Ofwel Huilen We Ofwel Nemen We De Nieuwe Hulpmiddelen Ter Hand.

Ofwel Huilen We Ofwel Nemen We De Nieuwe Hulpmiddelen Ter Hand.

Door: Steve Beckow – 30 mei 2022

Ik ben nog steeds verbaasd over de bewering van het Gezelschap van de Hemel dat we, nadat we thuis zijn gekomen bij de Ene, weer opnieuw opduiken. Dat zet de hedendaagse theorie zo op zijn kop dat ik mezelf moet knijpen en het op papier moet zetten om er zeker van te zijn dat ik niet droom.

Daarmee hoop ik aan te tonen hoe het Gezelschap van de Hemel in de komende jaren informatie zal delen dat al onze ideeën op de proef stelt. Als ik er tegen kan om mijn eigen lievelingstheorieën – die na een leven van onderzoek geformuleerd zijn – de een na de ander de grond in te zien gaan, dan kan iedereen het.

De hedendaagse theorie is dat je terugkeert tot de Ene en dat is het einde van John Doe.

Hier is een van de stichtelijke uitspraken van St. Paulus:

“Dan komt het einde, wanneer Hij het Koninkrijk zal overgegeven hebben aan God, ja, aan de Vader; wanneer Hij alle heerschappij, alle gezag en macht zal hebben nedergelegd.

“… En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zullen zijn, zo zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem, Die alle dingen onder Hem gesteld heeft, opdat God zij alles in allen.” (1)

Deze passage is altijd geïnterpreteerd als zouden wij terugkeren tot God en dat is dat.

Maar consequent horen wij vandaag dat dat niet zo is. En uit meer dan één bron. Hier is bijvoorbeeld Mike Quinsey, die SaLuSa channelt, en de hedendaagse opvatting verkondigt:

“U zou kunnen vragen waar wij staan wat de evolutie betreft, en wij zouden antwoorden dat wij als lid-beschavingen van de Galactische Federatie reeds zijn opgestegen. Wij blijven evolueren, en zullen dat blijven doen totdat wij één zijn met de Bron van Al Dat Is. (2)

Tot zover gaat alles goed. Maar later, terwijl hij een hoger-dimensionale bron channelt die hij zijn Hoger Zelf noemt, voegt hij eraan toe:

“In het schema der dingen keer je periodiek terug naar de Godheid, om dan weer uitgezonden te worden voor verdere ervaring.” (3)

Maar, Mike, zo is het gewoon niet altijd beschouwd. Wie ben ik. Mijn theorieën zijn in gevaar.

Nog verrassender is, dat hier Ashtar, die buiten de twaalf dimensies leeft, zegt dat hij periodiek terugkeert naar het Ene en daar weer tevoorschijn komt:

“De plaats waar ik mij het meest thuis voel, boven en beneden, is in het nieuwe Jeruzalem. Bij gebrek daaraan, waar ik mij het meest thuis voel, is wanneer ik terugkeer naar het hart van de Ene, wanneer ik zit bij mijn geliefde broeders en [onze] Vader, onze Moeder. Ja, net als jullie doe ik dat natuurlijk dagelijks. Maar de tijd zal komen dat wij allen zullen terugkeren naar de Bron, naar dat zuivere licht.” (4)

Wat hij dagelijks doet, is de oefening om terug te keren naar het Dertiende Octaaf, waar de Hereniging plaatsvindt. (5)

Laten we ons nu tot de Goddelijke Moeder en Aartsengel Michaël wenden voor opheldering. Het onderwerp is herhaaldelijk aan de orde gekomen.

Laten we beginnen met de Moeder:

“Naarmate u grotere en grotere lichtquota’s, quota’s van liefde vasthoudt, stijgt u op in verschillende vormen, totdat u, natuurlijk, op een dag, in mijn oneindige oceaan van nu, komt en u weer verenigt met de Vader en Mij, in de eenheid van Eén, in de eenheid van Alles. En dat is ook een vorm van ascensie.” (6)

Niets revolutionairs daar, zoals bij het citaat van SaLuSa. Maar dan beginnen wij de Moeder te horen verwijzen naar het weer terugkeren na de Hereniging. In 2013, bijvoorbeeld:

“[De emanaties] zijn heel specifiek geplaatst in wat je zou beschouwen als universele of globale rollen, en zij zijn gepositioneerd om het werk te doen dat de specifieke aartsengel of meester verkozen heeft te doen … tot het moment dat zij terugkeren. In dat geval zullen zij opnieuw beginnen, hoe dan ook.” (7) [Mijn nadruk.]

Neemt u mij niet kwalijk? “Opnieuw beginnen, ongeacht”? Heb ik het goed gehoord? En opnieuw in 2014. Ik ga deze passage uitvoerig citeren, omdat hij precies mijn visie beschrijft – op het slot na.

“Nu, op deze reis – voor sommigen van jullie is het millennia, voor sommigen van jullie is het eonen; het doet er niet toe – is er een drang en een begrip, een intellectueel en spiritueel begrip, dat jullie drang is om de U-bocht te maken en terug te keren naar huis, om terug te keren naar het hart van Eén waar je zo welkom bent, tot het moment dat je ervoor kiest om weer uit te stralen.” (8)

“Er is een drive en een begrip, een intellectueel en spiritueel begrip dat jouw drive is om de U-bocht te maken en weer thuis te komen”: Dat is een beschrijving van wat Shankara het “verlangen naar bevrijding” noemde, dat zich heeft doen gelden. (9) Het is een sub-tidale dorst naar God.

Maar wacht eens even! Achteruit. Mijn theoretisch kaartenhuis stort in elkaar! Opnieuw beginnen? Opnieuw uitdelen?

In 2015 heeft zij het er weer over gehad:

“Als deze overgang voltooid is, inclusief de verschuiving in jouw structuren, dan ga je verder.

“Dit is het begin, niet het einde. Ieder van jullie is oneindig en eeuwig. Zal er een dag komen in termen van wat je als tijd beschouwt, dat je gewoon weer tevoorschijn zult komen? Ja. Maar zelfs dat is een ogenblik.” (10)

Opnieuw opduiken? Ik ben in shock.

Vind ik verlichting als ik mij tot Aartsengel Michaël wend? Neen, dat doe ik niet. Hij zegt:

“Wanneer je naar huis gaat, en je je kunt herenigen in het hart van Eén, denk dan niet dat  je op een ander raakvlak of een andere reis gaat, alleen maar omdat je daar zin in hebt of omdat je de weg terug naar dat lineaire pad verdient. Je gaat terug het heelal in als een schitterende vonk van zuiver licht!

“Dus je komt, je keert terug, Je doet niet alleen begrip, wijsheid, kennis op – wat je kunt zien als spirituele regeneratie – en dan, in overleg met velen, waaronder jouw gidsen en beschermengelen en, heel vaak, met wie je ook gaat samenwerken – bijvoorbeeld met mijzelf of met Aartsengel Raphaël – kom je weer tevoorschijn.” (11)

Toen ik mij bij Michaël beklaagde dat hij zojuist de hedendaagse theorie op zijn kop had gezet, grapte hij:

Aartsengel Michaël: O, je hebt nog niets gehoord! Wij zullen het hebben over de evolutieladders (zoals jullie die plegen op te vatten) en de verschillende keuzes die er zijn wat die evolutieladder betreft.

Steve: Oh alstublieft! Wij hebben het helemaal verkeerd hier beneden! Help! Help! Boodschap in een fles!

AEM: Ik zal het per pakketpost en expressepost versturen! (12)

Ik luister naar het geluid van hoefslagen.

Ik hoop dat dit aantoont hoezeer ons begrip van zaken als verlichting, de engelen, en evolutie allemaal zal moeten veranderen.

De theorieën die wij ons leven lang formuleerden en uittestten – poef! in een ogenblik van Openbaring.

Er zit niets anders op. Of wij wenen of wij nemen de nieuwe hulpmiddelen ter hand.

Voetnoten:

(1) St. Paulus in I Korinthe 15:24 en 28.

(2) SaLuSa, 14 juli 2010, op http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.

(3) Mike Quinsey’s Higher Self, 14 feb. 2020, op http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.

(4) “Transcript van Ashtar op Een Uur met een Engel, 23 april 2012,” door Linda Dillon, op https://goldenageofgaia.com/2012/04/25/transcript-of-ashtar-on-an-hour-with-an-angel-april-23-2012/.

Ashtar: Als u mij zou zoeken, zou ik buiten het rijk van de menselijke ervaring zijn. Laat ons dat dus ook duidelijk maken.

Steve Beckow: Dat betekent boven de twaalfde dimensie, is dat juist?

Antwoord: Dat is juist. (“Een inleiding tot Verlichting en de Drie-eenheid – Deel 2/2,” 14 mei 2012, op http://goldenageofgaia.com/2012/05/14/an-introduction-to-enlightenment-and-the-trinity-part-22/.)

(5) De 13e Octaaf schijnt de naam van de Hemelse Compagnie te zijn voor het Absolute. Het is zo’n heilig onderwerp dat ik het best aan Linda Dillon overlaat om het uit te leggen. Zij heeft ook een meditatie, die ik weer aan haar overlaat om te posten.

(6) Transcript & Video’s ~ Universele Moeder Maria – Hemelvaart: You’reAlreadyThere, 15 januari 2018, op https://goldenageofgaia.com/2018/01/15/transcript-videos-universal-mother-mary-ascension-youre-already-there/.

(7) “De Goddelijke Moeder: Elk en ieder van u draagt goddelijke macht,” 17 juni 2013, op http://goldenageofgaia.com/into-the-golden-age-of-gaia/the-golden-age-of-gaia/the-divine-mother-each-and-every-one-of-you-carries-divine-might/.

(8) “De Goddelijke Moeder: Mijn Verlangen is dat Elk Wezen op de Planeet in Liefde Valt,” 3 oktober 2014, op http://goldenageofgaia.com/2014/10/03/divine-mother-my-desire-is-that-every-being-on-the-planet-falls-in-love/.

(9) Zie “Het verlangen naar bevrijding,” 20 augustus 2010, op https://goldenageofgaia.com/2010/08/20/the-longing-for-liberation/.

[Het] verlangen naar bevrijding is de wil om vrij te worden van de boeien die door onwetendheid gesmeed zijn – beginnend met het ego-gevoel en zo verder, tot aan het fysieke lichaam zelf – door de realisatie van iemands ware natuur. (Shankara in Swami Prabhavanandaen Christopher lsherwood, Shankara’s Crest-Jewel of Discrimination. Hollywood: Vedanta Press, 1975; c1947, 36.)

Alle dingen verlangen naar [God]. De verstandigen en rationelen verlangen ernaar door middel van de roerselen van het levend zijn en op welke wijze dan ook die bij hun toestand past. (Pseudo-Dionysius in Cohn Luibheid, trans., Pseudo-Dionysus, His Complete Works. New York en Mahwah: Paulist Press, 1989, 54.)

(10) “De Goddelijke Moeder over het Goddelijke Plan” uit 2012, opnieuw geplaatst op 11 nov. 2015, op http://goldenageofgaia.com/2015/11/11/the-divine-mother-on-the-divine-plan/.

(11) Aartsengel Michaël, Een uur met een engel, 26 maart 2012, op http://the2012scenario.com/2012/03/archangels-michael-and-gabriel-on-the-angelic-realm-hour-with-an-angel-transcript-march-26-2012/.

(12) Aartsengel Michaël in een persoonlijke lezing met Steve Beckow via Linda Dillon, 20 jan. 2016.

Na vele malware-aanvallen linkt de Gouden Eeuw van Gaia niet meer naar andere sites dan de onze.

Steve Beckow

Vertaling: Reinier