Matthew Ward Over De Duisternis

Matthew Ward Over De Duisternis

door Steve Beckow – 8 september 2021

Matthew Ward is altijd duidelijk over de onderwerpen die hij behandelt.  In deze passages kijkt hij naar de duistere krachten, de duisternis, en de duistere wezens, wat naar mijn mening een passende studie is nu 9/11 nadert.

Kijken naar Team Duister valt onder Michaels verzoek om “ontmaskering, zodat het zich niet opnieuw verschanst, want dit is nogal vastgeroest gedrag op allerlei niveaus.” (1)

Let op Matthews smeekbede van 9 september 2011 om “je licht niet te dimmen door je te richten op het straffen van hen.”


Matthew’s Boodschap, 19 januari 2013, op https://www.matthewbooks.com/january-19-2013/


Wij dachten dat in onze laatste boodschap was behandeld waarom jullie wereld niet zo snel kan veranderen als sommige lichtwerkers hadden gehoopt of verwacht. De vragende gedachten lieten ons echter zien dat we bij het verbinden van de punten van informatie in veel eerdere boodschappen, dit punt hebben weggelaten – het verschil tussen de duistere krachten, duisternis en duistere wezens.

De duistere krachten, verreweg de krachtigste, is een gigantisch krachtveld van negatieve gedachtevormen dat door het universum kronkelt op zoek naar minder geëvolueerde beschavingen om in duisternis te hullen. Hoewel dit enorme veld de mogelijkheid heeft om zich te manifesteren in welke individuele vorm dan ook, doet het dit zelden omdat het als doel heeft een hele beschaving te veroveren door haar in duisternis te hullen.

Duisternis is dus het nageslacht van de duistere krachten, zou je kunnen zeggen, en het kan worden vergeleken met een wolkendek dat zo dicht is dat de mensen zich verloren voelen in de smurrie. En inderdaad zijn zij verloren voor zover zij zich bewust zijn van hun begin, van hun god en godin-zelf en van hun onafscheidelijke verbondenheid met de Allerhoogste Heerser van dit universum en alle andere levensvormen hierin.

De duisteren zijn de individuen in een omfloerste beschaving die neigen naar hebzucht, wreedheid en machtswellust. De lage vibraties van deze neigingen vormen “scheuren” in de psyche, en door de universele wet van aantrekking, laten de scheuren de binnenkomst toe van de bijpassende negatieve gedachtevormen die de make-up van de duisternis vormen.

Voortaan beïnvloedt en beheerst de duisternis de gedachten, bedoelingen en handelingen van die individuen. Zij worden marionetten van de duisternis en voeren het doel van de duistere krachten uit om die beschaving tot slaaf te maken door middel van tirannie, angst, misleiding, corruptie en onwetendheid van waarheden over hun begin in de Schepper, meerdere levens, de universele wetten of de werkelijkheid van andere beschavingen.

Dus waar zijn die drie duistere bronnen nu in relatie tot de Aarde?

De duistere krachten begonnen zich van jullie zonnestelsel te verwijderen nadat de infusie van licht van verre beschavingen het leven van jullie thuisplaneet zo’n zeventig jaar geleden redde. Dat krachtveld vertrok omdat licht een bedreiging vormt voor zijn bestaan – net zoals het aansteken van een kaars in een donkere kamer de duisternis doorboort, zo doorboort de energie van liefde-licht de energie van welke duisternis dan ook die in de buurt is.

Hoewel de duistere krachten vertrokken, bleef de dichte wolk van duisternis op Aarde, die de krachten vergeefs hadden getracht voor eens en voor altijd te vangen. De duisternis bleef het spirituele en bewuste bewustzijn in het collectieve bewustzijn verhinderen, en via de wet van aantrekking bleven de bewoners van de Aarde de negativiteit produceren die de planeet bijna doodde.

Dat veranderde toen de intensieve instraling van licht de dichtheid van de wolk begon te verspreiden en de Aarde de energie gaf die zij nodig had om los te komen uit de diepten van de derde dichtheid en haar ascensiereis te beginnen. Pas in de afgelopen weken werden de laatste zwakke overblijfselen van de wolk getransmuteerd in licht en ging de planeet triomfantelijk door de deur van de vierde dichtheid.

Dus, nu de Aarde in die dichtheid is, hoe kan het dat geweld en onrechtvaardigheid nog steeds doorgaan? Dat komt omdat de locatie van een planeet één soort dichtheid is en de zielsontwikkelingsstatus van elk van haar bewoners iets heel anders is. Moeder, voeg alstublieft de datum in van de boodschap die de twee dichtheden uitlegt. [9 september 2011]


Matthew’s Boodschap, 19 October 2014, op http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm


Hoewel de Aarde en al haar bewoners zich in de vierde dichtheid bevinden, bevindt het merendeel van de bevolking zich nog steeds in de derde dichtheid, qua bewustzijn.


Matthew’s Message, Sept. 9, 2011, at https://www.matthewbooks.com/september-9-2011/.


Liefde is de sleutel tot alles! Houd dit alstublieft in gedachten wanneer degenen die nog verborgen zijn achter hun duistere daden worden geïdentificeerd. Dim niet je licht door je te richten op straf voor hen, maar denk liever aan hen als wat ze zijn, zwakste schakels in de keten van Eenheid, en stuur hen de helende energie die ze nodig hebben om zichzelf te verheffen en de keten voor alle zielen te versterken. …

De verwarring over dichtheid wordt verergerd doordat het woord twee definities heeft.  De ene is massa of de plaatsing van een massa in tegenstelling tot discarnaat – zonder lichaam of vorm – wat is hoe je denkt aan zielen in geest. Je kunt ons niet zien, zelfs niet als we naast je staan, omdat onze etherische lichamen trillen op frequenties die het zicht van de derde dichtheid niet kan waarnemen, net zoals je de bladen van een ventilator op de hoogste stand niet kunt zien. Maar inderdaad hebben etherische lichamen een mate van massa die in dichtheid afneemt naarmate zielen zich spiritueel verder ontwikkelen.

En dat brengt ons bij de andere betekenis van dichtheid, die de status van de spirituele evolutie van een ziel aangeeft. De planetaire massa van de aarde begon in de vijfde dichtheid uit haar vlak van manifestatie te spiraliseren toen negativiteit zich ophoopte in het collectieve bewustzijn van haar oude beschavingen. De afdaling van de planeet ging verder in overeenstemming met de verminderde evolutionaire status van de bewoners toen duisternis toenam in hun gedachten, motieven en daden, en uiteindelijk bereikte de planeet diepe derde dichtheid in massa en haar bevolking viel terug naar die dichtheid in spirituele status.

Voetnoten

(1) De grotere discussie is relevant:

Steve: Het is wat mijn rol is om het in het publieke bewustzijn te brengen, waar ik me over verbaasde.

Aartsengel Michaël: Het is het in het publieke bewustzijn bespreken van de verschillende redenen (en dan bedoelen we niet de politieke excuses, het machtsmisbruik) waarom dit soort gedrag is ontstaan gedurende eeuwen, duizenden jaren.

Het is misbruik en controle van de meest kwetsbaren. Het is dus de afdaling in eetlust. Maar waar onze kracht ligt is, ja, de ontmaskering, zodat het zich niet opnieuw verschanst, want dit is nogal vastgeroest gedrag op allerlei niveaus.

Dus je begint met het naar voren brengen van de gerechtigheid, de waarheid oplossingen en het is niet alleen (en ik zeg dat heel voorzichtig) vergeving, maar het is de toepassing, ja, van mededogen, geduld, vastberadenheid, waakzaamheid … Zodat dit niet gebeurt en opnieuw optreedt en zich opnieuw verschanst.

U spreekt dus op een neutrale manier over de gebeurtenissen die aan het licht zijn gekomen en wijst op de diepere systemische, oude situaties die hieraan hebben bijgedragen.

En dan wijzen jullie de weg naar het nieuwe omdat je geen Nova Samenleving kunt creëren waar geen begrip is, geen overeenstemming over wat aanvaardbaar is in de meest basale, mensenrechten manieren. (Aartsengel Michaël in een persoonlijke lezing met Steve Beckow via Linda Dillon, 18 januari 2020).

door: Steve Beckow

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org