Steve Rother & de Groep

Steve Rother & de Groep

Juni 2015 / geplaatst 15 juli 2015

De huidige transitie cyclus geeft ons de gelegenheid een nieuw economische en financiële werkelijkheid te creëren in welzijn, welbehagen en balans. Dit evolutionaire proces dat wij de Shift noemen, is nodig om vele oude paradigma’s en structuren die ons niet meer dienen van ons af te schudden. Het helpt ons bewust te worden van de illusies die ons ontkracht hebben alsook om oude gewoonten en geloofsovertuigingen los te laten.

De Tijd van Liefde.

Energie Uitwisseling

Groeten van Thuis, geliefden.

Dit moment, nu, is in vele opzichten uniek, maar dat was het moment daarnet eveneens. Jullie zijn iets nieuws binnen gestapt en wij zullen iets van het proces uitleggen. In de volgende maand of maanden, krijgen jullie een unieke kans. Dat komt door de energie die in nieuwe vormen op Aarde indaalt.

We hebben jullie al enige tijd gezegd dat jullie nieuwe lichamen aan het ontwikkelen waren. Jullie hebben letterlijk geleerd hoe je meer van je intrinsieke licht kon dragen. Dat wil zeggen; meer van wie jullie waarlijk zijn op spiritueel niveau dan op fysiek/menselijk niveau. Jullie beginnen meer te dragen van dat wat eerder verwarrend is geweest voor de meeste mensen. Waarom? Om de simpele reden dat jullie niet altijd begrijpen hoe deze energie zich verankert. Jullie weten gewoon niet of je het goed of fout doet, maar ook wij zijn van de behoefte aan goed en fout in de nieuwe energie afgestapt. Haal eens diep adem, geliefden, en laat dat even zakken. Wat voelen jullie als je dit doet?

Energie Transformeren en Verhogen.

Welnu, jullie hebben heel lang vanuit je hoofd geleefd. We hebben jullie gezegd dat jullie hart naar grotere hoogte en betekenis in je leven vliegt. Het is altijd een kwestie van balans geweest. Je kunt niet leven zonder het een of het ander, hoewel sommige mensen hun best hebben gedaan dat juist ter doen.

De realiteit is dat jullie zijn geaard in licht; jullie brengen licht naar deze planeet.

Jullie begrijpen dat wij dit alles waarnemen als manier om energie uit te wisselen, en dat is hoe wij het vandaag zullen noemen: energie uitwisseling. Hoe wisselen jullie energie uit? Het is simpel als je kijkt naar het grotere plaatje van leven op Aarde. Of je nu begrip hebt van fysica of niet, doet er niet toe. Wat er wel toe doet is dat jullie energie in beweging zien.

Jullie begrijpen hoe energie op zich beweegt, want het verandert van de ene vorm in een andere. Hoewel jullie soms dachten dat je energie schiep/opwekte was dat eigenlijk niet waar. Jullie hebben feitelijk energie van de ene vorm in de andere vorm getransformeerd, want elke vorm van energetica op Aarde behelst dragen en transmuteren. Welnu, vind die energie, verhoog het en jullie zetten iets in beweging. Dat is een mogelijkheid in de volgende maand, en dat is een unieke gelegenheid.

De Indalende Energie in Liefde Transmuteren.

Er is een energiegolf naar deze planeet gekomen die totaal met je hart resoneert.

Het is bedoeld om de mensheid te resetten opdat jullie een nieuw evenwicht zullen vinden tussen het hart en het verstand. Er is tevens een focus op het transmuteren van liefdesenergie, en dat is een van de grootste kansen in het volgende paar maanden.

Jullie krijgen unieke kansen in de komende periode om liefde op een nieuwe manier te aarden. Als je een relatie hebt, kan je die relatie naar een nieuw niveau tillen en nieuwe vormen van magie en transformaties van diezelfde liefde creëren.

Als je geen relatie hebt, is de eerste verbinding met je zelf. Je staat het hart toe het verstand te leren hoe lief te hebben, en dan zal je mensen aantrekken om die vorm van energie te transmuteren.

Nu, jullie hebben vele vormen van energie die jullie gebruiken op Aarde, en jullie gebruiken ze de hele tijd. Jullie werken ermee op diverse manieren, want jullie zijn een voertuig van licht. Hoewel dit buiten jullie bereik van zichtbaar licht valt, zullen jullie gaan ontdekken wat er plaatsvindt; er komt meer licht naar de Aarde.

Betekent dat dan dat de Aarde de energie ontvangt en verankert waardoor de planeet stralender wordt?

Alleen als het licht van Thuis in de harten van de mensheid is verankerd en in liefde is omgezet, kan het op Aarde ervaren worden. Dit is de grootste energie verandering en het kan alleen van jullie kant van de Sluier volbracht worden.

Nu kunnen jullie die energie op vele manieren transformeren. Verliefd worden is, uiteraard, de beste manier.

Jullie kunnen deze energie ook transmuteren in verschillende vormen van liefde voor alle wezens om je heen, niet alleen met wie je een hechte relatie hebt.

Het is voor een ieder van jullie de komende paar maanden een perfecte tijd om je eigen aarding/gronding opnieuw te vestigen, en opnieuw te bevestigen welke rol jij wilt spelen in het nieuwe Spel op de Aarde.

Alle energie vloeit ergens heen, dit is een vorm van Liefde, geliefden. Jullie hebben nu de vermogens om aan iets heel magisch deel te nemen. Doe het onbevreesd. Stap voorwaarts in jullie experiment en heb de moed alle energie vormen te transmuteren, en projecteer ze vanuit je hart. Jullie hart is tot zoveel liefde in staat. Wij nodigen jullie gedurende deze tijd uit je ervaring op Aarde opnieuw te aarden door verliefd te worden of door nieuwe manieren te vinden om liefde tot uitdrukking te brengen.

De Stem van je Hart.

We roepen het al heel lang, aangezien de mensheid verandert, is er één sleutel element waarmee je in het bijzonder mag werken, en dat is je stem laten horen.

Veel mensen zijn op Aarde gekomen om te doen alsof ze stil zijn. Je doet alsof je geen stem hebt, geen energie kan inbrengen en niet in staat bent te vertalen.

Wij weten wel beter, geliefden, want wij zien jullie en we begrijpen wie jullie zijn.

Nochtans redden jullie je er goed mee. Spreken vanuit het keelchakra is soms heel lastig als mensen zichzelf niet vertrouwen, maar dat is aan het veranderen en dat maakt het interessant. Door de nieuwe energiegolf die de komende maanden op Aarde indaalt, kan de stem van je hart eindelijk gehoord worden. Dat is het belangrijkste van alles; de stem van je hart!

Communicatie tussen je Hoofd en je Hart.

Wat wenst jullie hart? Jullie kunnen dat, meer dan ooit tevoren op deze planeet, de komende maanden creëren en in je leven aantrekken. Het is thans voor jullie mogelijk meer van je licht van Thuis vast te houden in je dagelijkse werk, terwijl jullie alle energie op Aarde transmuteren en veranderen.

Dat is de schoonheid hiervan, en het is wat jullie doen; jullie zijn energie veranderaars en wij zien jullie op de mooiste manieren aan het werk. Pak die energie van Thuis op, breng het bewust binnen. Wanneer je in staat bent om je hart met je hoofd te laten communiceren opdat je kunt verwoorden waar het om gaat, doe het dan ook.

Voeg dan de daad bij het woord omdat de energetica op de Aarde al die beweging meer dan ooit zal ondersteunen.

De Tijd van Liefde.

Het is moeilijk geweest, geliefden, omdat een ieder van jullie op Aarde kwam met een kritieke rol, een uiterst belangrijk deel van de nieuwe energie die jullie thans bouwen. Maar, er op vertrouwen en het met anderen delen is vaak het lastigste deel.

Uiteraard hebben jullie in dualiteit geleefd waardoor je dacht dat de ene persoon goed is en de ander slecht is. Jullie ontdekken dat er in die dualiteit meer tinten grijs zijn, en in deze transitie periode hebben jullie een grote kans om liefde op nieuwe manieren tot expressie te brengen.

Oké, waar kan dat op gericht zijn? Het kan overal op gericht zijn, zoals op een één op één relatie, de liefde voor je hond, je huisdier of je goudvis. Het kan gericht worden op je hobby’s, op je sporten en op de dingen die je leuk vindt. Nu hebben jullie het vermogen om je liefde naar totaal nieuwe niveaus te tillen op al die gebieden, niet slechts op één ervan.

Als je aan een nieuwe relatie wilt werken, verander, eindig of start een nieuwe relatie, de volgende maanden zijn er uitermate geschikt voor. Jullie zullen het veel gemakkelijker vinden als je alles op een rijtje krijgt, ook al heb je nog niet besloten welke stappen je onderneemt. Dit zijn prachtige kansen, geliefden. Jullie worden vervuld van licht in deze periode terwijl deze energie indaalt.

Afhankelijk van de collectieve frequentie van de mensheid in deze evolutionaire fase, zal het jullie enigszins verschillend beïnvloeden omdat het als een geheel werkt. Jullie kunnen wezenlijk de komende maanden zeggen dat jullie in een tijd van liefde existeren. Dit zal jullie helpen veel te herinneren van wie jullie waarlijk zijn en wat je connectie met Thuis is.

Jullie begrijpen hoe het Thuis toegaat. Wanneer jullie er aan iemand of iets denken, worden jullie er ogenblikkelijk heen getransporteerd. Dat gaat ook op voor de Aarde, maar jullie bewegen in feite niet omdat de energie er meteen is.

Roep het op. Vraag om hulp en maak een hechtere connectie met je eigen gidsen gedurende deze tijd waarin de golf van liefde op Aarde indaalt.

In deze tijd van liefde kunnen jullie zelfs meer dan ooit verliefd worden op Spirit.

Kunnen jullie die energie door je heen voelen stromen? Wij vinden het prachtig om te zien. Dit is een manier waarop we jullie harten kunnen raken terwijl jullie nog op Aarde zijn en met elkaar communiceren. Welnu, als je zulke klaarheid ervaart en wanneer je dat gevoel krijgt, vind dan een manier om dat door te geven.

Het is erg simpel, jullie transmuteren energie. Als wij jullie kunnen raken met de hoogste vorm van liefde van Thuis, kunnen jullie dat transmuteren en het op de Aarde brengen in een andere vorm van liefde. Jullie zullen hier meer van ontdekken als jullie voortgaan in je evolutieproces. Jullie zullen tevens een dieper inzicht verwerven in hoe het werkt, het heeft veel weg van de fysica op Aarde.

Jullie leven in een prachtige periode van evolutie, geliefden. Wij zouden niet trotser kunnen zijn op het werk dat jullie verrichten. Toch begrijpen wij dat veel mensen zich nog verloren wanen en bij tijd en wijle onzeker zijn, omdat alles zo anders is dan vroeger.

Maar wij zeggen jullie nu dat de kansen thans groter zijn dan jullie je ooit kunnen voorstellen. Juist nu is de tijd om enkele mogelijkheden van je hart op een rijtje te zetten. In de komende tijden, geliefden, krijgen wij de gelegenheid om er getuige van te zijn. Wij kijken niet alleen toe terwijl jullie de planeet ontwikkelen, maar wij kijken vooral hoe jullie je zelf ontwikkelen.

Wij zullen jullie helpen met vele dingen waaraan jullie werken, bijvoorbeeld met de verbinding met de Aarde zelf en met de vele veranderingen die zij ondergaat.

We helpen jullie je eigen nieuwe structuren op de Aarde op te bouwen om geautoriseerde mensen te ondersteunen terwijl jullie massaal ontwaken uit de Droom die het Leven heet. Nu is het tijd.

Put vreugde uit de volgende maanden, geliefden, terwijl jullie de golf van energie voelen die jullie planeet binnenkomt. Laat de energie je hart bezielen in de tijd van liefde.

Het is voor ons een grote eer dat we jullie op deze wijze aanspreken. We verzoeken jullie elkaar op elk moment met respect te bejegenen. Voed elkaar wanneer je maar kunt. Herinner je dat het een Spel is en speel goed samen.

Espavo,

De groep.

Espavo is een vroeg Lemuriaanse groet voor: “Dank je dat jullie je macht oppakken.”

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com