De Werking van Ascensie

De Werking van Ascensie

14 augustus 2021 door Steve Beckow

Blossom’s Federatie van Licht heeft ons een unieke kijk gegeven op de mogelijke werking van Ascensie.

Zij verbinden de monolieten, leylijnen, kristallen, enz., alles culminerend in Ascensie.

Ik heb wat zij zeggen in een vraag-en-antwoord formaat gerangschikt, met Blossom’s toestemming.

*********

Blossom: Ik wil het hebben over de werking van Ascensie. Ten eerste, bent u op de hoogte van de monolieten?

Federatie van Licht: Inderdaad, dat zijn wij. … Het zijn monitors. Het zijn receptoren. Zij zijn activators. Zij zijn verbinders. Het zijn reflectoren. … Het zijn zeker geen speeltjes! Ze zijn van een materiaal dat ‘aards’ lijkt, maar niet is. (1)

Blossom: Wanneer zullen de monolieten op hun plaats staan?

Federatie van Licht: Alle [monolieten] zijn nu op hun plaats. Maar geen ervan zal op dit moment geactiveerd worden. Zij zullen slapend blijven tot ‘Het signaal’ is gegeven, op dat moment zullen zij ‘Tot leven komen en hun ding doen’. …

Zij zullen tonen en signalen naar elkaar sturen over jullie Wereldbol en naar andere bronnen zoals zijzelf, die niet op jullie Planeet zijn. De verbindingen tussen hen … elk … zullen we zeggen … zou in vergelijking zijn met een gesprek. Zoals u zich kunt voorstellen is dit een complexe materie die niet volledig begrepen kan worden op het capaciteitsniveau van het menselijk brein op dit moment. Zeer geavanceerde wetenschappers zullen de signalen en de onderlinge communicatie niet kunnen bijhouden, want hun coderingen zijn niet van/van deze wereld.

Blossom: En wat is hun doel?

Federatie van Licht: Om vele Leylijnen te activeren, Portalen, grote slapende Kristallen die onder uw grond liggen. Om in de menselijke geest codes te activeren die al lang voor jullie aanwezigheid op Aarde waren ingesteld/gegeven. …

Ze zijn een matrix die door de patronen van jullie Aarde loopt. We zouden ze beschrijven als een konijnenburcht. Want hoewel er structuur zit in deze patronen, zijn er ook vele ‘draden’ … miljarden … die overal mee verbonden zijn … en toch allemaal dezelfde boodschappen en codes ontvangen van de Bron. …

Ze zullen de grond waarop jullie lopen magnetisch opladen. Stel je een matrix voor die door jullie hele aardbol loopt … alsof ‘wanneer geactiveerd’ … de belangrijkste centra … zoals de plaatsen die jullie kennen als Uluru, Stone Henge, en vijf andere … de startpunten zullen zijn voor deze ‘lading’ om zich vervolgens te verspreiden over de ingewikkelde en complexe ‘draden’, zodat er niet één stuk land is dat er niet door wordt omvat. …

Het is een deel van de ‘show’. Het is noodzakelijk dat dit magnetisme ‘aan de gang’ is, opdat de rest van het proces kan plaatsvinden en voltooid worden. (2)

Blossom: Kunt u ons vertellen over de zonnevlam die de golf van liefde draagt, alstublieft?

Federatie van Licht: De eigenlijke ‘flits’ zelf als hij de Zon verlaat … zal een paar van hen activeren … zouden we zeggen … de hoofdcircuits / schakelborden [van de monolieten] … die op hun beurt Energetisch zullen verbinden met alle anderen, want ze zijn allemaal … klaar … op hun plaats. Allemaal klaar en onderling verbonden via hun routes. (3)

Blossom: Dus de Zon is onze link naar Bronenergie?

Federatie van Licht:  Wij hebben eerder gesproken over uw Zon (waarvan u zich bewust bent) als de poort naar de Goddelijke Bron. Daarom MOET DEZE GODDELIJKE GAVE VAN LIEFDE VAN BINNENUIT KOMEN. Alles wat erbij betrokken is. Want als deze golf eenmaal begint te stromen… zullen er meer volgen. (4)

Ja. We kunnen de enormiteit hiervan niet beginnen uit te leggen. Het is noodzakelijk dat Aardse strategieën op hun plaats zijn … samen met bepaalde Planetaire/Ster uitlijningen … om ALLES samen te laten komen in DIT GODDELIJKE PLAN. Om het EINDE VAN DE DUISTERNIS en het BEGIN VAN DE LICHT WERELD in positie te laten stromen. Zoals je je kunt voorstellen, Blossom … de complexiteit van dit Plan is verre van een ‘wandeling in het park’. (5)

Blossom: Wat gebeurt er als dit gebeurt?

Federatie van Licht:  De monolieten hebben veel kracht… meer dan jij of wie dan ook op Aarde kan bevatten. Wanneer ‘ontstoken’, wanneer ‘geactiveerd’ … en ‘aan het spelen/in het spel’ … zal hun ENERGIE een enorme Magnetische, Energetische, Elektrische Golf mogelijk maken … van zowel Geluid als Beweging.

Blossom: Mag ik vragen naar het ‘beweging’ gedeelte?

Federatie van Licht: Het brengt Jullie geliefde Planeet naar een Hogere Dimensie. (6)

Blossom: Dat klinkt als Ascensie voor mij. White Cloud, enig commentaar?

White Cloud: Wanneer die tijd komt, zal die golf van liefde, die energie van liefde over, door, binnen jullie planeet vegen. Jullie weten dit omdat het jullie werd getoond voordat jullie kwamen en jullie ermee instemden dat jullie alles zouden verdragen wat jullie nu verdragen in de wetenschap dat deze golf van liefde, dit Event als je wilt, plaats zal vinden.”

En wanneer dat gebeurt zal de verandering in vibratie op jullie planeet en in jullie zo anders voelen dan hoe jullie je nu voelen. (7)

Blossom: Wanneer zal het plaatsvinden?

Federatie van Licht: Dit kan alleen plaatsvinden wanneer ALLES OP ZIJN PLAATS IS.

Dus, hoewel we zeggen dat de ‘structuren’ ‘ingesteld’ zijn … zijn ze niet geprogrammeerd voor een bepaalde datum. Ze zijn geprogrammeerd wanneer alles op één lijn ligt. (8)

Voetnoten:

(1) “Federation of Light through Blossom Goodchild, Dec. 5, 2020,” at https://www.wakkeremensen.org/channelingen-a-j/blossom-goodchild/blossom-goodchild-federatie-van-het-licht-5-december-2020/ [Hereafter FoL.]

(2) “FoL, July 13, 2021, at https://www.wakkeremensen.org/channelingen-a-j/blossom-goodchild/channeling-galactische-federatie-van-licht/

(3) Loc. cit.

(4) FoL, July 7, 2019, at https://www.wakkeremensen.org/channelingen-a-j/blossom-goodchild/blossom-goodchild-federatie-van-het-licht-7-juli-2019/

(5) FoL, March 21, 2021, at https://www.wakkeremensen.org/channelingen-a-j/blossom-goodchild/blossom-goodchild-federatie-van-het-licht-21-maart-2021/

(6) Loc. cit.

(7) I can vouch for that! White Cloud through Blossom Goodchild, July 2021, at https://www.wakkeremensen.org/channelingen-a-j/blossom-goodchild/blossom-goodchild-white-cloud/ Go to 20:00

(8) FoL, March 21, 2021,” ibid.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org