Ontbreekt Het De Galactische Wezens Aan Christusbewustzijn?

Ontbreekt Het De Galactische Wezens Aan Christusbewustzijn?

door: Steve Beckow– 8 juli 2021

Ik wil graag ingaan op een of twee uitspraken in de video van Michael Salla.

Michael zegt dat het Vaticaan stelt dat de galactische wezens die hier zijn om onze Ascensie te dienen vriendelijk zijn, maar dat ze Christus Bewustzijn missen.

Op die manier, zegt Dr. Salla, kan het Vaticaan de Christelijke theologie bij elkaar houden met het oog op de introductie van het galactische perspectief.

Aangenomen dat ze dit gezegd hebben, heeft het Vaticaan dan gelijk?

Om te zeggen dat galactische wezens geen Christusbewustzijn hebben, is zeggen dat zij de Zevende Dimensie nog niet bereikt hebben, wat de sfeer van Christusbewustzijn is.

Is dit het geval?

Ik vroeg Ashtar eens waar hij verbleef en hij antwoordde dat hij voorbij de dimensies was.

Ashtar: Wat wij gedaan hebben is onze vibraties naar de vijfde dimensie gebracht om op een plaats te zijn waar we jullie kunnen ontmoeten. Als je denkt aan het menselijk rijk en wat er momenteel voor jullie beschikbaar is, als je naar mij op zoek zou zijn, zou ik voorbij het rijk van de menselijke ervaring zijn. Dus, laten we dat ook duidelijk maken.

Steve: Dat betekent boven de twaalfde dimensie, is dat juist?

Ashtar: Dat is juist. (1)

Hij vervolgt:

“Velen die met de vloot dienen zijn van de negende. Maar dat betekent niet dat zij niet naar de elfde kunnen reizen en bij de opgestegen meesters kunnen zijn.” (2)

Als ze van de negende zijn, hebben ze Christus-Bewustzijn. Let op zijn opmerking dat de opgestegen meesters op de elfde zijn, niet op de vijfde zoals zovelen van ons aannemen. De elfde is de dimensie van meesterschap.

Anderen geven algemeen commentaar. “De meeste [bezoekers] zijn meer geavanceerd dan mensen,” zegt Mike Quinsey, zonder dimensies te noemen. (3) “Van de ontelbare andere beschavingen in deze universele familie,” zegt Matthew Ward, “zijn velen bewust, spiritueel en technologisch veel verder gevorderd dan de huidige bevolking van de Aarde.” (4)

In feite zijn mensen, zo blijkt, nogal primitief, herinnert de Arcturiaanse Groep ons aan:

“De menselijke conditie, met zijn verering van het intellect, is in werkelijkheid de onderkant van een zeer hoge dimensionale ladder.” (5)

Auw!

De hypothese dat de galactische wezens geen Christusbewustzijn hebben, lijkt niet te worden bevestigd als we naar de galactische wezens zelf luisteren.

Hoe zit het met de bewering dat we te maken hebben met goede en slechte buitenaardse wezens rond de Aarde en dat we voorzichtig moeten zijn in onze keuze? Wat zeggen onze bronnen daarover?

Ik geef de voorkeur aan de getuigenis van Matthew Ward, die zegt:

“Er bevinden zich geen ‘slechte buitenaardse beschavingen’ in jullie zonnestelsel. Wat wel waar is, is dat sommige van de mensen die een ravage aanrichten op Aarde reptielachtigen zijn, maar andere reptielachtigen die onder jullie leven zijn met licht gevulde zielen die helpen om een einde te maken aan alle activiteiten die veroorzaakt worden door duistere reptielachtigen en mensen.” (3)

We hebben gehoord van reptielachtige bloedlijnen, maar niet van reptielachtigen die hen helpen uitschakelen.

Als we toch de getuigenis van een Galacticus willen, hier is Neptunus Communicatie Officier Galea:

“Als u vraagt of er duivels en duistere krachten op uw planeet rondlopen en proberen binnen te dringen, is het antwoord nee. In feite, in veel opzichten vanwege de natuur in het bijzonder op dit moment van het Plan van de Moeder, is jullie omgeving, als we het zo kunnen zeggen, eigenlijk heel ongerept.

“Jullie weten dat de dolende krachten, wat jullie hebben gezien als de minder-dan-vriendelijke intergalactische en galactische krachten, enige tijd geleden zijn verwijderd. Michael, Jophiël, Uriël zijn zeer ijverig geweest in het niet toelaten van nieuwe, zwaardere, duistere energieën, negatieve energieën om de sfeer waarin deze planeet zich bevindt binnen te dringen.” (3)

Laat me afsluiten met een uitgebreid commentaar van St. Germaine in het besef dat de meesters, aards of galactisch, beperkt zijn tot wat in de buurt komt van de lagere dimensionale niveaus – beneden het Christusbewustzijn.

Steve: Kunt u mijn eerste indruk corrigeren, alstublieft, en ons een idee geven in welke dimensies u, de Meesters Kuthumi, El Morya, Djwhal Khul en de anderen werkelijk verblijven?

St. Germaine: We kunnen leven waar we willen. Hoe past dat? [Lacht]

Wij weten niet [waar] het geloof vandaan komt, is ontstaan, dat wij gewoon in de Vijfde Dimensie zijn. Maar het doet er niet echt toe, is het niet? Omdat naarmate jullie gevorderd zijn, naarmate jullie je Ascensie proces begonnen zijn, naarmate jullie begonnen je meer volledig te verankeren in de vijfde dimensie, met Gaia, zijn jullie beginnen rond te kijken, en jullie hebben gezegd, “Wel, waar is iedereen?” Omdat jullie een vreugdevolle reünie verwachtten en voorzien hadden.

Maar wees niet bang, lieve harten. We zijn er, en we zullen er zijn om jullie volledig en compleet te verwelkomen. Maar verblijven wij strikt, of alleen, in de Vijfde Dimensie? Het antwoord is nee.

Als je ons ergens zou willen plaatsen, zou je ons in de Zevende of de Elfde dimensie kunnen plaatsen. De Elfde is de plaats van meesterschap, en de Zevende, natuurlijk, is de plaats van liefde [Christus Bewustzijn]. En er zijn eigenaardigheden, voorkeuren, voor elke meester, afhankelijk van hun huidige onderneming en natuurlijk hun algemene missie en doel.

Dus, mag ik zeggen, bijvoorbeeld, de onderneming en de missie van Jezus Sananda gaat over liefde, en natuurlijk de verankering van het Christus bewustzijn. En waar je dus het meest waarschijnlijk Jezus Sananda, Yeshua, of zijn andere emanaties zou ontmoeten, zou in feite in de Zevende Dimensie zijn.

Dus denk er op deze manier over: Onze thuishaven, ons eiland, onze ankerplaats, onze verzamelplaats zou de neiging hebben de Elfde Dimensie te zijn, de dimensie van meesterschap. Maar wij zijn vrij en in staat om alle dimensies binnen te gaan, inclusief de Twaalfde, omdat dat binnen onze mogelijkheden ligt, ons werkterrein. Het is dus waar wij voornamelijk ankeren, maar wij bewegen. (4)

Voetnoten

(1) “Transcript of Ashtar on An Hour with an Angel, April 23, 2012,” at http://goldenageofgaia.com/2012/04/25/transcript-of-ashtar-on-an-hour-with-an-angel-april-23-2012/.

(2) Loc. cit.

(3) Mike Quinsey’s Higher Self Message, Jan. 29, 2021, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.

(4) Matthew’s Message, May 15, 2019, at https://www.matthewbooks.com.

(5) The Arcturian Group, May 7, 2017.

(1) “An Introduction to Enlightenment and the Trinity – Part 2/2,” May 14, 2012, at http://goldenageofgaia.com/2012/05/14/an-introduction-to-enlightenment-and-the-trinity-part-22/.

(2) Matthew’s Message, Nov. 15, 2019.

(3) “Transcript ~ Galea of Neptune Returns to Speak of Intergalactic Language & Porlana C, Jan 31, 2017,”  February 20, 2017, at http://goldenageofgaia.com/2017/02/20/transcript-galea-neptune-returns-speak-intergalactic-language-porlana-c-january-31-2017/.

(4) “St. Germaine on Allowing Love to Transform Us,” channeled by Linda Dillon, January 16, 2014, at http://goldenageofgaia.com/2014/01/st-germaine-on-allowing-love-to-transform-us/.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien