Bakens van Licht: Een blik vooruit werpen

 Bakens van Licht:
Een blik vooruit werpen

September 2020 / Via Steve Rother

Gegroet dierbaren. Ik ben Em.

Ik kom deze dag bij jullie met veel vreugde en herinneringen van Thuis. De planeet beweegt zich in een ongelooflijk tempo. De planeet is altijd op haar pad geweest, ze heeft haar ups en downs. Maar het fascinerende is dat de menselijke evolutie met verbazingwekkende snelheid begint te bewegen. Nu zien we bijna overal moeilijkheden, op verschillende plaatsen in de wereld. Begrijp alsjeblieft dat dit allemaal deel uitmaakt van de menselijke evolutie, het zich uitstrekken en dan weer met elkaar verbinden. Ja, het is erg uitdagend omdat jullie allemaal in verschillende richtingen bewegen en jullie nu de verdeeldheid over de hele planeet kunnen zien. We zeggen jullie, dierbaren, jullie hebben de wijsheid van het hart en het zal spoedig onthuld worden waarom jullie hier op dit moment wilden zijn.

In de komende dagen zullen mensen eenvoudige manieren bedenken om in en met hartenergie te verbinden met anderen op de planeet. Terwijl je trillingen stijgen, zul je een netwerk van liefde creëren. Dit web zal evolueren om de energie te produceren die nodig is om de mensheid te helpen bij het oplossen van collectieve problemen. Mensen proberen op zoveel verschillende manieren het een of het ander te bereiken, raken gefrustreerd en uiten die frustratie. De laatste tijd zijn in veel landen mensen de straat op gegaan om die frustratie te uiten. Dat is een redelijk normale cyclus, die zich al vaker heeft herhaald naarmate de mensheid evolueerde.

In werkelijkheid zul je dit een tijdje over de hele planeet blijven zien. Het trillingsniveau van het menselijk hart stijgt, de mensheid rekt zich uit. Met gebruikmaking van technologieën begint elk individu te zeggen wat hij of zij nodig heeft. Iedereen begint het hardop uit te spreken, iedereen claimt hun lang verloren gewaande stem. De eerste stap in evolutie is het bereiken van een nieuw niveau van zelfbewustzijn. Op het moment definieert men zichzelf door wat ze níet om zich heen willen. Kracht vinden door je onafhankelijkheid te claimen, kan een katalysator zijn, en dat geeft ook kracht, maar het is slechts voor korte tijd. Om die kracht in de hogere niveaus te verankeren, moet de tweede stap beheerst worden.

De tweede stap is om jezelf nu te definiëren door wat je wél om je heen wilt hebben. Mensen hebben, op meer gebieden dan je wellicht weet, te maken met racisme. Het weer in evenwicht brengen, dat al lang had kunnen gebeuren, en vanuit ons perspectief is het dat mensen zelfbewust worden waardoor het nu gaat gebeuren. Nu zullen we gaan zien hoe het verankerd is in het collectieve bewustzijn van mensen. Geen twee mensen zijn hetzelfde of gelijk, hoewel jullie geesten allemaal perfect gelijk zijn. Herhaal dat in jullie ervaringen met elkaar, en alle mensen kunnen zichzelf gaan definiëren door wat ze wél om zich heen willen. Dit is de harmonieuze vrouwelijke energie in actie.

Broncodes 

Terwijl je geest naar een fysiek lichaam reist, terwijl je incarneert en door het leven wandelt, zijn er momenten waarop dingen op magische wijze tot je komen. Je vraagt je misschien af waarom dit of dat jou op een bepaalde manier is overkomen. dierbaren, jullie hebben het meeste contractueel vastgelegd voordat je incarneerde. Je hebt echter niet langer een verplichting, je hebt alleen nog maar een potentieel pad. Er zijn niveaus van contracten waarvan jij je  niet bewust bent, zelfs als je ermee instemt deel uit te maken van een collectief contract. Toen je deze verbindingen voor het eerst maakte, maakte je in feite een verbinding met een fysiek wezen waar je geest in leeft en waarmee je vermengt. En dat is allemaal gedaan door het gebruik van broncodes. Die originele broncodes zijn in staat om het in het fysieke lichaam te planten en te verbinden. Op dezelfde manier waarop DNA de fysieke codes van je lichaam draagt, houden broncodes die relatie met je geest vast. Dat geeft je de mooie ervaring om te doen alsof je een mens bent.

Als je de komende dag in moeilijkheden komt, is een van de belangrijkste aspecten het verbinden van de harten. Zie je, jullie hebben allemaal de antwoorden. Hoewel niemand van jullie alle antwoorden heeft, hebben jullie samen allemaal een oplossing voor alles. Houd dat in gedachten, want de komende veranderingen zijn een motivatie die jullie collectief op jullie planeet hebben gezet. Terwijl het evolueert, zie je steeds meer mensen de straat op gaan en borden vasthouden voor wat ze ook steunen. Dat is het open hart, en als je je kunt verbinden met die open harten, dan kun je eenheid creëren. Dat betekent echter niet dat je verbinding moet maken met boze mensen op straat.

Dat is wat je ziet als je je hart verbindt en het is de puurste vorm van liefde. Je kunt een netwerk over de hele planeet maken door je simpelweg energetisch te verbinden. Als je vrienden hebt die zich in verschillende delen van de wereld bevinden, zoek dan een tijd om met hen in contact te komen. Dit versterkt je eigen persoonlijke energetische net en creëert een web van liefde. En ja, je kunt op een bepaald moment meditaties houden om mensen bij elkaar te brengen. De meesten van jullie zijn genezers en leraren, dus we dagen je uit om dat allemaal en meer te doen.Het collectieve mensenhart zal stijgen als het de ruimte krijgt.

Je zult de komende maanden veel veranderingen en verschuivingen van energie zien. Sommige zul je leuk vinden en andere niet, maar raak niet overdreven gehecht, zodat je niet uitgeput raakt. Sta duidelijk in jouw waarheid, maar doe dit indien mogelijk op afstand. Er zullen momenten zijn dat jouw stem nodig zal zijn. Houd in gedachten dat je hier iets mee te winnen hebt, want het zorgt ervoor dat iedereen vooruit komt, een hogere waarheid zoekt en naar iets reikt dat hen kan helpen om te bewegen. Jullie wereld is al veranderd, dierbaren.

De grote verschuiving

De grootste uitdaging in het universum is dat anderen collectief hun spel moesten beëindigen, misschien omdat hun planeet aan het verschuiven was of iets dergelijks gebeurde. Je bent natuurlijk bekend met Lemurië en waarschijnlijk nog meer met Atlantis, dat nu weer begint te stijgen. Een van de mooiste aspecten hiervan is dat als je samenkomt in de hartenergie, je samen naar een hogere vibratie gaat. Zelfs als je geen verbinding met Atlantis voelt, vindt er een ‘afrekening’ plaats. Velen hebben een rol gespeeld in deze verschuiving. Sommigen van jullie hebben elkaars hand vastgehouden en zijn samen uit deze moeilijkheid gestapt om een ruimte te creeren waar anderen in konden stappen om het spel te spelen.

Her-inneren van Atlantis

Nu is de uitdaging dat je niet gemakkelijk de verbinding kunt verbreken. Je hebt jezelf in een reeks omstandigheden geplaatst die jou definiëren. In werkelijkheid heb je zowel het spel als de regels in gang gezet. Zoals we eerder hebben vermeld, kwamen op aarde eind jaren 60 veel van de zielen die dat spel van Atlantis speelden weer binnen. Ze komen nog steeds in grote aantallen binnen, omdat er nu een kans is om de dingen anders te doen. Velen plantten de zaden van een andere cultuur, terwijl anderen de straat op gingen om die ideeën binnen te brengen en stevig in het collectief te verankeren. Na de val van Atlantis werd een toezegging gedaan. Als de mensheid ooit het punt zou bereiken waarop de aarde die overgang zou kunnen maken, zouden veel van de Atlantiërs incarneren en hier in die tijd zijn. Hoewel velen van jullie hier uit die tijd zijn, heb je er geen herinnering aan. De Keeper heeft geen herinneringen aan zijn tijd daar, alleen wat we hem hebben verteld. Dat komt vrij vaak voor, maar hier is het punt dat we willen maken. Het zal niet werken als iedereen naar een nieuwe wereld gaan en een ander spel op dit hogere niveau gaan spelen, en dan de rest van de mensen hier achter laat om het uit te vechten.

Waarom niet? Omdat dat dat is wat er eerder is gebeurde en dat werkte niet.

Spiritueel Magnetisme 

Het is heel simpel, dierbaren. De laatste keer dat dit plaatsvond, had je een grote bijeenkomst waar je alle zielen bijeen riep en letterlijk de tijd stopte. De illusie van tijd werd even opgeschort om alles samen te brengen, van alle facetten van tijd in de geest. Hier is het spel iets aangepast. En je beloofde dat je nooit meer zou delen, iedereen gaat of niemand gaat. Dat is een interessante situatie, want naarmate je hoger in vibratie komt, is het heel gemakkelijk om het denken te scheiden en je te verbergen in de hogere staat. Het zou hier nuttig zijn om te begrijpen dat jullie allemaal verbonden zijn, altijd zijn geweest, altijd zullen zijn. Dus als je alleen probeert in een hogere staat te stappen, zal het gewoon niet werken.

Je kunt deze hogere ruimte creëren en er van tijd tot tijd in stappen om te verjongen en visie te krijgen in een nieuwe richting. Het probleem doet zich echter voor wanneer men wenst te ontsnappen en alleen volledig in de hogere trillingen te willen leven. Het idee hierbij is om die heilige ruimte te creëren, erin te investeren en het te gebruiken om in balans te komen en te verjongen terwijl je je in fysieke vorm met anderen op aarde blijft verbinden. Dat stelt je in staat om het hogere licht te aarden en de hele mensheid omhoog te trekken zoals jij dat doet. We noemen de ruimte die we in onze leringen gebruiken de Esayoto, maar er komen veel namen over hetzelfde uit verschillende kanalen. Houd er rekening mee dat namen niet belangrijk zijn. We hebben het niet over Thuis, dierbaren. Deze hogere staat stelt een geest nog steeds in staat om een ervaring in fysieke vorm te hebben, het is gewoon dat het fysieke lichaam en de geest opnieuw over hun contracten onderhandelen. De uiteindelijke mix zal naar voren komen als meer van de passies van de geest met minder fysieke uitdagingen.

In de komende jaren zal het nuttig zijn om deze heilige ruimte stevig op zijn plaats te hebben. Naarmate je evolueert, zullen veel van je maatschappelijke systemen verschuiven die op veel plaatsen het dagelijks leven beïnvloeden. De leefregels lijken snel te veranderen en naarmate de maatschappelijke systemen veranderen, moeten ze zichzelf perfectioneren. Daar is veel moeite mee, vanwege het gebrek aan eenheid. Bovendien is het verschil tussen de hoge en lage vibratie van de mensheid veel groter dan voorheen. Het mooie is echter dat het enige wat je hoeft te doen is je handen vast te houden en het versterkt je energie exponentieel in het universum. Interessant is dat de mensen die je hand vasthouden misschien andere overtuigingen hebben dan jij. Het maakt niet uit, want als je ver genoeg terugtrekt, kun je zien dat iedereen verbonden is en hetzelfde is.

Merlijn’s wet 

Je kunt het universum voor je zien terwijl je door het leven loopt, voordat we het verhaal van de wet van Merlijn hebben gedeeld zoals die hier van toepassing is. Merlijn stond erom bekend achteruit in de tijd te lopen, en als resultaat had hij wat ‘magie’ werd genoemd. Op een dag vroeg een jonge Arthur Merlijn naar de wetten om te creëren. Merlijn antwoordde dat er geen dergelijke ‘wetten’ waren en dat hij helemaal niet van het idee van wetten hield. Toen deelde Merlin dit simpele idee met Arthur. ‘Mijn jongen,’ zei hij, ‘in het leven moet je onderhandelen.

Het idee is dit: maak de beste deal waarover je kunt onderhandelen en lever als het tijd is een beetje meer. ” Arthur gebruikte dit vaak, en ondanks de wensen van zijn mentor vertelde hij iedereen dat dit de wet van Merlijn was. Het werkt met allerlei energie-uitwisselingen. Houd er de komende dagen rekening mee dat relaties een van deze onderhandelingen zijn.

Web van Liefde 

Het is interessant dat tijdens deze tijden van verandering op aarde, relaties kunnen helpen bij het creëren van deze heilige ruimte waarover we spreken. Het enige dat nodig is, is één sterke verbinding. Vind het of laat het ergens gebeuren. Als je niet één erg sterke connectie hebt, maak er dan veel van. Moet je in harmonie zijn met iemand over wat je samen creëert? Nee, niet meer. Zelfs als het maar korte interacties zijn, helpt het om het netwerk over de hele wereld op te zetten. Terwijl je ideeën en liefde in de verbinding voedt, breidt het zich exponentieel uit en aardt de energie.

De E-Familie 

Zoals we ook hebben gezegd, dierbaren, velen van jullie komen uit de familie van E. Dit was de eerste keer dat je het spel speelde zonder de regels te overschaduwen, want het was het spel van vrije keuze. En als zodanig namen velen van deze familie hun vleugels uit om het spel te spelen. Nu heb je er een enorm aantal, maar ze zijn allemaal vrij jong. Hoewel ze maar kleine kinderen zijn, houden ze een energie vast die enorm kan helpen. Zoek bij het maken van deze verbindingen die ene persoon of groep waarmee u regelmatig contact kunt maken om het web dat u aan het bouwen bent te versterken. Denk eraan om ook de kinderen erbij te betrekken. Maak er ruimte voor in je gedachten, want ze brengen de antwoorden binnen die velen van jullie nu zoeken.

Met de grootste eer, dierbaren, begroeten we jullie op deze manier.  We vragen jullie om elkaar met respect te behandelen, elkaar te koesteren en goed samen te spelen.

Bij elke gelegenheid ben jij de magiër van het speelbord.

Ik ben Em en ik hou zielsveel van jou,

Espavo.

De groep

Speciaal verzoek: Copyright 2020 Espavo. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker.

Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.

Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht