Wat Er Voor Ons Ligt? – Deel 1/4

Wat Er Voor Ons Ligt? – Deel 1/4

Door: Steve Beckow – 13 mei 2024

We willen waarschijnlijk allemaal weten wat ons te wachten staat. De Compagnie van de Hemel komt niet direct met veel details over wat ons te wachten staat, maar waarschuwt ons wel, corrigeert indrukken en stelt ons in het algemeen gerust dat we goed uit deze fase zullen komen.

Over het algemeen klinkt dit als de ergste fase waar we doorheen moeten. Niet zozeer vanwege wat er met ons zal gebeuren, maar meer wat we zullen zien en horen, wat ons zal worden getoond en verteld.

Wat er zal gebeuren is een hoop theater. Maar wat ons getoond en verteld wordt, zal een afschuwelijke realiteit zijn.

Om de verspreiding van informatie te versnellen, gebruik ik een vraag-en-antwoord formaat.


Steve: Mijn eerste vraag is welke gebeurtenis de volgende fase inluidt.

Federatie van Licht: ER ZAL EEN AANKONDIGING KOMEN, GEVOLGD DOOR EEN WERELDWIJDE LOCKDOWN EN DIT ZAL JULLIE IN FASE TWEE BRENGEN. (1)

Steve: Moeten we bang zijn voor de lockdown?

Matthew Ward: Als er een lockdown wordt bevolen, zal die jullie bescherming bieden en van korte duur zijn, en als er een communicatiestilstand en/of een economische sluiting zou plaatsvinden, zouden die ook van korte duur zijn. Negeer alles wat beangstigend klinkt – het zou kunnen zijn wat de duisteren willen doen maar niet langer de tijd of het wereldwijde netwerk hebben om het uit te voeren. (2)

Steve: Wat kun je ons vertellen over de uitzendingen?

Federatie van Licht: Spoedig genoeg, oh, zo spoedig genoeg, zal jullie WETENSCHAP VAN DE WAARHEID gepresenteerd worden op schermen en apparaten.

Voor jullie ogen, … zullen jullie [geschokt zijn] voorbij de wildste gedachten die jullie hebben gehad … in de wegen van de duisternis en alles wat heeft plaatsgevonden op jullie Planeet. (3)

Steve: Wat zal er achter de schermen gebeuren terwijl deze uitzendingen doorgaan?

Mike Quinsey’s Hoger Zelf: Weet dat er vaak veel meer plaatsvindt dan jullie je nu bewust van zijn. De Lichtwerkers gaan in stilte door met hun werk en leggen het noodzakelijke plan neer voor de uiteindelijke verwijdering van alles wat het werk is van de duistere Wezens. Jullie zullen geleidelijk aan de veranderingen ten goede zien en de dingen zullen duidelijk onthullen wat er werkelijk achter de schermen gebeurt.

Het plan is opgesteld voor jullie bevrijding uit hun tentakels die zich wijd en zijd hebben verspreid. Begrijp dat de zaken toekomstige gebeurtenissen afspelen die lang geleden werden ingesteld om ervoor te zorgen dat het Mensenras niet gevangen zou worden gehouden door degenen die zich verzetten tegen het Licht. (4)

Matthew: Van tijd tot tijd hebben we gezinspeeld op komende gebeurtenissen die de meeste mensen op Aarde tot in hun diepste wezen zullen schokken. Als er een periode is die als zeer dramatisch kan worden beschouwd voor wat betreft het op zijn kop zetten van de wereld om de duistere elementen eruit te schudden, dan is het wel de periode aan jullie nabije horizon. Samen met geestverruimende openbaringen zullen energiepieken oude portalen activeren en verankeren als interstellaire bakens. (5)

Federatie van Licht: DIT JAAR DAT JULLIE ONLANGS ZIJN BINNENGEGAAN, ZAL ER EEN ZIJN VAN GROTE VERANDERINGEN BINNEN DE STRUCTUUR VAN SAMENLEVINGEN EN HOE ZE WORDEN GELEID.

Natuurlijk moet voor dit soort veranderingen … veel zorgvuldig worden geregeld om zo min mogelijk opschudding en onrust te veroorzaken. …

Wanneer de ‘Goede Jongens’ op hun plaats zijn, zodat men ze kan zien, geloven en dus … VERTROUWEN. … Deze Waarheden [zullen] geopenbaard moeten worden door degenen die … ‘de leiding nemen/hebben over’ … de dagen die komen gaan. …

De ‘Goede Jongens’ zijn een groot onderdeel van een nog groter onderdeel, van een nog groter onderdeel … die niet alleen van de Hoogste intelligentie zijn, maar ook van het Hoogste Licht van Bewustzijn [d.w.z. de Elohim?].

De betrokken Zielen werden zorgvuldig gekozen en klaargestoomd voor de grootste taak die hun zou worden toegewezen. (6)


Mike Quinsey’s Hogere Zelf: Dierbaren, zouden jullie werkelijk denken dat het Licht zijn plaats in jullie toekomst zou afstaan aan de duistere Ones? Zeker niet en binnenkort zal het heel duidelijk worden. (7)

(Vervolg in deel 2, morgen.)

Voetnoten

(1) De Federatie van Licht via Blossom Goodchild, 11 oktober 2020, op https://goldenageofgaia.com/2020/10/11/the-federation-of-light-via-blossom-goodchild-oct-11-2020/   
Nedelandse tekst

(2) Boodschap van Matthew, 2 februari 2024, op https://goldenageofgaia.com/2024/02/02/matthews-message-feb-2-2024/
Nederlandse tekst

(3) “De Federatie van het Licht via Blossom Goodchild, 30 augustus 2020,” op https://goldenageofgaia.com/2020/08/29/the-federation-of-light-through-blossom-goodchild-aug-30-2020/
Nederlandse tekst

(4) “Mike Quinsey’s Hoger Zelf Boodschap,” 16 februari 2024 op https://goldenageofgaia.com/2024/02/16/mike-quinseys-higher-self-message-feb-16-2024/
Nederlandse tekst

(5) Boodschap van Matthew, 11 maart 2024, op https://goldenageofgaia.com/2024/03/11/matthews-message-march-11-2024/
Nederlandse test

(6) De Federatie van Licht door Blossom Goodchild, 3 februari 2024 op https://goldenageofgaia.com/2024/02/03/the-federation-of-light-through-blossom-goodchild-feb-3-2024/
Nederlandse tekst

(7) “Mike Quinsey’s Hoger Zelf Boodschap,” 16 februari 2024, ibid.
Nederlandse tekst

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org