt zijn, jullie zullen enkel emotioneel op een andere plaats zijn. Jullie zullen geen angst hebben voor iets dat rondom jullie zou kunnen gebeuren. Jullie zullen de stralende zijn en door gewoon jezelf te zijn, zullen jullie anderen rondom jullie helpen om te evolueren en zich bij jullie te voegen in de 5de Dimensie.

En zo, Dierbaren, hou dat Licht vast en wees de stralende bakens die jullie allen zijn en jullie zullen de brug van de 3e Dimensie naar de 5e Dimensie in een oogwenk oversteken.

Wij zijn niet in een of ander ver melkwegstelsel, wij zijn hier bij jullie op de planeet en begeleiden en helpen jullie allemaal om te evolueren zoals wij vele, vele jaren geleden deden. Wij zijn jullie eigen Lieve familie en wij sturen jullie veel Liefde en vele Zegeningen op jullie reis.

Wij zijn Sirius, Liefde, Licht en Zegeningen voor jullie allen.

Kanaal: Thea Grace Sirius

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org