De Mensen van de Aarde Verwelkomen de Mensen van de Sterren. Deel 1 van 2

De Mensen van de Aarde Verwelkomen de Mensen  van de Sterren. Deel 1 van 2

5 december 2015 /Steve Beckow

Welkom aan Onze Sterren Broeders en Zusters

De hemelen boven de Aarde lijken veel op een parking in deze dagen. Buitenaardsen – of zoals wij (1) ze liever willen noemen, de galactics – zijn overal.

Soms moet je zorgvuldig kijken, vanwege het geval van lenticular (=lensvormige)wolken. Maar het meest maken ze zich zelf aardig zichtbaar.Ze kunnen zich gemakkelijk verbergen voor het zicht, maar dat willen zij niet.
Waarom niet? Omdat zij ons willen “ontmoeten”. Ik zeg “ontmoeten” want zij hebben ons al ontmoet. Wij zijn het die hen niet hebben ontmoet.

Zij zijn hier geweest en hebben ons beschermd voor onze slecht geadviseerde daden die het bestaan van de Aarde bedreigde.Een bedreiging naar de Aarde was het verarmde uranium. Wij gaven Verarmd Uranium vrij door wapens in diverse oorlogen om deze planeet weg te vagen. Punt. Volledig te stoppen.Men hoeft alleen maar “verarmd uranium” in deze site afdeling te zoeken om de omnicidale bedreiging te ontdekken, de bedreiging naar alle leven op Aarde, wat verarmd uranium is. De galactics verwijderden dit verarmde uranium uit de atmosfeer. Planeet gered. (2)

Laten wij die onderzoeking verder doen. De kennelijke wens van de Amerikaanse geheime regering was om een nucleaire Wereld Oorlog III te beginnen.

Zij wilden hun nucleaire oorlog in diepe, ondergrondse militaire bunkers voeren. Als die oorlog voorbij was, planden zij om terug te keren naar de oppervlakte en om opnieuw te beginnen met een zeer verminderde menselijke bevolking die slaaf moest worden om aan hun eisen te voldoen.Maar de galactics haalden eerst alle personeel weg en lieten toen hun bunkers ineenstorten in 2011, daarmee hun plannen stoppend.Dood door nucleaire oorlogvoering zat niet in het Goddelijke Plan of stond niet in de kaarten.Zij lieten zij ons in quarantaine gaan om ons tegen te houden de nucleaire oorlogsvoering naar de ruimte te verspreiden.

Klinkt dat te ver gezocht? Jullie hoeven me niet te geloven. Vraag jezelf dit af: Hebben jullie gehoord van een nucleaire bom die kortgeleden afging op de oppervlakte van de Aarde of in de ruimte? Ja, je hebt stapels rapporten gelezen daarover. Maar die werden meestal gefingeerd. Jullie hebben gezien dat er enkele raketten werden gelanceerd en een paar zagen jullie niet (3) Maar geen ervan werden geëxplodeerd.

In werkelijkheid zijn er geen nucleaire bommen ontploft met een vijandige bedoeling sedert de kleine kernwapens van 11 september 2001 die werden ontstoken.

11 sept. 2001?,,9/11?  Jullie weten niet dat dit een aanval van binnenuit was? Hmmmm… Ik weet niet wat ik moet zeggen…

* * * * * * * * *

Als jullie weten dat 9/11 een ‘inside job’ was, dan kan het niet zo ver weg zijn om te horen dat de galactische krachten die ons bewaakt hebben sedert die dag (feitelijk al sedert het eind van de Tweede Wereld Oorlog) (4) noch dat zij een nucleaire bom zullen laten exploderen op Aarde noch een Derde Wereld Oorlog zullen tolereren noch weer een andere valse vlag operatie zullen toestaan die zo schadelijk was als 9/11 was.

(Parijs was geen valse vlag op de schaal van 9/11 in mijn weten. Het aantal doden van 9/11 werd enorm slecht gerapporteerd – 50.000 New York doden of meer is denk ik waarschijnlijker dan 3.000).

We kunnen doorgaan om het spoor te volgen van onze eigen rotzooi en gekte. Maar telkens zijn het de galactics die na ons opruimden – na onze olie morsingen en nucleaire elektrische centrale explosies. Het waren de galactics die de door de mensgemaakte, Fort-Detrick pandemische virussen neutraliseerden die werden losgelaten op de bevolking, van aids tot Ebola, van SARS tot aan varkenspest. Dezen werd opnieuw ontworpen om de bevolking te verminderen tot een meer hanteerbare 500 miljoen.

Zij waren het die ook de giftige pandemische vaccinaties neutraliseerden die gezet werden op een niets vermoedend publiek en die net zo infectueus waren als de virussen.
Het waren de galactics die de hoofd wapens wegnamen van de weers-oorlogvoering, zoals de HAARP en andere weers-controle apparaten.

Zij waren het die de giftige chemtrails neutraliseerden.

Zij zijn verplicht om onze vrije wilskeuzen te respecteren om ieder apart te nemen. Anders dan wij, begrijpen zij en respecteren zij de universele wetten, zoals de wet van de vrije wil, van karma en van aantrekking.

Dus ik verwelkom onze sterrenfamilie van opgestegen broeders en zusters. Tussen hen zijn er geen duistere krachten of ergens anders in onze nabijheid. Zoals ik het zie, zijn wij op Aarde veilig en beschermd, beter dan wij ons dat kunnen voorstellen.

(Morgen het vervolg)

Voetnoten:

(1) Lightworkers.  Lichtwerkers

(2) Ongelukkig genoegd gaat de afschuwelijke schade en misvorming van mensen die resultaat waren van de inname van Verarmd Uranium door. Wat ik denk is dat men zich op deze verwondingen zal richten, door de galactics, bij de nieuwe healing technologieën na de Onthulling.

(3) Op 20 juni 2008 werd er een Minuteman nucleaire raket gelanceerd vanuit Boseman, Montana, nadat de Russen lieten zien dat zij konden schieten en feitelijk een TR3-B aurora ruimtetuig afschoten. Een tweede lijkend op een TR3-B ruimtetuig schoot de Minuteman  weg. Dit incident startte bijna de Derde Wereld Oorlog. Galactisch of van de Aarde, het incident liet het bestaan zien van de Amerikaanse geheime ruimte vloot voor niet-militaire ogen. Kijk naar “June 20, 2008: De Dag Waarop de Aarde Stil Stond” athttp://goldenageofgaia.com/accountability/white-knights/june-20-2008-the-day-the-earth-stood-still/.

(4) Of, talloze millennia geleden, afhankelijk van de kracht van vergroting. De galactics hebben naar de planeet gekeken sedert het begin, maar zij kunnen ook niet tussenbeide komen bij onze vrije wil, wat heeft geresulteerd in een ‘normale’ staat van oorlog voeren op de planeet door de hele opgeschreven geschiedenis heen.

Bron: http://goldenageofgaia.com/2015/12/05/people-earth-welcome-people-stars-part-12/