GEDULD – CHANNELLING VAN DWAHL KHUL 

GEDULD

CHANNELLING VAN DWAHL KHUL 

Gechanneld door: Thea Grace Sirius – 2 November 2021

Mijn Dierbaren ik ben hier om jullie te vertellen geduld te hebben met diegenen rondom jullie, waarvan jullie het gevoel hebben dat ze niet leren en luisteren naar wat jullie te zeggen hebben over deze veranderende tijden op jullie Aarde vandaag.

Elke menselijke ziel op Aarde beweegt van de 3de Dimensie door de 4de Dimensie naar de 5de en daarboven. Velen kunnen overleven doorheen de 4de Dimensie maar anderen kunnen jullie hulp nodig hebben. Het is alsof zij als het ware slapen en niets wat jullie kunnen doen of tegen hen kunnen zeggen over de huidige gebeurtenissen zal hen ervan overtuigen dat er iets mis is.

In mijn tijd als Tibetaanse monnik op deze planeet moesten we leren geduldig te zijn en ikzelf had problemen met dit concept toen ik nog een jonge man was en ingewijd in onze orde. Na verloop van tijd en met veel begeleiding was ik in staat om in het reine te komen met mijn eigen ongeduld en, mijn lieverds, dat kunnen jullie met onze hulp ook.

Dit verblijf in de 4de Dimensie kan niet eeuwig duren en met tijd en veel geduld zullen diegenen onder jullie die ontwaakt zijn uit hun slaap, beginnen te zien dat degenen rondom jullie ook ontwaken uit hun sluimering. Er gebeurt veel in de wereld achter de schermen.

Gaia is zelf aan het opklimmen van de 3de Dimensie naar de 5de Dimensie en als een bewustzijn zelf, weet zij precies wie haar vrienden zijn. Zij kan door de ziel van elk menselijk wezen zien. Er zijn sommige duistere wezens die doen alsof ze om haar planeet geven maar zij doorziet hen en zal deze duistere wezens niet op haar grond toelaten en wanneer de tijd komt zullen zij vertrekken.

Velen hebben het over klimaatverandering en dat gebeurt ook, maar niet op de manier waar veel doemdenkers over willen praten. Jullie kunnen deze veranderingen zien gebeuren, maar geliefden, wees niet bezorgd, want de veranderingen die gebeuren, maken de planeet meer bewoonbaar, niet minder. Jullie zien veel meer aardbevingen, vulkanen die uitbarsten, sterke winden en regens, en vreemde weerpatronen. Niet al deze zijn natuurlijk en sommige zijn veroorzaakt door de duistere elementen. Maar Gaia gebruikt sommige van deze veranderende weerpatronen in haar voordeel en mettertijd zal een groot deel van haar planeet meer behaaglijk en minder wisselvallig worden.

Er is veel vervuiling op de planeet, in de lucht en op de grond maar Gaia is meer dan in staat om met deze vervuiling om te gaan op manieren die verborgen zijn voor de algemene bevolking. Zij kent manieren om de plastics te gebruiken die haar bodem en zeeën vervuilen, zij kent duurzame energieën die haar en haar mensen niet schaden. Zij kent vele natuurlijke geneeswijzen voor de ziekten die er in overvloed zijn. Veel van deze informatie is in het verleden voor jullie verborgen geweest, maar jullie zullen spoedig deze verborgen technologieën naar voren zien komen in de zeer nabije toekomst.

Donkere entiteiten zijn al eonen van jullie tijd op de planeet geweest en hebben veel van de ziekte veroorzaakt die jullie kennen en waarover jullie horen. Zij hebben jullie in hun macht en in angst voor deze ziekten gehouden. De onnatuurlijke kuren die zij hebben aangemoedigd hebben mensen van hun eigen zielsbestemming afgehouden, maar dit zal spoedig stoppen.

In werkelijkheid kunnen jullie lichaam en geest een ziekte creëren waarvan de ziel kan leren, maar zodra de ziel de les heeft geleerd, kan en moet de ziekte verdwijnen. Maar veel van jullie dokters begrijpen dit concept niet en hebben jullie misschien verteld dat bepaalde aandoeningen nooit genezen kunnen worden. Mijn lieverds, jullie lichamen veranderen van op koolstof gebaseerd naar kristallijn en als zodanig zullen ze in staat zijn om alles te genezen.

De huidige pandemie is begonnen door de duistere kant maar is door Gaia tot een goed einde gebracht en dit heeft vele zielen wakker gemaakt voor hun eigen missie op de planeet.

Velen van jullie begrijpen veel van wat ik zeg en zijn heel geduldig geweest in het wachten op anderen om de echte waarheid te zien van wat er aan de hand is. Jullie hoeven niet meer onder de controle te staan van anderen die niet het beste met jullie voor hebben.

Jullie zijn Soevereine wezens in jullie eigen recht en jullie kunnen een nieuwe wereld van Liefde, Vrede en Harmonie manifesteren. met anderen in een gemeenschap van zielen

Als jullie allemaal wakker worden en de leiding krijgen over jullie eigen lot, zal jullie geduld beloond worden. Degenen die jullie in het verleden bespot hebben om jullie standpunten, zullen spoedig wakker worden en zelf beginnen in te zien wat er al eonen lang op jullie planeet gebeurt.

Het is nu tijd om nieuwe manieren van zijn te leren en veel te vergeten van wat jullie in het verleden is verteld. Jullie zijn Soevereine zielen en als zodanig kunnen jullie een Nieuwe Wereld creëren naar jullie eigen ontwerp. Een Nieuwe Hemel op Aarde.

Wij zijn hier om jullie allemaal te helpen in het reine te komen met wat er in de loop van eonen van jullie tijd is gebeurd. Veel van de waarheid die heeft plaatsgevonden zal binnenkort aan het licht komen, maar veel zal verborgen moeten blijven voor de algemene bevolking omdat het inderdaad erg lelijk is geweest. Het volstaat te zeggen dat de waarheid nu naar buiten komt in kleine doses om de mensen wakker te schudden.

Wanneer jullie de echte Waarheid zien van wat er op jullie planeet is gebeurd gedurende eonen van jullie tijd, kunnen jullie je afvragen waarom God zulke disharmonie en lelijkheid heeft toegestaan.

God schiep het leven op Aarde als een experiment, om zo te zeggen. Zielen mochten naar de Aarde komen om alles te ervaren, zowel het goede als het slechte, om te leren en te groeien. Maar bepaalde zielen uit verre sterrenstelsels namen dit experiment over. Het was bekend dat deze zielen ook moesten leren en groeien.

Maar het Goddelijke zal niet toestaan dat een planeet wordt vernietigd tijdens hun leerproces en dit werd gezien als een mogelijke tijdlijn, dus is het nu tijd voor deze zielen om hun eigen zielsgroei elders voort te zetten. Hoewel sommigen van jullie misschien anders zeggen, hebben zelfs deze duistere entiteiten een ziel en zijn een deel van de ene ware God. Geloof dit Geliefden en stuur hen jullie Liefde en Licht want dat hebben ze op dit moment zo nodig.

En zo, geliefden, zullen diegenen onder jullie die zo geduldig zijn geweest in deze donkere tijden, spoedig feestvieren wanneer anderen zich bij jullie voegen in het manifesteren van deze Nieuwe Wereld die jullie hebben gemaakt.

Heb Geloof, Vertrouwen en Geloof en jullie eigen Geduld zal beloond worden.

Roep ons aan om je te helpen deze tijd door te komen, maar weet in je hart dat het Goede altijd het Slechte zal overwinnen.

Ik ben jullie dienaar Dwahl Khul en ik ben hier om te helpen waar ik kan, dus roep me aan in jullie meditaties en jullie dromen.

Ik zend jullie allemaal veel liefde en zegeningen.

Dwahl Khul

Gechanneld door Thea Grace Sirius

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org