Een Uur met een Engel Sanat Kumara: Creatie; De Universele Wetten en de Goddelijke Kwaliteiten Deel 2

Een Uur met een Engel Sanat Kumara:
Creatie; De Universele Wetten en de Goddelijke Kwaliteiten Deel 2

30 November 2017 / Gastheer – Steve Beckow / Kanaal – Linda Dillon

Steve Beckow: Deze sessie gaat over de verstrengeling van de Goddelijke Kwaliteiten en de Universele Wetten, dus hiermee verwelkom ik onze Planetaire Logos en geliefde vriend, Sanat Kumara, Raj.

Sanat Kumara: En ik verwelkom jou. Welkom aan jullie allemaal wijd en zijd. Ik ben Sanat Kumara, en ja, zoals je zo hartelijk gesuggereerd hebt, ik prefereer het welzeker vaak om Raj, Planetaire Logos, Opzichter van de Universele Wet genoemd te worden.

Planetaire Logos … Waarom benadruk ik dit? Omdat ik niet simpelweg tegen jullie zeg dat deze eer aan mijn toevertrouwd werd door de Moeder om met degenen in het oosten of degenen in het westen of noorden of zuiden te werken, of degenen die het pad van de Boeddha of Yeshua, Jezus Sananda volgen, of degenen die hun eigen pad vinden. Ik ben de Planetaire gids, assistent, meester, helper, broeder, bondgenoot, vriend … en er is geen enkel wezen, geen enkel element of schepsel of soort die ik niet omvat in dit heilige vertrouwen – niet alleen waar ik aan werk, maar dat ik vervul en jullie vervullen.

Dus welkom, mijn geliefden, welkom. De Moeder, in Haar oneindige wijsheid van barmhartigheid, heeft met jullie, ja, niet alleen Haar hart, niet alleen Haar DNA, niet alleen Haar essentie gedeeld, maar ook deze gereedschapskist, dit dynamische proces waar jullie en wij naar refereren als de Universele Wet. Zij heeft ook ingebed, niet louter geïnspireerd maar jullie ingebed met, binnenin jullie geplant, het weten, de bereidheid en de vaardigheid om te creëren en te creëren, niet alleen in jullie gelijkenis maar in de gelijkenis.

Welnu, dit is geen vaardigheid die simpelweg zorgeloos gegeven wordt of zonder de volledige intentie en gedachte en al het andere dat jullie je voor kunnen stellen. En is het ingewikkeld? Ja, dat is het. Soms voelen jullie dat het meer ingewikkeld is dan waar jullie mee wensen te werken en toch, in essentie, geliefden, is het ook buitengewoon eenvoudig en buitengewoon rechttoe rechtaan. En ja, jullie gebruiken de diverse Universele Wetten gezamenlijk, individueel, als een groep … het is niet van belang … en jullie werken met deze, ja, in de Moeder Haar oneindige wijsheid en barmhartigheid, en hoop en vreugde, en voorzichtigheid en vastberadenheid.

En het kanaal heeft tegen mij gezegd, “Maar SK, je hebt gedurende een decennia en nog iets langer hierover met ons gesproken.” En ik zou aan jullie willen suggereren dat ik er gedurende vele millennia tegen jullie over gesproken heb … en langer.

En dus, ga ik mijn discussie over deze Wetten, over de Goddelijke Kwaliteiten, over de interdimensionale werkelijkheid, over de creatieformule niet stoppen, zelfs niet totdat het gedaan is omdat, dierbare engelen van het Licht, het nooit gedaan zal zijn … daar zal altijd de voortzetting van creatie doorheen het Universum zijn. Wanneer wij zeggen dat het oneindig en eeuwig is, is dat precies wat wij bedoelen, niet louter dramatisch bedoelend het één of andere grandioze plan, maar de stabiele werkelijkheid van de oneindige en eeuwige uitbreiding. En zelfs wanneer er is, waar jullie aan denken als eliminatie of inkrimping, als het laten verdwijnen, wij beschouwen dit niet als inkrimping, wij beschouwen dit niet als ‘minder dan’, omdat het een oneindige creatie is die de gehele tijd doorgaat.

Mijn voornaamste, of zal ik zeggen, één van mijn voornaamste … en de Moeder zou mij corrigeren en zeggen dat mijn voornaamste rol als Planetaire Logos is om jullie te onderwijzen, jullie te gidsen/begeleiden, jullie te helpen, om volledig te belichamen … niet slechts te oefenen … maar om te worden en terug te keren naar het Schepper Ras, om de scheppers en mede-scheppers te zijn van Nova Aarde, Nova Mensheid, Nova Wezen, en daarin is zoveel dat geïncorporeerd is.

Wanneer ik jullie begeleid, en wanneer jullie instemmen met en kiezen en je overgeven en accepteren en bewegen in/naar de actie van creatie, dan werken jullie automatisch, in waarheid, met de Universele Wetten. Jullie verankeren en worden de levende belichaming van de Zegeningen & Deugden, de Goddelijke Kwaliteiten, omdat jullie niet creëren … en dit is belangrijk dus luister alsjeblieft naar wat ik zeg … jullie creëren niet, niet duurzaam, niet diepgaand, niet positief, jullie creëren niet vanuit een plaats tenzij je komt vanuit de belichaming, de omgeving, de inwendige omgeving van de Goddelijke Kwaliteiten.

Je creëert niet vanuit frustratie of angst of haat of wanhoop of minachting. Welnu, jullie zouden de uitzondering naar mij kunnen brengen en jullie mogen zeggen, “Maar Raj, wij zien creaties vanuit haat en wanhoop de gehele tijd! Dus, wat is het dat je zegt? Je hebt een vergissing gemaakt. Je hebt het niet goed.” Ware creatie, creatie welke in de uitlijning is met de Goddelijke geest, het hart en de wil, creatie … wij zullen het duurzame creatie noemen … komt niet voort vanuit een emotionele staat zoals haat.

Welnu, laat mij het uitleggen. Dus, we gaan allereerst naar waar wij aan denken als de negatieve zijde, en ik hoop dat jullie zullen begrijpen waarom terwijl we vorderen. Jullie mogen tijdelijke creaties zien – en ik zeg niet dat zij niet absoluut afgrijselijk kunnen zijn, en dat is op een spectrum – maar zij houden geen stand en zij creëren niet, niet alleen duurzaamheid, maar wat wij zouden willen noemen opbouwend … het bouwt niet op zichzelf, het verkrijgt als het ware geen benen, wanneer het gebouwd is op waar jullie aan denken als het valse raster dat gedurende aldus een lange tijd zo ingegraven werd in de menselijke conditie. Dat is waarom jullie deze creaties zien, of zij nu economische systemen zijn of oorlogsmachines of ongelijkheid tussen mannen en vrouwen … waarom zij zichzelf niet in stand kunnen houden is omdat zij niet verankerd zijn in de brandstof van het Universum en in de essentie van jullie, dierbare engelen, zijn zij niet verankerd in Liefde en komen zij zeer zeker niet met een aura van vreugde.

Welnu, de schepper, zij het Hitler of een Idi Amin, mag denken dat zij een moment een gevoel van vreugde hebben … hetgeen eenvoudig de machtsroes en misbruik van de macht is … dat is niet goddelijk, dat is de laagste menselijke trillingssnelheid. En wanneer dat type van creatie plaatsvindt brengt het, niet alleen het individu maar ook het collectief omlaag, het verlaagt de collectieve frequentie en dat is waarom dat type van creatie, in feite, vervaagt omdat het niet duurzaam is.

Dus, wat maakt een creatie … de creatieformule gebruikend welke ik snel zal bekijken … wat maakt een creatie duurzaam en eentje waar je in feite Nova Aarde op kunt bouwen? En dit brengt ons naar de Goddelijke Kwaliteiten, naar de Zegeningen & Deugden. En ja, dierbare engelen, er is een connectie … geen starheid, en dat is ook belangrijk voor jullie om te begrijpen … er is een connectie tussen jullie Goddelijke Kwaliteiten, de Goddelijke Kwaliteiten en de creatie en het gebruik van de Universele Wet.

Welnu, voordat ik verder ga, dierbare Steve, heb je vragen?

SB: Ik ben als een gek aan het opschrijven wat u zegt, Sanat. Wel, ik denk … ik hoop dat we uit deze discussie tevoorschijn gaan komen met een idee over hoe een persoon eruit ziet die, in termen van de Universele Wetten, niet de menselijke wetten maar de Universele Wetten, gehoorzamend is. Gaan we een beeld creëren van hoe een persoon eruit ziet die leeft met de Goddelijke Kwaliteiten en de Universele Wetten?

SK: Ik zou verheugd zijn om dat te doen, omdat dat wezen waar je naar vraagt Nova Wezen is. Ik zal geen tijd spenderen met te spreken over kernkwesties, de eliminatie van valse rasters, dat hebben we behandeld … oh, en we zullen er in een ander forum weer over spreken.

Maar laat ons beginnen … laat mij jullie kort herinneren aan de creatieformule: Het is, zoals ik gezegd heb, zeer eenvoudig en enorm ingewikkeld. Maar de ingewikkeldheden die het menselijke verstand toevoegt aan dit proces zijn vaak wat ervoor zorgt dat de mensen denken dat het moeilijk is wanneer, in feite, de Moeder jullie Haar kracht, Haar formule, Haar proces gegeven heeft van hoe Zij de dingen geboren laat worden en voortbrengt. Zij heeft het niet slechts aan jullie onderwezen … en aan ons, tussen haakjes … het is binnenin jullie ingeprent. En zo nu en dan vangen jullie er een glimp van op, krijgen jullie een hint. Maar wat wij nu aan het doen zijn en waar ik jullie mee help is letterlijk de volledige ommekeer, links en rechts, achter en voor, het doet er niet toe, en volledig dit proces te omhelzen.

Dus, het begint met de intentie/het voornemen en dat kan een gebed of inspiratie, een schitterend idee zijn … wij geven er niet om hoe jullie hierover denken, hoe jullie dit voelen, maar de sleutel is om dit waarlijk, stevig te verankeren in jullie hart als een intentie/voornemen. Welnu, denk na over wat wij zeggen, zelfs als je beslist, voorneemt, om te werken met een specifieke Universele Wet, begint het met deze intentie en de verkondiging, ofwel mentaal of verbaal of spiritueel met de verankering van die intentie/dat voornemen.

Dus, het mag zijn om de honger in Afrika te genezen of het mag zijn om je volmaakte heilige partner te vinden, of het mag zijn om gedurende één dag eenvoudig te eten op manieren die werkelijk ieder aspect van je wezen voeden. Dus, van het grootste naar het meest specifieke, het begint allemaal met de intentie/het voornemen en dat je dit voelt, het ervaart, je mag het eruit spoelen en dan breng je het naar het stiltepunt van je hart. Dit is een noodzakelijk component en omdat jullie menselijke ras … velen van jullie menselijke ras … het begrip van de waarde verloren heeft, niet alleen van stilheid/stilte maar ook van het stiltepunt, is dit vaak het meest uidagende gedeelte van jullie creatie.

Maar, denk er in de meest eenvoudige termen aan: Als dit iets is dat je hart, je ziel, je uitlijning met het Goddelijke hart, geest is, en het waarlijk zal wensen, dan is dat ook wat de Moeder wenst. Dus breng je het naar de zetel van je ziel, naar de diepte van je hart, en je mag denken van die plaats waarlijk zijnde als de schoot van creatie, mannelijk, vrouwelijk, androgeen, het doet er niet toe. Je brengt het naar de schoot van je hart en dit is waar, niet slechts de handeling van creatie maar ook de bevruchting plaatsvindt en in de stilheid, in de stilte, in de kern van het leven, die kern van wat het ook is dat je aan het voortbrengen bent … en het is voor jou uniek, is het jouw expressie van jouw liefde en de liefde van de Moeder. Dus houd je het daar liefdevol vast … Jullie wensen niet het te verhaasten, jullie geven het perfecte voorbeeld in jullie eigen lichamen, in jullie eigen voortplantingsprocessen, in de natuur … en je houdt het vast en het groeit en dan explodeert het en die explosie ben jij, dierbare engel, in actie komend. En dat is creatie in diens eenvoudigste vorm.

Wel, laat ons enige ingewikkeldheid eraan toevoegen! Jij, als een menselijk wezen, wil in uitlijning zijn met niet alleen wat jullie noemen je lichtlichaam, maar ook met je fysieke zelf welke een expressie is van het voertuig dat je gekozen hebt om op Aarde te zijn, de uitvoerder van het Plan van de Moeder. Welnu, er is een mix, het is niet slechts het ene of het andere en – een snelle terzijde – ieder menselijk wezen neigt ernaar te hebben, zullen wij zeggen, een handvol van de Goddelijke kwaliteiten, van de Zegeningen, waar zij meer duidelijk expressief in zijn – maar laat ons teruggaan naar dit voorbeeld …. Dus, je hoopt je lichaam te voeden, slechts gedurende één dag, een nieuw paradigma instellend.

Je benadert dit, zeer zeker met hoop, en deze diepe expressie van je hoop die je hebt, de kracht en het doorzettingsvermogen, het gezonde verstand, de harmonie, de vastberadenheid, het vertrouwen dat je dit zult doen. En je benadert het, niet met het gevoel van, “Oh, ik moet vandaag goed eten, is at zo slecht met Thanksgiving.” Nee! Je benadert dit met een gevoel van vrede en van verbazing dat je feitelijk dit lichaam hebt dat het Goddelijke DNA bezit en dat je intentie om te creëren gerelateerd is aan het respect en het in ere houden van dat voertuig.

Dus, in een dergelijke situatie ga je niet voor de Wet van Eliminatie of zelfs, misschien, de Wet van Continuïteit, of Aantrekking/Afstoting, je kiest je wetten en omdat het organisch is zou je, in die staat van intentie/voornemen, met hoop, met vertrouwen, met een weten van je innerlijke vasthoudendheid, zou je voortroepen … en tussen haakjes, mededogen voor je heilige zelf … zou je voortroepen de Wet van Verandering, om het patroon te veranderen van dat waar jij jezelf mee voedt, of niet mee voedt. En je zou een beroep doen op de Wet van Intentie zodat die intentie gehuwd is met de Wet van Intentie aldus het uitbreidt. Iedere keer dat je dit doet is er uitbreiding, uitbreiding, uitbreiding … aldus je goed mag voelen, in de zetel van je ziel en je hart, dat je al verviervoudigt in het leven aan het roepen bent. En je houdt dit vast, en je staat dit toe om geboren te worden, en in de geboorte is de actie. Het werkt niet … laat mij hier heel duidelijk zijn … het werkt niet en zal niet werken, het is niet duurzaam als je geen passende, overeenstemmende acties onderneemt.

Dus, als je een intentie vasthoudt, een intentie formuleert, een beroep doet op je keuzes van de Universele Wet, hoop vasthoudend, levende hoop en nooit actie onderneemt, dan heb je niet gecreëerd. Dus, als je niet in de pas loopt met dit zeer eenvoudige voorbeeld met het ondernemen van de acties van ofwel het maken en eten van gezond voedsel … en wanneer is zeg gezond, bedoel ik voedsel dat voor jou geschikt is, voor je lichaam, je voertuig, en dat is voor elk menselijk wezen op de planeet ietwat anders en dat zou een volledige andere conversatie zijn, eentje die ik graag zou hebben. Maar, als je niet de acties van het creëren en het eten van voedsel onderneemt, en tussen haakjes, het voedsel zegent zodat als het in jou komt die Wet van verandering al onderweg is, dan heb je niet gecreëerd.

Dus, het is niet eenvoudig een kwestie van wensen en hopen. Fundamentele creatie wordt vergezeld door actie en dat is waarom Michael en de Moeder en wij allemaal gezegd hebben, “Dit is een tijd voor actie,” op de grootste schaal en op de kleinste schaal omdat er ook … en ik wil niet te ver verwijderd raken … maar er is samenhang, er is een samenhangende factor in jullie creaties. Wanneer jullie je Goddelijke Kwaliteiten verankeren, wanneer je, dierbare Steve, die persoon bent die in vrede en harmonie en vreugde en verbazing en mededogen leeft, kan je niet, aan de ene kant, een creatie doen die is om jezelf te voeden in overeenstemming en het in ere houden van dat heilige voertuig en dan het huis verlaten en naar het werk gaan in een baan waar je niets anders doet dan van mensen stelen.

Begrijp je tot dusverre wat ik zeg?

SB: Ja, dat doe ik.

SK: Dus, laat ons een klein beetje praten over hoe je jouw tuin van de Goddelijke Kwaliteiten verzorgt, wat wij genoemd hebben de Zegeningen & Deugden, de geschenken, de herontwaking, dat elkeen van jullie ontvangen heeft en opnieuw aangestoken heeft.

Jullie hebben allemaal ervaringen gehad waar jullie te maken gehad hebben met iemand die … jullie woorden zouden zijn dat zij in een staat van wanorde zijn, dat er een onsamenhangendheid is, dat zij de ene dag vriendelijk en liefdevol zijn en de volgende dag zijn zij moeilijk om mee om te gaan of dat ze je hart uitrukken. Dat is geen evenwichtig of geïntegreerd individu en zoals jij het zou zeggen, dierbare Steve, dat is iemand die nog steeds doorheen zijn vasanas (oude onopgeloste kwesties) aan het werken is; zij hebben niet het feit geaccepteerd, of geïntegreerd, verankerd dat hun essentie liefde is en hun expressie liefde en vreugde is, enzovoorts.

Dus, het schepper-zelf … laat ons het naar het persoonlijke brengen … in plaats van louter te spreken over het Schepper Ras, laat ons spreken over het schepper-zelf als Nova Wezen. Je bent verankerd in je Goddelijke Kwaliteiten. Je bent verankerd in het diepe weten, de acceptatie, de overgave en de actie van je heilige zelf.

Welnu, zoals ik gezegd heb, neigt ieder persoon meer in de richting van een handvol, een verzameling, van de Goddelijke Kwaliteiten die jullie gevoed hebben en hebben doen laten groeien en leven na leven na leven na leven verankerd hebben. En dit is in uitlijning met jullie zielontwerp, jullie heilige zelf, jullie missie en doel, jullie goddelijkheid. Dus, jullie allemaal hebben individuen ontmoet die bezitters van hoop zijn … en dit zijn zeer vaak diegenen die van nature zeer verlegen zijn … zij zijn de bezitters van hoop, zij zijn voeders, en zij bezitten de vaardigheid om op een zachtaardige en diepgaande manier met verandering te werken, en zij hebben deze vaardigheid om vertrouwen en hoop te dragen, ongeacht van wat er toeschijnt gaande te zijn.

Deze individuen zijn niet eenvoudig … ja, dierbare suzanne, waar jij aan zou denken als pollyanna (een zeer vreugdevol en optimistisch persoon) – en dat is een zeer denigrerende opmerking geworden. Het begon als een plagen maar in jullie taalgebruik is het een neerbuigende uitdrukking geworden en dat is de lagere vibratie van neerbuigend en jaloers te zijn, omdat de persoon die dat soort van commentaar levert hunkert naar hoop maar niet bereid is om het toe te geven en het gevoel heeft dat zij het graag op zouden willen eisen maar niet bereid zijn om het innerlijke werk te doen om toe te staan die aanpassing plaats te laten vinden.

Nova Wezen, schepper-zelf, de “persoon met hoop” zullen wij hen noemen … het is niet wat vaak genoemd wordt blinde hoop, hoewel blinde hoop een heilig avontuur is omdat het het vertrouwen is dat je kent, niet slechts denkt of hoopt, die hoop van jongeren dat er een Goddelijk Plan is, dat de Moeder weet wat Zij doet, het is die vertaling naar het weten. En je houdt dit voor jezelf en voor het collectief vast.

Welnu, geen enkel wezen is eendimensionaal … en ja, lieve Steve, we zullen dat programma hebben over de dimensies…

SB: Prachtig.

SK: …geen enkel wezen is louter eendimensionaal, dus kunnen jullie zelfs niet zeggen aangaande waar jullie aan denken als de “persoon van hoop” dat zij in gebreke zijn in zeg, voorzichtigheid, standvastigheid of de factor van vreugde. Zij bezitten een boeket van Goddelijke Kwaliteiten die zij belichamen en uitzenden en doorgeven en verankeren voor het collectief. Evenzo, denken jullie over een vreugde-persoon, een kolibri-persoon, en het schijnt dat ongeacht wat er gaande is in hun leven, zij altijd een zonnig karakter hebben, zij hebben een glimlach op hun gezicht, zij zullen je aan het lachen maken, zij zullen je de absurditeit en de schoonheid doen laten inzien van de menselijke ervaring en daarin, in de vreugde van het weten waar zij tot toe in staat zijn. Dit zijn degenen die ernaar neigen om waarlijk kolossale projecten op zich te nemen – niets is onmogelijk voor deze mensen! En dus is er een kwaliteit bij dat individu. Welnu, die vreugde-persoon is ook niet blindelings optimistisch; zij temperen, letterlijk, hun vreugde met bescheidenheid en mededogen en de weinig bekende kwaliteit genaamd geduld!

Nu beginnen jullie te zien, terwijl wij spreken over deze Goddelijke Kwaliteiten, dat het niet ofwel/of is en dat echt, wanneer je echt aan de bovenste laag van dit alles krabt dat je zou kunnen zeggen, “Wel, dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde,” en dierbare harten, jullie zouden het absoluut juist hebben.

Maar denk na over het wijde scala aan Zegeningen & Deugden en waar je een beroep op moet doen … nu wil ik dit benadrukken … Waar jullie een beroep  op moeten doen in uiteenlopende tradities, specifiek religieuze tradities … zijn er vele gebeden die spreken over het toewijzen of voortroepen van bepaalde Goddelijke Kwaliteiten zoals hoop of geduld of uithoudingsvermogen, enzovoorts. Maar, jullie hebben binnenin jullie heilige zelf, binnenin jullie unieke sneeuwvlok, zielontwerp, de volledige bekwaamheid om niet alleen de Universele Wet maar ook de Goddelijke Kwaliteiten voort te roepen, aan te roepen … en nu neem ik jullie verder met me mee…

Dus, laten we zeggen, laat ons een praktisch voorbeeld nemen … zo velen van jullie zijn wachtende, enthousiast en geduldig, op een belangrijke verschuiving – zullen wij het op deze manier zeggen? – in jullie financiële situatie. Welnu, we gebruiken dit voorbeeld specifiek en jullie zitten en jullie worden jezelf gewaar aan de rand van teleurstelling, wanhoop, ongeloof, enzovoorts. En jullie zeggen, “Dit is niet logisch, dit maakt geen zin. Dit gaat nooit gebeuren,” enz. enz. enz. Welnu, wat zijn jullie betreffende dat aan het doen anders dan het jezelf ellendig te maken? Wat jullie aan het doen zijn is dat jullie jezelf verwijderen, niet alleen van de Goddelijke Kwaliteiten maar ook van jullie eigen kracht, jullie stiltepunt, en jullie vaardigheid om actie te ondernemen in termen van de Wetten. Jullie drijven terug in/naar de oude paradigma’s en omdat jullie aldus dichtbij die desillusie zijn, herinneren jullie je hen en zijn zij vertrouwd. Dus, is het op sommige manieren gemakkelijker om ontgoocheld te zijn dan om hoopvol te zijn.

Dus, laat ons dat voorbeeld gebruiken. In jullie ochtendritueel, in jullie ochtendmeditatie … en ja geliefden, ik maak de aanname en geef jullie de zeer diepe, sterke begeleiding dat er een ochtendmeditatie is … zeggen jullie tegen je cirkel, tegen mij, tegen de Moeder, tegen jullie beschermengelen, zeggen jullie, “Weet je, ik moet echt een beroep doen op de Goddelijke Kwaliteit van geduld. Ik moet een beroep doen op de Goddelijke Kwaliteit van vertrouwen.”

Welnu, je mag een vreugde-persoon zijn die dit doet, je mag een meedogend persoon zijn die dit doet, omdat je in je eigen matrix ziet, dat je de invulling van deze Goddelijke Kwaliteit nodig hebt. Omdat, als je begint met je dag van creatie – niet creatief – maar dag van creatie, zie je dat je niet in de volheid van die uitlijning bent met de Bron, De Ene. En je diepste wens en je diepste verlangen van creatie is om absoluut in die uitlijning te zijn. Ik ken jullie! Dit is geen punt van discussie Ik ken jullie en ik weet dat dit jullie diepste wens is als Nova Wezen, niet Nova Wezen in training. Ik spreek tegen jullie als spiritueel volgroeide, ontwikkelde volwassenen, in die zin dat jullie jezelf evalueren en jezelf kennen en jullie niet zeggen, “Oh, ik voel me vandaag een beetje gedesillusioneerd, ik moet mezelf ervan langs geven.” Jullie zeggen, “Nee. Ik roep uit de lucht, vanuit de Moeder, vanuit het Universum,” … het is niet van belang … “Ik roep om een dieper gevoel van vrede en geduld en vertrouwen.” En je staat dit toe … alsof het vezels van licht zijn, alsof je kamer eenvoudig met blauw gevuld wordt … om bij jou binnen te komen, en dit is het begin van je formulering van de intentie/het voornemen.

Jullie zijn zelfs nog niet begonnen met na te denken over wat of wat voor omgeving, enzovoorts, je gaat creëren die dag. Maar je weet dat het begint met dat het een gevoel van diepe vrede moet zijn, van uitlijning, van liefde en het is zeer eenvoudig voor jullie om hieraan te denken als eenvoudig een boeket bloemen … denk eraan als een boeket rozen en er is een blauwe roos, en er is een lavendelblauwe roos, en er is een gele roos, en er is een diepe robijnrode roos, en een zachtroze, en een perzikkleurige roos.

Zie dit boeket recht voor je staan en dat je kunt pakken wat je nodig hebt voor de dag … vergeet de volgende tien jaren, denk hierover na en raak in de gewoonte van dit voor iedere dag te doen. Het doet niets af aan het feit dat je misschien een vreugde-persoon bent of dat je een meedogend persoon bent, het voegt eenvoudig toe aan de pracht en de schoonheid van wie je bent. En met dit gevoel van diepe vrede en uitlijning en liefde … weet je of je wel of niet liefde voelt … dan denk je aan een groot plaatje, een klein plaatje, een plaatje van een middelgrote afmeting, wat kies ik om te creëren? En wanneer je dit doet, moedigen wij je aan, moedig ik je aan, om te beginnen met iets dat je kunt zien, in tastbare vorm, en ook te werken aan waar jullie aan denken als het grotere plaatje.

Dus, denk je bij jezelf, “Vandaag ga ik mijn lichaam voeden omdat ik nu mijn boeket heb dat ik nodig heb om dit te doen. En vandaag ga ik ook de camper creëren en voort brengen.” Dus heb je het individuele en het grotere plaatje. En deze kunnen tegelijkertijd gedaan worden, jullie zijn meer dan bekwaam om vele creaties vast te houden. Maar begin eenvoudig zodat je weet en jij je versterking krijgt dat je dit feitelijk aan het doen bent. En je houdt die intentie vast en je creëert dat gebed en je creëert die inspiratie, en soms is het zoals een rustige dageraad van een nieuwe dag, en soms is het zoals een feestdag … het doet er niet toe … het zal iedere dag veranderen. Dus probeer en bepaal niet vooruit in de tijd …. Dit zal altijd jouw proces zijn … en welke bloem je ook kiest uit het boeket het zal ook veranderen, wat afhankelijk is van waar jij je bevindt.

En dan zal je voort gaan en je zult dit naar de zetel van je ziel brengen en je zult het met elkaar verenigen. Welnu, laat ons daar een beetje over spreken … dat met elkaar verenigen … je bracht de vrede en het vertrouwen, de vreugde en de liefde, en je riep een Universele Wet aan van ofwel Ogenblikkelijke Transmutatie of Ogenblikkelijke Transmissie – welke meer in uitlijning is met wat je wilt met de Camper – en je brengt het voort en je staat dit toe in de plaats te imploderen en te exploderen, tevoorschijn komend vanuit het stiltepunt.

Welnu, waar gaat die explosie, die bevruchting, dat creatie moment over? Het is je uitlijning met het Plan van de Moeder, de essentie van al die energie met die van jou. Het is het heilige verenigingshoogtepunt en in dat moment breng je letterlijk, laat je geboren worden in waar jullie aan kunnen denken als de vorm, dat wat je creëert. Welnu, wanneer ik zeg “in de vorm” kan het een verandering zijn in universele, wereldwijde houdingen, maar het gaat nog steeds vertoond worden ‘in de vorm’. Dit is hoe jullie de planeet samen met mij veranderen, dit is hoe ik jullie begeleid om Nova Aarde te creëren. En dan ondernemen jullie de acties gedurende de dag.

Je zit niet en voelt je machteloos … nogal het tegendeel. Welnu, is dit duidelijk?

SB: Ja, dat is het en ik heb in feite een vraag die ik aan u wilde stellen over …

SK: Doe dat alsjeblieft.

SB: Hahaha … maar met mijn geheugen op de manier waarop het is ging het erin en ging het eruit … ik heb geruststelling nodig dat ik actie kan ondernemen en wat de mogelijkheid heeft van het grotere plaatje te beïnvloeden, zoals u het uitdrukte. En natuurlijk, gebruikte ik die zinsnede deze ochtend voorafgaand aan de show … Ik was zeer geïnteresseerd in te horen dat u het gebruikt. Heb ik echt de bekwaamheid om het grotere plaatje te beïnvloeden met mijn aanroeping van de Wet?

SK: Ja. Dat is het korte antwoord.

SB: Oké, ja, oké … het lange antwoord zijnde???

SK: Het langere antwoord … en je hebt aangekaart wat wij zouden willen noemen een kernkwestie, niet alleen van het individu maar ook van het collectief … en dat is waarom ik zeer duidelijk ben met het gebruiken van deze dag, en ik zou elkeen van jullie aan willen moedigen om deze uitdrukking te claimen en te gebruiken — je schepper-zelf.

Mijn grootste uitdaging met het vervullen van mijn missie en doel als Planetaire Logos en mijn belofte aan de Moeder is om jullie allemaal ervan te overtuigen dat jullie in feite welzeker die Goddelijke Autoriteit hebben en waar jullie aan denken als macht en impact op het collectief. Het is tijd geliefden om op te houden met klein te creëren, te dromen, te denken, te wensen. Hebben jullie de bekwaamheid, de capaciteit … en laat mij erbij ingooien het Goddelijke heilige doel … om impact te hebben op het collectief? Ja, dat hebben jullie. Welnu, ik hoor velen van jullie tegen mij verkondigen, zelfs terwijl ik dit zeg, “Raj, ik ben niet gekomen om op een wereldwijd niveau te werken, ik wil de verzorger van mijn familie zijn, ik wil het anker van het hart en het hart zijn.”

Dierbare engelen van licht, wanneer jullie dit doen, wanneer jullie zeggen, “Ik doe dit voor  mijn familie,” en het kan een biologische familie zijn, het kan een zielfamilie zijn, doen jullie het voor het collectief. De starheid … en dit werd geboren vanuit, kunnen wij het noemen … miscreatie … er is een starheid geweest dat opgegroeid is in zo verre als jullie overtuiging – en het is een onjuiste overtuiging – dat je alleen binnen een gegeven sfeer kunt creëren. Sommigen van jullie zullen een bureau claimen, sommigen van jullie zullen een kantoor claimen, sommigen van jullie zullen de zaal/kamer claimen, sommigen van jullie zullen het hele kantoorgebouw claimen of zelfs de binnenstad van New York, maar jullie geloven niet in de vloeibaarheid van de energie om het volledige collectief te beïnvloeden.

En toch, één van de redenen waarom wij aldus krachtig gesproken hebben over de Goddelijke Autoriteit is dat jullie de Goddelijke Autoriteit hebben, wanneer verankerd in de Goddelijke Kwaliteiten, om het volledige collectief te beïnvloeden zelfs wanneer jullie denken … en het is een gedachteproces, het is een mentaal proces, niet een spiritueel proces … wanneer jullie denken dat jullie alleen maar werken binnen een minimaal gebied. Toen wij aan jullie vertelden, wanneer wij de eer en het genoegen hebben tegen jullie te spreken in deze shows … vertellen wij jullie …. of iemand nu luistert of niet … dat vanavond onze stem over de gehele planeet reist en de energie die wij dragen het volledige collectief aanraakt en bezielt en inprent en erdoorheen gaat.

Welnu, waarom denk je dat wij dat aan jullie vertellen? Wij hebben geen behoefte om opschepperig te zijn. Wij demonstreren, modelleren voor jullie de kracht van wat jullie creëren en de impact van wat jullie mogen denken is een klein iets, echter die energie gaat verder in de oneindige oceaan van de Moeder … en het gaat, in feite, ver voorbij jullie planeet … het gaat verder. Dus, hebben jullie de bekwaamheid om impact te hebben op de volledige planeet? Het antwoord is, Ja.

Welnu, wat zou je doen? Simpel omdat ik het je vertel, ga je niet onmiddellijk die overtuiging verankeren … dus, wat kan je doen als Nova Wezen om dat paradigma te verschuiven dat je hebt in je mentale constructie? Wel, wat je zou kunnen doen is dat je voort zou kunnen roepen de goddelijke Kwaliteit van wijsheid en waarheid en wat ik aan jullie voor zou willen stellen is dat je er bescheidenheid/nederigheid en zuiverheid aan toe zou kunnen voegen, zodat je begrijpt dat je acties, de fundamentele basis, de energie van je acties vanuit waarheid komen … en wij spreken zelfs voordat je de Wet aanroept … dat het komt vanuit een diepe uitlijning met de Bron wijsheid, zowel aangeboren boven als onder, binnenin en buitenom, en dat het niet komt vanuit een plaats van opschepperigheid of ego, maar uit de diepste bescheidenheid/nederigheid dat je een dienaar van de Moeder bent.

SB: Raj, we naderen het einde van het programma. Ik heb één boekhoudkundige vraag te stellen aan u over deze tijd … is er wat voor heiligheid dan ook aan de orde waarop u de Universele Wetten in de programma’s van Hemelse Zegeningen presenteerde? Kunnen de Universele Wetten herschikt worden in hun orde of is er enige onderbouwing aan de manier waarop u hen presenteerde?

SK: Er is grote onderbouwing. Als je niet begrijpt en leert hoe te implementeren, bijvoorbeeld, het Heilige Doel, dan zal je letterlijk niet in staat zijn om te springen naar, zeg, iets dat vraagt om mijn hulp bij Eliminatie, dus er is een onderbouwing. Wanneer je eenmaal vertrouwd en ondergedompeld bent in de Wet, dan zwem je … er is grote vloeibaarheid, maar er was een stevige onderbouwing in hoe deze werden gepresenteerd.

SB: Oké, wel we zijn aan het einde van het programma. Is er ook nog iets dat u graag zou willen zeggen ter afsluiting? Tussen haakjes, ik heb hier zeer van genoten, het was een rijke maaltijd waar ik me mee zal voeden gedurende een aanzienlijke tijd. Dankuwel daarvoor.

SK: Heel graag gedaan. Ik zou jullie graag willen vertellen, jullie vragen, jullie smeken, bepleiten, jullie gidsen … Kies de bloemen uit je boeket. Ga en veranker en roep binnenin je heilige schepper-zelf aan en misschien die Goddelijke Kwaliteiten waar je niet aan gedacht hebt. Misschien ben je langs het randje van schoonheid gegaan; misschien ben je langs het randje van barmhartigheid gegaan. Ga en kies en verken dierbare harten. Het is tijd! Ga met mijn liefde.

SB: Dank u wel.

SK: Vaarwel.

SB: Vaarwel.

****

Link voor deel 1 – De UniverseleWetten in Context Zetten

****

Vertaling: Cobie de Haan –http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Channeled by Linda Dillon

© 2017 Council of Love, Inc. – http://counciloflove.com/2017/11/sanat-kumara-putting-the-universal-laws-in-context-part-1/

http://denkmetjehart.blogspot.nl