Die Wereld is Nova Aarde: Een introductie naar Ascentie – Deel 1 van 2 /

Die Wereld is Nova Aarde: Een introductie naar Ascentie
Deel 1 van 2

12 oktober 2017 Door Steve Beckow

Iemand vroeg me om een introductie voor Ascentie.

Dit is eerder een lange introductie geworden, en meer filosofisch dan vele lezers graag willen hebben. Consequent wordt een kijker discretie geadviseerd.

Ik denk niet dat ik een betere introductie kon geven dan door een commentaar te ontvouwen dat de Goddelijke Moeder in jan 2014 maakte:

“Jullie zijn engelen in de vorm en jullie zijn geboren geworden zelfs voor de essentie van de Ene. Dus keren jullie terug daarnaar toe [dat is engel bewustzijn] terwijl je je prachtige vorm vasthoudt [het getransmuteerde stoffelijke lichaam]”(1)

Ik heb nooit eerder een compactere stelling gehoord van wat wij “Ascentie” noemen, dan dat.

“Jullie zijn engelen in de vorm.” Dit is een stelling die we of accepteren of wegwerpen in de basis van of we de informatie oordelen als geloofwaardig of niet. Ik acht het geloofwaardig en ik accepteer de stelling.

Als wat de Goddelijke Moeder zegt correct is, dan zijn wij de transcendentale wezens om mee te beginnen, en let niet op de 12 dimensies. Dat alleen al zou het denkenin de war maken.

Het is niet nodig om door de tussen beide komende dimensionale groei patronen. Het is niet nodig om je zorgen te maken over fasen van verlichting. Spring gewoon uit de vorm en … wat? Ik heb daar geen idee van.

Maar denk er over na. Legioenen van engelen zijn geïncarneerd. Denk er aan waar dit op zou lijken als we ons allen plotseling de waarheid van die stelling zouden realiseren. Nu is het gewoon intellectuele kennis voor de meesten van ons. We verwachten niet en we hebben de waarheid daarvan niet gerealiseerd.

Denk waar de wereld op zou lijken als we ons allen realiseerden dat wij, collectief, engelen waren in de vorm, hier om de Moeder’s werk te doen. Dat zou onze ruzies stoppen, nietwaar? 

******

Als we dat eenmaal hadden verteerd, geeft de Moeder ons wat voor mij een prijsloze edelsteen is.

Ik ben een student van kruis-culturele spiritualiteit. Ik kijk naar de Moeder om me de bekrachtiging te geven van het belangrijkste, de meest basische spirituele waarheden en relaties. En zij staat op het punt om een echt basische relatie hier te beschrijven:

“Jullie [engelen] zijn geboren even voor die [engel vorm] bij de essentie van de Ene”

Oh, mijn hemel! De Goddelijke Moeder zelf heeft de relatie bepaald tussen de drie oorspronkelijke entiteiten of groepen.

De Ene -à De Essentie van de Ene -à De Engelen.

De Ene geeft geboorte aan de essentie van de Ene, welke essentie dezelfde is voor alle wezens, en dit niet-onderscheiden essentie van de Ene takt dan af om de diverse vormen te worden – engelen, mens, dier, plant, mineraal, etc.

Ik had allang vragen gehad over de oorsprong van engelen. Waar komen zij, die een onderscheiding zijn in de Ene, vandaan? Hoe komen wij tot de vormloosheid God bij hen?

Iets moet eerst worden geboren dat is het zelfde voor iedereen overal, een goddelijke vonk, een fragment van de Ene om te passen wat ik zag in mijn visioen in 1987. (2)

Dat moet universeel gelijk zijn. Noch een engel, noch mens noch een andere vorm. De goddelijke Moeder zegt ons wat het is: wat geboren is, is “de essentie van de Ene.”

Zie de positie waar we in zijn achtergelaten omdat we geen universele verklarende woordenlijst hebben dat zegt dat al die dingen hetzelfde zijn? We worden achtergelaten om te bedenken wat de betekenis kan zijn.

Mijn beste bedenksel is dat de “essentie van de Ene” de ziel is, het Zelf, de Christus, het Atman. Ons oorspronkelijke gezicht, onze boeddha aard, de Zoon van God.

Er kunnen niet veel kandidaten zijn op dat niveau van bestaan. Het is niet alsof we stommelen naar een nieuwe kandidaat. Maar de Moeder heeft dat bevestigd en het is haar bevestiging die echt de prijsloze edelsteen is voor me, als voor de kruis-culturele student.

******

Hebben we niet genoeg stellingen over “de essentie van de Ene” om een boek te vullen? (3) Mijn favoriete stelling is door John Ruusbroec, die deze de Christus noemt, de Zoon van God:

In de afgrond van dit duister waarin de liefdevolle geest is gestorven voor zijn zelf, Gods onthulling en eeuwige leven hebben hun oorsprong, want in dit duister wordt een onbegrijpelijk licht geboren en schijnt uit; dit is de Zoon van God, waarin een persoon in staat wordt om te zien en om eeuwig leven te bemediteren. (4)

“Het is de Christus, de Atman, of het Zelf deze goddelijke vonk, zo blijkt het, is de missende verbinding tussen eng 13el en vormloze Vader. De Moeder bevestigt dat.

We kunnen oppakken wat zij zegt en de rest voorziet:

De Ene—à  De essentie van Een —à De Engelen –à Wij 

Dus de ziel is geboren en neemt engelen vorm aan en neemt dan menselijke vorm aan en hier zijn we allemaal.

Dat is hoe we hier kwamen. Hoe komen we terug?

(Afsluiting in Deel 2, morgen)

Voetnoten

(1) : De Goddelijke Moeder: Mijn Tsunami van Liefde Zal je Eeuwig veranderen.” 0 Gechanneld door Linda Dillon, 30 januari 2014 op ” http://goldenageofgaia.com/2014/02/the-divine-mother-my-tsunami-of-love-will-shift-you-permanently/.

(2) voor een beschouwing van die visie, kijk naar “Ch. 13 Epilog” at http://goldenageofgaia.com/spiritual-essays/16244-2/the-purpose-of-life-is-enlightenment/ch-13-epilogue/.

(3) Diverse boeken, waarschijnlijk: Kijk naar: http://goldengaiadb.com/index.php?title=S#The_Self.2FThe_Atman and following and http://goldengaiadb.com/index.php?title=The_Nature_of_Life_1#The_Nature_of_the_

Soul_or_Self en volgende. Ga dan naar alle bronnen, alles die bespreken “de essentie van de Ene” onder een of anderen naam: http://goldengaiadb.com/index.php?title=FDL_Bibliography

(4) John Ruusbroec in James A. Wiseman, John Ruusbroec. The Spiritual Espousals and Other Works. New York, etc.: Paulist Press, 1985, 147.

(5) Ibid., 74. I could write a book on these two quotes. (Ibid = zie aldaar)

http://goldenageofgaia.com/2017/10/12/that-world-is-nova-earth-an-introduction-to-ascension-part-12/ 

Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl