Galactische Geruststellingen: Geen “Buitenaardse Invasie” Toegestaan – Deel 1/2 / 27 november 2019 / door Steve Beckow.

Galactische Geruststellingen: 
Geen “Buitenaardse Invasie” Toegestaan – Deel 1/2

27 november 2019 / door Steve Beckow.

Laten we nu eens kijken naar wat twee van onze bronnen hebben gezegd over de plannen van de cabal om een valse-vlag buitenaardse invasie en/of “Second Coming” op te zetten – zij die spreken via Mike Quinsey en zij die spreken via Suzy Ward.

Het is waarschijnlijk dat de neutralisatie van alle nucleaire raketten door de Galactics hen ertoe gebracht heeft hun plannen te heroverwegen omdat het onderwerp de laatste jaren niet aan de orde is gekomen. We moeten terug naar Juni 2015 om te horen hoe de Galactics het benaderen.

Mike Quinsey’s bronnen zeiden in 2016:

 • “De duisteren Mensen en hun cohorten stellen voor om nog een laatste grote poging te ondernemen om verloren terrein terug te winnen door een nep buitenaardse aanval op jullie uit te voeren. Het zou zeer realistisch zijn en jullie zouden ruimteschepen en Wezens kunnen waarnemen die er precies zo uitzien als de wezens waar jullie vertrouwd mee zijn.
 • “Sommige vaartuigen zouden slechts hologrammen zijn en er vrij normaal uitzien, jullie worden daarom gewaarschuwd voor hun bedoelingen, zodat de angst zo veel mogelijk kan worden verminderd of voorkomen.
 • “Het creëren van angst is het doel van zo’n gebeurtenis en het is zoals je het zou noemen, ‘hun laatste worp van de dobbelstenen’ en kan gemakkelijk degenen die niet of slecht geïnformeerd zijn voor de gek houden. Als het ooit werkelijkheid wordt, kunnen degenen onder jullie die het weten van onschatbare waarde zijn voor de Mensheid door massahysterie te helpen voorkomen”.
 • “Het creëren van angst is het doel van zo’n gebeurtenis en het is zoals je het zou noemen, ‘hun laatste worp van de dobbelstenen’ en kan gemakkelijk degenen die niet of slecht geïnformeerd zijn voor de gek houden. Als het ooit werkelijkheid wordt, kunnen degenen onder jullie die het weten van onschatbare waarde zijn voor de Mensheid door massahysterie te helpen voorkomen”.

Geen enkele actie zou worden toegestaan om te slagen, zeggen ze ons:

 • “Wees er echter van verzekerd dat er geen acties uit de hand mogen lopen en de Krachten van het Licht zijn stand-by, maar om karmische redenen kunnen ze zich niet direct bemoeien met dergelijke gebeurtenissen om ze te voorkomen.
 • “Het zal de enige keer zijn dat je met zo’n situatie te maken krijgt. Het zou een grote oproep zijn voor degenen die zonder het te weten hun vrijheid hebben opgegeven en de duistere Mensen de vrije hand hebben gegeven om hun plan voor wereldheerschappij uit te voeren”. (1)

SaLuSa via Mike waarschuwde ons in 2015:

 • “U moet voorzichtig zijn met wat u besluit na het zien van vaartuigen in de lucht, want de duistere Mensen hebben nu veel van hun eigen mensen die weinig identificatie in de weg staan. Het betekent dat incidenten aan ons kunnen worden toegeschreven en dat we ons hieraan schuldig maken.”

Nooit hebben de schepen van de Galactische Federatie van Licht (GFOL) of Unified Forces of the Outer Galaxies (UFOG) ons bedreigd, hij herinnert ons eraan:

 • ” Jullie weten natuurlijk dat er gedurende de vele jaren dat wij in jullie luchtruim zijn geweest, niets heeft plaatsgevonden dat als bedreigend of schadelijk voor jullie kan worden omschreven.
 • “Wij hebben jullie nooit redenen gegeven om bang voor ons te zijn en wij zijn behoedzaam om geen acties te ondernemen die jullie zouden kunnen beangstigen. Inderdaad, gedurende een bepaalde periode hebben we af en toe acties ondernomen die jullie uit een probleem hebben geholpen dat misschien geen deel uitmaakte van jullie karma. Op een dag niet al te ver in de toekomst zullen jullie ons zien en ons ontmoeten als de vrienden die we zijn, en zullen we samen een ontluikende toekomst tegemoet gaan die zoveel belooft”. (2)

Als schepen in de lucht dus bedreigend zijn, is dat de manier om zeker te weten dat ze niet van de GFOL of UFOG zijn.

Enige tijd eerder vroeg SaLuSa ons om onze logica te gebruiken: Als de GFOL de planeet had willen onderwerpen, had het dat jaren eerder kunnen doen.

 • “Er zijn een aantal redenen die mensen leiden tot angstige conclusies, en opzettelijke desinformatie is veruit de meest voorkomende. De huidige campagne is gericht tegen het eerste contact door te concluderen dat we als veroveraars en vernietigers komen.
 • “Met een logische benadering zou het duidelijk worden dat als we dat wel waren geweest, we jullie jaren geleden hadden kunnen overnemen, terwijl jullie geen weerstand hadden kunnen bieden. In plaats daarvan zal jullie geschiedenis juist laten zien dat wij van de Galactische Federatie, bij vele gelegenheden hebben aangeboden om vrede te brengen in de wereld, en dat het door jullie leiders is afgewezen”.

Niet alle bezoekers aan de aarde hebben dezelfde vreedzame intenties gedeeld, hij stelt voor:

 • “We kunnen niet voor andere bezoekers van de Aarde spreken, maar we weten wel dat sommigen van hen er aan denken om jullie wereld over te nemen.
 • “Ons advies aan jullie is om elke suggestie van een poging om jullie wereld over te nemen te negeren, want dat zal niet gebeuren.”

Hij onthult dat de GFOL goddelijke toestemming heeft om Project Bluebeam of een ander valse vlag plan te stoppen.

 • “Wees er zeker van dat we ons volledig bewust zijn van het plan van de duistere Mensen om een valse aanval te ensceneren, en we zullen ervoor zorgen dat het mislukt. Zoveel autoriteit is ons gegeven, en het zou voorkomen zijn, zelfs als een echte aanval bedoeld was geweest. Onze vloten tellen duizenden en duizenden Schepen en wij zouden niet langs de kant blijven staan en zouden niet toestaan dat jullie kostbare Aarde wordt vernietigd.
 • “Het staat niet in het plan voor de eind-tijden, want jullie hebben het recht verdiend om te ascenderen en jullie vrije wil zal geëerd worden. De duistere Mensen kunnen slechts zo ver gaan als het gaat om jullie karma, voordat we hen in hun paden stoppen.
 • “Dat is gemakkelijk genoeg voor ons met onze geavanceerde technologie, en niet een druppel bloed zou worden vergoten. Jullie zullen de activiteiten van de duistere Mensen niet veel langer hoeven te accepteren, want hun dagen zijn geteld.”. (3)

Hoe zullen ze dat doen?

 • “De waarschijnlijke problemen die we in de ruimte kunnen tegenkomen, zullen snel worden opgelost door wapens of vaartuigen die bedoeld zijn om tegen ons te gebruiken, aan de grond te houden. Wij hoeven ze niet in de ruimte te ontmoeten, omdat wij niet de indruk willen wekken dat wij agressief en oorlogszuchtig zijn. Dat zou in de handen van de duistere Mensen spelen, die in elk geval hebben overwogen een valse ontmoeting te creëren om vrees in jullie harten te zaaien. Aangezien wij veel talrijker zijn dan hun strijdkrachten en wapens, zou het voor hen in feite totaal zinloos zijn om te proberen ons aan te vallen”. (4)

SaLuSa herinnert ons eraan dat elke negatieve “buitenaardse” actie door de cabal ondernomen zou zijn, omdat de aanwezigheid van de GFOL over de planeet strikt vreedzaam is:

 • “Wij herinneren jullie eraan dat onze aanwezigheid om vreedzame redenen is, en jullie kunnen er zeker van zijn dat er geen negatieve incidenten zijn waarbij onze vaartuigen of wijzelf niet betrokken zijn. De duistere Mensen hebben er serieus over nagedacht om er een in scène te zetten, maar we zullen het voorkomen. (5)

( Conclusies Morgen in deel 2.)

Footnotes:

(1) Mike Quinsey’s Higher-Self Message, Nov. 25, 2016, at http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

(2) SaLuSa, Aug. 7, 2015, at http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

(3) Ibid., Aug. 17, 2011.

(4) Ibid., Jan. 25, 2010.

(5) Ibid., Dec. 11, 2009.

Vertaling: Martien