Het Noodlot van de Duisternis: Wat Gebeurt er op Planeet Aarde – Deel 1/2

Het Noodlot van de Duisternis:
Wat Gebeurt er op Planeet Aarde – Deel 1/2

1 maart 2021 door Steve Beckow

Verantwoording

Ik ben bezig met een boek over het noodlot van het duister, dat in delen zal worden gepubliceerd.

Wat gebeurt er op de planeet Aarde?

Aartsengel Michaël: Jullie zijn op een punt van wat genoemd wordt Ascensie, verandering, ontwaken, hartsbewustzijn, gelukzaligheid, extase, het maakt niet uit. De terminologie is oneindig en jullie houden ervan om je eigen uitdrukking te hebben, net als wij. De realisatie van jullie goddelijkheid, de tevredenheid met wie jullie in totaliteit zijn in jullie goddelijke menselijke zelf, is waarlijk ontwaakt. (1)

Aartsengel Gabrielle: Het herstel van Liefde op deze planeet is Opstanding. Er zijn vele verklaringen over hoe en waar en wanneer en wat Ascensie is en eruit ziet en zo voelt. Dus nogmaals, in de geest van vereenvoudiging, vertellen we jullie dat Ascensie, individueel en collectief, de ervaring, de verankering, en de belichaming van Liefde is, in zijn totaliteit, in zijn goddelijkheid, in zijn expressie, in zijn acties. (2)

Matthew: Jullie “reisticket” is de absorptie van licht dat automatisch komt met het leven op goddelijke manieren. (3)

Mike Quinsey’s Hogere Zelf: Zoals jullie een aantal keren is medegedeeld wanneer de vibraties een bepaald hoog punt hebben bereikt, zullen de zielen die niet in staat zijn geweest hetzelfde niveau te bereiken noodzakelijkerwijs naar een ander pad gaan om hun evolutie voort te zetten en degenen die wel in staat zijn zich verder te verheffen zullen dan de hele weg verder naar Ascensie gaan.

Het is een natuurlijke progressie die jullie in staat stelt van volledige vrijheid te genieten in een vibratie die zo zuiver is dat alleen de waarheid kan bestaan. Intussen zullen jullie geleidelijk veranderen in elk stadium van verheffing, en de vooruitgang zal ongehinderd zijn zoals voorheen toen jullie de aanwezigheid van diegenen van lagere trillingen moesten ervaren. (4)

Aartsengel Michaël: In deze buitengewone tijden is er, op de een of andere manier, een belangrijk intern, transformerend proces gaande in iedere Ziel op Aarde.

Individueel ervaren jullie een zuiverings- en schoonmaakproces, evenals verandering en expansie in verschillende gebieden van jullie fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen; veranderingen die nodig zijn als jullie stand willen houden en de steeds toenemende trillingsfrequenties willen integreren die jullie Aarde op dit moment bombarderen. (5)

Wat betekent dit voor ons?

SaLuSa: Het leven op jullie huidige Aarde loopt ten einde en dat is noodzakelijk, want de cyclus van dualiteit heeft zijn loop bijna voltooid. Niets staat stil en alles is in beweging en verandering om een nieuwe positie in te nemen in overeenstemming met zijn trilling. (6)

SaLuSa: De wereld glijdt af in twee werkelijkheden, en de splitsing zal plaatsvinden in overeenstemming met de Wet van Aantrekking. (7)

Mike Quinsey’s Hogere Zelf: Op dit moment is iedere ziel op Aarde aan het kiezen of zij doorgaan met het dienen van zichzelf of dat zij kiezen om in een hogere vibratie te gaan in dienstbaarheid aan anderen. (8)

Mira: Als je je zorgen maakt over je plaats in de toekomst, wees dan niet bang want elke ziel zal zichzelf precies op het juiste niveau vinden. Zelfs niemand kan zichzelf naar een hoger niveau verheffen dan zijn trilling toelaat.

Het betekent dat allen die jullie gedurende millennia op Aarde gevangen hebben gehouden, ook naar een niveau zullen gaan dat in overeenstemming is met hun lagere vibraties. Zij zullen niet langer in staat zijn om jullie zielsvoortgang te belemmeren, en zullen de lessen onder ogen zien die zij nodig hebben om naar het Licht terug te keren. Alles verloopt op een absoluut eerlijke manier, want God houdt nog steeds alle zielen in zijn liefdevolle omhelzing. (9)

Mira: De wurggreep van de duisternis is aan het verzwakken en de planeet staat op een kantelpunt. Dit betekent dat het collectieve bewustzijn van Licht sterker is dan het duister. (10)

SaLuSa: Er is in feite een afscheiding tussen degenen die klaar zijn om op te Ascenderen en degenen die niet in staat zijn om hun trillingen te verhogen. Zij zullen veel leren van hun ervaringen die hen zullen helpen sneller te groeien en vooruitgang te boeken dan voorheen. Zielen met een gelijksoortige vibratie hebben de neiging zich te verenigen, waardoor zij zich op hun gemak voelen bij gelijksoortigen. (11)

Wat is het lot van degenen die ervoor kiezen te vertrekken?

Aartsengel Michaël: Er zullen er zijn die ervoor kiezen om te vertrekken, om hun fysieke vormen te verlaten in plaats van op te ascenderen in fysieke vorm.

Steve: Dat is wat u bedoelt met afscheiding – verlaten?

AAM: Dat is wat ik bedoel en ik bedoel niet weggeslingerd te worden naar een alternatieve wereld of Aarde of Gaia of planeet. Ik bedoel gewoon, het lichaam verlaten, sterven, weggaan, en thuiskomen. Er is geen straf of schaamte of schuld. Het is gewoon een beslissing.

Maar het is niet de wens van de Moeder dat dit [Ascensieproces] gewoon doorgaat [voor altijd] want wat zij ook ziet (wat wij allemaal zien) en wat jullie herhaaldelijk tegen ons gezegd hebben, ook al werken we vaak in termen van eonen in plaats van jaren, velen van jullie zijn moe.

Dus wensen wij niet dat zij die standvastig zijn geweest en doorgaan en standvastigheid en volharding beoefenen samen met liefde het punt bereiken waarop zij hun lichaam in de steek laten. En jullie zien dat bij velen.

Steve: Ik kan me één persoon in het bijzonder bedenken die erover lijkt te denken zijn lichaam te verlaten, dus ja.

AAM: Als het op een beslissingspunt aankomt of de weerspannigen blijven of dat degenen die vastbesloten zijn om de droom van de Moeder te vervullen blijven, vergis je er niet over. Zij die in de waarheid van hun hart en dienstbaarheid zijn geweest zullen overwinnen. Duidelijker dan dat kan ik niet zijn. (12)

(Wordt morgen afgesloten in deel 2.)

Voetnoten

(1) “Transcript: Aartsengel Michaël keert terug naar AHWAA: Hoe is het om een Aartsengel te zijn? March 17, 2016,” op http://goldenageofgaia.com/2016/03/27/transcript-archangel-michael-returns-ahwaa-whats-like-archangel-march-17-2016/.)

(2) “Aartsengel Gabrielle: Wie is de Raad van Liefde en Wat is het Doel ervan?” 28 feb. 2016, op http://goldenageofgaia.com/?p=273441

(3 ) “Matthew’s Message”, 21 dec. 2008, op https://www.matthewbooks.com.

(4) Mike Quinsey’s Hogere Zelf, 25 mei 2018.

(5) “Aartsengel Michaël via Ronna Herman: Je bent een Ster van Kosmisch Heilig Vuur,” June 30, 2018, at http://goldenageofgaia.com/2018/06/30/archangel-michael-via-ronna-herman-you-are-a-star-of-cosmic-sacred-fire/.

(6) SaLuSa, 5 nov. 2012, op http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.

(7) Ibid., 7 sept. 2009.

(8) “Een boodschap van mijn Hogere Zelf,” gechanneld door Mike Quinsey. 11 december 2015, op http://goldenageofgaia.com/2015/12/11/mike-quinsey-a-message-from-my-higher-self-5/.

(9) Mira van de Pleiadische Hoge Raad, 3 okt. 2018, op http://goldenageofgaia.com/2018/10/05/a-message-from-mira-from-the-pleiadian-high-council-through-valerie-donner-october-3-2018/.

(10) Ibid., 7 jan. 2013, op http://www.thegroundcrew.com/channeled_messages/.

(11) SaLuSa, 9 januari 2015.

(12) Aartsengel Michaël in een persoonlijke lezing met Steve Beckow via Linda Dillon, 22 juli 2016.

Vertaling: Martien