Een Uur met een Engel: Sanat Kumara: De Universele Wetten in Context Zetten – Deel 1 /16 November 2017 / Gastheer – Steve Beckow / Kanaal – Linda Dillon

Een Uur met een Engel: Sanat Kumara:
De Universele Wetten in Context Zetten – Deel 1

16 November 2017 / Gastheer – Steve Beckow / Kanaal – Linda Dillon
Steve Beckow: We laten Linda haar overgang maken en wij zullen Sanat Kumara hier hebben vandaag die ons hoofdstuk één van het boek (Cobie: vermoedelijk gaand over de Universele Wetten) gaat geven. We gaan vandaag vragen stellen over het overzicht, de filosofie achter alle Universele Wetten, de criteria die gebruikt werden om de dertien wetten te selecteren die passend voor ons waren om te leren. Ik ben aan het proberen om er een algeheel gevoel over te krijgen in plaats van hen als dertien afzonderlijke wetten te zien. Dus, hiermee, verwelkom is Sanat Kumara, onze Planetaire Logos en Opzichter van de Universele Wetten.
Sanat Kumara: Ik verwelkom jullie, want ik ben Sanat Kumara, en zoals velen van jullie uiteindelijk, dierbaar refereren naar mij als Raj, Opzichter van de Universele Wetten, vriend, bondgenoot, toezichthouder, kameraad, broeder … mogen jullie me bij vele namen noemen, jullie mogen vele verschillende taken aan mij toeschrijven, maar waarlijk ben ik ook bij jullie in deze reis van overgang, in deze reis van niet alleen ascentie, jullie ascentie, en de ascentie voor de Mensheid, de ascentie van deze planeet, maar ook in de verankering van Nova Aarde en Nova Mensheid en Nova Wezen.
Ik heb vele rollen en vele taken doorheen het Universum. Maar dit is waar de focus van mijn aandacht op dit moment ligt. En, geliefde vrienden, is dit zo anders dan de focus en het hart en de geest en de wil van elkeen van jullie om de creatie en cocreatie voort te brengen in heilige partnerschap en eenheid met ons? Deze prachtige, nieuwe, oude, oeroude, originele planeet welke niet gezien of ervaren werd gedurende een zeer lange tijd.
Dus, laat ons praten, laat ons discussiëren als vrienden, als bondgenoten, als familie wat wij genoemd hebben de Universele Wet. Ja, het is een lichaam, een wijsheid, die reflectief is van de patronen en hoe creatie en cocreatie plaatsvinden. Welnu, jullie hebben ernaar geneigd te denken over de Universele Wet als eenvoudig specifiek voor jullie planeet, dus ik leid dit in met jullie te vertellen, niet te suggereren, maar met jullie te delen dat dit het handboek is van de Moeder, de Vader, de Ene.
Wanneer je vertrokken bent en vele sluiers zijn op jou neergedaald die, tussen haakjes, sindsdien aan het oplossen zijn…. … Maar jullie moeten weten, ja daar is behoefte aan, zeer zeker een diep verlangen om te weten hoe te werk te gaan in termen van creëren en co-creëren, en ik gebruik deze woorden onderling verwisselbaar … dus, laat ons gewoon zeggen creëren van wat jullie verlangen om te ervaren en om tot uitdrukking te brengen in dit leven, in ieder leven, op deze planeet, in ieder rijk … derhalve is het een zeer praktisch gereedschap …. Het is niet bedoeld om esoterisch te zijn, of decoratief en dat het op een plank staat, nogal het tegenovergestelde. Het is een praktisch gereedschap, een lichaam van kennis zodat jullie deze gereedschappen, deze wetten zullen begrijpen en gebruiken aangaande hoe voorwaarts te gaan en dat voort te brengen wat jullie wensen/verlangen, hetgeen in uitlijning is met wat de Moeder wenst.
Jullie hebben gezeten in waar jullie mogelijk over denken als een verlengd proces van ontdekken en echt te komen tot de omhelzing van de vonk van de goddelijke essentie, van het goddelijke DNA, spiritueel en anderszins dat binnenin jullie ligt. Welnu, jullie denken, “Oh ja Heer, dit heeft jaren genomen.” Welnu in ons referentiepunt, zullen wij jullie een klein beetje plagen en in feite zeggen – in de Moeder haar oneindige, eeuwige oceaan van tijd, is dit zeer kort geweest. Derhalve, vanwege de constructie van jullie ervaring, jullie planeet, jullie rijk, heeft het langdurig aangevoeld.
Dan, dierbare harten, ja dat is het beginpunt. En jullie hebben begrepen dat het noodzakelijk is om die goddelijkheid binnenin jullie te omhelzen voordat er ook maar iets anders naar voren komt. En jullie zeggen, “Wel, zouden jullie het niet kunnen laten ontvlammen?” en wat ik tegen jullie zou zeggen is dat het steeds weer opnieuw ontvlamd werd. Het werd vergroot, opnieuw aangestoken, uitgebreid, niet alleen door de overduidelijke, diverse golven van de tsunami van onze Moeder, de Tsunami van De Ene, maar ook aanpassingen waar jullie je zelfs niet bewust van zijn. Dus die uitbreiding heeft plaatsgevonden. En mag ik zelfs aan jullie suggereren dat het zeer ijverig en in alle ernst heeft plaatsgevonden sinds de openingen van portalen waar jullie aan denken zoals de 11/11, of zelfs verder terug naar de Harmonische Convergentie. Er is een zeer intensief programma geweest, als je er zo naar kunt kijken, of project – genaamd Terra Gaia, dat gebeurde en onderweg is met elk en iedereen van jullie. Ja, collectief maar ook diepgaand persoonlijk sinds die tijd.
Welnu, sommigen van jullie van een jongere leeftijd werden geboren in dit groeiende besef. En, sommigen van jullie die zichzelf van een oudere leeftijd beschouwen, is het een geleidelijke ontwaking geweest. En voor sommigen van jullie is het eenvoudigweg het omdraaien van een lichtknopje geweest … het is niet van belang. Dat is de fundering geweestWelnu, in die fundering, in die omhelzing, in die herkenning, hoewel het soms een zeer terughoudende herkenning was, zijn jullie er ook toe gekomen om het overkoepelende principe, de fundering te begrijpen. Meer dan een Wet, is het een staat van Zijn en dat wordt de Vrije Wil genoemdDat is de werkwijze. Net zoals jullie longen of jullie hart of jullie spijsvertering. Dit is waar jullie toe gekomen zijn om aan te denken als een wet vanwege jullie wetten, en wij zullen over dit woord spreken. En maak je geen zorgen; dit mag een aantal programma’s in beslag nemen, dierbare Steve. Maar, ik weet dat je gretig bent om dit alles te weten en wij zijn gretig om dit te delen.
Dus, de Vrije Wil is een staat van Zijn. Welnu, omdat jullie deze codificatie hebben, en vanwege, laat ons eerlijk zijn, de ondergang en de illusie en desillusie van wat ertoe gekomen is de valse rasters en paradigma’s te zijn van het menselijke ras, kwamen jullie ertoe over een Wet van de Vrije Wil te denken, zodat jullie geen inbreuk maakten op de goddelijke autoriteit en de goddelijke rechten van een ander. En dat was wenselijk en noodzakelijk. Maar, zoals je weet, gebruiken wij vaak deze prachtige InLight programma’s  voor herdefinitie en dat is wat wij deze avond doen.  
Dus, jullie denken over de Vrije Wil als een staat van bestaan, en het strekt jullie verbeeldingskracht uit. Maar, laat het ons zelfs verder uitstrekken. De Moeder brengt niet in het bestaan en zeer zeker brengt niets in het bestaan in dit planetaire systeem … denk hierover na … en zeer zeker geen enkel menselijk wezen dat niet al, als onderdeel van jullie bestaan, het DNA, de vonk van jullie Goddelijkheid – Vrije Wil heeft.
Welnu, werd dit gereduceerd? Werd dit verminderd? Is dit een verschrikking geweest omdat het op aldus heel veel manieren verboden werd vanwege het misbruik van de macht en controle? Ja. Maar jullie Goddelijke wezen en jullie menselijke wezen hebben Vrije Wil. Het maakt deel uit van wie jullie zijn. Dus, jullie hebben het gedelegeerd, verbannen naar een Wet dat het bruikbaar geweest is vanwege de misbruik makende factor, zullen wij zeggen. Omdat het Plan van de Moeder en jullie plan binnenin dat Plan en het collectieve plan binnenin dat Plan de keuze geweest is, niet alleen voor de uitvoering van de Vrije Wil, maar ook de keuze en de beslissing je aan te passen – om in die uitlijning te zijn met de Goddelijke geest, het hart en de wil.
Het is een prachtig ontwerp, het is een schitterend ontwerp. Tevens, denken jullie eraan als zijnde van Liefde als een richtlijn. En, zeer zeker, werd dit als een regel, als een weg herhaald door vele van jullie profeten, jullie meesters – ikzelf incluis, en Yeshua, ja om van jezelf te houden, om van je buren te houden zoals je van de Goddelijke Bron/De Ene houdt. Omdat dat ook een onafscheidelijk onderdeel van jullie constructie is, van de constructie – het ontwerp van deze engelen in de vorm genaamd mensen. Ongeacht of je een hybride bent, dat er een Wet van Vrijheid is omdat het onafscheidelijk is. Het maakt net zozeer deel van jou uit als wij gezegd hebben van jullie huid of jullie hart of jullie longen. En waarom ik de longen benadruk is omdat jullie patronen, zoals diepgaand uitgelegd door zowel mij als door de Moeder en door dierbare Albert Einstein, op de ademhaling van de Moeder is. Dus, kunnen jullie dit niet vanuit jezelf afscheiden.  
Dus, laat ons teruggaan. Jullie zijn aangekomen, en wij willen dit in de huidige werkelijkheid, de huidige tijd, de huidige ervaring houden, terwijl jullie voort gaan om Nova Aarde te creëren. Dus hier zijn jullie, prachtige heldere wezens. Ik kan zelfs niet beginnen elk en iedereen van jullie te complimenteren uit naam van de Moeder, de volledige Raad van Liefde en het Gezelschap van de Hemel … hoe schitterend jullie het doen. Jullie mogen je bij momenten voelen alsof jullie in de put zitten, dat jullie in de diepe afgrond zitten, dat jullie in de grot zitten, de duistere nacht van de ziel. Laat ons benadrukken, niet om eenvoudigweg cheerleaders te zijn, maar laat ons benadrukken hoe buitengewoon goed jullie het allemaal doen. Denk hierover na, deze planeet en de mensheid, het collectief werd bewust en onbewust, onderbewust – het is niet van belang – in de duisterste schaduwen geworpen. (1) En jullie zijn aan het opstijgen, en velen van jullie zijn opgestegen zoals de Feniks vanuit de as en hebben jullie zelf verklaard. Dus, onderschat niet de omvang van wat jullie al bereikt hebben.
Onderschat het niet – en sommigen van jullie denken, “Ik wens dat wij die collectieve beslissing in 2012 niet gemaakt hadden om als één te ascenderen. Het zou zoveel gemakkelijker geweest zijn om gewoon op mezelf of met een paar van mijn vrienden en familie te gaan.” Dat was een krachtige, krachtige handeling van creatie dat geboren werd vanuit de collectieve Vrije Wil. Geboren vanuit de liefde voor miljarden aan mensen die jullie zelfs niet kennen. Dit is aldus een voorbeeld van spiritueel ontwikkelde wezens. Niet ontwikkelend maar ontwikkeld. Ja, natuurlijk, jullie zijn aan het ontwikkelen — jullie zitten in een proces. Maar, die beslissing werd niet door iemand gemaakt die onbewust of onontwikkeld was. En, jullie zijn doorgegaan met jullie in te zetten in deze wetendheid van jullie Heilige Goddelijkheid binnenin jullie welke een volmaakte, een volmaakte reflectie is van de Moeder en een aspect is van jullie wezen genaamd de Vrije Wil.
Dus nu zeggen jullie, “Wel dat is geweldig, hier ben ik, wat wordt er van mij verondersteld hiermee te doen? Want ik ben op een planeet geland dat middenin chaos is, en tussen haakjes, slechter aan het worden is terwijl het allemaal naar de oppervlakte kolkt. Hoe wordt ik verondersteld te werk te gaan?” En velen van jullie worden ziek van wat de Raad tegen jullie zegt, “Ga gewoon naar de Liefde.”
Onze heilige Moeder, Vader, Ene heeft ons doorheen het multiversum en elkeen van jullie, zullen wij zeggen, voorzien van deze gereedschapskist, dit handboek van hoe te creëren en het is de Universele Wet, met het overschrijvende begrip van jullie goddelijkheid, de omhelzing van jullie Vrije Wil, jullie goddelijke autoriteit. Want zien jullie, het is opeenvolgend geweest. En wij hebben jullie jaren en jaren geleden over de Universele Wet verteld. Maar, nu zijn jullie op het punt aangekomen dat jullie staan te trappelen van ongeduld. “En ja, ik weet hiervan maar wat wordt er van mij verondersteld hiermee te doen? SK, hoe werk jij hiermee?” en ik ben hier om jullie te onderwijzen, om het met jullie te delen, om jullie te ondersteunen en om jullie vooruit te brengen.
Dit is jullie bekwaamheid, niet alleen om te veranderen, transmuteren, om je te ontdoen van alle chaos, pijn en lijden op de planeet, maar om voort te brengen, ja in het creatieproces, dat wat jullie wensen om te ervaren en tot uitdrukking te brengen. Welnu, herinner je dat onze Goddelijke Moeder tegen jullie gezegd heeft, tegen ons allemaal gezegd heeft, maar specifiek omdat jullie het in de vorm in dit rijk van twaalf dimensies zijn (2) … hoe jullie Liefde kennen nu jullie je goddelijkheid omhelsd hebben, hoe jullie liefde op deze planeet kennen is via de ervaring, zowel binnenin als buitenom, boven en beneden.
Dit is hoe jullie ertoe komen liefde te zijn en met liefde te creëren. Het is niet zoiets als een kopje bloem dat jullie aan een recept toevoegen. Jullie zijn de kom. Jullie zijn de kom en de kom is liefde en de kom is Vrije Wil.
Dit pakket van dertien wetten is geïntegreerd en samenhangend en het geeft jullie alles dat jullie nodig hebben om te weten. Denk hierover na, het geeft je alles dat je nodig hebt te weten over hoe te creëren. Ja, het is in overeenstemming met het creatieproces dat wij aan jullie onderwezen hebben. Maar het geeft jullie die mix, die samenleving zodat jullie voort gaan. Aan jullie werd zoveel gegeven en er zijn een miljoen en één gereedschappen. Maar denk er op deze manier aan. Dit is jullie gids, jullie handboek met hoe deze gereedschappen zelfs te gebruiken.
Hoe vind je dat als een beginpunt, dierbare Steve?
SB: Oh, ik denk dat dit een zeer goede introductie is Raj. Heel veel dank daarvoor in onze ontvouwende Eerste Hoofdstuk hier. Ik zou u graag willen vragen … Wat voor criteria werd er gebruikt om de dertien wetten te selecteren vanuit de vele Universele Wetten als degenen waar wij ons op zouden moeten focussen in deze ascentie?
SK: Deze wetten, en allereerst wat voor andere wetten dan ook, dit is het basis handboek, niet uitsluitend voor de Aarde. En, jullie zullen dit handboek met je meedragen en jullie zullen dit handboek met vele andere planetaire systemen delen. Maar, dit is het basis handboek van wat jullie nodig hebben, niet alleen om te ascenderen maar ook voor na de ascentie. En is het niet verrukkelijk dat wij eindelijk spreken in na-ascentie termen? Maar het is wat jullie nodig hebben, ja nodig hebben, aangaande wat jullie willen implementeren, creëren en voort brengen. Jullie weten, dat er een lichte terughoudendheid is, laat ons het op die manier zeggen, aan de zijde van de menselijke wezens die aldus gecontroleerd, geprogrammeerd en beperkt werden … maar jullie zijn vrij aan het breken en dus is er een nieuwe vraag. En die is – wat willen jullie?
Want zien jullie, dit maakt deel uit van de inleiding om te creëren. Wat is de droom? Wat wil je? En, van daaruit geeft deze groep van dertien jullie alles dat jullie nodig hebben. Het is niet dat de Moeder enige van haar Wetten voor zichzelf gehouden heeft. Dat is helemaal niet het geval. En, één van de dingen, terwijl jullie vooruit gaan is, dat dit leren in samenhang met de Wetten en met jullie wil is om te werken met pure energie. Welnu, wij spreken hier niet veel over omdat wij niet willen overweldigen. Want jullie weten, wij hebben wijsheid en waar jullie aan zouden denken als richtlijnen wat betreft hoe wij dit partnerschap aanmoedigen om voort te gaan. En het is een partnerschap, het is niet alsof er achterhoudingen zijn – die zijn er niet.
Welnu, is er meer? Er is altijd meer. Maar dit is het raamwerk waarin het Universum, het Omniversum te werk gaat. Dus, met niet eenvoudig te kijken naar waar de mensheid is, maar waar jullie naartoe gaan, is het tijd geweest en wij hebben jullie vele kijkjes en glimpen gegeven van wat jullie nodig hebben. Het is niet alleen maar geld, omdat jullie miljarden euro’s zouden kunnen hebben en jullie zouden kunnen creëren, en geven en kunnen schenken vanuit liefde en de wetenschap van jullie goddelijkheid. En dat zou een aardig gebaar zijn. Maar in termen van absoluut de wet te transformeren met de wet, jullie planeet, is het een veelvoudige factor die jullie je niet eens kunnen beginnen voor te stellen.
En dat is ook waarom wij in het begin spraken over het heilige doel en de intentie. Deze Wetten zijn niet bedoeld om slechts gebruikt te worden in enkelvoudigheid of isolatie. Zoals wij tegen jullie gezegd hebben – het is een heilige dans. Ashira heeft aan jullie uitgelegd hoe jullie sterren broeders en zusters de Wet gebruiken. Het is bedoeld om een eb en vloed te zijn, het verandert, en het is bedoeld om verandering te zijn als jullie vooruit gaan.
Dus, in de eenvoudigste zin, is er een begrip geweest van wat de mensheid nodig heeft om de volgende stap te nemen? Wat hebben deze Lichtwerkers, die dit punt van het omhelzen van de goddelijkheid, de ascentie en de Vrije Wil bereikt hebben, wat hebben zij nodig om in de volheid te zijn? Niet slechts vanuit hun bereidheid om de stewards van Nova Aarde te zijn, maar om waarlijk te creëren en te co-creëren.
Denk er op deze manier aan …. Zoals wij gezegd hebben, jullie hebben een miljard aan euro’s of je hebt tien centen en je ziet dat er een bedelaar op straat is en zij zijn hongerig en straatarm. En vanuit de generositeit van je hart, zonder echt erover na te denken, geef je hem je dubbeltje of je geeft hem je miljard. Het doet er niet toe welk van de twee. En het is een handeling van Liefde. Jij hebt hem je Liefde gegeven. En dat is een geschenk voorbij grootmoedigheid.
Maar, als je een momentje neemt en je denk hierover na en we gaan in de dans, dat mijn heilige doel is om een omvormer, iemand die implementeert van Nova Aarde te zijn, en mijn intentie is, als ik de Wet van het Heilige Doel en Intentie oproep, ik de intentie heb dat ik deze bedelaar een dubbeltje of een miljard geef, dat hij herkent dat het niet voor de volgende pil is of voor een slokje drank, dat dit een geschenk van ontwaking is van zijn heilige doel. Dat dit geschenk van Liefde en de implementatie van de Wet is om die persoon te ontwaken. Dan nemen  zij het dubbeltje en zij investeren het in iets dat voedend is om te eten, misschien een appel. Dan hebben zij die dag de energie om te zeggen, “Misschien zal ik niet drinken vandaag. Ik denk dat ik mogelijk …. Zie je die kerk daarginds? Ik zou daar naartoe kunnen gaan. Ik denk niet dat ik gerechtigd ben om te bidden, ik ben zo een slecht persoon geweest. Maar ik denk dat ik daar gewoon naartoe ga en daar voor een poosje in vrede ga zitten.” En dan groeit het.
En het exponentiële effect van de Wet te gebruiken, natuurlijk met je Vrije Wil en Liefde, creëert een feit van implosie-explosie. En dat is waar jullie zoekende naar zijn. Dit is iets waar wij niet echt heel veel tijd aan gespendeerd hebben. Maar waar jullie zoekende naar zijn en wat zo velen van jullie zeggen, “Waar is de trigger, waar is de draaiknop, waar is het AHA moment waar alles verandert/verschuift?” Waar jullie zoekende naar zijn is dat effect van explosie-implosie waar Einstein zo welsprekend over gesproken heeft. Dus dat is wat er gebeurt wanneer je bewust je gereedschapskist begint te implementeren.
Ik heb nu veel elementen van de Wetten en creaties ter sprake gebracht … Ik weet dat je vele vragen hebt.
SB: Ons de Wetten gegeven hebbend, Raj, zou het correct zijn om te zeggen, op de één of andere manier, dat de Moeder ons misschien Haar Alles gegeven heeft? U zei dat zij niets achtergehouden heeft. Met ons de Wetten te geven heeft zij in feite ons de manier gegeven waarop zij te werk gaat.
SK: Dat is het precies. Dit is hoe de Moeder te werk gaat. (3) Dit is hoe creatie plaatsvindt. Er is geen achterhouden geweest. Er is op geen enkele manier een achterhouden geweest. Zij zegt tegen jullie – dit is hoe je het doet, mijn geliefde kinderen. En jullie doen het eerst op Terra Gaia. Maar er ligt een volle vooruitgang voor jullie en het is zeer opwindend. En, zelfs de vooruitgang voor Terra Gaia, voor deze prachtige Aartsengel in de vorm, is zeer opwindend.
Wij … als jullie denken en voelen geliefden dat jullie staan te trappelen van ongeduld … jullie hebben er geen idee van hoe gretig wij zijn voor jullie om de Wetten volledig te omhelzen. Niet als de één of andere beperkende codificatie, maar hoe jullie creëren. Het maakt deel uit van jullie intentie. Het maakt deel uit van jullie heilige wezen. Het is de uitoefening van jullie Vrije Wil. Het is hoe je niet hercreëert of op die tredmolen blijft van het creëren en gaande blijven in het oude. Jullie zijn klaar met het oude. Jullie hebben het gehad met het oude. Jullie hebben het oude onterft. Dus jullie hebben nu individueel gezegd en specifiek als jullie Lichtwerker gemeenschap – wat is het volgende, wij zijn zo opgetogen om aan de slag te gaan. Echter, dierbare harten het aan de slag gaan op een planmatige manier, betekent de Wetten te gebruiken voor dit effect van implosie-explosie.
Jullie hebben nog maar net het oppervlakte van de kracht geschuierd in de meest ware zin van het woord – de kracht van de Wetten. En wij zijn geestdriftig voor deze dans om te beginnen.
SB: Raj, kunt u een concreet voorbeeld geven om mee te spelen, om ons te laten zien hoe deze wetten aangeroepen kunnen worden? En, ik hoop dat u in uw antwoord dezelfde benadering zult gebruiken die Ashira gebruikte, welke ik zeer behulpzaam vond, waarin hij van wet naar wet ging en liet zien hoe elke wet bijdroeg. Kunnen we het voorbeeld van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de planeet nemen? We zijn enige van de manieren aan het zien waarop vrouwen onderdrukt worden en die onthuld worden, zelfs in onze reguliere media, maar zeer zeker in de alternatieve media. Hoe zouden wij de Universele Wet moeten gebruiken om gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de planeet te manifesteren?
SK: Dit is een prachtige vraag. Ja, en zelfs met de afdwalingen en de verschrikkingen die plaatsgevonden hebben, laat ons ernaar kijken. Welnu, daar zijn diegenen van jullie die in feite voelen dat het een primaire rol is omdat jullie allemaal secundaire rollen en projecten hebben, en jullie voelen dat het jullie primaire rol is om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te adresseren. Maar laten ons van daaruit zelfs teruggaan. Ieder wezen … denk hierover na … ieder enkelvoudig menselijk wezen, het menselijke wezen in de vorm op deze planeet is gekomen, man en vrouw, transseksueel, seksuele voorkeur is niet van belang.
Jullie zijn gekomen om dit paradigma van misbruik en controle te doorbreken. En dit is slechts één voorbeeld. Maar het is een uitstekend voorbeeld. Maar denk er op deze manier over dierbaren. Steve, je vertelde dat je angst losgelaten hebt. En, het is geen vrees voor hoogtes of water of verdrinking enzovoorts. Het is de angst zelf. Dus, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is het misbruik en de controle en de gruwelijkheid zelf. En, dus is het verbonden als een onderdeel van de creatie van Nova Aarde en de terugkeer naar het Plan van de Moeder, dat dit deel uitmaakt van ieder persoon diens reis op de planeet. Dus, je mag zeggen, “Wel dit is niet mijn voornaamste taak” en dus mag je het heel goed juist hebben. En het is specifiek waar – vragen jullie je niet af waarom er meer vrouwen dan mannen zijn op jullie planeet? Het is vanwege de verankering van het Goddelijke Vrouwelijke in dit belangrijke moment. En, op vele manier hebben jullie, specifiek jullie waar ik tegen spreek deze avond als mannen die gekomen zijn in dit mannelijke lichaam met het raamwerk van het oude dat ervoor zorgt dat je denkt dat je verondersteld wordt om in controle te zijn, dat je verondersteld wordt om de leiding te nemen, dat je verondersteld wordt om dit, dat en iets anders te doen. Jullie hebben een zeer moeilijke weg te gaan en jullie zijn deze aan het doorbreken. En, jullie doorbreken het omdat jullie beseffen, zowel voor mannen als voor vrouwen … het is het evenwicht.
Zo, laat ons naar het onderwerp terugkeren. Het maakt deel uit van jullie heilige doel. Bij sommigen meer dan bij anderen. Maar het is een aanroeping van jullie heilige doel, welke in uitlijning is met jullie ware zielontwerp om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te lossen, om in staat te zijn de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader, de wijsheid, de actie de bekwaamheid van geboorte en verzorging en creatie te verankeren en te reflecteren. Dus, dit is onlosmakelijk verbonden met jullie Wet van het Heilige Doel.
Maar wat gebeurt er als je het nooit omhelst met een intentie in de kleine dingen – of je nu bij de slager, de bakker, de bankier of in de UN of in het Congres van de Verenigde Staten bent, dat het je intentie, uitlijning en aanroeping is van de Wet van Intentie. Dat je de bedoeling hebt om absoluut de rug van dit paradigma te breken. Dus, dat is niet alleen maar in de grootse gebaren, het is een onderdeel van je bewustzijn zodat zelfs wanneer je denkt aan, zeg – vrouwelijke geslachtsverminking, je al die intenties vasthoudt dat die praktijk, die de dwaling van misbruik van autoriteit achter die uitoefening, weg is.
Welnu, daarin, implementeer je de Wetten en de Wet van Verandering, maar ook wil je dat het sneller gaat. Dus, je denkt, “Wel, is ga er de Wet van Transmutatie bij in gooien.” En denk er op deze manier aan, en dit is een kleine terzijde … Wanneer je deze Wetten implementeert en gebruikt, denk je dat jij je intentie, je heilige doel, de verandering, de transmutatie enz. uitstuurt. En dat doe je. Maar, dierbaar hart, wat je ook aan het doen bent met de aanroeping van iedere Wet, is dat je ook binnenin aan het werk bent. Dus, binnenin je kern, neem jij het je voor … in uitlijning met je heilige doel met de Wet van verandering en transmutatie. Misschien zelfs de Wet van Eliminatie. Dat jij, binnenin jezelf, als er wat voor spoor van misbruik dan ook is van dat recht tot misbruik, dat je het elimineert. Dus, terwijl je het uitstuurt, stuur je niet dat fragment uit dat nog steeds binnenin jou bestaat.
Dan wat je begint te doen is echt te creëren. Dus, je omhelst de Wet van Aantrekking. Je walgt van iedere drang dat je schade aan anderen zou willen berokkenen om de overhand of valse controle over een ander te hebben. En je trekt gelijkheid en zachtaardigheid en mededogen aan. Maar je bent ook aan het werk met de Wet van Eenwording omdat je iedereen in/naar de plaats van begrip moet brengen dat jullie in eenheid zijn. Jaren geleden, hadden jullie geweldige discussies over het eenheidsbewustzijn. Toen viel het van de radar af. Nu is het het ene en dan is het het andere ding. Het is een voortgang, dus ik zeg het niet op een kritische manier. Maar, in die discussie implementeerden jullie de Wet van Eenwording, van eenheid binnenin jullie zelf, dat jullie een geïntegreerd geheel waren, binnenin de gemeenschap en binnenin de planeet. Dus, als je werkt met de creatie van gelijkheid op jullie planeet, roepen jullie in werkelijkheid de Universele Wet van Eenwording en Eenheid aan en werken ermee. En jullie bevestigen, impliceren en onderzoeken en gebruiken de Wet van Aantrekking, en bevestigen het aan de visie en de actualiteit van eerlijkheid, van vriendelijkheid, van gelijkheid. En jullie onthechten, jullie snijden deze koorden aan ieder systeem of geloofsysteem door dat denkt dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op wat voor manier dan ook acceptabel is.   
En dan impliceren en onderzoeken en gebruiken jullie de Wet van Voltooiing en Continuïteit. Zodat wat je aan het doen bent je in zachte, vriendelijke, niet-oorlogvoerende, agressieve, chaotische manieren doet. Jullie voltooien dat hoofdstuk van de menselijke geschiedenis. En jullie gaan door met de creatie van Nova Aarde, Nova Mensheid, Nova Maatschappij.
Geeft dit jou zelfs maar een smaak van waar ik over spreek?
SB: Wel, ik voel me vrijpostig te zeggen dat het goed gedaan is, Raj. Maar, dat is zeer goed gedaan.
SK: Wel, dankjewel, lief hart.
SB: (Gelach) Heel veel dank daarvoor.
De volgende fase, het lijkt erop, en wij hoorden op de radio dat er zoveel dingen gebeuren. David Wilcock deed recentelijk een samenvatting. Hij keek dag na dag naar de dingen en het was iedere dag een belangrijke gebeurtenis en het schijnt dat we de tijd aan het naderen zijn wanneer wij met ons werk beginnen van het bouwen van Nova Aarde. We gaan dat nu doen door met de Universele Wetten te werken. Deze keer gaan we niet een wanproduct zoals we dat gedaan hebben in, zeg, de laatste eeuw creëren. Dus, kunt u alstublieft tegen ons spreken over de taak van het bouwen van Nova Aarde via het gebruik van de Universele Wetten?
SK: Ja, heel graag. Het is mijn werk. Welnu, laat mij het op de eerste plaats oneens zijn met jou, op een collegiale manier, en tegen jullie zeggen geliefden dat jullie Nova Aarde gecreëerd hebben en aan het creëren zijn en astronomisch werk gedaan hebben. Maar nu gaan jullie er echt mee aan de slag. En nu zeggen jullie, “Wij zijn echt gereed en wij willen eenvoudigweg niet in het wilde weg bezig zijn over waar wij onze energieën plaatsen. Er moet duidelijkheid zijn en dat is waarom de Moeder jullie gevuld heeft met duidelijkheid/overzichtelijkheid. Er moet een duidelijkheid en een diepe focus zijn over hoe wij te werk gaan zodat, allereerst, wij geen fouten maken op manieren die historisch geweest zijn. Maar ook, dat wij wat wij waarlijk wensen voort brengen.
Weet je, als iemand zegt, “Ik wil echt een heilige relatie met een lange blonde” en dat is hoe zij het laten en zij zijn mannelijk en zij zijn heteroseksueel en hun partner arriveert en het is een een-meter-negentig lange blonde Thor, dan heb je onjuist gecreëerd wat je wenste.
Dus, het is belangrijk om zeer duidelijk  te zijn over wat je voortbrengt. Zodat je, voor je eigen en voor ieders belang … omdat jullie dit voor het collectief doen, jullie op een tijdige wijze dat wat jullie wensen voortbrengen. Eén van de adviezen die Michael en onze Moeder en Gabrielle en wij allemaal bepleit hebben met jullie, is, dat als jullie beginnen, en er is, tussen haakjes, een gebeurtenis vandaag – en wij hebben dit herhaaldelijk tegen jullie gezegd, maar ik dwaal af – dat jullie in de focus moeten zijn van hoe jullie te werk gaan.
De gebeurtenissen zullen doorgaan te ontvouwen. Het is nooit over “De” gebeurtenis (The Event) gegaan, maar eerder het domino-effect van zo vele gebeurtenissen. Dus hier zijn jullie, en alsjeblieft wij smeken jullie, en dit is wat wij zeggen … wij hebben het aan jullie allemaal gevraagd, “Haast je niet.” Denk aan de creatie van de Moeder en de Goddelijke perfectie van Haar Plan, welke oneindig en eeuwig is. Denken jullie werkelijk dat zij zich voort haast? Creëert zij in sommige dingen veel kleiner dan waar jullie aan denken als een nano-seconde? Ja, dat doet zij. Maar zij doet het niet op een gehaaste manier. En dus, noch moeten jullie dat doen. Dus, het gaat niet over te werk te gaan zonder zeer duidelijk te zijn aangaande je focus en wat dat vereist en wat de meesten van jullie hebben. En, wanneer ik zeg, de meesten van jullie, refereer ik naar deze Lichtwerker, Liefdehouder gemeenschap.  
De meesten van jullie hebben de duidelijkheid van jullie heilige doel. En dat is in uitlijning met jullie goddelijkheid, jullie zielontwerp, jullie sneeuwvlok, wat jullie voortgebracht hebben uit naam van De Ene. Maar jullie hebben de behoefte om dat als jullie beginpunt te hebben. Maar laat ons ook praktisch zijn. Wanneer jullie aan een project denken, laat ons voorstellen dat jullie denken, “Wel, we zullen doorgaan dit voorbeeld van misbruik te gebruiken welke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is.” Dus, je heilige doel van dit project moet diepgaand verankerd zijn. Niet alleen in je hart, maar ook in je geest en in je, zullen wij zeggen, je management, je werkgroep. Of het nu slechts jij alleen bent of twaalfduizend andere mensen, het is niet van belang. Dat gevoel van het heilige doel ja, natuurlijk, jullie individuele heilige doel, derhalve het heilige doel van de energie die jullie in dit project plaatsen.
Welnu, denk erover na en dit is waar ik jullie plaag door te zeggen dat jullie alleen nog maar net begonnen zijn aan het oppervlakte te krabbelen van de kracht van deze Wetten. Dus, jullie zeggen, “Het heilige doel van dit project is om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de planeet te elimineren en jullie weten, en wij weten het zeer zeker, misschien zelfs meer dan ik, dat dit een gigantische maatschappelijke, institutionele, religieuze, structurele kwestie is. En, het vereist vele andere benaderingen. De benadering die jullie in Noord Amerika zouden gebruiken waar een grotere vrijheid is en Somalië zijn zeer verschillend. Dus, wij suggereren niet aan jullie dat de omvang van een dergelijk project onbelangrijk is. Dat is het niet. Maar, laat ons jullie bij ons uitnodigen om dit zelfs uit te breiden. Dus, jullie kijken, jullie zijn met twee of drie mensen, of jullie zijn met twaalfduizend mensen en jullie kijken naar dit project van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En daaronder, daar binnenin, het hart daarvan is waarlijk de eliminatie, de transmutatie, de verandering van menselijke gedragingen, structuren, paradigma’s van instituten, dat misbruik niet langer meer bestaat. Dus, jullie mogen kiezen, “Ik ben bang van water, of ik ben bang voor hoogtes, maar wat jullie waarlijk aan het oplossen zijn is de angst. Dus waarlijk binnenin een gelijkheid tussen mannen en vrouwen, is de intentie en het heilige doel de absolute oplossing van misbruik. En jullie denken, “Wel, hoe gaan we dit doen? Dat we ons focussen op hoe vrouwen vreselijk onderdrukt werden, verdrongen, misbruikt en derhalve willen wij echt andere vormen van misbruik oplossen en afwijzen en elimineren?” Jullie kunnen het allemaal in één keer doen. Dus, brengen jullie je focus naar een specifiek iets. Maar daaraan ten grondslag adresseren jullie het grotere probleem en dat is de macht van de Wet.
SB: Wow, dat was een krachttoer, Raj. Heel veel dank daarvoor. En we gaan het weer doen. Wilt u ook nog iets zeggen ter afsluiting over de cursus waar u met Linda over sprak vanochtend? SK: Ik nodig de mensheid en deze Lichtwerker en Liefdehouder gemeenschap uit om meer diepgaand jullie capaciteit te omhelzen om te creëren en de Wetten te gebruiken. Als Planetaire Logos, is dit één van mijn primaire ondernemingen om aan jullie te geven, niet om slechts het handboek aan jullie bedzijde te leggen, maar om waarlijk bij jullie te zijn en jullie te onderwijzen en te begeleiden hoe de Wetten te gebruiken, hoe de Wet te zijn, en om het Plan van Liefde van onze Heilige Moeder te realiseren. Wij zijn zo ongeduldig, en dierbare harten zo zijn jullie dat ook. Jullie zijn gereed, wij zijn gereed, we zijn in heilige partnerschap. Laat ons verder gaan. Ga met mijn Liefde.
SB: Heel veel dank.
SK: Vaarwel
*****
Voetnoten:
(1) Dit betreft dus de Mensheid, die vanaf het begin hier op Aarde geweest is. De Mensheid die Hogere Dimensionalen zijn. Niet wij, de Lichtwerkers, Sterrenzaden. Wij zijn aspecten van Hogere Dimensionalen. En deze hogere dimensionalen zijn samen met Sanat Kumara op een gegeven moment in het verleden naar de Aarde gekomen om het bewustzijn van de Mensheid te helpen verhogen.
(2) Hier wordt nog steeds een oude waarheid gebruikt. We leven namelijk in een 13 dimensionaal systeem.
(3) Niet alleen de Moeder. Het beginpunt in deze is De Ene/De Schepper. Ik heb in mijn artikelen geschreven over het feit, dat als je de Universele Wetten kent, en ertoe komt deze ook te LEVEN, dat je dan De Ene kent. Dat is de hart-geest verbinding in evenwicht. De kern is ALLES DAT LIEFDE IN EVENWICHT OMVAT. Dat is wat De Ene/De Schepper Is.
Channeled by Linda Dillon
© 2017 Council of Love, Inc. – http://counciloflove.com/2017/11/sanat-kumara-putting-the-universal-laws-in-context-part-1/
Vertaling: Cobie de Haan –http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/