Aartsengel Michael: Over het Coronavirus

Aartsengel Michael:
 Over het Coronavirus

28 februari 2020/ door Steve Beckow

Wat is de waarheid over het coronavirus? Aartsengel Michael antwoordt…

Aartsengel Michael in een persoonlijke reading met Steve Beckow via Linda Dillon, 20 februari 2020. Met dank aan Dana voor ons transcript.

Steve: Wat is het ware verhaal van het uitbreken van het coronavirus?

Aartsengel Michaël: Het is niet zomaar een verhaal en dit is een deel van de moeilijkheid dat degenen die betrokken zijn – en er zijn verschillende, zullen we zeggen, geïnteresseerde partijen – die graag nogal simplistische uitleg geven omtrent dit of enig ander, waar je aan kunt denken, als een virus.

Allereerst is het belangrijk om te beseffen, of het nu natuurlijk is ontstaan (wat een merkwaardige opmerking is, nietwaar?) of zullen we zeggen, in het laboratorium gecreëerd, dat elk virus dat in feite tot leven komt (want er zijn er veel die gewoon inactief zijn), gerelateerd is aan de infectie of het gif van emoties en geloofssystemen. Dat is wat mensen besmet en dat is wat mensen doodt.

Nu is de mensheid natuurlijk niet bereid, vooral niet in hun paniek, om dit te kunnen begrijpen, omdat ze naar hun wetenschap kijken voor alle antwoorden in plaats van te zoeken naar de hoofdoorzaak en deze van daaruit te benaderen.

Dus het ware verhaal: Het coronavirus werd gecreëerd in een laboratorium. Het was een bewapend virus en het is losgelaten door degenen die het (niet met opzet, trouwens), hebben losgelaten maar door onverantwoordelijk om te gaan met het gif.

Steve: … In Wuhan China?

AAM: Correct

Steve: Hebben ze dat gestolen uit een Canadees lab?

AAM: Nee.

Steve: Speelden de Verenigde Staten een rol?

AAM: Nee, het gaat niet om de Verenigde Staten, hoewel ze ook negatief beïnvloed zullen worden, want zoals u weet zijn er veel geloofssystemen aan deze kant van de wereld die ook opheldering behoeven.

Steve: Is Bill Gates er op enigerlei wijze bij betrokken?

AAM: Hij heeft hier niets mee te maken.

Steve: Omdat hij een patent heeft op het coronavirus.

AAM: Hij heeft niets te maken met het onverantwoordelijk vrijgeven van het coronavirus.

Steve: Ja, maar hij heeft wel een vaccin…

AAM: Het is geen vaccin dat volledig effectief of klaar is.

Steve: Er was een oefening die te maken had met de uitbraak van het coronavirus weken voordat het gebeurde. Dat is erg verdacht.

AAM: Zoek niet naar achtergrondverhalen die al dan niet accuraat zijn, Sweet One.

Steve: OK. Zal dit een enorm ongunstig effect hebben op China?

AAM: Nee. In feite, op de lange termijn, zal het dat niet hebben. Nu, schept het een moeilijke situatie? Zeker weten. Maar wat het ook doet, het doet eigenlijk twee dingen in de grotere zin van het woord.

Ten eerste toont het de dictatoriale aard van hun cultuur aan, van hun vermogen om zich te beperken, in te dammen, enz. En, dus, brengt het opnieuw de collectieve herinneringen en de afkomst van de autocratie naar de voorgrond. Dus dat is het eerste.

Maar het tweede is dat het ook binnen het collectief hun eigen vermogen creëert en versterkt om in de situatie te komen die buitengewoon gevaarlijk en moeilijk is.

Dus aan de ene kant laat het hen zien dat ze zich in een politiek regime bevinden dat misschien te dominant is, maar aan de andere kant verhoogt het ook, waar je aan kunt denken als van een gevoel van collectieve en individuele toereikendheid en het vermogen om op een zeer positieve manier te handelen.

Bron: https://goldenageofgaia.com/2020/02/28/306838/

Vertaling: Martien