De Dag van de Bewuste Schepper – Een Nieuwe balans tussen Spirit en Mens

Lichtbakens

Steve Rother / Geplaatst 21 januari 2016

We hebben nu de gelegenheid om het ‘Merlijn Sjabloon’ te activeren in mensen die op planeet Aarde zijn. Merlijn had het vermogen om achteruit in de tijdslijn te lopen. Hij zag het heden en kende de toekomst, verwachtte die in het huidige moment – terwijl wij neigen om onze niet bepaalde toekomst te zien, die door ons verleden heen gedragen wordt in het heden, onderwijl eindeloos herhalende patronen scheppend. 

Bij dit speciale gebeuren zal het groepscollectief ons leren hoe we kunnen leren scheppen zoals Merlijn deed, wat best magisch leek voor iedereen die er getuige van was. Als wij eenmaal de informatie hebben gegrond en ons hebben voorbereid, zal de groep ons meenemen door specifieke activeringen, door intens cellulaire communicatie en geleide instructies, om dit sjabloon te activeren, zodat we die kunnen integreren en leren gegidst te worden door het Merlijn Archetype patroon, in onze kristallijnen structuur.

De Dag van de Bewuste Schepper –
 Een Nieuwe balans tussen Spirit en Mens

uitgesproken op 29 december 2015 / Steve Rother

“De Groeten van Thuis.

Wij begroeten jullie met zoveel vreugde! Als jullie in staat waren om jezelf door onze ogen te zien, al was het maar een moment, zou je de eerbied begrijpen en de ongelooflijke liefde die we voor ieder van jullie hebben. Het is verbijsterend om jullie op deze reis te zien en om gade te slaan wat er gebeurt, terwijl jullie de verbindingen beginnen te erkennen die jullie allen hebben om je alleen maar voor te bereiden op wat je nu doet. Nou, laten we jullie iets vertellen, lieve mensen. Er gebeurt iets magisch op planeet Aarde. We weten dat jullie heel vaak vast zitten in het slechte nieuws en om je op al die problemen te richten, want er zijn vele op planeet Aarde. Raak er niet door in de war, omdat alles is zoals het moet zijn.

Er zijn zoveel dingen die beginnen te schudden om je heen om de essentie ervan te vinden in plaats van wat jullie hebben gezien, wat allemaal de opschudding erom heen is. Het is nu mogelijk om IN de kern essentie te gaan van bijna alles, directer en gemakkelijk, nog sneller dan een tijdje hiervoor. We noemen dit de “Dag van de Bewuste Schepper.”

Dag van de Bewuste Schepper

Het is heel eenvoudig, lieve mensen. Jullie zijn er in rondgelopen en speelden dit prachtige spel van te doen alsof je mens bent. Tegen elkaar botsend en lopend; noemde deze persoon “goed” of deze persoon “fout”, als rechtvaardiging voor waar je zit en alles dat je kunt zien vanuit je beperkte perspectief. Wat er nu gebeurt is magisch, omdat dat perspectief zich heel snel begint te openen. Kijk naar alle dingen die je in je leven hebt gedaan. Zie de wetten die voorbij zijn gegaan zelfs in kortgeleden jaren, en alle veranderingen waarvan je dacht die nooit zouden gebeuren en die nu gewoon zijn. Dit zijn opwindende tijden voor iedereen… en voor ons om naar te kijken – terwijl het spel op planeet Aarde zich nu ontwikkelt tot het volgende niveau van bewuste creatie.

Nemen van Verantwoordelijkheid

Jullie zijn al die tijd al scheppers geweest, zelfs vanaf het begin toen je er je nog onbewust van was. Dat IS het spel, waarom het voor ons zo fascinerend is om er samen met anderen vanuit het universum naar te kijken. Wat jullie zullen zien is een weerspiegeling, want jullie hebben een spel gespeeld van schepper die onbewust is. Lieve mensen, jullie voelden dat je hier moest zijn. Maar, jullie konden ook gemakkelijk worden gecontroleerd en aan getrokken worden, dus jullie energie kon worden gevolgd en soms feitelijk tegen jullie worden gebruikt. Al die dingen veranderen, omdat jullie nieuwe perspectief begint je te laten zien vanuit het perspectief van Thuis. Als jullie dat doen, om met jullie te beginnen, dan moet je terug in je leven gaan en verantwoordelijkheid nemen voor elk apart puntje.

Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Specifiek daar tijd het gewoonlijk erger heeft gemaakt, en je de tijd geeft om je gedachten en daden op een rijtje te zetten. Dit gebeurt als mensen alle tijd hebben en het is absoluut prachtig om naar te kijken. Nogal eenvoudig, jullie veranderen het spel en scheppen vanuit een nieuw perspectief. Fantastisch! Nu, wat is het dat jullie willen scheppen? Ahh, dat zal het sleutel element zijn voor alles wat jullie doen om te besluiten als je begint te begrijpen dat je al de hele tijd hebt gecreëerd. Terwijl jullie je daar bewust van worden, kun je dat op heel positieve manieren beginnen te gebruiken. Nu er komt een geheel nieuw raadsel aan met een hele serie keuzes. We vinden dit absoluut verbazend om naar te kijken, als jullie ontwaken uit de  droom en je merkt dat je magische krachten hebt. Dat is ongelooflijk voor ons, omdat we nooit dachten dat dit in die mate zou gebeuren op planeet Aarde. Dit is zo magisch om naar te kijken hoe jullie alleen dit ontdekken en elkaar helpen. Dus wat zijn de nieuwe vragen die omhoog komen?

Een Nieuwe Balans tussen Spirit en Mens

Een van de eerste vragen die opkomt met ieder van jullie is: “Wat doe ik met mijn kracht?” Jullie eerste reacties zullen zijn om iets te beginnen scheppen van je eigen passie, iets dat jou zou dienen. Dan, heel snel, zal je vagus zenuw beginnen af te tappen uit iedereen om je heen. Je zult hun noden voelen en je afvragen of je al die energie niet zult richten op andere mensen. Fascinerende keuzes! We zeggen jullie, lieve mensen, er is geen goed of kwaad bij. Maar, we vragen jullie eerst om in de dagen voor je, jezelf goed te doen. Jullie zullen begrijpen dat er een evenwicht zit die je moet handhaven om je kracht te kunnen vasthouden. Alhoewel je kunt denken als aan een evenwicht tussen licht en donker, hebben we de neiging om het “tussen spirit en mens” te noemen. Geen ervan is goed of fout. Nogal simpel, er zijn evenwichtigheden die vastgehouden moeten worden. Voor ieder apart mens is het evenwicht nu getopt (?) omdat de sluier werd weggetrokken net lang genoeg voor jullie om beginnen te zien dat jullie echt magische wezens zijn. Ja, lieve menen, jullie hebben de hand gehad in elke schepping die je beleefd hebt op Aarde. Dit is waarom we vragen om eerst je verantwoordelijkheid te nemen, en om dat op liefdevolle manier te doen. De Keeper (dat is Steve zelf) neemt soms verantwoordelijkheid voor dingen door te zeggen: “Ja, ik heb daar toen echt rotzooi van gemaakt. En zo is de manier om er een grap over te maken of er naar te kijken. Denk eraan, er is niets dat niet is te veranderen op planeet Aarde.

De Nieuwe Harmonieën: Zet jezelf op de eerste plaats.

Sommige dingen hebben meer energie nodig dan anderen, maar we vragen jullie om je scheppingen in balans te brengen door jezelf op de eerste plaats te zetten. Dit zijn de nieuwe Harmonieën die moeten plaats vinden, want er zijn tonen en over-tonen op planeet Aarde die nu kunnen worden gehoord. Alhoewel ze altijd bestonden als natuurlijk formaties van de golf patronen, door jullie recente evoluties kun je beginnen ze te voelen en gebruik die als deel van jullie healing technieken. Er zijn veel gelegenheden, lieve mensen. Toen de Keeper leerde om te zingen, toen in de high school, probeerde hij te bedenken of hij bariton, bas of tenor was. Hij ontdekte een die wat comfortabeler voor hem was en speelde dat in een serie. Maar, telkens zou hij iets dat heel erg uit het bereik was en hij wilde dat op een of andere manier uitdrukken. Misschien was het een populair lied op de radio maar hij wist dat hij die exacte toon niet kon raken. Dus toen die noot kwam, zou hij een harmonie doen en nog in staat zijn om het uit te drukken of het aan de toevoegen aan de over alles heen prachtige golf doen. Dat is wat er nu mogelijk is.

Vibraties van Liefde

Velen van jullie hebben helende vermogens die in dit bereik zitten. Nu die serie kan slechts een paar miljard vibrationele vermeerderingen hebben, of het kan nog groter zijn. Laten we gewoon zeggen dat de algemene rages ongeveer tien centimeter is. Als je die serie niet kunt raken, betekent dat dan dat je geen healing vermogens hebt buiten dat bereik? Nee, helemaal niet, want je kunt wel harmonieën raken. Dat is het mooie deel ervan, de magie. Nu, kunnen jullie beginnen om je eigen effect te zien in de wereld, zo lang als je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen creaties. Je kunt beginnen te begrijpen hoe die harmonieën gebruikt kunnen worden om jullie wereld op een zeer grootse wijze te beïnvloeden.

Wat zijn harmonieën? Ten eerste, kijk naar de brede vibraties van liefde. Hier heb je de liefde voor een mens. Dan zelfs hier, heb je de liefde van iets dat je graag doet, zoals het zingen of schilderen. Of misschien heb je liefde voor een dier die je leven is binnen gelopen en die je intens weerspiegelde in de meest mooie manieren. Er zijn veel vibraties van liefde. Vind er een en bouw erop, in harmonieën en in andere gebieden. Als liefde verspreid wordt door je gehele omgeving, wat denk je dat er dan wordt terug gespiegeld?

Je hebt gewoon van iedereen gehouden, zelfs als die niet probeerden van jou terug te houden. Je hebt gewoon de hoogste vibrationele plek geschapen om in te leven en je licht uit te drukken. Speel er mee. Kijk er naar. Word je bewust dat jullie bewuste scheppers zijn en herken de harmonieën. Als we zeggen “jij” spreken we niet specifiek tegen ieder van jullie. De meesten die naar deze boodschap luisteren zijn vroeg gekomen om de deuren te openen, om deze plekken en prachtige gedachten te bewaren, zodat anderen die over een tijdje ook konden accepteren. Jullie zijn de wegwijzers. Als we over jou praten, praten we over het collectief van de mensheid en vanaf de hoogste vibratie tot aan de allerlaagste, jullie zijn een bandbreedte die samen moet gaan. We hebben eerder gezegd dat mensen alleen kunnen vooruit gaan zo snel als de laagste vibratie op planeet Aarde gaat.

Geen Geheimen Meer

Nu hebben jullie diverse zaken tot jullie begunstiging die jullie technologieën inhouden, die hebben jullie een prachtige tijd hebben gegeven van geen geheimen meer. Dit is verbazend voor ons om naar te kijken, omdat doordat jullie volledig bewuste scheppers zijn is het belangrijk dat je in staat bent om door … wat jullie “geheimen” heet, heen te kijken. Nu, iedereen heeft geheimen. Het is deel van jullie anonimiteit en jullie autonome gedrag; het is waar jullie vaak denkt scheidt je af van andere mensen. We oordelen geheimen niet, lieve mensen, we zeggen je gewoon dat ze nu heel moeilijk vast te houden zijn op planeet Aarde. Is dat niet mooi? Inderdaad, dat is een verheffing van de mensheid.

Alhoewel die niet perfect is en zeker niet gelijkelijk verdeeld bij andere mensen of op andere delen van de wereld, kun je nu de golf zien die de hele mensheid verandert. Jullie zijn een grootse bewuste schepper. Jullie herinneren je in de meeste gevallen niet je geschiedenis om de eenvoudige reden dat het waarschijnlijk jullie in de weg zou staan. Ja, het zou je vertrouwen geven maar ook neigen om je naar afsnijdingen leiden. Het was jullie beslissing om je eigen verleden en je eigen pracht voor je te verbergen. Nu jullie beginnen op te stijgen uit een ongelooflijke golf van duisternis, breng je het licht met je mee. Jullie hebben dat vooruit gedragen en het in een nieuwe eeuw van licht binnen geleid. Dit zijn magische tijden, lieve mensen, en jullie zijn de tovenaars. Houd het grote werk aan de gang. Laat jezelf begrijpen dat het mogelijk is bij elke stap voor jullie om bewust te creëren. Vrees niet voor om voor jezelf te scheppen want dat is jezelf eerst neerzetten, wat een van de meeste belangrijke elementen is over het in je kracht stappen als bewuste schepper.

Hier is de tijd. Welkom Thuis. Welkom op de nieuwe planeet Aarde. Het is met de grootste eer dat we jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Koster elkaar bij elke gelegenheid en speel dit nieuwe spel goed met elkaar.

Espavo,  de Groep

Het woord Espavo is een vroeg Lemurische begroeting: “Dank je dat je je kracht oppakt.”

https://www.lightworker.com/

Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl