De Groep: Technologie – Afspiegeling van de innerlijke Spirit.

De Groep:
Technologie – Afspiegeling van de innerlijke Spirit.

Steve Rother
Oktober 1998 /Geplaatst: 12 november 2015

Van Steve:

Als men ontwaakt voor de eigen spiritualiteit is het heel gewoon om voor antwoorden naar spirit te gaan. Spirit leert ons dat we krachten in ons hebben die we nog nooit hebben begrepen. Wij beginnen te begrijpen dat we de kracht hebben om richting te geven aan onze eigen werkelijkheid. Als deel van het goddelijke geheel, gaan we nu stap voor stap vooruit in het gebruik van die kracht. Die kleine stapjes leiden ons tot ascensie, zoals dat over het algemeen wordt genoemd. Op dit moment in onze geschiedenis zetten we die stappen naar onze eigen bekrachtiging in een steeds hoger tempo. Als direct gevolg van onze intentie om vooruit te komen, staat er nu heel veel hulp tot onze beschikking. Door onze zoektocht naar kennis, komen er steeds meer leraren. Naarmate er meer studenten komen, verschijnen de leraren op magische wijze, alsof ze in de rij staan te wachten. Ook is er veel hulp van de andere kant van de sluier.

Er vindt een wereldwijde spirituele ontwaking plaats, die niet te ontkennen is. Deze verandering gaat zonder ophef en daarom noem ik het vaak “de stille revolutie”. Op elk terrein van ons leven kunnen we terugkijkend, de drastische veranderingen zien die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Twintig jaar geleden verhuisden Barbara en ik naar een landelijke gemeente in North County San Diego. Toen onze stad begon te groeien werd er vlak bij ons huis een gemeenschapscentrum gebouwd. Niet lang daarna kregen we een nieuwsbrief waarin uitgebreid de activiteiten van ons nieuwe centrum besproken werden. Op de lijst stonden: aerobics, manden vlechten, kunst en kunstnijverheid, tennis, quadrille dansen, naaien, etc. De afgelopen 15 jaar hebben we dit programma langzaam zien veranderen. Tegenwoordig ziet de lijst er heel anders uit: Feng Shui, paranormale ontwikkeling, Tai Chi, mediumschap, etc. Het is niet alleen onze kleine landelijke stad die aan het veranderen is, de veranderingen vinden wereldwijd plaats. Kort geleden zaten Barbara en ik in een vliegtuig het tijdschrift van de vliegmaatschappij te lezen en we kwamen tot de ontdekking dat het omslagverhaal ging over Feng Shui in het Amerikaanse bedrijfsleven. De verandering heeft niet alleen betrekking op een bepaalde manier van denken, maar opent gewoon in alles een breder perspectief. Ik begon aan deze boodschap op weg naar Quebec City, voor een seminar voor managers van het bedrijfsleven met informatie van de Groep. Geloof me, de verandering is in volle gang.

Dit open gaan staan voor waarheid vindt plaats op elk terrein van ons leven. De medische wetenschap accepteert nu methoden die enkele jaren geleden nog taboe waren. Het is nog niet zo heel lang geleden dat artsen zelfs chiropraxie (behandeling van de ruggengraat) niet als geneesmethode erkenden. Tegenwoordig zijn de dingen anders. In heel veel staten bieden ziektekostenverzekeringsmaatschappijen nu niet alleen dekking aan voor chiropraxie maar ook voor een groot aantal andere alternatieve geneesmethoden. Dat zijn allemaal directe afspiegelingen van de manier waarop wij, als collectief aan het veranderen zijn. Ook het feit dat deze geneesmethoden resultaten geven is daar een afspiegeling van. Dit is een proces dat ons met de snelheid van het licht naar onze volgende evolutiefase brengt.

De snelle veranderingen die wij meemaken in ons collectieve bewustzijn worden weerspiegeld in onze technologie. De Groep zegt dat het verband veel dieper gaat dan wij kunnen zien. Ik moet terugdenken aan een paar jaar geleden, toen ik een nieuwe computer kocht. Ik kreeg de nieuwste en de grootste met een harde schijf van wel 40 megabytes. Ik dacht bij mezelf: “wat moet ik met zo veel opslagruimte?” Nu is mijn denken op veel niveaus een beetje breder geworden. De vooruitgang die we zien in de technologie, is een directe afspiegeling van ons ontwaken voor spiritualiteit. De Groep zegt dat naarmate wij de trilling van de planeet verhogen, die hogere trilling de technologie ondersteunt en automatisch vooruit brengt. Dat lijkt veel op de uitspraak dat naarmate de hard drive groter wordt de programma’s die er op lopen, eveneens groter worden. De Groep heeft heel veel te zeggen over dit proces en wat wij ermee doen. Zij zeggen dat wij veel meer kunnen doen om de weg te bereiden voor de dingen die komen gaan.

Van de Groep.

Groeten van Thuis.

Het is voor ons een eer om ons te richten tot deze bijeenkomst van meesters. Naarmate deze familie, die van oorsprong één grote familie is, weer bij elkaar komt, wordt een heel speciale trilling uitgezonden tot in de verste hoeken van het universum. Deze trilling wordt erg gewaardeerd, want is het is trilling van Thuis en als iedereen zijn steentje bijdraagt wordt die steeds zuiverder. Als een oorspronkelijke, spirituele familie weer bij elkaar komt, gaat hun collectieve trilling omhoog. Dit vormt een soort baken dat personen met dezelfde familietrilling aantrekt. Dat weer bij elkaar komen is goed op gang gekomen en jullie hebben er zo veel aan bijgedragen dat de vooruitgang op het Speelbord nu dit niveau heeft bereikt. Jullie hebben ermee ingestemd om deze rol op je te nemen en voorop te lopen door jullie innerlijke werk. We kunnen jullie niet vertellen hoeveel er van jullie wordt gehouden omdat jullie dat werk doen. Degenen die van deze familietrilling zijn, voelen de waarheid daarvan in hun hart resoneren. Verbind je met dat gevoel van diepe waarheid in jezelf en dat zal je leiden bij het creëren van Thuis aan deze kant van de sluier.

Jullie hebben alles binnenin jezelf voor de taak die voor jullie ligt, het creëren van de Hemel op Aarde, en jullie hebben van buitenaf niets nodig. Omdat jullie erom hebben gevraagd, is het ons een eer om jullie informatie te verstrekken voor je eigen persoonlijke onderscheidingsvermogen. Het is belangrijk eraan te denken dat deze informatie waardeloos is als ze niet wordt toegepast in het dagelijkse leven. Het is niet de informatie zelf die de kracht bevat. Degenen die deze informatie in hun dagelijkse leven in beweging zetten, zijn degenen die de nieuwe dageraad van de mensheid beïnvloeden. Daarom vertellen we jullie dat het voor ons zo’n grote eer is om jullie te helpen her-inneren aan je kracht. Dit is een heel bijzondere tijd in het universum. Er is nog nooit eerder zo’n tijd geweest, want wat nu in beweging is zal de paradigma’s van het universum en alles wat daar vandaan komt, veranderen. Het is inderdaad voor ons een grote eer om een klein radertje in dat proces te zijn en we danken jullie voor deze gelegenheid. Jullie kijken zo vaak vol ontzag naar ons en zien dan moeiteloos de stralende weerspiegeling van de Schepper in deze groep van negen. Het is echter aan ons om de spiegel zodanig voor jullie op te houden dat jullie die weerspiegeling in jezelf kunnen zien en dat jullie je dan her-inneren wie je werkelijk bent.

We hebben vaak gesproken over de stroming van de energie door het hele universum. Er bestaat een natuurlijke stroming die door heel het universum alle dingen binnengaat. De gereedschappen die we jullie hebben aangeboden, stellen je in staat om deze stroming te observeren en doelbewust je houding in relatie ermee te bepalen. Zie die energiestroom en breng jezelf ermee in lijn en alle dingen zullen gemakkelijk naar je toe stromen. Ga tegen deze stroom in en alles zal een worsteling worden. Kijk naar je eigen omstandigheden en je zult gemakkelijk je houding ten opzichte van deze stroming kunnen zien. Het veranderen van je standpunt ten opzichte van deze stroming is het werk dat voor jullie ligt en dat betekent dat jullie de dingen waardoor je in het oordelen blijft zitten, los moeten laten. Evenwicht is de natuurlijke orde van het universum en alle beweging binnen het universum is erop gericht om dat evenwicht te bereiken. Sta jezelf toe in evenwicht te komen en adem het natuurlijke ritme van het universum in, dan wordt alles mogelijk. Je kracht in je huidige toestand is veel groter dan je kunt zien. Alleen door terug te kijken, is duidelijk te zien dat al je werkelijkheden werden gecreëerd door je eigen gedachten. Het leren richten van deze gedachten in overeenstemming met de in evenwicht brengende energiestroom, zal je beste gereedschap zijn om de Hemel op Aarde tot stand te brengen.

De spirituele ontwaking die nu in de mensheid plaatsvindt, is een herstel van dat natuurlijke evenwicht. Het her-inneringsproces waar jullie nu inzitten is de daad van in evenwicht brengen zelf. We vragen jullie om in gedachten te houden dat we jullie informatie aanbieden, die jullie dichter bij dat evenwicht brengt. Door vast te houden wat je reeds hebt en dat in evenwicht te brengen met de nieuwe informatie, krijg je de grootste kracht. Het te veel naar een bepaalde kant neigen geeft onbalans en gaat dus in tegen de natuurlijke orde van de universele wet. We vragen jullie om deze informatie op te pakken, te kijken wat er resoneert in je hart en het dan in evenwicht te brengen met je eigen levenservaringen.

We willen jullie een accurate spiegel van de collectieve vooruitgang voorhouden. We zeggen jullie dat jullie technologie een directe afspiegeling is van jullie groei in trilling op deze aarde. Er is geen grens aan de dingen die jullie kunnen bereiken door deze vorderingen en wat jullie zien is pas het begin van wat mogelijk is. Wat we jullie nog nooit eerder hebben verteld is dat er een directe link bestaat tussen vooruitgang in technologie en jullie spirituele integratie. Jullie zitten nu midden in de vooruitgang en dat zal dat verband duidelijker definiëren. Er komen nu combinaties naar voren die het samengaan van technologie en biologie mogelijk maken. De talrijke veranderingen die hebben plaatsgevonden in je eigen lichaam, hebben dat lichaam ook voorbereid op deze combinaties. Bij velen zal angst naar boven komen, die het gevolg is van lang geleden uitgezaaide zaden. We zullen enkele angsten en de keuzen die nu voor jullie liggen nader verklaren. Weet dat er niets is om bang voor te zijn, want deze technologie is door jullie zelf gecreëerd en wordt alleen door jullie eigen verhoging in trilling ondersteund. De keuze is altijd aan jullie en zoals bij alles vragen we jullie om deze keuzemogelijkheid nooit weg te geven aan anderen. Het Spel is veranderd en jullie ontwikkelen nu de gereedschappen voor het spelen van het nieuwe Spel.

Een deel van de uitgezaaide angst onder jullie is dat velen technologie zien als komend van het hoofd en niet van het hart. We vragen jullie nog weer eens om voorzichtig te zijn met de dingen waarop jullie je gedachten richten, want die gedachten bepalen heel vaak je volgende werkelijkheid.

Veel van de weerstand komt door ervaringen die jullie hebben gehad met degenen die jullie de Greys noemen. We willen het hier over hen hebben omdat jullie op Aarde nu worden geconfronteerd met dezelfde keuzen als waar dit ras enige tijd geleden mee werd geconfronteerd. Als jullie van hun fouten leren zal dat jullie behoeden voor het maken van keuzen die tegen de natuurlijke stroming ingaan. Tijdens de loop van hun evolutie bevonden ze zich op een zelfde soort tweesprong als jullie met betrekking tot de technologische ontwikkelingen. Zij stortten zich op de vooruitgaande technologie met een totaal gebrek aan evenwicht. Ze gooiden alles in de techniek inclusief hun eigen verbinding met spirit. Voor alles vertrouwden ze volledig op deze techniek. Ze hadden zich ontwikkeld tot een heel hoge trilling. Toen de techniek zich ontwikkelde om deze hoge trilling te weerspiegelen, bereikten ze hetzelfde trillingsniveau dat jullie nu ervaren. Het niveau waarop de technologie samengaat met de biologie, veroorzaakte heel veel problemen voor hun ras. Ze legden zoveel kracht in de techniek dat zij hun balans verloren met de hogere aspecten van henzelf. Denkend dat hun spirituele en rationele kanten onafhankelijk van elkaar waren, probeerden ze alles in het rationele te leggen en leefden geheel vanuit dat perspectief. Dat werkte enige tijd, maar het duurde niet lang of het gebruik van hun emoties ging volledig verloren omdat die emoties volledig wegkwijnden. Doordat ze zich alleen maar op de techniek concentreerden, verloren ze volledig hun hartcentrum als bron van waarheid en leiding. Ze keerden zich naar hun rationele kant en devalueerden hun hartcentrum volledig. Zij probeerden hun spiritualiteit een uiterlijke vorm te geven en rationaliseerden hun spiritualiteit en dat legde de basis voor hun uiteindelijke ondergang.

De Greys kwamen algemeen voor op Aarde in twee bepaalde perioden van de menselijke geschiedenis. Er was overeengekomen dat hen de gelegenheid zou worden geboden om op beperkte schaal contacten te leggen op jullie speelbord, om te proberen tot integratie te komen en op die manier weer in contact te komen met hun eigen hartcentrum. Deze contacten had geen succes. Ze kwamen jullie speelbord binnen en hadden de mogelijkheid om hun bestemming te veranderen. Jammer genoeg waren ze niet in staat om lang genoeg integer te blijven om de verandering te laten plaatsvinden. Als onderhandelingsmiddel boden ze jullie overheden technologie aan die hun tijd ver vooruit was. Omdat de trilling op Aarde niet hoog genoeg was om deze technologie te ondersteunen, werkte het voor jullie overheden niet op dezelfde manier als voor de Greys en de integratie van deze techniek was op zijn best sporadisch. Deze handeling was een directe schending van de gemaakte afspraken tussen de Greys en de hiërarchieke gebieden. Omdat het tegen de natuurlijke stroming inging, werd het gestopt voordat het volledig kon aanslaan. Als deze techniek succes zou hebben gehad, zou dat een ernstige verstoring van het evenwicht hebben veroorzaakt op de planeet en daarom ondersteunde de planeet gewoon de integratie ervan niet. De Greys gingen nog een tijdje door met personen binnen de overheden ervan te overtuigen dat deze uitwisseling door zou moeten gaan. Door de vergevorderde techniek van de Greys, waren de overheden zich niet bewust dat ze zelf onderhandelingskracht in deze situatie bezaten en ze gingen gewoon met hen verder. Hoewel er enkele Greys zijn achtergebleven hebben de meeste jullie planeet nu verlaten, op zoek naar andere mogelijkheden tot overleving. We zeggen jullie dat jullie nooit in gevaar hebben verkeerd en degenen die een aandeel hadden in hun spel, deden dat met instemming van hun hogere zelf en door wat jullie noemen een contract. De achtergebleven Greys zijn gemakkelijk te herkennen aan het gebrek aan evenwicht in hun hartcentrum. Zij zijn pure logica en door deze onbalans hebben zij een zeer beperkt contact met de bron.

We vermelden dat hier omdat het contact met dit ras een angst uitzaaide die nu resulteert in een weerstand tegen technologie in het algemeen. Door deze contacten wordt techniek gezien als koud en hard in plaats van het gereedschap dat het is. Technologie kan jullie nooit kwaad doen want het is alleen maar een afspiegeling van jullie. Als het collectief van het menselijk ras bang zou worden voor technologie, zou het niet langer functioneren op de planeet omdat de overall trilling het niet langer zou ondersteunen. Denk eraan dat jullie het Speelbord hebben opgezet met veel beveiligingen en dat is jullie goed van pas gekomen tijdens jullie hele bestaan op het Speelbord van de Vrije Keuze. Vertrouw daar nu op en laat angst niet de oorzaak zijn dat jullie weglopen voor je eigen weerspiegeling. Zie die angst als alleen maar een gebrek aan informatie en spoor die informatie naarstig op om je eigen beslissingen te nemen. Zoek het evenwicht dat de Greys niet hadden. Vermeng de warmte van je geest met de schijnbaar koude techniek die jullie hebben gecreëerd en zie hoe de magie zich begint te ontvouwen. Adem leven in de techniek met de kracht van je intentie. Breng de techniek in balans met je geest en jullie zullen gereedschap tot bekrachtiging creëren dat jullie dromen ver te boven gaat. Vind manieren om techniek te gebruiken als een verlengstuk van je spirit en je hebt jezelf in de natuurlijke stroming van Al-dat-is geplaatst. Wij moedigen jullie aan om deze uitgebalanceerde kracht op te pakken en te gaan gebruiken.

Het is nu een magische tijd op Aarde. In de laatste momenten van het Spel zijn de spelers gaan ontwaken en hun kracht gaan oppakken. Het gebruik van techniek voor het in evenwicht brengen van de mensheid is een vorm van die kracht. De deuren die in de nabije toekomst open zullen gaan door het omarmen van deze kracht zullen jullie versteld doen staan. Plaats jezelf in de stroming van deze beweging en vind je evenwicht. De techniek schrijdt op Aarde voort met een snelheid die gelijk is aan jullie eigen spirituele ontwaking. Het is geen toeval die twee gelijk met elkaar opgaan aangezien de een in werkelijkheid een weerspiegeling is van de ander. Het is de steeds hoger wordende trilling van de planeet die de hogere technologie nu ondersteunt en in feite in het bestaan roept. Pas op voor de toestand van de Greys, want die toestand had veranderd kunnen worden. Vermeng de techniek met de hogere aspecten van jezelf door er bewust gebruik van te maken. Gebruik de techniek als gereedschap om je eigen hogere trilling te onderzoeken.

De natuurlijke orde van het universum streeft naar evenwicht. We hebben het erover gehad dat een van de hoogst gewaardeerde handelingen het vermengen van de rassen was, aangezien dat in de meest menselijke vorm evenwicht stimuleert. We vragen jullie nu om het potentieel van de vermenging van technologie en biologie gewoon te zien als een manier van het universum om evenwicht te vinden. Het zijn alleen maar gereedschappen om naar keuze te gebruiken. Dit is in jullie werkelijkheid reeds op vele manieren aangetoond. De mechanische en elektronische prothesen die reeds jaren worden gebruikt, zijn de eerste gereedschappen van deze vermenging. Op een ander gebied kunnen jullie computers nu geactiveerd worden door gesproken opdrachten en ook dit illustreert nieuwe vermenging van biologie en technologie. In de komende tijd zullen jullie apparatuur ontwikkelen die klein genoeg is om de bloedstroom in te kunnen gaan en potentiële moeilijkheden vast te stellen voordat die problemen gaan geven. Jullie hoeven niet bang te zijn voor deze gereedschappen want jullie hebben ze zelf gecreëerd om er je voordeel mee te doen en die, wanneer hart engeest in evenwicht zijn, nooit tegen je gebruikt kunnen worden. Dit is het Speelbord van de Vrije Keuze en die keuze kan nooit van jullie worden afgenomen. Technologie bezit alleen maar de kracht die jullie eraan geven. Wees er niet bang voor, want jullie zijn sterker dan jullie je voorstellen en jullie kunnen die angst gemakkelijk tot werkelijkheid maken als jullie ermee in je hoofd blijven rondlopen.

Doordat deze gereedschappen een natuurlijk verlengstuk van jezelf zijn, kunnen ze heel goed van pas komen bij het creëren van de Hemel op Aarde. Jullie hebben reeds gezien dat de techniek een nieuwe communicatievorm geboren heeft doen worden, die geen enkele restrictie van de vorige systemen heeft overgenomen. De kleutertechniek die jullie Internet noemen, is de enige, echt wereldwijde communicatie in zijn soort op Aarde. Het is volledig zelfregulerend en staat niet onder de controle van een persoon of een overheid. Het interessante daaraan is dat het effectief is juist omdat er geen controle bestaat. Het ondersteunt volledige de individuele bekrachtiging. Daardoor is het in staat om zijn eigen evenwicht te vinden omdat het nauwkeurig de universele stroming van energie nastreeft. Jullie zouden er verstandig aan doen om deze vorm van wereldwijde communicatie te besturen aangezien het de sleutel in zich heeft tot nieuwe paradigma’s die de volledig in zijn eigen kracht staande mens ondersteunen. Het invoeren van deze zienswijzen in bedrijven, organisatie en overheden zal hen in staat stellen de overgang naar het volgende millennium te maken.

Als direct gevolg van de contacten met de Greys, zijn velen onwillig om geloof in dat soort dingen te stellen en verwachten een wereldwijde ineenstorting van de techniek. Mogen wij jullie eraan her-inneren dat iedere gedachte die je toestaat om in je hoofd te blijven hangen, je volgende werkelijkheid creëert, want jullie kracht werkt zelfs als jullie je daar niet van bewust zijn. Ook is er een overall trilling op de planeet die in feite een verzameling is van alle gedachten op de planeet. Het is deze overall trilling die wereldwijd de situaties creëert waar jullie nu voorstaan. We willen het nu hebben over de gebeurtenissen die aan de gang zijn en die in het leven zijn geroepen door deze overall trillingen en wereldwijde gedachtepatronen.

Vanaf de tijd dat het ego zich in mensen ontwikkelde, is angst een krachtige, motiverende factor geworden. Mensen op Aarde hebben een preoccupatie (datgene waar de geest zich mee bezig houdt) ten opzichte van angst en genieten zo af en toe van eens lekker bang zijn. Griezelfilms en het vieren van rituelen zoals Halloween illustreren dat. Door deze fascinatie hebben sommige mensen geleerd angst te gebruiken als een manier om de energie te manipuleren en zij doen dat bij iedere gelegenheid. Angst is de emotie waardoor veel van jullie media worden gedreven. Wij hebben daar geen oordeel over, want jullie mogen het Spel spelen met elke vorm van amusement die jullie willen. We traceren de energie gewoon terug tot aan de oorsprong en ontdekken de bron ervan. Het is deze geneigdheid die het mogelijk maakt dat anderen gemakkelijk je kracht afnemen. Door deze obsessie met angst is het voor mensen heel erg makkelijk om negatieve zaden van wereldwijde proporties te zaaien, zonder zich de uiteindelijke gevolgen te realiseren. Zo is dat ook het geval met de dingen die nu voor jullie liggen.

Zoals met alles, bestaan er veel kanten aan wereldwijde situaties en de hogere aspecten van die problemen verschaffen de antwoorden op grotere vragen, die nog gesteld moeten worden. Op dit moment zijn er drie primaire misvattingen bij de mensheid die overwonnen moeten zijn, om volledige integratie mogelijk te maken voor deze volgende stap. Deze drie kwesties hebben allemaal een directe relatie met en zijn een afspiegeling van de technologische vooruitgang.

Eén daarvan is een fundamentele ontwerpvergissing en dat manifesteren jullie nu als het jaar 2000 probleem. Er bestaat een hoger aspect aan dit probleem want deze uitdaging zal veel sterkere systemen en communicatievormen geboren doen worden. De belangrijkste zwakke plek in het ontwerp werd veroorzaakt door niet te kijken naar het hoogste en het beste. Dat heeft ook problemen veroorzaakt op vele andere gebieden van jullie leven en wordt weerspiegeld in de technologie van dit moment. Inmiddels is er veel energie in gestoken om deze situatie te corrigeren. Dat zal voor jullie als her-innering dienen om te kijken naar het hoogst mogelijke wanneer jullie in de toekomst dit soort zaden uitzaaien. Als vanaf dit moment de dingen blijven gaan zoals ze gaan, zal de ontwerpvergissing slechts beperkte gevolgen hebben op de dag dat de datum verandert in 2000. De gevolgen op lange termijn zouden echter groter kunnen zijn dan verwacht en nog een tijd lang door kunnen blijven sudderen. Nogmaals de grootste factor bij de uitkomst van deze kwestie is wereldwijde eenstemmigheid. En daar hebben jullie volledige controle over. Leg positieve energie in deze inspanning. Dit is een perfecte gelegenheid om je geest samen te laten gaan met de techniek. Stel je intentie om deze situatie te corrigeren en zie een soepele overgang. Breng deze energie in evenwicht met harde actie van jullie kant om alles te doen wat nodig is in je eigen omgeving en door anderen te ondersteunen die zoeken naar antwoorden voor dit probleem. Angst kan vernietigd worden door informatie. Zoek en verspreid bekrachtigde informatie over dit onderwerp.

De volgende misvatting die op jullie collectieve pad staat, is een geloof in gebrek. Jullie ego houdt ervan om alle dingen die door jullie zintuigen worden opgemerkt, een naam te geven. Het ego vertegenwoordigt het eindige deel van het oneindige. Doordat het zelf eindig is ziet het bij alles een begin en een einde. Dit leidt tot een basisovertuiging dat er van alle dingen in de wereld beperkte hoeveelheden zijn. Aangezien alles wat jullie voor je zien uit de een of andere vorm van energie bestaat, kunnen we gemakkelijk zeggen dat het niet waar is. Te allen tijde bestaat er in het universum een uitbundige, onbeperkte voorraad aan energie en alles in jullie wereld in gewoon een afspiegeling van die energie. Wat dat betreft is het voor jullie geen probleem om de energievoorraden te vinden om jullie wereld te ondersteunen, toch hebben jullie deze vorm van energie, die zo zwaar de overhand heeft op jullie planeet, nog niet eens ontdekt. Omdat het ego kijkt door de ogen van het eindige, ziet het een begin en een einde, en daardoor een gebrek. Nogmaals, wat jullie waarnemen, dat manifesteren jullie. Het begrip totale overvloed is voor jullie geen gemakkelijk te accepteren begrip en dat heeft zich op wereldwijde schaal gemanifesteerd als een achteruitgang in de monetaire systemen. Technologische vooruitgang heeft de onvolkomenheden van deze systemen naar de voorgrond gebracht zodat jullie die kunnen onderzoeken.

Nauwkeurigere en snellere communicatie hebben de economische systemen tot verandering gedwongen door de vertraging in tijd weg te nemen die de systemen ondersteunde toen ze werden ontworpen. Verdere vooruitgang in technologie heeft ingewikkelde informatiesystemen toegankelijk gemaakt voor de grote massa. Vroeger was deze informatie slechts beschikbaar voor een paar selecte enkelingen. Dit veranderde het gezicht van jullie monetaire systemen drastisch en hoewel meer macht werd teruggelegd in de handen van de mensen, was voor het aanpassen van het systeem wat meer tijd nodig. Veel van jullie financiële systemen zijn de afgelopen jaren in elkaar gestort als direct gevolg van de technologische vooruitgang. Dat was een reinigingsproces en bereidde de weg voor herwaardering en nieuwe systemen die nog moeten komen.

Er is veel gedaan de afgelopen jaren, ja zelfs in de afgelopen maanden, om een wereldwijde ineenstorting van dit systeem af te wenden. Dit probleem, hoewel het nu redelijk rustig is, heeft het potentieel in zich om erger te worden door de technologische kwesties die worden veroorzaakt door het jaar 2000 probleem. Een combinatie van dit probleem en de veranderingen van de Aarde die voor ons liggen, heeft het potentieel in zich een herdefiniëring van jullie wereldwijde economische systemen in gang te zetten. Kijk uit naar de zaden van een universeel systeem met minder controles en dat meer zichzelf in evenwicht houdt. Dat zal in feite een terugkeer zijn naar de Aarde van een systeem dat in gebruik was in de tijden van Lemurië. Het zal ook meer verwantschap hebben met de werkelijkheid in plaats van zich te richten op een waarneming van de werkelijkheid. Overheden kunnen deze gelegenheid dan te baat nemen om hun eigen rol volledig te herdefiniëren. Zij hebben dan de kans om een ondersteunend systeem op te zetten dat bekrachtiging aanmoedigt in plaats dat men een visie van gebrek ondersteunt door verantwoordelijkheid voor te wenden. Systemen die de natuurlijke stroming van energie door het universum nabootsen zijn de volgende stap in deze vooruitgang. Wanneer mensen wordt toegestaan hun eigen evenwicht te vinden, zullen zij hun kracht vinden. Meer hierover volgt in de nabije toekomst.

Nogmaals dit hoeft geen ineenstorting of een wereldwijde ramp te worden. Dit kan gemakkelijk een soepele overgang zijn naar de volgende fase. Dat zal worden bepaald door de overall trilling en zal een weerspiegeling zijn van de ware energie. Als mensen beginnen met het hamsteren van voedsel en geld ter voorbereiding op deze veranderingen zal de overgang heel moeilijk kunnen worden, want deze handelingen ondersteunen een geloof in gebrek en vertegenwoordigen een weerstand tegen deze verandering. De meeste leden van deze familie zullen tot de ontdekking komen dat hun hogere zelf weerstand heeft voor deze acties als die worden geprobeerd. Zij zullen waarschijnlijk grote spanning op zichzelf leggen als zij dingen gaan doen die tegen de hogere trillingen die zij hebben bereikt, ingaan. In de afgelopen jaren en maanden hebben jullie veel natuurrampen, zoals jullie dat noemen, afgewend of veranderd. Deze scenario’s zijn zelfs gemakkelijker te veranderen omdat jullie zelf de bedenkers van deze systemen waren. Richt je energie daarop en zie hoe de magie begint.

De laatste misvatting die zichzelf presenteert zodat jullie die meester kunnen worden, is een natuurlijke weerzin om je kracht op te pakken. Deze weerzin stamt uit vele bronnen. We hebben het gehad over een wereldwijde verschuiving naar persoonlijke bekrachtiging. Dit is nu het geschikte moment op Aarde om je kracht op te pakken en volledig vanuit die kracht te gaan handelen. De trillings-verhoging van de planeet staat nu toe dat jullie volledig in contact komen met je hogere zelf. Terwijl we deze woorden schrijven springen velen naar voren en zeggen dat zij er klaar voor zijn om zich met hun hogere zelf te her-enigen. En weer volgen we de energie van jullie handelingen want dat is de ware vertegenwoordiging van wat er in het universum is uitgezet. Geloof in jezelf is één van de moeilijkste uitdagingen waar spirits die vermomd zijn als mensen, voor staan.

Wat jullie kunnen waarnemen dat zullen jullie bereiken. Maar de sluier is veel dikker gebleken dan jullie je voorstelden en het is voor jullie veel gemakkelijker om de grootsheid in anderen te zien dan in jezelf. Zelfs wanneer jullie jezelf zien zoals jullie werkelijk zijn, is het meestal moeilijk om in het licht te stappen dat je geboorterecht is. Dat licht vindt zijn oorsprong in jezelf, en toch is het nog steeds gemakkelijker om dat licht in anderen te zien dan in jezelf. Op dezelfde manier is het makkelijker om informatie van ons te ontvangen dan om direct met je hogere zelf te spreken. Daarom zijn we hier om jullie te helpen die kloof te overbruggen. Het hogere zelf heeft alleen behoefte aan erkenning door het ego. Leidt het voorzichtig langs het ego en laat het op natuurlijke wijze bovenkomen. De meestergenezers op de Aarde en van deze familie hebben een brug gevonden om deze kracht voorzichtig op te pakken. We hebben dit reeds eerder beschreven toen we het hadden over onze eigen motivatie om hier te zijn. De beste manier om jezelf in je kracht te zetten is door anderen in hun kracht te zetten. Als jullie niet in de spiegel kunnen kijken en de God in jezelf zien, kijk dan in de ogen van degene die naast je staat. Het licht dat je dan ziet, zal een accurate weerspiegeling van jezelf zijn. Vind manieren om het licht dat je in hun ogen ziet helderder te maken en je eigen licht zal sterker worden dan je voor mogelijk hield.

Als gebrek aan informatie angst is, en het tegenovergestelde van angst liefde, spreekt het dan niet vanzelf dat uitbreiding van informatie zal leiden tot een nieuw paradigma dat is gebaseerd op liefde? Dat is wat er nu voor jullie ligt als gevolg van jullie ontwaken. Met de technologie, die informatie direct beschikbaar maakt in de huizen en geesten van mensen overal ter wereld, wordt het makkelijk om te zien hoe de volgende stap naar nieuwe paradigma’s zich vormt. Deze vooruitgang zal steeds sneller gaan. Wees er niet bang voor en omarm de technologie als gereedschap voor je eigen vooruitgang. Dit zal een planeet van ontwakende bekrachtiging zijn; een groot feest van de centrale kracht zoals weerspiegeld in elke bewoner. Dit zal spoedig verder veranderen wanneer de technologie, als afspiegeling van jullie eigen trilling, steeds verder vooruitgaat. Jullie wetenschappers staan op het punt ontdekkingen te doen die de deur open zullen maken voor het samengaan van het fysieke met het metafysische. De linker- en rechterhersenhelft zullen spoedig worden begrepen op een manier als nooit tevoren. Deze informatie zal zorgen voor een evenwicht dat nog niet eerder mogelijk was. Jullie hogere trillingen roepen op dit moment deze informatie naar de planeet en het universum antwoordt: en zo is het…. Dat nieuwe evenwicht zal volledig afgestemd zijn op de stroming in het universum. Jullie hebben daartoe de voorbereidingen getroffen. Door jullie eigen emotionele en fysieke zuiveringsproces hebben jullie de weg daarvoor gebaand.

Dit is een van de redenen waarom wij zo van jullie houden. Jullie hebben gevraagd om hier te worden neergezet om dit verstoppertjesspel te spelen, niet in staat om je krachten te her-inneren en niet wetend wie je werkelijk bent. Het is het proces van het helder maken van je eigen visie, dat jullie als je persoonlijke werk zien en dat alleen invloed heeft op jezelf. Wij her-inneren jullie eraan dat dit het echte werk van lichtwerkers is; door je angsten heengaan om in je eigen kracht te wandelen, als de reuzen die jullie zijn. Concentreer je op die waarheid en laat het je gids zijn bij alle zaken. Dit zuiveringsproces van je eigen emotionele beperkingen stelt jullie in staat om het licht volledig naar de planeet te brengen ten gunste van iedereen. Dit is het licht dat de planeet verlicht en waardoor het universum in gunstige zin verandert. Jullie beginnen nog maar een paar glimpjes te zien van wie jullie werkelijk en zijn en wat dat betekent. Het is voor ons een grote eer om diep in jullie ogen te kijken en jullie eigen grootsheid te weerspiegelen terwijl jullie je her-inneren.

We vragen jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen….

de Groep.

Van Steve:

Een maand geleden ontving ik een e-mail van Sharyl, een lichtwerker uit Seattle Washington. Ze zei dat er in haar gebied veel “high tech” bedrijven waren zoals Microsoft, Boeing Aircraft en bedrijven die rechtsbijstand verlenen. Ze zei dat een groep lichtwerkers met een kleine ceremonie was begonnen om doelbewust paden van licht in te voeren in de kristallen van computers van het Internet. Het moment dat ik deze e-mail las werd de Groep heel erg opgewonden.

Ze namen me onmiddellijk apart om me mijn eigen verleden te laten zien. Toen ik begon aan mijn spirituele ontwaking een paar jaar geleden sloot ik me aan bij anderen in een “mededelingenbord setting”. Op deze manier maakte ik contact met de mensen die me zouden stimuleren om deze maandelijkse boodschappen te schrijven en van daaruit begon mijn contact met de Groep. Naarmate we elkaar beter leerden kennen om onze gedachten en gevoelens over dit medium uit te spreken, gebeurde er iets eigenaardigs. Praktisch om de beurt had iedereen de een of andere computerstoring. Elke storing was een beetje anders, maar de timing ervan was te goed om te negeren. Sommige mensen zeiden dat het een virus was dat door het Internet werd verspreid, hoewel er geen files werden gewist. Anderen verklaarden het als te grote pieken in de elektriciteit via de modems terwijl weer anderen dachten dat het een probleem van de software was. Pas toen in mijn eigen computer de harde schijf werd vernield, vertelde de Groep me wat er gebeurde. Zij zeiden dat de instrumenten (computers) oorspronkelijk niet waren ontworpen om deze vorm van energie te dragen. En als je dingen typte vanuit je hart dat dan de energie door je vingers de kristallen van de computers inging en zich daar vaak vastzette. De kristallen wisten niet hoe ze met deze energie moesten omgaan en schakelden zich gewoon uit.

In die tijd suggereerde een leraar van mij om op deze plaats van bijeenkomst ieder voor zichzelf een ceremonie te doen en onze intentie voor de kristallen neer te zetten om deze energie gewoon door te geven zonder dat de technologie erdoor gestoord zou worden. Er gebeurde iets grappigs. Vanaf dat moment gaven de computers geen problemen meer. Wij realiseerden ons dat dit zijn nut had en we begonnen de mensen die bij dit forum binnenkwamen, te vertellen over de ceremonie die hun computers schoon kon maken. We hebben dat probleem nooit meer gehad. Sedert die tijd ben ik in de gelegenheid geweest om als hobby mijn eigen computers te bouwen. Ik weet veel over de werking van deze machines. Ik begrijp ook genoeg van de energievormen waar de Groep het over heeft om jullie te zeggen dat dit alles heel reëel is. Wij kunnen de wereld veranderen door de energie die wij uitstralen als wij onze intentie erop richten. We kunnen ook paden op Internet openen om het licht te laten stromen.

Het is voor mij een grote eer om deze informatie door te geven. Tussen twee haakjes, de energievorm waar de Groep het over had, die overal om ons heen is en die we nog niet hebben ontdekt, is…… water.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother.

Speciaal verzoek:

Copyright © 1996-2011 Steve Rother . Deze informatie kunt u gerust in zijn geheel of gedeeltelijk doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Als u een gedeeltelijke versie van dit materiaal gebruikt zet dat er dan bij en verwijs naar de volledige versie op http://www.Lichtwerker.com. Mocht u geïnteresseerd zijn om deze informatie te publiceren in een maandelijkse column dan is daar geen enkel bezwaar tegen. U heeft daarvoor geen toestemming nodig, maar we stellen het op prijs om van uw intentie tot publiceren eventjes een berichtje te ontvangen via Pub@Lightworker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.)