Dat is Ascentie / 24 januari 2019 / door Steve Beckow

Dat is Ascentie

24 januari 2019 / door Steve Beckow
Ik zou graag een paar dingen samen willen bundelen om te komen tot een hopelijk nuttig beeld van onze Ascentie – of misschien, beter gezegd, van de fase van onze Ascentie waarin ik denk dat we ons bevinden.
De Goddelijke Moeder vroeg ons onlangs om de Global Reset (Reval) mee te nemen voorbij het vibrationele niveau waarop de cabal het zou kunnen verhinderen. (1)
De Arcturianen vroegen me eerder om ‘ELKE gedachte en gevoel te beheersen’. (2)
Kathleen beheert het evenwicht, houdt van neutraliteit tegenover alles wat haar kant op komt.
Elke spirituele traditie die verlichting bespreekt benadrukt het belang van zuivering – onszelf bevrijdend van onze vasanas (Red. Een sociale vasana is in wezen een onwerkbaar sociaal reactiepatroon gebaseerd op een illusoire interpretatie).
Merk je gelijkenissen of overeenkomsten op? Wat hebben deze vier allemaal gemeen? En hoe verhouden ze zich tot de fase van Ascentie waarin we ons bevinden?

Ze verlaten ons allemaal in een hogere bewustzijnsstaat dan die waar we ons op dit moment in bevinden. Ze dragen allemaal bij aan het verhogen van onze frequentieniveaus. Ze dragen allen bij tot, leiden naar, en bereiken de climax in onze Ascentie. (3)

Ik denk dat we ons in een bepaalde fase van Ascentie bevinden die ons oproept alles los te laten wat ons tegenhoudt van uitbreiden of ascenderen – vasanas, extreem gedrag, 3D-gewoontepatronen, noem het wat je maar wilt.
Het onze is een geleidelijke Ascensie: slechts even snel als het fysieke lichaam en de psychologische gesteldheid aan kan, rekening houdend met het feit dat 7,7 miljard mensen dit proces doorlopen, de meesten van hen onbewust.
Het consequent volgen van een van deze vier paden zou ons versnellen op het pad naar onze Ascentie.
AE Michael gaf een goede definitie van die ascensie in een recente lezing, toen hij verwees naar “die menselijke wezens, vooral degenen in de hogere vibraties, die leerden om alle goddelijke eigenschappen te bevatten en om vanuit alle goddelijke eigenschappen tegelijkertijd te werken.” (4 )
Ik zou zeggen dat zo’n persoon geascendeerd zou zijn.
Permanent leven in Goddelijke Liefde – wat ik gebruikelijk transformatieve liefde noem en wat ik ook Ascentie noem – leeft tegelijkertijd en vloeiend in alle goddelijke staten, als ik Michael mag parafraseren.
Alleen Goddelijke Liefde is alles en bevat alles; al het andere is fractioneel, gedeeltelijk.
Traditioneel, in spirituele disciplines, vervolmaakte een persoon slechts één goddelijke eigenschap – onthechting, dienstbaarheid, onschadelijkheid, enz. Dat zou genoeg zijn om ze door te voeren naar geavanceerde staten van verlichting.
Maar het is een teken van onze evolutie dat Michael zelfs zou suggereren dat we vanuit allemaal tegelijk leven.
Zijn verzoek kan hetzelfde effect hebben als een Zen-choan omdat, om ons te verbeelden welke ruimte het zou zijn dat alle goddelijke eigenschappen zou kunnen bevatten, zouden we worden “gedwongen” in of over de ruimte te struikelen van Goddelijke Liefde.
Noem het wat je wilt – het verhogen van onze vibratie, zelfmeesterschap, balans of zuiverheid – we worden allemaal aangespoord om het te doen door de opkomende energieën. Ze verheffen al onze vasanasnaar de oppervlakte en veranderen ons in een collectieve kat op een warm tinnen dak.
En de bestemming is precies zoals Michael zei – leven van alle goddelijke eigenschappen tegelijk, op een gecoördineerde en vloeiende manier. Welnu, hemelen, dat is het leven in de Vijfde Dimensie. Dat is Ascentie.
voetnoten
(1) “De goddelijke moeder over de invloed van het duister op de reval (Global Reset),” 11 januari 2019, op http://goldenageofgaia.com/2019/01/11/the-divine-mother-on-the-impact-of-the-dark-on-the-reval/

(2) Arcturianen in een persoonlijke lezing met SB door Suzanne Lie, 8 november 2013.
(3) Het evenwichtspunt blijkt hetzelfde te zijn als het natuurlijke, zuivere en onschuldige Zelf, het open hart, de zichzelf beheersende persoon.
(4) AAM in een persoonlijke lezing met SB door Linda Dillon, 4 januari 2019.
Vertaling: Martien