Wat Gebeurt Er Eigenlijk Met Chemtrails? – Deel 1/8

Wat Gebeurt Er Eigenlijk Met Chemtrails? – Deel 1/8

Door: Steve Beckow – 25 februari 2023

De geschiedenis van chemtrails is moeilijk in kaart te brengen, omdat de deep state zijn toevlucht tot chemtrails lijkt te hebben teruggeschroefd en vervolgens weer heeft opgevoerd en vervolgens opnieuw heeft teruggedraaid. ….

Dus horen we onze bronnen zeggen dat de chemtrails weg zijn en dan verschijnen er weer een paar, maar we hebben ze geneutraliseerd en dan zijn ze weer weg, enz.

Eén verklaring daarvoor is dat chemtrails slechts één wapen zijn in het arsenaal van de deep state. Weer-oorlogstechnologie is een ander. Buitenlandse hulp, valuta speculatie, pandemieën, klimaatverandering, ontsporingen, GMO granen zijn allemaal gebruikt om de controle uit te breiden.

Elk kan worden in- of uitgeschakeld op een wereldwijd georkestreerde manier om het publiek uit balans te houden en te reageren op de ene crisis na de andere – diep verdeeld tussen gevaccineerd en ongevaccineerd, Democraat en Republikein, klimaatverandering pro en contra, enzovoort.

Dit zijn instrumenten waar de deep state zijn toevlucht toe kan nemen, bijna als bij een orkest, om ons te verzwakken, te vergiftigen en te elimineren. Want, nutteloze eters, dat is wat het doel is: Om ons op 500 miljoen na allemaal te elimineren met alle beschikbare middelen. (1)

Chemtrails zijn slechts één element van het plan.

Matthew Ward identificeerde in 2010 dat de Illuminati achter chemtrails zitten: “De Illuminati zijn de daders van chemtrails en andere giftige vervuiling. (2)

Voordat we op dat onderwerp ingaan, laten we luisteren naar hoe Matthew hen enige tijd geleden (2010) beschreef. Hij noemt ze nu de “deep state” om ons huidige gebruik te eren.

“De Illuminati is geen organisatie van kaartdragende leden, maar eerder de ‘overkoepelende’ naam van ongelijksoortige groepen en een groot aantal machtige individuen die al eeuwenlang de belangrijkste aspecten van het leven in jullie wereld beheersen of zwaar beïnvloeden.

“De laatste jaren zijn zij ook bekend geworden onder andere benamingen, zoals de geheime regering, Nieuwe Wereld Orde, duistere cabal of de elitisten; en zij omvatten de topfiguren in financiële instellingen, investeringsmarkten, multinationale ondernemingen, religies, onderwijs, media, strijdkrachten, rechtssystemen, entertainment, de medische ‘gevestigde orde’, regelgevende en adviserende organen, koninklijke families, zionisten.” (3)

“[Veel Illuminati misdaden] zijn belachelijk gemaakt door het geringschattende etiket ‘samenzweringstheorie’; verraderlijke mind-control programma’s en methoden; opzettelijk besmette vaccins en in het laboratorium ontworpen ziekten om de wereldbevolking te reduceren; corruptie in ‘rechtssystemen’; uitgestrekte ondergrondse gebieden [zoals Area 51] en wat zich daar afspeelt; de echte daders van terrorisme en oorlogen; het internationale web van samenzwering dat de wereldeconomie en -handel, gezondheidszorg, onderwijs en reguliere media beheerst; de langdurige aanwezigheid van buitenaardse wezens en hun ontmoetingen met regeringsleiders; en de strategische verdeeldheid van religies. De hoeveelheid informatie is duizelingwekkend, en het in één klap onthullen ervan zou voor elke psyche te veel zijn om aan te kunnen.” (4)

Alles over dit onderwerp is veel om te behandelen – Satanisme, adrenochroom, kindersek, voor sommige dingen voel ik me niet eens klaar of bereid om te noemen.

Laat ik me morgen richten op wat de hemelen en galactici (en Matthew!) hebben gezegd over chemtrails in de afgelopen tien jaar.

(Vervolg in deel 2, morgen.)

Steve Beckow

Vertaling: wakkeremensen.org

Voetnoten:

(1) 

On the hidden war we’re presently witnessing to shut down the Illuminati worldwide, see:

The Hidden War: Stopping the Illuminati at https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2023/01/The-Hidden-War-R8-1.pdf

The End of Darkness; The Dawning of the Light at https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/07/The-End-of-Darkness-4-1.pdf

What’s Happening on Planet Earth? The Accountability Phase of Ascension at https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2018/01/Whats-Happening-on-Planet-Earth.pages.pdf and

There Will be No Nuclear War for the World at https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2023/02/No-Nuclear-War-R3.pdf

(2) Matthew’s Message, April 26, 2010, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.

(3) Loc. cit.

(4) Ibid., March 10, 2009.