Bakens van Licht ~ Het Punt van Balans ~


Bakens van Licht
~ Het Punt van Balans ~

Door: Steve & Barbara Rother

Gegroet, dierbaren.

Ik ben de Hoeder van de Tijd. Ik kom deze dag bij jullie omdat jullie tijdskaders ongelooflijk snel beginnen te bewegen. Het is een zeer interessant proces voor ons om naar te kijken, want nu borrelen de dingen snel naar de oppervlakte. Het is een prachtige tijd omdat jullie in het tijdperk van meesterschap zijn. Dit zijn de tijden waarin je alles kunt nemen en het heel snel onder de knie kunt krijgen. Het kan helpen om te definiëren wat meesterschap werkelijk is vanuit ons perspectief. Heel eenvoudig betekent het dat wat je onder de knie hebt niet langer een probleem voor je vormt omdat je stroom door het leven niet beperkt is. In deze tijden is het in feite de stroom die je kunt beheersen, in plaats van elk aspect van de dingen die je leven binnenkomen. En dat zal ook leiden tot het meesterschap over het leven, geliefden, en dat is waarom jullie naar de Aarde zijn gekomen.

Het meesterschap begint op verschillende niveaus plaats te vinden en vele verbazingwekkende dingen beginnen tegelijkertijd te bewegen. Hoewel het nog steeds behoorlijk gescheiden is op de planeet Aarde, begint dat toch een beetje te veranderen. Hoe kunnen jullie helpen? Het belangrijkste is waarschijnlijk te beseffen dat er in het begin geen partijen waren. Ja, mensen kijken hiernaar en anderen kijken vanuit een ander perspectief.

Maar als je je ver genoeg terugtrekt, kun je zien dat iedereen dezelfde basismotivatie heeft. Misschien wil iedereen het op verschillende manieren bereiken, in werkelijkheid hebben jullie allemaal dezelfde behoeften en verlangens. En dat is het erkennen waard, want dat alleen al zal veel van de verschillen en uitdagingen oplossen die nu naar boven borrelen. Ja, er verandert heel snel veel en je zult er binnenkort meer van zien. Neem het voor wat het is… een kans op meesterschap.

Met de recente veranderingen en de introductie van het virus, zijn velen in de overlevingsstand gezet. Onthoud, soms is het nodig om door de modderpoel te lopen om aan de andere kant te komen. Wees daar niet bang voor en maak je geen zorgen over waar je je op een bepaald moment bevindt. Kijk in plaats daarvan naar het grotere plaatje van de richting waarin je reist. Alle mensen leven nu in een zeer dun en voortdurend smaller wordend vel realiteit, dat elk moment verandert. Het is bijna alsof je naar de wereld kijkt door een venster, dat is bevroren of vervormd is geraakt. En je begint ook in te zien dat het allemaal maar een spel is. En dat kan voor velen heel beangstigend zijn, omdat je het leven zo serieus neemt. Zowel fysieke als emotionele pijn kan bijzonder uitdagend zijn.

Grootmeesters in aanpassing

We vertellen jullie ook dat mensen grootmeesters zijn in aanpassing. En als je dat niet denkt, hoef je maar zes jaar terug te gaan. Kijk terug naar wat je toen in je leven deed, wat je geloofde, en het denkproces waarmee je toen werkte. Zie hoeveel je veranderd bent in die korte periode. Als je dan zes jaar daarvoor teruggaat, zul je ook verandering zien, maar lang niet zo’n omgekeerde verandering als je onlangs hebt ervaren.

Vanuit een groter perspectief opent deze energie mogelijkheden voor meesterschap. Dit kunnen mogelijkheden zijn om een relatie onder de knie te krijgen, of om een probleem onder de knie te krijgen dat je steeds weer in je leven brengt.

Het dunne vel werkelijkheid waarop je dit spel speelt is aan het vernauwen en aan het veranderen. Spoedig zul je meer gaan zien van de andere kant van de sluier. Hoewel het verwarrend kan zijn, is het een duidelijke stap voorwaarts. Geesten stappen naar een hogere trillingsstatus, maar dit gebeurt niet in een moment en het is voor de meesten nog niet zichtbaar. Het is eerder een langzame geleidelijke beweging in beweging. En ja, soms neem je stappen terug. Je bent per slot van rekening menselijk. Maar je maakt ook snelle vorderingen die veel groter zijn dan je misschien ziet. In werkelijkheid laat ieder van jullie een spoor van licht achter zich, dat anderen kunnen volgen om hun weg te vinden in de duisternis van het spel.

Het balanceren van Uitgedreven Bewustzijn

Zelfs als je fouten maakt op je pad en uit balans raakt, kan het nog steeds beheerst worden. Alle dingen kunnen worden beheerst. Elke onevenwichtigheid schept mogelijkheden om een dieper evenwicht te bereiken. Vanuit een groter perspectief, maatschappelijke onevenwichtigheden gaan vooraf aan massale verandering en het uiteindelijk bereiken van een nieuwe, diepere balans. De grotere bedoeling van het spel is om datgene wat gescheiden is weer bij elkaar te brengen, om dit spel te kunnen spelen. Allen zijn begonnen vanuit deze ene bron, en het bewustzijn is in vele verschillende richtingen uitgedreven. Men zou zelfs kunnen zeggen dat jij het uitgedreven bewustzijn van de bron bent. Hoewel jullie denken dat jullie het tegenovergestelde zijn van deze hier, komen jullie in feite allemaal uit dezelfde Bron die we Thuis noemen.

Als jullie mensen tegenkomen die de dingen van een andere kant van het hek zien, weet dan dat zij ook een doel dienen. Het collectief van de mensheid heeft een kans om alles opnieuw te bekijken tijdens deze tijden van meesterschap, en dan zorgvuldig te kiezen wat jullie naar het volgende niveau zullen brengen. Daarom vinden er op dit moment zoveel dingen plaats. Dierbaren, jullie naderen een evenwichtspunt. Dit is door de geschiedenis heen steeds weer gebeurd.

Maatschappelijk Balanspunt

Er zijn tijden dat alle spelen ongelooflijke balanspunten bereiken. De Aarde is geen uitzondering en bereikt dat balanspunt nu. Het is in dit stadium dat de dingen beginnen te wankelen, deze kant op of die kant op. Meestal leidt dat tot evolutie en een betere balans. Als samenlevingen veranderen of uit elkaar vallen, gaat het soms een heel andere kant op. Op dit moment houdt het balanspunt op Aarde verband met jullie afscheiding. En ook met jullie vermogen om afgescheiden te zijn, wat grotendeels het effect is van het leven in een huis van spiegels.

De pendule die in beweging is geweest, bevindt zich nu op een balanspunt. Zal hij de andere kant op zwaaien en nog steeds uit balans zijn? Blijft de slinger verdeeldheid zaaien in de richting waarin hij is gericht, of zal hij een nieuw balanspunt vinden? Dat zijn de vragen waarover de mensheid op dit moment beslist, en het zal gaan om de verbinding. Als het collectief niet in staat is zich te verbinden of als jullie niet in staat zijn elkaar te zien zonder elkaar te demoniseren, zal dat de volgende bewegingen van de slinger bepalen. Het interessante is dat jullie in staat zullen zijn om samen een stap voorwaarts te zetten in deze hogere vibratie.

Er is geen straf voor mensen die niet op dezelfde manier denken als jij. Mensen zijn bedraad voor empathie en nu is een tijd om daarop te bouwen. De waarheid is dat je nog steeds liefde kunt uitdrukken, want dat is het licht in de duisternis.

Wat gebeurt er als we sterven?

Het virus, nog steeds actief op Aarde, voedt zich met verdeeldheid. Je kunt manieren vinden om een Thuis-verbinding te creëren, of wat velen kennen als het concept van de Hemel op Aarde. Dit is een eenvoudige plaats waar jullie allemaal verbonden zijn. Jullie hebben misschien beelden van de Hemel en wat er met een geest gebeurt als hij een fysiek lichaam verlaat. Wij zeggen jullie, geliefden, het is heel moeilijk voor ons om te proberen Thuis te beschrijven. Jullie zijn allemaal deel van elkaar. Wanneer jullie dit fysieke lichaam verlaten, worden jullie weer een deel van alles. Dat is wat er met jullie gebeurt en het is verbazingwekkender dan jullie ooit kunnen begrijpen. Jullie hebben geen idee hoe smal jullie speelbord van de werkelijkheid is. De spelers op het bord zijn allemaal strengen van ge-extrudeerd bewustzijn, die zich op zo veel verschillende manieren ontwikkelen. Wanneer die energie naar huis terugkeert, integreert en evolueert het alles waarmee het integreert. Het integreert zelfs in mensen waar ze op Aarde relaties mee hadden.

Ook al werden zij achtergelaten wanneer een geliefde stierf, hebben de achterblijvers eigenlijk de kans om een deel van de levende energie van de overledene in hun fysieke lichaam te integreren en er voortaan mee te wandelen. Dit is niet alleen een herinnering of een intentie, het is een gedeeltelijke integratie van een levende geest. Het is altijd een keuze die gemaakt wordt tijdens het proces dat mensen rouwen noemen. Wij zien rouwen als een integratieproces, wanneer de mens leert lopen met een nieuwe balans die is ontstaan door de integratie van de overledene.

Er is op dit moment een golf van rouw op Aarde. Boosheid is een natuurlijk stadium van verdriet, dus wees op je hoede en begrijp waar een deel ervan vandaan komt.

Jullie zijn allemaal op dezelfde plaats begonnen en jullie hebben allemaal een Thuis om naar terug te keren, wanneer jullie uit die lichamen stappen. In de tussentijd vragen we jullie met alle intentie om elkaar met respect te behandelen, wie je ook bent, aan welke kant je ook denkt te staan.

Koester elkaar en open die deuren waar mogelijk, op zo’n manier dat je het makkelijk maakt voor mensen om binnen te stappen. Weet dat je een nieuw spel speelt.

Ik ben de Hoeder van de Tijd

Espavo

Vertaling: Martien