Omgaan Met Geheugenverlies – Deel 1/2

 

Omgaan Met Geheugenverlies – Deel 1/2

Door: Steve Beckow – 4 maart 2023

Ik ervaar vergeetachtigheid.

Ik zat laatst in een Zoom gesprek en drie van de zes van ons hadden er last van. Voor het eerst in jaren voelde ik enige kameraadschap in mijn dilemma.

Aangezien ik hier niet alleen in lijk te staan, en ik het geluk heb gehad van Aartsengel Michaël te weten waar het om gaat, voel ik een verantwoordelijkheid om mijn ervaring te delen, ook al zouden de meeste mensen het waarschijnlijk willen verbergen.

Mijn extreme vergeetachtigheid is niet duidelijk voor jou. Het is alleen persoonlijk duidelijk. Ik kan midden in een zin vergeten wat ik zei.

Het duurde lang voor ik de situatie goed begreep omdat ik het verkeerd interpreteerde. Maar daar kom ik zo op.

Matthew heeft de oorzaak van de aandoening genoemd:

“Op een ander front, maar ook als gevolg van steeds hogere trillingen, ervaren velen aandoeningen als zwakte, desoriëntatie, vergeetachtigheid, vermoeidheid, plotselinge stemmingswisselingen en andere ongebruikelijke gewaarwordingen.” (1)

We zullen hier zien dat anderen zijn diagnose ondersteunen.

Michaël bracht de zaak in een vroeg gesprek (april 2011) met mij ter sprake. Uit het niets, zogezegd:

AAM: Ik wil je geruststellen over je lichamelijke gezondheid. Je hebt geen geheugenproblemen en het doorbreken van een gedachtepatroon, mocht het weer voorkomen, omdat ik wil dat je duidelijk bent over wat we samen proberen te doen, dan zou dat zijn omdat ik je probeer te heroriënteren. (2)

Terzijde: zie niet over het hoofd hoe een Aartsengel met zijn toegewijde werkt. Hier erkent hij dat hij de aandacht van zijn toegewijde omleidt.

Anderhalf jaar later zou hij kunnen zeggen: “Je staat nu tussen dimensies in.” (3)

Ik had echter nog steeds geheugenproblemen. Ik noemde ze aan Sanat Kumara in 2014, na het opsommen van zijn belangrijkste Gaiaanse incarnaties:

“Ik moet zeggen, [dit opnoemen] is een verbazingwekkende prestatie voor mij omdat mijn geheugen tegenwoordig niet zo goed werkt. Het is weggenomen [omgeleid]. Dus het feit dat ik me dit kan herinneren verbaast me.” (4)

Ik interpreteerde “omgeleid” als “weggenomen”. Maar “weggenomen” was een bot middel, zoals we zien, want ik kan me Sanat’s verschijningen op Aarde herinneren.

Maar tot ik deze serie schreef, ging ik ervan uit dat mijn geheugen was weggenomen, in plaats van omgeleid.

In 2015 kon Michaël zeggen:

“Jullie zijn zeer zeker in de vierde, en gaan bijna over in de vijfde. Daarom ervaren zovelen van jullie zulke snelle, en in veel gevallen tumultueuze veranderingskwesties, waaronder: de geheugenkwesties, de mentale mistkwesties, sommige van de snelle ‘verandering in het lichaam’-kwesties.” (5)

In 2016 leek Michaël te suggereren dat de “heroriëntatie” succesvol was geweest:

AAM: Je bent niet verbonden [met 3D]. Je claimt je ware hoger dimensionale, interdimensionale zelf. En daarin zijn de banden, zelfs de draden, met het oude Derde verdwenen. (6)

Dit alles kreeg een nieuwe urgentie toen mijn broer Paul dement werd en achteruit begon te gaan. Paul stierf later aan de gevolgen van dementie.

Ik besprak het onderwerp met Michael en hij zei dat hij wist dat ik me er een paar jaar eerder zorgen over had gemaakt.

Steve: Gaat [mijn broer] in de toekomst steeds meer dementeren?

Aartsengel Michaël: Niet noodzakelijkerwijs. Nu dat is het ding. En uitgerekend jij weet dat, hoewel jouw symptomen en jouw ervaring heel anders zijn geweest. En dat is ook een heel duidelijke indicator en een geschenk aan jou, mijn geliefde broeder, voor jou om te weten dat wat jij hebt ervaren in feite geen dementie is.

Steve: Wat ik zelf heb ervaren is geen dementie?

AAM: Dat is juist.

Steve: Heb ik ooit die gedachte gehad?

AAM: O ja, ongeveer anderhalf, twee jaar geleden had je die grote angst.

Steve: Oh oké. Ik meen het me vaag te herinneren.

AAM: Het is niet iets wat we je vragen om er dagelijks naar te kijken.
 (7)

Het volgende jaar (2019) gaf Lord Arcturus verdere uitleg over waar mijn aandacht naartoe werd gestuurd. Hij geeft hier een deel van mijn missie aan; ik moedig je aan te overwegen dat dezelfde “richting” met jou wordt gedaan.

Lord Arcturus: Jullie zijn in dit leven en in andere levens naar een planeet gekomen om te helpen – ja, door communicatie, door duidelijkheid – met de progressie van de planeet door de eliminatie van de oude derde, die echt heel rampzalig was [naar] de progressie omhoog door de vijfde, door de zes, naar de zevende zodat het planetaire systeem zal verblijven in een niveau van hoger bewustzijn, gekerstend bewustzijn zoals jullie het zien.

Om dat te doen is het zeer gunstig – en hier komt de wederkerigheid om de hoek kijken – dat je niet alleen de intelligentie hebt, maar ook het perspectief van de hogere dimensies (het is geen hiërarchie, maar het is anders).

En dus is het perspectief van bijvoorbeeld de negende dimensie heel anders dan het perspectief van bijvoorbeeld de derde, vijfde of zevende dimensie.

Want het is heel belangrijk dat de mensheid zich realiseert, nu zij zich aan het ontvouwen is tot een grootser plan, dat de zevende dimensie niet het einde van de weg is, niet het begin en het einde van alles.

En dus, [hebben we jullie] iets gegeven van het perspectief, de ervaring, het weten, de intelligentie van verschillende dimensionaliteit. (8)

Mijn journalistieke beat is dan, bij wijze van spreken, niet echt de Derde-Dimensionale waterlinie. Het zijn de hogere rijken. En je hebt dat geleidelijk zien gebeuren in de afgelopen acht jaar (sinds de hartopening)

In 2020 gaf Lord Arcturus mij toestemming om mijn voet uit de Derde Dimensie te halen.

Lord Arcturus: Het dilemma voor jou is dat je een voet in beide werelden hebt. Je bent spiritueel klaar om de driedimensionale voet eruit te halen en hem bij de andere in het hogere te zetten. (9)

Blijkbaar probeerde hij mijn aandacht te verleggen van de Derde Dimensie naar de dimensionaliteit zelf.

Morgen kom ik terug op mijn groeiende bezorgdheid over mogelijke dementie, deels omdat de meeste mensen om me heen bezorgd waren, deels omdat ik me zorgen maakte over opdoemende verantwoordelijkheden.

(Afsluiting in deel 2, morgen.)

Voetnoten

(1) Boodschap van Matthew, 20 november 2012, op https://www.matthewbooks.com.

(2) Aartsengel Michael in een persoonlijke lezing met Steve Beckow via Linda Dillon, 26 april 2011. [Hierna AAM].

(3) AAM, 11 november 2012.

(4) In “Sanat Kumara: Universele Wet is niet de gevangeniscel, maar de bevrijdende sleutel,” 7 januari 2021 (2014), op https://goldenageofgaia.com/2021/01/07/ahwaa-universal-law-is-not-the-jail-cell-but-the-releasing-key-with-sanat-kumara-2/. Hij was de Oude der Dagen voor de oude Hebreeën, Subramanya voor de Hindoes, Ahuramazda voor de Perzen, Dipamkara Boeddha, de Lamplichter Boeddha, voor de Boeddhisten, enz.

(5) “Aartsengel Michael over meesterschap en leiderschap,” 25 april 2015, op https://goldenageofgaia.com/2015/04/25/transcript-archangel-michael-on-mastery-and-leadership-april-16-2015/.

(6) AAM, 22 juli 2016.

(7) AAM, 13 juli 2018. Laat ik hier, als terzijde, zijn opmerking over de oplossing voor dementie aan toevoegen:

Aartsengel Michaël: Laat me je een geheim vertellen. En het is een geheim waarvan ik wil dat je het deelt, ver en wijd. Met de opening van je hart, van het hart van elke persoon, (en zelfs als ze geloven dat ze hun hart hebben geopend), is er altijd ruimte voor grotere en grotere, en grootse en grotere openingen.

Zoals u heel goed weet, is de liefde van de Moeder oneindig. Naarmate iemands hart zich meer en meer opent, wordt zijn mentale helderheid scherper en scherper en scherper. Dus wanneer iemand denkt aan, of probeert om te gaan met, iets als dementie, dan is wat hij doet zijn hart openen. Het voelt contra-intuïtief, maar in feite is dat, en dat alleen, de oplossing.

Steve: Nu, je zegt open hun hart maar er zijn twee soorten “je hart openen”. De ene is het openen van het hart en de andere is de menselijke handeling. Maar de menselijke handeling is lang niet zo krachtig als de opening van het hart.

AAM: Nee, maar wanneer iemand dagelijks, van moment tot moment, de opening van zijn hart oefent, handelend, gedragend, liefde ontvangend, zendend, is dat een heel goede voorloper en kan zelfs als katalysator werken, naar een hartopening. (AAM, 30 april 2019.)

Ik hoop dat je daar een notitie van hebt gemaakt: “Wanneer men dagelijks, van moment tot moment, de opening van zijn hart oefent, handelt, zich gedraagt, liefde ontvangt, zendt, is dat een zeer goede voorloper en kan zelfs als katalysator werken, naar een hartopening.”

Dagelijkse oefening is een katalysator. Hij had me al eerder verteld dat mijn eigen opstellen van liefde de pomp voor mijn eigen hartopening had opgepompt. Hier bevestigt hij het als een effectieve algemene praktijk.

(8) Lord Arcturus in een persoonlijke lezing met Steve Beckow via Linda Dillon, 12 juni 2019.

(9) Lord Arcturus in een persoonlijke lezing met Steve Beckow via Marilyn Raffaelle, 12 dec. 2020.

Vertaling: wakkeremensen.org