Je Toon Herinneren. Om de Herinnering aan Thuis tot Uitdrukking te brengen.

Je Toon Herinneren.
Om de Herinnering aan Thuis tot Uitdrukking te brengen.

augustus 2015 / Steve Rother
geplaatst 8 september 2015

Gegroet, geliefden,

Het is een vreugde om dit moment met jullie te delen, want jullie bevinden je temidden van een evolutionaire omwenteling. Jullie reizen op de snelheid van Liefde, en het interessante is dat jullie ter plekke ontwaken. We willen iets met jullie delen over onze visie van jullie plaats op het pad in het Hier & Nu, en vooral over jullie gronding in de nieuwe dimensie van tijd en ruimte.

Een Bewuste Verandering.

Er zijn tijden geweest, lieverds, waarin de evolutie jullie staat van bewustzijn van de ene fysieke vorm naar de andere vorm bracht. Zeer zelden gebeurde dit met het besef wat er op Aarde aan de hand was. Daarom begint de collectieve frequentie van het Universum informatie en meer steun te vergaren voor het Spel op de Aarde zoals het zich nu elk moment ontplooit.

Haal diep adem, geliefden, en laat het los om je centrum voor een kort moment te vinden. Sluit, als je wilt, je ogen en laat je zelf uitbreiden als rimpels in het water. Jullie hebben je zelf gevangen gehouden in een frame van weerstand die je dacht vast te moeten houden. Jullie hebben veel energie besteed om je zelf binnen de beperkingen op te sluiten aangezien je geloofde dat het nodig was om te pretenderen dat je mens was…

Toch schreeuwt jullie geest om vrijheid, om haar Toon te uiten en de boodschap van Thuis uit te dragen.

Het is die unieke Toon die je specifiek inbracht omdat jij het kon dragen. Dat wat er nu plaatsvindt, is vanuit ons perspectief dat jullie je ontwikkelen naar multi-dimensionaliteit, en dat jullie je daar bewust van zijn. Wanneer jullie dat manifesteren, geliefden, verandert het Spel zeer snel.

Uitreiken in Multi-dimensionaliteit.

Jullie zijn al in de vijfde dimensie beland. Geliefden, wij zien jullie om je heen kijken om uit te puzzelen hoe alles in elkaar past. Maar er is een nieuw en kritiek puzzelstukje dat nog in het Spel ontbreekt. Vanwege de verhoogde frequentie van de mensheid, hebben jullie een nieuw potentieel bereikt dat er nog maar kort geleden niet was. Jullie hebben nu het vermogen in een energetische vorm voorbij die beperkingen uit te reiken opdat jullie je multi/dimensionaliteit weer kunnen innen.

Jullie zullen tevens het pad van de minste weerstand vinden, niet alleen in je eigen bestaan, maar simultaan in jullie hele leven als een geest in elke dimensie van tijd en ruimte.

Er zijn voor jullie manieren om te harmoniseren met het Universum om je heen, en een daarvan is een heel eenvoudig proces dat wij ´spreken op je toon´ noemen.

Ja, vele van jullie zijn ingedaald met een frequentie, een specifieke toon die de herinnering (aan wie je werkelijk bent) in je stoffelijke lichaam teweeg brengt

Jullie fysieke voertuig, geliefden, vibreert en als het stopt met vibreren is het voorbij; dan bestaat het in werkelijkheid niet meer. Het vibreert in een specifiek gebied dat mensen kunnen waarnemen, aanraken en er mee werken om het Spel te spelen dat je mens bent. Jullie hebben het goed gespeeld, rondlopend met een blinddoek om, op elkaar botsend en tegen de muur lopend, op zoek naar de uitgang.

Breng je Toon tot Expressie.

Jullie zijn allen op zoek naar een terugweg naar Thuis. Jullie verlangen er naar je die Toon te herinneren, en jullie hebben het diep binnen in je bevestigd. Nu bevinden jullie je op die locatie vanwaar jullie je energie uit kunnen strekken en waar jullie de andere dimensies van tijd en ruimte beginnen te voelen.

Waarom zou je het doen? De meeste mensen zijn onzeker om iets dergelijks te doen omdat jullie sensitiviteit zo hoog is. Jullie Dwalende Zenuw is soms zo hoog gespannen dat het voor jullie moeilijk is om je waarlijk dit licht en die energie te gronden, en het op deze wijze in je nieuwe realiteit te brengen. Er is eigenlijk angst mee gemoeid, hetgeen fascinerend is omdat alle energie zich zelf in balans brengt.

Hebben jullie ooit twee glazen water met elkaar verbonden door een tuinslang waardoor je het ene glas voller maakt dan het andere? In ampele seconden zullen de glazen in even vol zijn. De realiteit is dat alle energetische vormen het natuurlijke pad van de minste weerstand kennen. Welnu, hoe gebeurt dat? Alle energievormen zijn met elkaar verbonden, inclusief die van jullie.

Dat is wat wij vandaag met jullie delen, een manier om te spreken en je toon te vinden. Wat is je toon? Is het een muziek noot die je moet aanslaan? Is het een bepaalde trillingsfrequentie die herhaald moet worden? Welnu, soms is het een toon. Soms kunnen jullie het herscheppen door te stijlvol te spreken, te zingen, of door een vibratie te creëren die niet bedoeld zijn voor de oren maar voor het hart. Dat is jullie toon die je van thuis meebracht.

Goed, en hoe breng je jouw toon tot expressie en hoe channel je dat? Een ieder van jullie bracht een unieke toon die alleen bij jou hoort, en nu voegen jullie die tonen bij elkaar en herenigen jullie die tonen weer. Het is voor ons een erg magisch proces om gade te slaan. Wij juichen jullie toe waar en wanneer dan ook, en jullie hebben al een geweldig verschil gemaakt, meer dan je ooit kon beseffen. De wereld is veranderd en jullie zijn daar verantwoordelijk voor.

Beoefen je Passie.

Hoe vinden jullie die toon? Nogal eenvoudig, want jullie hebben een passie. Veel mensen hebben lang en intensief naar hun passie gekeken en zeggen nog immer: “Ik weet nog steeds niet wat mijn passie is.” Dat betekent dat jullie te veel denken; passie zit niet in je hoofd, het zit in je hart. Daar moeten jullie naar streven, dat gevoel vinden. Welnu, wat moet iemand doen om dat gevoel in een oogwenk te herscheppen en het te integreren?

Dat vergt enige oefening, geliefden… zoals alles. Hoe kom je in de hemel? Oefenen, oefenen en oefenen. Zo simpel is het. Jullie leven op een planeet van imperfectie, en jullie perfectioneren je zelf in je uitreiken naar thuis. N, laat ons even terug gaan naar die Toon, want dat is waar we mee begonnen.

Als je alleen op Aarde bent gekomen om geluid te maken, doe het dan, hoe dan ook. Als je daarvoor op de hoek van de straat moet staan en gewoon vanuit je hart moet zingen, doe het dan! Betekent dit dat het je passie is? Je zult er op moeten wachten om te ontdekken of dat het is. En zodra je het hebt ontdekt zal je zeggen: “Nee, dat is niet mijn passie, maar het lijkt er op. Het is zingen.”

Misschien creëer je iets; misschien zal je iets doen; misschien vorm je een band en begin je jullie muziek op te nemen. Misschien gebruik je jouw stem op een melodieuze wijze om simultaan een boodschap door de meervoudige dimensies heen te zenden. Er zijn zoveel manieren om dit te doen, en er zijn ook manieren die met een tijdgevoelig moment, met een verbinding of met een kritieke massa resoneren.

In de wereld om jullie heen, wanneer al die evenementen en de geest zich op elkaar afstemmen, krijgen jullie de kans om alles wat je wenst te creëren. Dan, geliefden, ervaren jullie dat wat wij een magisch moment noemen. Jullie kunnen je uitstrekken in alle dimensies van tijd en ruimte en op dat ogenblik al je macht te claimen om iets te creëren op de weg die voor jullie ligt. Dat is de bewuste schepper die altijd wandelt met het Licht van Thuis op de schouders en het benut!

Breng je Herinnering aan Thuis tot Expressie.

Het is tijd om je die toon te heugen, geliefden. Wij pogen jullie terug te brengen naar die herinneringen die jullie doelbewust zijn vergeten om te kunnen spelen alsof je mens bent. Jullie zijn geest diep van binnen; in werkelijkheid kennen wij jullie goed en jullie kennen ons. Wij maken allemaal deel van elkaar uit op een manier die jullie je alleen herinneren als je dat fysiek lichaam aflegt en terugkeert in de collectieve energie die wij allemaal zijn.

Dat is de magie die jullie scheppen. Jullie hebben een diep gezaaide herinnering aan Thuis, het ligt in je Toon besloten. Wat is je toon en wat is er voor nodig om die uit te brengen en het te delen? Daar ligt grote aarzeling op, geliefden. Omdat jullie zo gevoelig zijn, soms ben je bang dat je toon anderen blokkeert. Je bent bezorgd dat zij niet in staat zijn hun eigen individuele ton te vinden als jij jouw toon projecteert, maar dat is nu precies waar jullie voor kwamen.

In werkelijkheid zal het, als jullie je met dat deel wat je passie vertegenwoordigt beginnen te verbinden, zich als een lopend vuur verspreiden. Je zou het eens vanuit ons perspectief moeten zien, geliefden. Wij zien dat jullie soms iemand op straat voorbijlopen en jullie kijken elkaar niet eens aan, noch wensen jullie elkaar iets vrolijks toe. Toch, als jullie mensen op straat passeren licht je ze op met de gevoelens van Thuis met die toon.

Is het geluid of een klank? Dat kan. Is dat nodig? Het is ten slotte een herinnering van het hart. Vind je toon door je erin te oefenen, speel ermee, en strek het uit naar buiten.

Net als alles op de planeet Aarde, het is als een spier. Hoe meer je het oefent en traint, hoe sterker het wordt en hoe meer beheersing jullie verkrijgen over je eigen creaties.

Het is een magische tijd op Aarde, lieverds, en het is voor iedereen tijd om hun individuele toon te herinneren.

We brachten een zeer speciaal puzzelstukje te berde. Welkom! Wij zijn zo blij dat jullie het zo ver gebracht hebben. Nu beginnen jullie te ontwaken uit de droom in bewustzijn.

Ontdek je Zelf al wandelend op Aarde terwijl je dit prachtige spel speelt met de pretentie dat je mens bent, maar wij zien jullie. Wij weten wie jullie zijn, en wij verwelkomen jullie met de grootste eer van de essentie van het leven en de herinneringen aan Thuis die jullie allen diep van binnen meedragen.

Houd dat in gedachten, geliefden. Wanneer dat nodig is, spreek je het uit. Stop er energie in en deel het. Kom er voor uit en jullie zullen het werk van de geest verrichten. Dat is waar jullie allemaal voor gekomen zijn.

Leer denken met je hart en voelen je hoofd.

Nu gaan de meeste mensen dit rationaliseren en er teveel over nadenken. Dit zijn tijden van het hart, nu mogen jullie je hart laten denken en je hoofd leren voelen. Dit zijn de tijden waarin jullie beginnen te ontwaken uit de droom en waarin jullie je zelf terugvinden in dat prachtige fysieke voertuig.

Geniet van deze reis, vrienden. Jullie hebben dit doelbewust geregisseerd zodat je ervaring op de planeet Aarde kon opdoen zoals je deed en om je toon te herinneren. Goed gedaan, geliefden.

Het is uit grote eerbied dat wij jullie op deze manier tot jullie komen. Kietel je zelf om je eraan te herinneren dat het slechts een spel is. En bovenal, geliefden, speel goed samen. Bejegen elkaar naar beste vermogen. Help anderen hun toon te herinneren, en jouw toon zal daardoor sterker worden.

Espavo, geliefden.

Steve Rother

Espavo is een vroeg-Lemuriaanse groet: “Dank je dat jullie je macht oppakken.”

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com