Je Magie Her-Inneren

 Je Magie Her-Inneren

18 januari 2015 / Steve Rother

De Innerlijke Wizard Ontwaken.

Groeten van Thuis, Geliefden.

Een planeet van Imperfecties.

O, dat is niet helemaal terecht, maar het komt er dichtbij. Deze dag is zo vol vreugde voor jullie allemaal. Wij hebben jullie alsmaar weer gezegd hoe magisch jullie op deze planeet zijn. Hoewel het er de schijn van heeft dat jullie dagelijkse leven geen bewijs levert van de magie waar wij het over hebben, staat dat op het punt te veranderen.

Er zijn zeer interessante zaken die zich voordoen terwijl jullie dit kruispunt op de tijdlijn naderen. Wanneer jullie in deze energie terechtkomen, zullen jullie nieuwe vaardigheden in jezelf ontdekken, en dat is de magie waarop wij gewacht hebben. Jullie begrijpen, geliefden, dat jullie op een planeet van imperfectie leven, dus jullie zullen dat als geest ook moeten ervaren, want geesten zijn perfect.

Ach, als geest valt er niets te leren of te winnen totdat je hierheen afdaalt en je perfectie verdeeld opdat jullie imperfectie dan wel leemten in je eigen energieën kunnen ervaren. Goed, we beseffen dat het lastig is om dit volkomen te bevatten, en wij zullen jullie hier meer over vertellen naarmate wij verder gaan. Jullie leven elke dag in Multi dimensionaliteit, maar hier komt het interessante deel daarvan.

Om waarlijk een ervaring op Aarde te hebben en te pretenderen dat je imperfect bent om mens te zijn, was het ook noodzakelijk om vele van jullie gaven/talenten te verbergen. Op jullie eigen initiatief werden vele talenten volkomen geblokkeerd om het Spel als mens te kunnen spelen. Jullie wilden het Spel niet verpesten. Wat zou er gebeuren als het hier kwam en je had alle vermogens om magie te scheppen?

Het klinkt waarschijnlijk als muziek in je oren, maar hoe zit het dan met je geest?

Zolang jullie geest deze incarnatie speelt en de kans creëert om haar frequentie te verhogen, verschillende eigen imperfecties ontdekt en de blokkades opwerpt, kan zij jullie geven wat je nodig hebt van deze ervaring op Aarde.

Jullie Eigen Gaven/Vermogens.

Geliefden, jullie zijn thans enorm veranderd. Jullie zijn voorbij het punt waarop de planeet spoedig de gestorven Aarde zou zijn. De Aarde zou nooit gestorven zijn; het zouden de ganse mensheid en ruwweg 97% van alle levensvormen op de planeet die verdwenen waren. Geliefden, jullie ontwaakten te elfder ure uit de droom en jullie begonnen je macht op te pakken, jullie begonnen te ontwaken voor wie jullie waarlijk zijn en je ging er voorbij.

Terwijl jullie door de 12.12.12 poort gingen, ondervonden de meeste mensen grote verwarring omdat dingen niet meer hetzelfde werkten als daarvoor. Toch brachten jullie al je gereedschappen mee om ze op de oude manier te gebruiken, en dat lijkt niet altijd te lukken.

Nu passeren jullie een nieuwe afstemming, aangezien de hele mensheid voorbij dit volgende niveau kan evolueren en zaken in balans gaan brengen.

Daarom schijnt er thans zoveel beroering/chaos op Aarde te zijn. Er zijn zoveel oorlogen, er zijn zoveel mensen die hun waarheid soms met geweld opdringen, en weer anderen staan gewoon in hun energie.

Zoveel zaken die verborgen waren, komen nu boven water. Als al die zaken tegelijkertijd geopenbaard worden, voelen jullie je overweldigd. Welnu, hier is het goed nieuws, geliefden: jullie hebben allemaal een set gaven. We zeggen dat opzettelijk omdat het geen individuele gave is die je hebt. Jullie hebben gaven op een bepaald terrein, dat doorgaans een groot gebied overspant, en iets daarvan kan als magie beschouwd worden zodra je het beheerst.

Ogenblikkelijke Magie.

Deze gaven zijn nogal gemakkelijk uit jullie ervaringscyclus op Aarde geplukt, maar het mooie daarvan is dat ze weer één voor één terugkomen. Jullie zullen energie niveaus naar je toe voelen komen, en dan zullen jullie plotseling in staat zijn dingen te doen waarvoor je vroeger veel moeite voor deed maar het niet kon voltooien.

Er is een nieuwe vorm van magie, die buiten de tijdlijn werkt omdat het op elk moment dat jij wenst ogenblikkelijk werkt, en jullie kunnen dit nieuwe licht letterlijk aarden/downloaden. Welnu, het is iets dat zeer bekend is voor jullie. Denk nu niet dat het een nieuwe gave is die je nog nooit hebt gezien. Ondanks dat jullie die delen uit je zelf en je eigen vermogens hebben uitgeschakeld, lijken ze nog steeds hun weg in je leven te vinden.

Er is grote kans dat jullie op z’n minst bekend zullen zijn met het gebied waarin jullie gaven zich zullen openbaren. Na het volgende kwartaal moedigen wij jullie aan opnieuw dingen te doen waar je eerder mee hebt geworsteld. Tracht een nieuwe manier te vinden om deze magie te aarden samen met de afstemmingen, het tijdlijn kruispunt en alles wat er gaande is. Jullie zullen de wind enigszins de wind in de rug voelen en dat is het zetje wat je nodig hebt; een beetje aanmoediging.

Het is tijd om je specialiteit te herontdekken.

Dus, besef dat deze magie doorgaat op een totaal nieuwe manier, en het zal zich in jullie leven openbaren, te beginnen beetje bij beetje en herinneringen. Je zou bijvoorbeeld een idee hebben om iets groots van hier naar daar te slepen, maar in gedachten zeg je: “Hoe krijg ik dat voor elkaar?”

Misschien met een steekwagen, een vorkheftruck of wat dan ook om het in beweging te krijgen. Dan zou jij je ineens kunnen her-inneren dat je ooit in staat was grote dingen voort te bewegen door je geest te gebruiken. Op deze manier zullen jullie gaven zich eerst als een vonk van licht of als herinnering openbaren, daarna openbaart het zich als iets dat je wist dat je het kon, maar al heel lang niet hebt gedaan.

Nu, betekent dit dat je in staat bent om alle punten te verbinden en dat enorme ding te verplaatsen? Jawel, dat zou kunnen en alleen de laatste tijd is dat zelfs mogelijk te overwegen. Door alles wat plaatsvindt op Aarde ontwaakt jullie magie en het is tijd je specialiteit, je uniciteit en alle aspecten van licht die je binnen je wezen hebt gekoesterd te herontdekken.

Nu is de vraag wat jullie er mee zullen doen. Zullen jullie ze in je werk gebruiken, zullen jullie proberen er de kost mee te verdienen? Welnu, hier is het mooie, geliefden. Wij hebben geen oordeel over hoe jullie je magie gebruiken. Dat gaat ons niets aan, weet je. De realiteit is dat jullie op de planeet van vrije keus leven. Jullie kunnen het voor alles gebruiken, en door ze op enige manier voor alles te gebruiken, zullen jullie ook daar weer meester in worden.

Waar zullen jullie je gaven voor gebruiken?

Er waren tijden waarin jullie uitblonken met je meesterschap te integreren, maar nu zullen de magie en jullie meesterschap op nieuwe manieren ontwaken. Het is een prachtige tijd om op Aarde te zijn. Ja, er liggen jullie nog moeilijkheden en uitdagingen te wachten.

De voortwoekerende haat op jullie planeet is erg moeilijk te verkroppen en het houdt niet gemakkelijk op. Het is erg diep verankerd in sommige mensen, net zoals liefde in andere mensen is verankerd. Het gebrek aan liefde dat jullie haat noemen kan eveneens diep geworteld zijn. Het gevolg is dat iets gemakkelijk plaatsvindt; een oorlog, een invasie, of wat dan ook, en mensen worden geëvacueerd of hun levens worden ontwricht.

Dan leren ze hun kinderen de mensen die hun leven hebben ontwricht te haten, en dat gaat maar door en door. Waar twee vechten hebben twee schuld, dus denk nou maar niet dat er één goede kant is. Dit gebeurt voortdurend op Aarde en die dingen kaatsen heen en weer in jullie veld van dualiteit. Nu zijn jullie in staat om iets van de nieuwe magie te aarden, de magie ontwaakt binnen een ieder van jullie. Waar zullen jullie het voor gebruiken, dat is de vraag.

Je Magie Her-Inneren.

Welnu, geliefden, dit is je unieke lichtstraal die alleen jij van thuis mee kon brengen. Je bracht het hier op Aarde en je stemde erin toe om het op een of andere manier te benutten. Tot nu toe was het niet belangrijk, omdat het uitgeschakeld was. Je kon er niet bij komen ook al probeerde je het, ofschoon je er wel herinneringen aan hebt.

Jullie hebben je herinneringen aan magie, maar je dacht dat het dromen waren. Jullie dachten dat het kinderherinneringen waren uit verhalen en sprookjes. Waarom, geliefden, ebt je interesse plotseling weg als iemand een boek over magie tevoorschijn haalt? Kijk naar sommige dingen, zoals Harry Potter, die zomaar in je leven zijn verschenen om nieuwe energie te brengen. Vele boeken, films en andere zaken die je hier hebt gebracht zijn  er om je te helpen je magie te her-inneren.

Jullie hebben nu de talenten om iets dat jullie dierbaar is te verankeren. Kijk naar de gebieden van passie en kijk naar hoe jullie denken dat anderen op een of andere manier de gave van magie hebben. Zal zich dat manifesteren opdat plotsklaps iedereen op Aarde magisch krachten van manifestatie heeft om alles te creëren? Wow, wat een zooi zal dat worden! Het zal zich langzaam openbaren, maar niettemin is het magie.

Start met je dromen.

Jullie kunnen niet alles in één inspanning of via één herinnering ontsluieren, want het vergt enige tijd. Het kostte jullie een heel lange tijd om die herinneringen te begraven en zullen jullie beginnen ze te ontdekken. Begin eerst met jullie droom perioden. Veel van die herinneringen zijn net buiten je bereik verborgen gebleven, maar dat was de bedoeling ook.

Het is een scheiding tussen bewustzijnsfrequenties, en net buiten jullie bewustzijn is alles geborgen dat jullie verbindt met al jullie dimensies van tijd en ruimte. Wij weten dat het voor jullie moeilijk is om dit volledig te bevatten, maar geloof ons op ons woord dat het net buiten je bewustzijnsbereik lag. Wat er gebeurt is dat de hele mensheid energetisch expandeert, zonder er ook maar van te weten.

Daarmee hebben jullie jezelf dichter bij Thuis gebracht dan ooit tevoren. Nu is het tijd dat die zaken die eerder net buiten je bereik lagen jullie werkelijkheid op de zachtste wijze binnen komen. Dit zijn zaken die je kunt beoefenen, dus oefen op je magie.

Daar zijn jullie niet aan gewend, toch? Hoe zou je het vinden als je gewoon met je hand of met een toverstaf kon zwaaien? Wij hebben geen toverstaf, maar wij hebben een magische pen. Hoe zou je het vinden als wij met onze magie konden wuiven om iets voor jullie te creëren? Dat was leuk, ik denk dat ik het nog eens zal doen. Hoe zou het zijn als we dat konden? Welnu, dat staat er aan te komen, geliefden.

In de tussentijd, totdat jullie dat vermogen hebben om volledig te her-inneren, neem je de dromen omdat het onze manier is jullie te helpen her-inneren. Vele mensen hebben uitdagingen met dromen, enkele mensen her-inneren zich geen droom en anderen denken dat ze niet dromen. Geliefden, wanneer jullie je bewustzijn en het beeld van wie je denkt te zijn, laten rusten, worden jullie plotseling weer heel en dit gebeurt tijdens het dromen.

Dat is jullie verjongingsperiode, geef je zelf daarom toestemming voor je gaat slapen om je jouw magie te her-inneren. Dat is alles wat je nodig hebt. Geef je zelf gewoon toestemming om te ontvangen wat je aangereikt wordt om je te helpen herinneringen van je magie op te rakelen. Vanaf dat moment maakt het niet uit waar de droom over ging, omdat je de deur hebt geopend voor het ontvangen van de magie, en zo begint het.

Sommige mensen zullen ongelooflijk wilde dromen hebben over meesterschap in alle vormen van magie. Dat zijn prachtige dromen, geliefden, maar jullie hadden ze al toen je nog kind was. Jullie dachten dat het een natuurlijk aspect was dat zich ontwikkelde, en dat was het omdat het werkelijk is. Je hebt het je niet verbeeld; het was geen verhaal dat je ouders je vertelden om je te plezieren of om je even te laten ontspannen.

Het was echt en het is dat deel dat weer naar jullie allemaal terugkomt. Het jaar 2015 is een tijd om je magie te her-inneren, om te ontwaken uit de droom en te beginnen iets van die magie in je leven op diverse manieren te benutten. Dat geeft jullie de gelegenheid te oefenen om het volledig in je leven te integreren.

Het Witte Geluid Zal Zuiver Worden.

Het zijn waarlijk prachtige tijden op Aarde. Jullie zullen iets gaan zien dat erg interessant is, want jullie hebben ineens de deur naar al die input geopend, en iedereen met een mobieltje kan video’s maken. Jullie leven in een tijd van geen geheimen meer, en jullie leven ook in een tijd van bijna te veel informatie, wat jullie eigenlijk helpt je doel op Aarde te verklaren.

Terwijl jullie iets van jullie magie in je leven beginnen te integreren en dat op praktische manieren gebruikt, zal het witte geluid zuiver worden. (Wit geluid is ook wat wij vroeger sneeuw/ruis op het tv scherm noemden – A) Houdt dat in dat jullie geen problemen meer hebben op de wereld? Jawel, de problemen blijven. Je zult ze nog tegenkomen, maar ze zullen je aura niet binnenkomen tenzij je er een rol in moet spelen.

Jullie zullen in staat zijn meer gefocust op alles in het leven te zijn, en jullie zullen meer ontdekken wat je rol in het geheel is. Dit zijn de tijden waarvoor jullie naar de Aarde toekwamen, om hier te zijn in deze magische tijden waarin wij zouden beginnen te werken aan jullie eigen fysieke lichamen.

Jullie fysieke lichamen moeten ook aangepast worden, want ze waren slechts ontworpen om een bepaald percentage van je Licht te dragen. Jullie overspoelen je zelf nu met zoveel meer licht dat de lichamen zich aanpassen en veranderen.

De energiebalans van de Aarde moest eerst veranderen en dat is nog steeds gaande, maar jullie fysieke lichamen zullen beginnen het vermogen om meer licht vast te houden te vergroten.

Wij spreken niet over het zichtbare licht in het spectrum. Wij spreken over voorbij de kosmische stralen, de hoogste vormen van licht die de mensheid nog moet ontdekken. Jullie wetenschappen zullen jullie daar uiteindelijk op wijzen, maar her-inner je jullie magie totdat jullie dit bewijs voor ogen krijgen. Her-inner je wie jullie zijn. Maak die kwantumsprong voorbij alles en spring er gewoon in. Zo simpel is het. Niet altijd gemakkelijk, maar simpel.

Wij kijken over je schouders mee.

Het is tijd voor iedereen dat jullie je waarheid her-inneren, je magie, de dingen die je kunt en de vermogens die je hebt. Geliefden, er zijn tijden op Aarde waarin we over je schouder meekijken. Wij kijken mee als je gefrustreerd iets probeert uit te zoeken, een verzameling energie die je tracht op te lossen. Wij lachen dan hysterisch omdat jullie de magie hebben het innerlijk in een oogwenk op te lossen, maar jullie zoeken naar antwoorden buiten jezelf omdat je dat gewend bent.

Nu verandert dat, en 2015 zal een nieuwe vorm van je innerlijke magie introduceren. Verwelkom het met open armen en beloof jezelf het te aarden door het op enige wijze te gebruiken. Geloof niet dat er gebrek is in jullie wereld, lieverds, dat is slechts de illusie. Vele mensen doen niets omdat ze voelen dat ze iets van iemand anders afpakken. Jullie zijn daar zo ongelooflijk sensitief voor, dat je geen opschudding op Aarde wil maken.

Zorg alsjeblieft voor opschudding, want het is tijd je te her-inneren wie je bent en gebruik de innerlijke magie om je wereld te creëren. Jullie zullen ontdekken dat de Aarde verandert en meer mogelijk maakt dan je ooit had gedacht. Geliefden, wij groeten jullie met de grootste eerbied en we begeleiden jullie op je weg om de evolutie van de mens te zien zoals wij het voorspeld hebben.

De magie is hier, jullie koesteren die. Wij hopen meer dan wat ook dat jullie je het her-inneren. Met de grootste eerbied vragen wij jullie elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar bij elke gelegenheid. Her-inner je dat het een gloednieuw spel is dat je speelt. Speel goed samen.

Espavo, geliefden,

Steve Rother.

http://the-golden-age-nl.blogspot.nl/