De Goddelijke Moeder, over de Rol die het Gezelschap van de Hemel Speelt in onze Verlichting

De Goddelijke Moeder, over de Rol die het Gezelschap van de Hemel Speelt in onze Verlichting

door Steve Beckow – 3 mei 2021

Ik heb het de laatste tijd veel gesproken over hoe de Moeder en de hemelse wezens ons bijstaan (zullen we maar zeggen) bij onze verlichtingservaringen. Ik was helemaal vergeten dat ik in 2018 via Linda met de Goddelijke Moeder over dit onderwerp heb gesproken. Hier is haar erkenning van hun rol:
____________________________

De Goddelijke Moeder in een persoonlijke reading met Steve Beckow via Linda Dillon, 26 okt. 2018.
_________________________

Steve: Nu, impliciet in wat u zegt, Moeder, is iets waar niet echt veel over gesproken is en dat is dat de aartsengelen of iemand anders onze verlichtingservaringen beheert, timing, intensiteit…. Heb ik het juist daarin?

Goddelijke Moeder: Het is een Raad van Bestuur in plaats van “beheerd door” te zijn. Dat concept, de manier waarop je het verwoord hebt, liefste, impliceert dat je “beheerd” wordt en dat is niet juist. Het zou een schending van de vrije wil zijn.

Weet nu ook, en het is heerlijk om hierover te spreken … de timing, het tempo (en als ik “tempo” zeg, bedoel ik de opeenvolgende ontvouwing) van een Verlichtingsproces is zodanig dat je natuurlijk een beschermer hebt en meestal een aartsengel die met je samenwerkt, zodat het menselijk en kunnen we zeggen, ziels- of esoterisch – via je universele zelf – geleid wordt. (2)

Dus heel vaak was de constructie dat dingen voor je werden gedaan of dat bepaalde dingen voor je werden geplaatst. Nu zeg ik niet dat er niet heel veel dingen zijn die voor je worden gedaan en voortdurend voor je worden gedaan.

Maar je bent veel meer betrokken en geëngageerd bij je verlichtingsproces in termen van letterlijke, feitelijke, fysieke, mentale, emotionele betrokkenheid dan je voorheen was.

Dit is een goed punt voor een discussie en daarom hebben we het deze dag gehad over deze chaos en deze stuiterbal van onwaarheid die op dit moment voortdurend in de lucht van menselijke relaties hangt.

Maar wat er gebeurt is dat je soms in termen van je, zullen we het “schema” noemen, online bent voor een bepaalde upgrade of opening of niveau van worden en de mens ondanks alle duwtjes en toenadering en steun stilzwijgend of feitelijk zegt: “Ik ben er niet klaar voor” of “Ik ben niet geïnteresseerd.”

Laat me zeggen dat er vele momenten zijn dat je naar ons kijkt en zegt: “Waarom doe je niets?” Wel, liefste hart, er zijn vele momenten in dit leven dat we verbijsterd zullen kijken en zeggen: “Waarom doe je niets?”

Dus als het individu, zoals jij het kent, op de planeet, het uitgebreide zelf, er niet klaar voor is, zullen er verschillende, wat wij zouden noemen, impulsen zijn. Voor ons betekent een impuls dat een situatie, een omgeving, een persoon aan het individu zal worden voorgesteld.

Soms is het subtiel, zoals een nieuwe liefde of een nieuw kind in de familie, een nieuwe baan, een nieuw huis, een vreselijk ongeluk, ziekte, welzijn… situaties worden als impulsen aan het individu gegeven om te zeggen, “Hier is de kans. Hier is de kans. Hier is de kans. Ben je er klaar voor?”

Dus dat niveau van aanmoediging wordt gegeven. Maar als het individu in zijn vrije wil ons negeert, dan blijven we staan en pauzeren en wachten en wachten en proberen het opnieuw. Dus het management van het verlichtingsproces is meer dan ooit in tandem, in partnerschap met het individu.

Goddelijke Moeder
__________________________

Sprak Salomo met de Wijsheid? Spraken de vroege Christelijke Vaders met de Heilige Geest? Sprak Zoroaster met de Koninklijke Glorie?  (3) Wie heeft toegang gehad tot de Goddelijke Moeder op de manier waarop ze zich beschikbaar heeft gesteld voor deze generatie?

Ik ben bezig met twee compilaties – een van haar gedistilleerde commentaren en een andere van de volledige teksten van haar radioshows. Ik weet wat een enorm geschenk het voor ons is dat zij de mysteries uitlegt.

De Hemelse Vader spreekt niet. Of beweegt. Als je tot God spreekt, spreek je altijd tot de Goddelijke Moeder.

Steve Beckow

Voetnoten

(1) “The Divine Mother: We are Creating a New Species of Humans,” July 12, 2014, at
http://goldenageofgaia.com/2014/07/12/the-divine-mother-we-are-creating-a-new-species-of-humans/.

(2) The Universal Self, Higher Self, or Oversoul is us at the Seventh-Dimensional level.

(3) All names by which the Divine Mother has been called.

Vertaling: Martien