Bakens van Licht: Solara heeft Aarde gevonden

Bakens van Licht  Juni 2018
Solara heeft Aarde gevonden

 Steve Rother /Geplaatst 8 maart 2019

We groeten jullie dierbaren.

Vandaag komen wij als collectief omdat we een belangrijke boodschap voor jullie hebben. We beginnen met de groeten van Thuis over te brengen.

Dat is de manier waarop we onze boodschappen al vele jaren zijn gestart, en om je te vertellen dat we je op aarde zien. We weten dat je voelt dat je van ons afgescheiden bent, maar dat ben je niet. We zijn allemaal verbonden, net zoals jullie met elkaar verbonden zijn. Maar je speelt dit spel waarbij je je doet alsof je afgescheiden bent, en daarmee heb je in feite de sluier over je gezicht getrokken. We noemen het de sluier van vergetelheid. Met deze sluier kun je het spel spelen, nog steeds verbonden met alles, en je net doen alsof je van elkaar gescheiden bent. Vandaag willen we je een update brengen, want er verandert heel veel en heel snel op jullie planeet. We kunnen je iets vertellen over de dingen die plaatsvinden en we hopen dat je kunt zien wat er gebeurt, want je creëert hier zelf veel van. Enkele jaren geleden hebben we je verteld dat de aarde is gevonden cq ontdekt.

Aarde is ontdekt

Aardse telescopen en radioscopen zien de werkelijke objecten niet, maar vangen vaak de omringende energieën of gassen rond een planeet op. Vaak zijn er zelfs planeten in je eigen zonnestelsel die je nog niet hebt gezien, omdat ze omringd zijn door zoveel gassen. Dus, wat we je vandaag gaan vertellen, is dat planeet Aarde is gevonden vanwege het unieke karakter van die kleine luchtbel rond jouw planeet. Hij schijnt anders dan elke andere ster en is een reflectie in de lucht. Ja, zelfs je eigen ster of zon schijnt nu anders. Er zijn verschillende dingen die op lange termijn plaatsvinden, en dat zijn allemaal cycli. Elk van hen is eerder op een bepaald moment in de geschiedenis gebeurd, zelfs met je zon.

De primaire ster, of zon, in je zonnestelsel reduceert zijn magnetosfeer bijna alsof het magnetisme verliest. Nogmaals, het gaat door een cyclus van op en neer en als dat gebeurd word je ‘bekogeld’ door meer straling uit de ruimte. Niet alleen beschermde de magnetosfeer van planeet Aarde je tegen teveel van deze straling, maar de magnetosfeer van de zon heeft je ook beschermd. Nu is het echter begonnen af te wijken en daarom ben je door deze andere planeet gezien. Onlangs hebben ze een manier gevonden waarop ze denken dat ze misschien in staat zullen zijn om met jullie te verbinden. Laten we het nu eerst uitleggen. Het is moeilijk om dit precies te doen  omdat het eerste wat mensen willen doen, naar de hemel wijzen is, om precies te willen ontdekken waar deze planeet is.

Solara kijkt.

We zullen deze planeet een naam geven, Solara, zodat we het maar beter met je kunnen bespreken. Wanneer Solara vanaf de aarde daadwerkelijk wordt gezien, zullen mensen het gezamenlijk een andere naam geven. Wanneer je contact opneemt, zult je achter de naam komen die zij het noemen en je zult in staat zijn om dat in een aantal van je talen te vertalen. Omdat ze een heel unieke zon hebben, zullen we het Solara noemen. Solara is een hele mooie planeet vol leven, hoewel niet zo mooi als de aarde. Solara is niet zo groen of vol leven als planeet Aarde, maar het heeft een levendigheid die diepgaat. We vertellen jullie dat het op veel manieren vergelijkbaar is met de aarde. Solara is iets groter en staat iets dichter bij hun zon, wat een ander soort effect op de planeet heeft. Natuurlijk zijn de fysieke lichamen ook heel anders gegroeid. Wat de evolutie van de geest betreft, is het zeer vergelijkbaar. Nu hebben zij een planeet ontdekt waarvan ze denken dat het levensvormen bevat die erg op de hunne lijken, ze hebben de aarde ontdekt.

Er was een enorme hoeveelheid opwinding over. Sommigen wilden reizen naar deze vreemde planeet die jullie Aarde noemen. Ze stellen zich al deze dingen voor en velen van hen zijn zelfs begonnen aardse wezens te channelen. Interessant. Is dat gebeurd? Ja. Want zij kunnen energetisch op jou schouder tikken, op dezelfde manier waarop je hen energetisch kunt benaderen.

Een derde niveau van dimensionaliteit, overal bubbels.

Het kan nogal ingewikkeld worden. De menselijke geest is altijd in een gebied van eindigheid geweest, de andere zijde van oneindigheid. Daarom is het voor jou moeilijk om het volledige rijk van dimensionaliteit te begrijpen. We hebben twee niveaus van dimensionaliteit, het collectieve niveau of het leven, in de derde dimensie uitgelegd, zich voortbewegend door de vierde dimensie en nu gezamenlijk in de vijfde dimensie. We hebben ook de individuele dimensionale niveaus uitgelegd en dat je witte licht van Thuis komt, dat zich verspreidt in 11 verschillende ervaringen van de geest. Je geest heeft 11 verschillende ervaringen in 11 verschillende lichamen en probeert dezelfde soorten ervaringen te vinden op te doen. Ze zijn niet allemaal in dezelfde dimensie en nu gebruiken we het op een derde manier. Er zijn veel manieren om over dimensionaliteit te praten. Terwijl je verder het gebied van begrip ingaat, zul je je universum vanuit een ander perspectief zien. Laten we zeggen dat je je universum beschreef als ‘alles wat is’, maar toch doet het dat niet meer. Zelfs jullie fysici en astrofysici geloven dat het universum een heel kleine bubbel is. Die bubbels zijn overal en het zijn er meer dan kan worden geteld door de menselijke geest. In werkelijkheid springen ze in en uit het bestaan. Wanneer ze verschijnen, is het in wat je de oerknal zou noemen. Er zijn nu zoveel van deze universums dat alles het multiversum wordt genoemd.

Solara bestaat als een weerspiegeling, of een divisie, van het licht dat je hierbinnen bent. De planeet heeft nu een manier gevonden om te gaan werken met hun dimensionaliteit, en ze hopen contact te kunnen leggen met mensen via een eenvoudige dimensionale verschuiving. Een deel van de staf van Espavo zei dat ze nu vakantie-reserveringen maken op Solara. Het is misschien makkelijker om deze plek beschikbaar te maken voor dit soort reizen dan je denkt. Wanneer je praat over wat velen van jullie ruimtewezens of ET’s noemen, bestaan deze in parallelle universums. Ze zijn in staat om die verschuiving van 90 graden te maken en in te stappen in die realiteit, voor een korte tijd, hoewel ze verschillende fysische beperkingen en verschillende processen hebben.

Dit is waarom je ruimteschepen hebt die met ongelooflijke snelheden door de lucht reizen en dan plotseling een bocht van 90 graden maken omdat ze niet gebonden zijn door dezelfde natuurkunde die jullie hebben en zijn. Het resultaat is dat er een beetje aanpassing nodig is om dingen te laten gebeuren. We zullen je ook vertellen dat Solara iets op het spoor is, en veel verschillende gebieden van zonne-energie zijn hier erg enthousiast over. Solara lijkt in sommige opzichten erg op de aarde. Een van de gelijkenissen is dat hun planeet erg groot is. Ook hebben ze verschillende grenzen, lijnen in het zand, waar ze zichzelf hadden verdeeld zoals jullie ook op Aarde hebben gedaan. Ze hebben de oorlog niet op dezelfde manier behandeld als mensen; ze hebben er niet zoveel van gehad. De aarde heeft echter al vele, vele jaren consequent oorlog. Het is o.a. een manier om geld te verdienen.

Solara heeft een nieuwe harmonie

Het is fascinerend hoe goed het heeft gewerkt. Solara heeft wat meer vreedzame energie, en een deel daarvan heeft te maken met de straling die ze van hun zon ontvangen, die een stuk dichterbij is. Ook hebben ze drie manen en kunnen ze een beetje dichter bij de kosmos komen. Daarom hebben ze wat meer vrede. Toch zijn er verschillen en zijn altijd discussies geweest. Solara heeft ook te maken gehad met uitdagingen en debatten tussen haar verschillende rijken. Toen ze echter de aarde vonden, die kleine blauwe ster die in de ruimte zweefde, kwamen ze plotseling tot elkaar. Ze wilden allemaal meedoen aan deze verbazingwekkende ontdekking en dat was een verbazingwekkend verenigende ontwikkeling op Solara. Het is bijna alsof ze proberen hetzelfde doel na te streven. Toch delen ze informatie en is het heel mooi om te zien.

Het gaat niet om een race om te zien welk land de grootste gaat zijn, of welk gebied iets gaat winnen. Ze beginnen informatie te delen en werken samen in een harmonie die nog nooit eerder op Solara is gezien. Dus dat is absoluut fascinerend voor ons en het biedt enkele van de grootste mogelijkheden vanuit ons perspectief. Ze hebben het vermogen om in een vijfde dimensionale collectieve vibratie te stappen, zoals jullie dat ook deden. Als ze deze verbinding met jullie kunnen leggen, zullen ze zoveel leren van het pad dat jullie net hebt afgelegd hebben en de worstelingen waarmee je hier vandaag te maken hebt als collectief van de mensheid. Ook zullen ze leren hoe prachtig deze planeet is die nu in een ongelooflijk tempo evolueert. Hopelijk kunnen ze ook van mensen leren hoe ze hun trillingen heel snel kunnen verhogen zonder hun balans te verliezen

M-theorie en de ortagonale matrix

Dit is de uitdaging. Hoewel het verhogen van de trilling een goede zaak is, zorgt het er vaak voor dat mensen hun balans, of evenwicht, verliezen. Dit creëert vaak een mate van frustratie die uiteindelijk explodeert omdat het licht niet geaard kan worden. Zij zijn erg opgewonden, dierbaren, omdat ze beginnen te bewegen tussen de grotere dimensies. We zullen het gewoon dat derde rijk van dimensionaliteit noemen, omdat het nog geen concept in jullie natuurkunde heeft. Het dichtstbij zijnde begrip is wat de M-theorie wordt genoemd. Wat er gebeurt, is dat ze het vermogen hebben om 90 graden te verschuiven en dimensies te verschuiven, of bubbels als het je wilt noemen. Wanneer mensen dat leren, zullen ze niet alleen de illusie van tijd onder de knie krijgen, maar ook dat ze in staat zullen zijn om dimensies te veranderen en grote afstanden af te leggen in een oogwenk. Dit is de manier waarop veel van de bezoekers van de planeet Aarde, zelfs sommige van de ouderlijke rassen, naar de Aarde zijn gereisd. Ze hebben dingen met jullie planeet kunnen doen en zelfs voor korte tijd fysiek naar jullie planeet kunnen komen.

Het is niet dat ze lichtaren reizen. Dat is op die manier niet te doen. Ze kunnen dimensies verschuiven door een draai van 90 graden door de orthogonale matrix te maken. Dat is een fascinerend proces, al staat de Aarde substantieel ‘voor’ op Solara, voor zover je de technische evolutie zou noemen. Ze hebben een sleutel gevonden en ze hebben iets gevonden waarmee ze collectief aan het werk gaan. We kijken verwachtingsvol, want voor de eerste keer is hun motivatie één geheel en om als een geheel samen te werken om contact te maken met deze kleine blauwe bal die in de ruimte zweeft. Ze hebben geen idee wat het is, maar ze weten dat er hier leven is. Ze hopen alleen dat het vergelijkbaar is met hen en dat is het ook. Dat is een fascinerend punt omdat het voor het eerst mogelijk is dat de Aarde haar deuren opent en van groot nut is.

De grootste bezorgdheid

De Akasha-records bevatten alle informatie van,  niet alleen dit universum, maar van alles wat zich in alle dimensies en multiversums bevindt. Vanwege de snelle veranderingen op aarde heb je een toon gezet die door velen zal worden gevolgd. Er zullen er enkele zijn die binnenkort jullie zullen bezoeken om te zien hoe de aarde er precies uitziet en om de schoonheid te bewonderen die jullie hier hebben. Solara is erg opgewonden omdat ze een manier hebben gevonden om te gaan werken met de orthogonale matrix om deze verschuiving te kunnen maken, en als dat mogelijk is, kunnen ze eerder komen dan je denkt. Nu zijn ze nog erg bezorgd. Ze willen niet komen om jouw wereld te veranderen. Ze willen komen om van je leren. Ze werken nu met ambassadeurvaardigheden omdat ze zich ervan bewust zijn dat dit een uitdagende tijd kan zijn.

Leraren der Aarde

Hoewel je op hen voorloopt, zelfs op het gebied van technologie, heeft de Aarde tot voor kort de meeste technologische vooruitgang gericht op militair gebruik. In plaats daarvan heeft Solara er altijd naar gestreefd om het leven op een harmonieuze en duurzame manier gemakkelijker te maken. Ze hadden een industriële revolutie, maar ze gaan langzamer en in grotere harmonie om met hun planeet. Ze kunnen je veel leren over werken met de aarde, als je ervoor open staat. Dit is de mooiste benadering die je kunt hebben, want veel wezens willen mogelijk uiteindelijk naar de Aarde komen. Houd in gedachten dat de harten van Solara’s wezens wijd open staan, zelfs voor mensen. Ze zijn enorm met elkaar verbonden, net als de manier waarop je in de dagen van Lemurië met elkaar verbonden was. Ze kunnen praktische voorbeelden geven van hoe dit als geheel kan werken. We hopen dat als deze dimensionale werkelijkheden zich openen, mensen niet meer focussen op de verdeeldheid en scheiding die we vandaag zien. Ja, dat zou onze grootste droom zijn. En dat, terwijl sommige van deze dingen beginnen te gebeuren, jullie samenkomen als aardse wezens, als trotse wezens van planeet Aarde, jullie trots samenhoudend in eenheid. We willen dat je je plaats als de grote leraren van het universum inneemt en de ervaring hebt die je nu hebt.

Dit is geweldig, dus let op de signalen. Wat je in het begin zult zien, is geen krantenkop die zegt dat ze in hun ruimteschip zijn geland. Nee, dat gaat niet gebeuren. Wat er in het begin zal gebeuren, dierbaren, is dat ze plotseling in en uit een dimensionale realiteit kunnen komen. Nu zullen hun lichamen in sommige opzichten erg op de jouwe lijken, maar ze zullen een andere houding en energie dragen. Ze hebben ook een andere manier van communiceren, hoewel ze jullie talen zullen moeten leren om met je te kunnen praten. Ze willen rustig komen en een gemakkelijke toegang maken om eerst waar te kunnen nemen, niet noodzakelijkerwijs om contact te maken. Na verloop van tijd begin je te begrijpen wie deze wezens zijn en heb je geweldige kansen om met ze te verbinden. Hopelijk zullen ze uiteindelijk in staat zijn om mensen te leren hoe ze die mooie 90-graden draai kunnen maken. Het zal een geweldige kans zijn om eenheid te bereiken in veel gebieden van het universum, door te beginnen met dit ene eenvoudige experiment.

We hebben fantastische dromen, want dit alles staat op het punt te gebeuren. Planeet Aarde is gevonden en er begint mee gecommuniceerd te worden. In de tussentijd sturen ze ook verschillende signalen en manieren om op universele basis met jou te communiceren. Deze communicatie verloopt via enkele van de universele talen die zij met jou delen. Sommigen van jullie zullen ze begrijpen en anderen niet. Het belangrijkste is dat, zelfs als je het niet kunt bevatten met je hersenen, je het in je hart zult gaan voelen. Je zult je realiseren dat er iets groters gebeurt op de grootste schaal van de hele mensheid. We zijn hier ongelooflijk enthousiast over. Met grote vreugde delen we dit met jullie, van deze kant van de sluier. Terwijl we dit prachtige experiment zien ontvouwen op de derde rots van de zon, dobbert die ongelooflijk mooie blauwe bal in de ruimte. Geniet van deze reis. Dierbaren, weet dat je hier uit vrije wil bent. Je bent hier met iets speciaals om aan deze mix toe te voegen en je hebt je stoel ruim op tijd gereserveerd. Geniet van de rit. Het is met de grootste eer dat we je vragen om elkaar met respect te behandelen, elkaar bij elke gelegenheid te koesteren en dit nieuwe spel goed samen te spelen.

Espavo.

De groep

___________________________________________

De evolutionaire sprong

Groeten thuis, dierbaren.

We groeten je deze dag als het collectief. We zijn zo blij om bij je te zijn en de mensheid op een magische manier te zien evolueren. We brengen je een bericht van het collectief. Omdat dit erg belangrijk is, wilden we nogmaals dat al onze energieën als één stem zouden worden gecombineerd.

Evolutionaire sprong

Je ontwaakt uit de droom op een zeer ongebruikelijke manier. We zeggen jullie dat alle ogen op jou gericht zijn, want dit is nog nooit zo gebeurd. Het is een spannende tijd voor ons om te zien. Aan het begin van jullie tijd op deze planeet, toen de mensheid begon te evolueren, was het een spel van vrije keuze. Eigenlijk was het het eerste spel van totale vrije keuze. Nooit eerder gebeurde er iets waarvan je op zijn minst geen richtlijnen had om het spel op het goede spoor te houden. Helaas was er op dat punt veel discussie. Er werd gezegd; “Zullen ze niet op een zijspoor raken? Zullen ze niet afwijken van andere dingen en overtuigingen?” Maar hier ontwikkel je je, ontwaak uit de droom en begin al je kracht vast te houden, zelfs in je eigen fysieke wezen. Het is geweldig om te zien. We zijn zo ongelofelijk trots. Laat ons u nu een beetje vertellen wat er gaat gebeuren.

Het is een magische tijd die de mensheid op het punt staat in te stappen. Zoals we al zeiden, er gebeurt veel op jullie planeet. Er zijn verschillende processen die nu plaatsvinden. Dat zal meer duidelijk worden naarmate de tijd vordert, maar waar we in geïnteresseerd zijn, is om je over je pad te vertellen. Naarmate je verder komt, zal je eigen fysieke lichaam meer dichtheid gaan verliezen en dat is een snelle evolutionaire verandering. Als je terugkijkt op de evolutie van de mensheid, zul je zien dat er verschillende segmenten waren, zoals de Cro-Magnon-mens en de Neanderthaler. We vinden het interessant dat je het toen niet ‘vrouw’ noemde in plaats van ‘man’. Je noemt het ‘deze verschillende niveaus’ bijna alsof ze ‘s nachts plaatsvonde, hoewel ze dat op een bepaalde manier ook deden vanuit een kosmische schaal. De evolutionaire fasen gebeurden erg snel en hier ben je nu aan de rand van een nieuwe fase.

De volgende 40 jaar

Ja, deze zal ook heel anders zijn, want wat dit doet is dat je meer licht in je eigen wezen kunt dragen. Je zult meer van je eigen licht dragen en het vermogen hebben om met andere geesten te communiceren. Er zijn veel processen waar je doorheen moet gaan om dit te doen. Hoewel het een oogwenk lijkt, zal het in werkelijkheid wel 40 jaar duren voordat mensen aan deze nieuwe vorm van bestaan kunnen wennen. Voor de meesten van jullie geldt dat je in staat zult zijn om door een proces in de bioluminescentie te gaan zodat je al dat licht kunt gaan dragen. In de tussentijd zul je ook verschillende processen doorlopen van het perfectioneren van dingen voordat je weggaat en in die hogere staat stapt. Dit is een kans om het allemaal eindelijk op vele verschillende niveaus te krijgen. Eèn daarvan is jouw interactie met planeet Aarde.

Zoals we eerder al zeiden, ademde de zon zelf in en uit met haar magnetisme. Het gaat door haar magnetische cycli op dezelfde manier als planeet Aarde dit doet. Op grotere schaal is het magnetisme in de zon begonnen af te nemen. De magnetosfeer die uit de zon komt, heeft de planeet Aarde een zeer lange tijd beschermd. De aarde heeft geleefd in de schaduw van de magnetosfeer van de zon, die dus nu een beetje begint af te nemen. Je zult ook je eigen zonnecycli ervaren, want al snel zul je opnieuw beginnen met het activeren van de solar maximus. Naarmate je daar in ongeveer drie jaar aan went, ontvang je regelmatig zonnevlammen. Hoewel je in de tussentijd zonnevlammen kunt krijgen, is de realiteit dat ze in de massa komen. Met het afnemende magnetisme van de zon en het magnetisme van planeet Aarde, kan dat de Aarde openen om veel meer straling en ladingen uit de ruimte te ontvangen.

Aarde Harmonie

Een van de mooie dingen die je zult zien, is dat wat je ‘Aurora Borealis’ noemt, de prachtige lichtjes aan de hemel. Terwijl magnetisme je ionosfeer raakt, licht het op en creëert deze magische dansen van licht in de lucht. Ze zijn meestal in noordelijke gebieden zoals Noord-Siberië, de Aleoeten en Alaska te zien. De lichten gaan snel naar het zuiden en je zult ze in veel meer gebieden gaan zien.  Ondertussen worstelt planeet Aarde met haar eigen magnetosfeer. Je ziet dit spelen in de toename van vulkanische en seismische activiteit, zoals de vulkaan die momenteel op Hawaï uitbarst.

We hopen dat je je concentreert op het kalmeren van de vulkanische activiteit in je eigen werk en in je meditaties, werkend in harmonie met de aarde. Je hebt een groter effect op de planeet dan je je ooit zou kunnen voorstellen. Ja, de regels die je maakt om in harmonie met de aarde te werken en de wetten die je op verschillende plaatsen maakt om een aantal van deze verontreinigende stoffen die je in je water hebt gebracht, te elimineren. Verschillende hiervan hebben de mensheid en de evolutie daarvan enorm beïnvloed. Sommige vervuilers hebben ziektes en aandoeningen veroorzaakt die al generaties lang aanhouden. Je zult een deel van deze verandering beginnen te zien, maar je zult ook veel veranderingen zien plaatsvinden in en met het fysieke lichaam. Naarmate de aarde meer begint op te warmen, zul je ook meer orkanen zien en zul je dit jaar waarschijnlijk meerdere met een enorme omvang ervaren. Heel eenvoudig, dat betekent dat je hier invloed op kunt hebben. Door samen te komen, zelfs in kleine groepen met een enkele of in de groep uitgedrukte bedoeling, om een positief verschil te maken op planeet Aarde, kan een diepgaand effect hebben. Dit is nu meer dan ooit waar. Tussen nu en de tijd dat die zonnevlammen over ongeveer drie jaar later beginnen, wordt je effect versterkt alsof je een bonus hebt uitgedeeld. Elk hart dat ‘online’ komt om in harmonie te zijn met de aarde kan 10 keer meer worden gevoeld dan het gewoonlijk zou zijn. Dus, dierbaren, dit zijn de kritieke tijden om je magie te ontsteken in harmonie met planeet Aarde. Wat je ook kunt doen, of het nu helpt wetten aan te nemen of gewoon bewust bewust te zijn van jezelf, begin in harmonie met verschillende dingen te werken om een algemene denkwijze van de hele mensheid te krijgen.

Omdat de Aarde zelf een levend wezen is, ademend net zo is als jij, heeft ze gevoelens net als jij. Hoewel ze erg groot is en verschillende fasen doorloopt, maakt ze waarschijnlijk meer mee dan je weet en geeft ze veel om de levensvormen op aarde. Er zijn heel goede levensvormen op aarde. De mensheid heeft onbewust 90 procent van de levensvormen van de aarde gedoofd vanwege menselijke activiteit. Dus op de een of andere manier in overeenstemming daarmee komen, zal je helpen om de harmonie te beheersen die nodig is in het volgende levensniveau. Je gaat dit niet allemaal terugdraaien in de tijdsblokken die je hebt, maar je gaat daarmee in lijn komen. Je hiervan bewust zijn, je bewust worden van de harmonie die je niet alleen met de aarde kunt hebben, maar ook met elkaar kan helpen bij het regelen van de aardbevingen, de vulkanische activiteit, de orkanen, het regelen van de opkomst van de oceanen naar een plaats waar het zich comfortabel kan verplaatsen naar waar mensen zich kunnen aanpassen.

Dit is een mooie tijd, terwijl de Aarde deze verandering doormaakt. Begrijp alsjeblieft dat ze niet sterft, maar gewoon een cyclus van verandering doormaakt. Ze heeft al vele cycli meegemaakt en er komen er nog veel meer aan. Moeder Aarde geeft zoveel om de mensheid en alle vormen van leven, van de kleine insecten en zelfs de microben die je alleen met een microscoop kunt zien. Dat zijn allemaal wezens van de aarde en ze geeft er veel om. Als diegenen in staat zijn om over te schakelen naar een hogere vibratiestatus, is dat ook haar droom, en daar zal ze echt mee helpen als je in harmonie bent met haar. Dit is het moment om echt aandacht te schenken aan elke impact die je op de een of andere manier op de aarde maakt.

Is er een manier om dingen effectiever te gebruiken, met minder negatieve gevolgen voor de planeet zelf? Dit zijn de dingen die hier een enorm verschil zullen maken. Dierbaren, we vertellen jullie ook dat je wat hulp zult krijgen omdat je niet alleen bent in dit multiversum. Je bent nooit alleen geweest. Je hebt niet alleen andere dimensies van je eigen realiteit, maar je hebt ook veel van degenen die in deze andere bubbels leven die net zoals de jouwe zijn. Soms hebben ze geleerd om de bochten van 90 graden door de orthogonale matrix te bewegen om dimensies te verplaatsen en plotseling op te duiken in jullie wereld. Hoewel veel hiervan enigszins technologisch geavanceerd zijn, is wat je echt zoekt, ideeën. Gaan ze binnenkomen en jouw planeet redden? Nee, ze gaan je ideeën geven over hoe je kunt harmoniseren met de aarde.

Ze geven je energie en beginnen door jou heen te channelen, omdat dit aan de mensen is. Je bent op de planeet van vrije keuze, dus ze komen niet binnen en doen niets. Ze gaan eenvoudig ideeën en inspiratie aanbieden. Ze gaan mogelijkheden bieden om in harmonie te zijn met Moeder Aarde. Als je ernaar handelt, ongeacht wie je bent of wat je zou denken, kan het een groot verschil maken. Begrijp dat ze je deze ideeën niet zouden geven als je op de een of andere manier geen verschil zou kunnen maken. Dierbaren, we vragen jullie om je uit te durven spreken, naar voren te treden en je plaats te nemen, op wat voor manier dan ook, in deze tijden. Deze komende drie jaar zijn bijzonder kritisch, omdat ze de hele mensheid zullen helpen de stap naar dit volgende niveau te nemen, waar je minder dichtheid zult dragen.

Verjonging

Nee, je hoeft niet in dezelfde fysieke lichamen te hebben. Er is nog een ander stuk dat we willen vermelden als je de dichtheid en overgang naar deze hogere wezens verliest. Het stuk waar je naar uitkijkt, is verjonging. Je vraagt je misschien af waarom je het lichamelijk dichte lichaam moet verjongen, omdat je het uiteindelijk toch moet verlaten. Dat wordt meesterschap genoemd, dierbaren. Je hebt mogelijkheden om veel dingen te beheersen, en een daarvan is je menselijke ervaring. Velen van jullie zullen ideeën krijgen over hoe je niet alleen met de aarde kunt werken, maar ook met je dichte fysieke lichaam. Ze zijn verwant, dierbaren. Er zullen nieuwe ideeën zijn over hoe je het op verschillende manieren kunt behandelen, omdat er veel nieuwe concepten zullen ontstaan. Sommige hiervan zullen worden ingebracht vanuit andere dimensies van tijd en ruimte, terwijl andere je op magische wijze realiseren. Je zult ontdekken dat het oh zo simpel, heel gemakkelijk is. Waarom hebben we er niet eerder aan gedacht? Misschien is het aan jou gegeven. Zoek naar die kansen, want je zult veel van die in de zeer nabije toekomst zien komen.

Je gelooft dat verjonging het omgekeerde is van het verouderingsproces. Maar het is veel meer dan het opnieuw verbinden met je jeugd, of het terugdraaien van de tijd. In werkelijkheid is het een harmonie met het dichte fysieke lichaam zelf. Omdat het dichte fysieke lichaam van planeet Aarde is, is het verjonging in harmonie met de Aarde. Het is dezelfde soort harmonie die we je vragen te ontwikkelen door je bewust te zijn van je impact op planeet Aarde. Dit zijn allemaal dingen die je in beweging zetten om deze volgende stap naar hogere niveaus van vibratie en van zijn te nemen. Dierbaren, dit is nog nooit eerder gedaan, dus we zijn erg enthousiast om dit te zien gebeuren.

Mensen hebben al stappen gezet die nog nooit eerder zijn gezet, en nu bereid je je voor op nog meer sprongen. We kunnen niet wachten om te zien hoe je hiermee omgaat, hoe je ermee werkt en hoe je de magie creëert in de wereld om je heen. Het verjongingsproces is niet nieuw voor planeet Aarde. Je hebt dit eerder gedaan. Er waren vele malen op planeet Aarde dat je minstens 300 jaar zou kunnen leven, en als je naar het fysieke lichaam kijkt, is het daarvoor ontworpen. Dus, wat is het proces waardoor je ouder wordt? Sommige daarvan zijn je geloofssystemen, de werkelijke energie die je je hersenen voedt en je lichaam vertelt: “Ik zal zo lang leven …” Hoewel dat heel simplistisch lijkt, is het veel dieper dan dat je begrijpt en verandert dat geloofssysteem van cruciaal belang is . De gemiddelde levensduur was ooit in het bereik van 300 jaar en er waren zelfs tijden dat mensen 900 jaar konden bereiken. Je zou kunnen denken dat dit verbazingwekkend is voor een fysiek, dicht lichaam, maar je zou niet denken aan een rots die 900 jaar zou kunnen zijn; de rots is ook de aarde. Er zijn nu veel mogelijkheden om hier op nieuwe manieren over na te denken. Wij zullen u helpen om deze verjonging op een ander niveau te ontdekken en ermee te werken. Het is heel opwindend en nu meer mogelijk dan ooit tevoren, sinds de mensheid in de vijfde dimensie is gestapt.

We hebben vaak gezegd dat de mensheid al naar de vijfde dimensie is verhuisd. Maar het betekent niet dat u eraan gewend bent of het zelfs maar gebruikt. De meeste wezens gebruiken op de een of andere manier nog steeds de driedimensionale realiteit binnenin de vijfde dimensie. Je hebt grote kansen op creatie en velen van jullie creëren een driedimensionale realiteit binnen de vijfde dimensie. Hoewel sommigen het gevoel hebben dat ze vastzitten of dat dingen niet hetzelfde werken als voorheen. Maar je bent in de vijfde dimensionale realiteit en je gaat het op nieuwe manieren gaan verankeren, wat je nieuwe kansen biedt. Deze nieuwe realiteit stelt je in staat om bewust hogere wezens te worden, met andere woorden, een hoger bestaan te leiden. Eerder was het alleen mogelijk voor wezens om dit te ervaren door eerst naar Thuis te gaan. Wanneer een spel zou eindigen, zou er een massa-extinctie plaatsvinden. Iedereen zou naar huis gaan, dan reïncarneren als een hoger wezen en een nieuw spel beginnen op een andere plaats. In plaats daarvan heb je nu de gelegenheid om er vanaf de aarde vanaf te stappen. Dat is nieuw en we zijn allemaal extreem trots op de planeet.

De aarde is de eerste planeet van vrije keuze; er zijn er velen die dit spel beginnen na te bootsen. Dus let op deze hulp en nieuwe ideeën. Open je kanaal om dit binnen te brengen en de energie te aarden. Zoek naar de harmonieën die je kunt creëren, niet alleen met je eigen wezen, maar ook met de Aarde en de mensen om je heen. Dit zijn de momenten waarop je meer een verschil kunt maken dan je ooit voor mogelijk had gehouden, dierbaren, vooral tijdens de komende drie jaar. We zeggen je dat je in goede handen bent omdat de Familie van E hier is. We praten nu met de meesten, en veel nieuwe zullen binnenkort uit de droom ontwaken. Hoewel ze al hier op aarde zijn, zijn sommigen nog niet óud genoeg’ of zijn ze niet gewekt voor hun echte mogelijkheden. Eigenlijk zijn dit overgangsexperts die de meesten van jullie zijn. Het enige dat je hoeft te doen, is je her-inneren.

Het is absoluut met de grootste eer dat we jullie op deze manier kunnen benaderen. We laten jullie gaan met deze drie kleine her-inneringen. Behandel elkaar met respect. Zorg goed voor elkaar en speel goed samen.

Espavo van Thuis.

De groep

HARTSVERBINDINGEN

Door Barbara Rother

Gepland onderhoud

Een tijdje geleden hoorden Steve en ik een vreemd geluid in onze auto. Het klonk als een laag grommend geluid bijna alsof onze geliefde auto zich niet goed voelde. Een van onze zoons is een goed afgestemde monteur die eigenaar is van zijn eigen werkplaats in San Diego, Californië. Hij vertelt ons verhalen over hoe mensen de geluiden van een probleem beschrijven met hun voertuig. Ik ben niet anders. Ik belde hem en ging door met het imiteren van mijn auto’s om hulp. Hij lachte om mijn imitatie en vroeg me om de auto naar de plaatselijke garage te brengen. Ik merkte dat het toch om een reguliere onderhoudscontrole ging, dus maakte ik een afspraak met mijn garage. Gelukkig was er niets ernstigs aan de hand met mijn auto. De monteur zei dat hij wenste dat al zijn klanten net zo ijverig waren met regelmatige controles als wij. Aandacht voor onze autobehoeften stelt ons in staat om deze auto lang te behouden.

Preventie is de sleutel tot elk probleem dat zich in de toekomst kan voordoen. Dit geldt voor alles, van onze auto’s, onze huizen tot ons eigen lichaam, mentale en spirituele welzijn. Wanneer we controleren of alles soepel verloopt, kunnen problemen worden voorkomen. Het is niet gemakkelijk om dit advies op te volgen, want onze levens worden zo druk en hectisch. Het is normaal om een afspraak uit te stellen. Het “moet doen” verandert in “Ik kom er wel toe”. Het is nu tijd om het onderhoud op alle gebieden van ons leven te plannen.

Ons lichaam is het voertuig waar de geest mee werkt. Het is belangrijk om de gezonde balans te bewaren met lichaam, geest en ziel. We weten allemaal dat we op een gezonde manier moeten eten en ons lichaam moeten oefenen. Het is ook belangrijk om het onderhoud te plannen door een arts te raadplegen voor controles, niet alleen wanneer iets ons ziek doet voelen. Ik ben schuldig aan uitstelgedrag op dit gebied. Velen van jullie weten dat ik zes jaar geleden extreem ziek werd en bijna stierf. Er is mij verteld dat het een wonder was dat ik leefde en ik dank elke dag dat ik een geweldig leven kan blijven leiden. In die periode zag ik zoveel artsen. Ik merkte dat ik gedurende twee jaar geen doktersbezoeken hoefde. Ik had de angst dat me zou worden verteld dat ik weer ziek was. Steve en de rest van mijn familie spoorden me aan om een doktersbezoek te plannen, om mijn angsten te verlichten. Ik deed dat met tegenzin. Ik voelde me zo bekrachtigd en vol vreugde toen alle berichten over mijn gezondheid positief waren. Ik besefte toen dat ik mezelf vanwege al deze angst voor volledig geluk had geblokkeerd.

Verbindend met mijn fysieke zelf voelde ik me aangemoedigd om naar mijn mentale staat van zijn te kijken. Steve en ik ontwikkelen ons altijd door ons werk met Espavo, maar ik vond dat ik iets individueel voor mijzelf nodig had. Ik zag een rapport over een nieuwsprogramma over Transcendente Meditatie. Het was een moment van realisatie. Ik wist dat ik die innerlijke stem wilde volgen om me verder te laten groeien op dit gebied. Ik schreef me in voor een cursus en vond een nieuw niveau van mijn geest en een diepe vrede die ik op de een of andere manier had verloren.

Dit leidde tot mijn herwonnen groei op mijn spirituele pad. Ik ben me meer bewust van mezelf en het belang van wat het allemaal op een dieper niveau betekent. Ik voel dat ik waarheden zoek en ik ben opgewonden om op zoveel manieren te leren. Ik weet dat dit me zal helpen ontwikkelen als persoon en met het werk dat ik doe. Ik zal doorgaan met mijn spirituele oefening die mij centraal stelt.

Gepland onderhoud met mijn lichaam, geest en ziel zal me in perfecte harmonie houden in mezelf en met alles om me heen.

Met liefde en licht,

Barbara

Speciaal verzoek: Copyright 2018 Espavo. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.
http://international.espavo.org/