Interview met een Agarthaanse Princes – Deel 4/4 / 4 december 2018 / Door Steve Beckow

Interview met een Agarthaanse Princes – Deel 4/4

4 december 2018 / Door Steve Beckow

(Vervolg van Deel 3, gisteren.)
Interview met Sharula Dux door Joanna Cherry
Joanna Cherry: Lijkt jullie eten op dat van oppervlakte vegetariërs?
Sharula Dux: Zeer vergelijkbaar. We hebben enkele van jullie ideeën gestolen; we houden van pizza! Ook chocolade.
JC: Hebben jullie huisdieren in Telos?
SD: Ja, net als jullie.
JC: Hoe groot zijn Telosianen gemiddeld?
SD: Ongeveer 30,48 cm (1 voet) groter dan mensen op het oppervlak.
JC: En wat is de gemiddelde levensduur?
SD: Er is geen veroudering in Telos. We zijn genetisch precies hetzelfde als jullie, maar we weten dat we niet ouder worden; dus worden we dat ook niet. Er zijn een paar Amerikaanse Indianen in Telos, en ze zijn nu honderden jaren of ouder.
JC: Hoe oud ben jij?
SD: 269 jaar. De meeste Telosianen zijn tussen een paar honderd en enkele duizenden jaren oud. Eén man is al 30.000 jaar in zijn lichaam. We hebben hem gekscherend de “Langste” genoemd! 
JC: Dus je bent een jongere! Hoe zit het met daten? Zijn er meisjes van 25 die een date hebben met een man die 2.000 is?

SD: Vaak! (Lacht)

JC: Is er dood in Telos?

SD:
 Ja, maar het is zeldzaam. Soms sterft iemand bij een ongeluk. Huisdieren sterven wel.

JC: Wat gebeurt er wanneer iemand klaar is om Telos te verlaten?

SD:
 Een groot deel van de mensen ascendeert – nemen hun lichaam mee in het licht en gaan naar een lichtere dimensie. Anderen zijn misschien niet klaar om te ascenderen, dus leren ze hoe ze hun lichaam moeten verlaten en het vervolgens dematerialiseren.

JC:
 Hoe werkt een samenleving waar mensen gewoon blijven?

SD:
 Wanneer mensen weten dat ze zo lang gaan leven als ze willen, en zelfs jong blijven zolang ze willen, komt er een heel ander gevoel over het leven dan je op het eerste gezicht hebt. Er is niet zoiets als “Je bent maar een keer jong!” Het soort van wildheid dat veel in jullie samenleving gebeurt, met roekeloos gedrag en misschien zelfs drugs of alcohol. En omdat je honderden of duizenden jaren leeft, zorg je ervoor dat je voor het milieu zorgt! Je bent meer verantwoordelijk. Het meest wonderbaarlijke van leven zonder ouder te worden of te sterven is dat je alle dingen kunt doen die je wilt doen. Hierboven, net als iemand genoeg wijsheid en kennis krijgt om echt te beginnen met leven, is hij te oud geworden om er veel mee te doen.

JC:
 Hoe wordt Telos geregeerd?

SD:
 We hebben een Raad van Twaalf Plus Een. De twaalf die de tempel leiden zijn zes mannen en zes vrouwen, meestal geascendeerde meesters, mensen van hoge wijsheid die in elke situatie in evenwicht blijven. Ze stellen altijd het goede van de velen boven hun eigen persoonlijk welzijn, door te volgen wat God wil.

JC:
 Wat is de “Plus One”?

SD:
 De “Een” is ofwel de Hogepriester en de Priesteres ofwel de Koning en Koningin van Telos. De Orde van Melchizedek brengt altijd een evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk, wat van vitaal belang is voor spirituele verlichting.

JC: Wie zijn de Hogepriester en Priesteres?


SD:
 Het zijn werkende partners. De Hogepriester is Adama, een geascendeerde meester die direct werkt onder Aartsengel Michael. Hij is een Blauwe Straal Meester, die de mensheid bijstaat met ascensie. De Hoge Priesteres is Terra Ra. Zij onderwijst de studenten in de tempel en is erg geliefd bij hen. Ze is ook een geascendeerde meester.

JC:
 En de koning en koningin van Telos?

SD:
 Ze zijn Ra en Rana Mu. Deze stam is al meer dan 30.000 jaar ongebroken. Hoewel royalty’s worden geërfd, gaat het niet automatisch over op de oudste zoon of dochter. De koning en de koningin beslissen welke van hun kinderen of kleinkinderen het meest geschikt is voor het werk. Die gaat dan door de volledige tempeltraining en wordt een Melchizedek priester of priesteres.

JC:
 Jij wordt ‘prinses’ genoemd. Heeft dat iets te maken met deze afstamming?

SD:
 Ja, ik ben een dochter van Ra en Rana Mu.

JC:
 Wie neemt de uiteindelijke beslissingen?

SD:
 De Raad van Twaalf. Wanneer het een beslissing neemt, kunnen de koning en de koningin het steunen, of ze kunnen een wijziging aanvragen. Als er een onopgeloste vraag is, hebben de Hogepriester en Priesteres het laatste woord. Onder de hoofdraad van Twaalf bevinden zich lagere Raden van Twaalf die alle lokale geschillen behandelen. Individuele problemen of argumenten worden behandeld door een arbiter, een priester of priesteres die toegang heeft tot de akasha-records uit het verleden.

JC:
 Waarom is dit nuttig?

SD:
 Omdat er vaak geschillen uit vorige incarnaties naar voren komen. Wanneer een beslissing wordt genomen, begrijpt elke persoon dat het het beste is voor alle betrokkenen en is de kwestie gesloten.

JC:
 Hebben jullie geld op Telos?

SD:
 Nee, we hebben een niet-monetaire basis van uitwisseling.

JC:
 Hoe werkt dit?

SD:
 De overheid bezit alles, maar is niet verantwoordelijk voor het beheersen van iets. Het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld voedsel naar de distributiekanalen wordt gebracht. Als je iets nodig hebt – eten, kleding, meubels, kunst, boeken, enz. – ga je gewoon naar een distributiecentrum en haal je het op.

JC:
 Als mensen niet hoeven te werken voor geld op Telos, hoe wordt alles dan gedaan?

SD:
 Elke persoon kiest wat hij wil doen. Stel dat hij besluit te werken in de hydrocultuurtuinen; hij stelt zijn eigen uren in, en laat zijn “voorman” weten wanneer hij daar zal zijn. En hij komt wel opdagen, omdat hij weet dat ieders welzijn afhangt van zijn aandeel. De geschenken van sommige mensen zijn kunst, massage, etc. Mensen hebben voldoende tijd om te mediteren, te spelen, te rusten, naar de tempel te gaan voor training en spiritueel te groeien.

JC:
 Hoe zit het met de banen die niemand wil doen, zoals het verzamelen van afval?

SD:
 We doen allemaal om beurten gemeenschapswerk, zelfs de Raad van Twaalf leden. Er is niemand beter dan, en niemand minder dan. Dus we geven misschien vier uur per maand om het afval te verzamelen en te dematerialiseren, de tuinen te wieden, dierlijke uitwerpselen op te halen, enzovoort. We doen het samen met anderen, dus het wordt leuk, we zingen en hebben een leuke tijd.

JC:
 Dematerialiseer je echt afval?

SD:
 Ja.

JC:
 Kwam er maar een tijd dat wij die vaardigheid op het oppervlak konden gebruiken!

JC:
 Trouwen mensen op Telos?

SD:
 Ja, we hebben twee soorten huwelijken, een bandhuwelijk en een heilig huwelijk. Wanneer twee mensen voelen dat ze echt iets met elkaar hebben, dat ze om elkaar geven en willen zien waar het naartoe gaat, gaan ze naar een priester of priesteres en verbinden ze zich aan een huwelijk. Soms duren deze honderden jaren, maar zijn meestal korter. Bond-huwelijkspartners hebben geen kinderen. Als het huwelijk niet werkt, gaan ze gewoon opnieuw naar de priester of priesteres en het is opgelost – geen stigma, geen disharmonie. Wanneer een obligatie-huwelijk heel diep en blijvend wordt, kunnen de twee een heilig huwelijk kiezen. Dit kan gebeuren na tweehonderd jaar samen, of twee maanden. Ze hebben een mooie, grote bruiloft. Al onze kinderen komen uit heilige huwelijken.

JC:
 Waarom koos je ervoor om een ​​man te trouwen van het Aardoppervlak?

SD:
 Hij is mijn tweelingvlam, de mannelijke helft van mijn ziel. Hij koos ervoor om op het oppervlakteniveau te incarneren om ons werk te helpen vervullen, dat van het samenvoegen van onze twee samenlevingen tot één geheel.

JC:
 Worden één van deze meesterlijke vermogens beoefend door tenminste enkele Telosianen: 1) reizen door gedachtekracht (laat geen vorm achter); of 2) manifestatie vanuit de ether?

SD:
 Mensen die door tempeltraining zijn gegaan leren deze dingen uiteindelijk, wanneer ze er klaar voor zijn.

JC:
 Sharula, bedankt dat je bent gekomen om bij ons te zijn en te helpen onze twee samenlevingen samen te voegen. Hoe lang denk je dat je aan de oppervlakte blijft?

SD:
 Dat is aan Spirit.
© 1995, Joanna Cherry.
U bent van harte welkom en wordt aangemoedigd dit artikel met anderen te delen, zolang u de bron vermeldt. Dank je.
Nederlandse Vertaling: Martien