St Germain: “Ik Ben Belast met de Distributie van Overvloed aan Jullie…”…

St Germain: “Ik Ben Belast met de Distributie van Overvloed aan Jullie…”… “De Gehele Bevolking Van Planeet Aarde Zal Valuta Ontvangen Gedekt Door Goud En Edele Metalen.”

 Gechanneld door:  Susan Leland, 23 Mei 2017  – www.AshtarontheRoad.com Herplaatst – 1 juni 2021

St Germain: “Ik Ben Belast met de Distributie van Overvloed aan Jullie…”… “De Gehele Bevolking Van Planeet Aarde Zal Valuta Ontvangen Gedekt Door Goud En Edele Metalen.”

Ik heb ervoor gezorgd dat iedereen – de hele menselijke bevolking van Planeet Aarde – dollars of yen of wat voor munteenheid het is zal ontvangen.  Het zal allemaal gedekt worden door goud en edele metalen, en daartoe heb ik dat veilig gesteld.  – St. Germain

St. Germain: “Ik Ben belast met
Het verdelen van Overvloed aan jullie!!!”

Ashtar On The Road Teleconference

23 mei 2017

Ik ben St Germain.  En laat me eerst zeggen hoe verheugd ik ben om in dit gezelschap te zijn! Jullie zijn zo geliefd, werkelijk onuitsprekelijk. Maar meer dan dat, jullie worden geëerd en gewaardeerd en bedankt voor alles wat jullie op elk moment doen, om de Stralers te zijn waarvoor jullie hier gekomen zijn, zoals Ashtar zou zeggen, absoluut! En om ook de visionairs te zijn, om samen onderzoek te doen, en jezelf te onderwijzen, en tot conclusies te komen over de Eenheid – de Heilige Eenheid van al het Leven op Planeet Aarde en daarbuiten – met de wens om je te verbinden met alle Wezens van Licht overal!  Beginnend binnen jullie eigen Heilige Wezens – jullie energievelden, zo jullie willen, oplichtend met de Liefde die jullie Zijn en de Liefde die jullie nog meer kunnen inbrengen, omdat het voor jullie beschikbaar is.  En uitreikend naar alle anderen – en beginnen boodschappen te ontvangen, boodschappen van Vreugde, van Vrede op Aarde!!!

“Wanneer jullie jezelf omhoog brengen in de meditatieve staat, of zelfs in jullie slaaptijden – hoewel jullie je daar misschien niet altijd bewust van zijn – wel, in beide gevallen is het zo dat jullie de gelegenheid hebben om in de Hogere niveaus van Zijn te zijn, waar alleen Licht is, waar alleen Liefde is. Maar het is een reis om daar te komen, een reis die vele plaatsen langs de weg heeft waar je kunt stoppen en blijven hangen – of niet – vele plaatsen die je van je Paden kunnen afleiden – of niet. Maar ik ben hier om jullie te bedanken voor waar jullie zijn aangekomen, en om jullie te verzekeren dat, als het jullie wens is, jullie inderdaad jullie uiteindelijke bestemmingen zullen bereiken, wat natuurlijk jullie Ascensie naar permanente residentie is – jullie allemaal, waar een deel van jullie al een permanente residentie heeft, en dat is de Hogere Dimensies!

“Maar ondertussen hebben wij deze Missie te volbrengen. Dus ik zal jullie nu vertellen dat alle zaken die met jullie overvloed te maken hebben, goed onder controle zijn!!! Ik heb ervoor gezorgd dat iedereen – de gehele menselijke bevolking van Planeet Aarde – dollars of yen of wat voor valuta dan ook zal ontvangen. Het zal allemaal gedekt worden door goud en edele metalen, en daartoe heb ik dat veilig gesteld.  Dus er zal geen waardeloos papiergeld zijn. Al het papier zal gedekt zijn en substantie en gelijkheid hebben! De prijs van goud zal wereldwijd hetzelfde zijn, bijvoorbeeld.  En de dollar zal gelijk zijn aan de valuta’s van andere landen. Dus er zal geen ongelijkheid meer zijn. Er zal geen speculatie meer zijn. Er zal geen handel of arbitrage meer zijn, of hoe je het ook wilt noemen.

“Wall Street, zoals het heeft bestaan, zal de economieën van de wereld niet meer beheersen, omdat het in werkelijkheid degenen zijn die de donkere hoeden dragen die Wall Street en de banken en de hele monetaire instellingen en systemen wereldwijd hebben beheerst. Dat is het einde! NESARA zal dat einde voltooien!

“De verdeling van overvloed is om je naar een plaats te brengen waar je geen geld meer nodig hebt van welke aard dan ook!!! Dat is juist. Dit is een tijdelijke oplossing om iedereen te laten genieten van voldoende overvloed, zodat ze daarna open kunnen staan voor andere middelen om zich te verzekeren van wat ze nodig hebben.   Mensen zullen vrij zijn, vrij om na te streven wat zij willen nastreven. Velen van jullie zullen inderdaad verder reizen dan Planeet Aarde en de kans krijgen om met andere beschavingen om te gaan. En er zullen nieuwe manieren zijn om van overvloed te genieten, anders dan van het aantal dollars dat jullie in je bezit hebben.

“Replicators – die creëren uit energie, want alles is energie, we zijn allemaal energie – zullen in staat zijn om veel te bereiken van wat het ook is dat jullie wensen te verwerven, en ik heb het over dingen die enige dichtheid hebben, die zijn wat jullie materiële goederen zouden noemen – voedsel, kleding, wat dan ook. Er zijn uitstekende voorbeelden van gegeven in de Star Trek programma’s, bijvoorbeeld. Je kunt erop afstemmen en precies zien hoe ze worden gebruikt. Jullie computers zullen zo interactief zijn dat je door de kamer kunt lopen en een gesprek over en weer kunt voeren. Jullie zullen robots hebben, want niemand gaat in welke vorm dan ook doen wat jullie ‘slavenarbeid’ noemen, waar ook ter wereld!

“Jullie zullen mogelijkheden hebben om creatief te zijn, om te genieten van de creaties van anderen en om zelf te creëren wat jullie maar willen. Jullie zullen vrije energie hebben. Er zal niet zoiets zijn als een elektriciteitsrekening, of een olierekening, of je kaart inleveren bij de benzinepomp of iets van dat alles. Jullie huizen, jullie voertuigen, de wereld zal draaien op gratis, niet-vervuilende energie!

“Jullie zullen overal prachtige tuinen en parken hebben. Ja, natuurlijk moet de mensheid verantwoordelijkheid nemen voor de verwoesting die is aangericht, de vernielzucht die is uitgeoefend op de Planeet Aarde. De mensheid moet iedereen vergeven die hieraan heeft meegewerkt!!! En wie mag dat zijn? Misschien moet de Mensheid vergeving doen voor 100% van de Mensheid, en samenwerken met Moeder Gaia en met degenen van ons die komen om te helpen, in het aanvaarden van onze aanwezigheid – en natuurlijk spreek ik niet over jullie, Geliefden, ik spreek over degenen die op dit moment niet weten dat we hier zijn om met jullie te werken. Maar het zal een ander Partnerschap zijn, de schoonmaak van Planeet Aarde, het stoppen van de vernietiging, het inschakelen van alle technologieën die al bestaan!

“Al deze dingen zullen worden gedaan. En dit zal een ander niveau van Vrijheid zijn – voor iedereen op de Planeet, alle koninkrijken van Moeder Gaia – om te gedijen op een Planeet die volledig geheeld is! Om compleet te zijn met deze zogenaamde humanitaire projecten, omdat de hele Mensheid in Vrede zal zijn en in het genot van overvloed voor allen – niet alleen het hele kleine percentage. En het zal zijn waar iedereen een gevoel van Eenheid zal hebben, waar mensen samen zullen komen en hun ideeën zullen uiten, waar mensen de Vrijheid zullen hebben om te leven waar ze maar willen – met de hele Aarde als een Hof van Eden, een Paradijs, waar iedereen kan ontvangen, absoluut zonder kosten wat dan ook, welke opvoeding dan ook die hij wenst!

“Ik feliciteer jullie, Geliefden, en ik eer jullie dat jullie zo dapper zijn, dat jullie zo moedig zijn om hier te komen en te zijn! En om in dit leven te zijn, waarin jullie nog tijd voor je hebben liggen, om je te bevinden onder degenen die de weg wijzen naar dit Gouden Tijdperk, die zich bewust zijn van alles wat het inhoudt, die zelfs nu bereid zijn om de Vreugde ervan te voelen en jullie passies te vernieuwen om het tot stand te brengen, want dit is waar we samen naar toe gaan! Dit is ons Pad en het is zo helder. Voel het! Open jullie prachtige Harten nog meer, en laat deze energie van Liefde in jullie wezens komen, zodat jullie jezelf nog meer in dit Gouden Tijdperk kunnen brengen waarover ik spreek.

“Nu kunnen er enkele bijkomende uitdagingen zijn op weg naar de ‘officiële grote opening’, zoals jullie zouden kunnen zeggen. Maar voor ons op dit moment, zijn we er al!!!  Voel het! Kom terug naar dit gevoel en voeg je bij mij en al degenen die hier nu bij jullie zijn. Er zijn letterlijk miljoenen Ashtar Commandoleden en Opgestegen Meesters, Engelen, en vertegenwoordigers van alle koninkrijken van Moeder Gaia, inclusief de Hogere Dimensies! Reik gewoon uit en wees in Eenheid met ons! En laat ons al die leden van Factie 3 steunen, zoals ze genoemd worden. Zij zijn op het Pad met ons en wij met hen. Laten we samenkomen in onze Eenheid en allen verwelkomen die zich er nog niet van bewust zijn. En laten we dan diegenen verwelkomen die zich ertegen verzetten of hebben verzet en zich nog steeds aan dat verzet vastklampen!!!

“Waarlijk, wij zijn allen Eén in Liefde, en ook al, ja, zijn er sommigen die zich zullen moeten verantwoorden voor hun daden, laten wij hen laten weten dat zij even geliefd zijn als wijzelf, en dat wij hen welkom heten! Het kan langer duren, maar we heten hen welkom, net zoals we elkaar welkom heten. Want dat is de weg van het Goddelijke Bestuur, en het begint in ieder van ons om uit te reiken, om omhoog te reiken, en om de Lichten van Liefde te zijn die wij allen zijn! Heel erg bedankt, Geliefden, voor jullie aanwezigheid hier in dit gezelschap. Het is inderdaad groots.  Het is een gezelschap van Liefde. Blijf verbonden. Herinner je mijn woorden aan jullie.  Ik spreek tot ieder van jullie en ik zie ieder van jullie als de Goddelijke Wezens die jullie zijn!

“Ja, we hebben allemaal een lange weg afgelegd om deze bijzondere plaats op de tijdlijnen van Planeet Aarde te bereiken. En ook al zie ik het als één stralend moment, ik weet dat jullie herinneringen hebben – net als ik, toen ik belichaamd was. En de waarheid mag bekend zijn, ik ben zelfs nu aanwezig op Planeet Aarde, want ik moet onder jullie zijn om mijn deel te brengen, mijn Missie van distributie van overvloed aan allen!  Dat is mijn belangrijkste rol om de hele Mensheid te verwelkomen in het Gouden Tijdperk!!!

“Maar ik heb nog veel meer te doen! Ik ben tenslotte een meester-alchemist en daarom breng ik de violette straal met mij mee voor jullie allemaal – voor jullie allemaal om te gebruiken als een ander gereedschap op de weg – om jullie te helpen bij het maken van jullie eigen alchemistische transformatie-transmutaties, om jezelf hoger en hoger te brengen, om je eigen vibraties te verhogen, en zo jezelf omhoog te brengen en uit de derde dimensie, met al zijn illusies en waanvoorstellingen en leugens en lage vibraties. Ik eer jullie als zijnde één met mij op het Pad naar de Gouden Eeuw en verder!En ik zie jullie als de grote lichtende Lichten die jullie zijn!

En zo is het.  Namaste!”

St. Germain

http://www.ashtarontheroad.com/stgermain-abundance.html

Transcriptie door Marta.

Doorgegeven via Susan Leland, 23 mei 2017. https://www.ashtarontheroad.com/stgermain-abundance.html

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. Alle rechten voorbehouden; dit is echter een geschenk aan ons allen en het mag vrij verspreid worden op voorwaarde dat alle accreditatie wordt erkend en dat geen enkel deel wordt gewijzigd of verwijderd.

© Ashtar on the Road Publications & Ashtar’s Legacy 2004-2021.  All rights reserved.

www.AshtarontheRoad.com

Vertaling: Martien