Saint Germain: Vragen En Antwoorden / door: Sylvain Didelot –

Saint Germain: Vragen En Antwoorden

Gechanneld door: Sylvain Didelot – 13 Februari 2023

 

Lieve kinderen van het Licht, het is lang geleden dat ik me via dit kanaal, via deze energie, heb geuit. Ik ben meester Saint-Germain, heel blij om vanavond weer bij jullie te zijn, in energie, en in woorden.

Allereerst wil ik ieder van jullie begroeten als de meester die hij is, om ieder van jullie te begroeten in de oefening die jullie in de materie doormaken. Lieve kinderen, jullie zijn in feite zo enthousiast als zielen om de huidige veranderingen, de huidige periode te beleven, dat het mij ook vreugde en dankbaarheid brengt, in een geest van dankbaarheid voor ieder van jullie die dit moment beleeft, die deze ervaring van het menselijke, van de menselijkheid, van ʺhumaniteitʺ beleeft.

Jullie gaan een kostbare tijd tegemoet waarin ieder van jullie zich menselijk zal voelen, dicht bij je geliefden, en dicht bij wezens die voor jullie ver weg lijken, ver weg, zij die gescheiden lijken maar dat niet zijn en nooit zijn geweest. Je begint deze behoefte binnenin je te voelen, dit gevoel van eenheid, van eenvoudige, stille, vreugdevolle eenheid.

Verwacht van het Universum grote verrassingen, ja, want de gebeurtenissen die volgen op dit pad dat je aflegt zijn soms niet voor te stellen, niet ontworpen.

Zonder echt het recht te hebben jullie details te geven, wil ik jullie zeggen dat jullie een aantal aangename en onaangename verrassingen zullen meemaken. Ik spreek van verrassingen in de zin van niet verwachten wat in het goddelijk Plan staat. Het goddelijke Plan is dus altijd gericht op jullie grootste goed, altijd op jullie leren, op het verbeteren van de som van de bewuste kennis die jullie van jezelf hebben, van de oefening van het belichaamde bewustzijn dat jullie zijn.

Lieve zielen, ieder van jullie vindt en zal in zijn eigen licht zijn weg vinden. Maak je geen zorgen. Ik lees de bezorgdheid van velen van jullie. Begrijp dat je licht blijft, wat er ook gebeurt. Begrijp dat de essentie van jullie wezen helemaal niets riskeert in de ervaring waarin jullie je bevinden. Niemand van jullie is echt, echt in gevaar.

Natuurlijk probeert iedereen in deze tijd zijn persoonlijke soevereiniteit op te eisen, zijn collectieve soevereiniteit ook, met als gevolg dat dit ego-oorlogen en fysieke oorlogen kan creëren.

Dus, inderdaad, misschien kan ik jullie uitnodigen om meer zachtaardig, wijs, gecoördineerd, positief te verzamelen om jullie tijd, jullie land vooruit te helpen.

Zoals jullie weten, gaan we dit jaar een cyclus in met ons kanaal, dat was vergeten, maar laat me het nog eens vertellen, een cyclus van vragen en antwoorden, van meer interactie met jullie. Bijgevolg zal ons kanaal moeten leren de vragen te lezen die jullie hem stellen, die jullie ons stellen, terwijl hij de energie in zijn lichaam laat circuleren.

Hiervoor, en voordat ik jullie vragen lees, wil ik enkele voorwaarden stellen. Ik zal geen al te persoonlijke vragen beantwoorden, die horen bij jullie en niet echt tussen ons zijn. Ik zal bredere vragen beantwoorden die jullie mogelijk hebben. En voor ons kanaal vertel ik hem dat de ʺtrukʺ, de oplossing zodat hij zich zowel bewust blijft van mijn aanwezigheid als dat hij voldoende bewustzijn kan hebben om de vragen te lezen, dit vraagt om iets meer in de ademhaling te zijn, iets rustiger, niet gehaast, om bewegingen te hebben die lang, langzaam en rustig zijn.

Lieve zielen, hier ben ik klaar om jullie vragen te beantwoorden, meer collectieve vragen, ik herhaal. Ik zal niet alles beantwoorden, ik zal mijn best doen. Weet je, onze leringen, die hebben jullie al ontvangen, de theorie, die kennen jullie al, dus het is misschien aan ons om jullie op andere paden te helpen. Laten we doorgaan.

Ik zeg Sylvain zich geen zorgen te maken als alles voor hem voorbij is. Als de vraag te hoog oploopt, zullen we die vergeten, we zullen hem niet bespreken, hij is niet belangrijk, en we zullen ook niet per se degene nemen die harder schreeuwt dan de ander.

Welke Rol Speelt Frankrijk In De Komende Gebeurtenissen ?

Weet dit, ik zal deze vraag veranderen door te zeggen: “Welke rol spelen de Fransen in de komende gebeurtenissen?” want het is dit volk dat een voorbeeld blijft om de vrijheid te beschermen.

De rol van de Fransen is het beschermen van de vrijheid. Ik spreek niet over Frankrijk, als ik over Frankrijk spreek, dan spreek ik over jullie regeringen en jullie regeringen, jullie weten het nu allemaal, zijn allemaal min of meer gecorrumpeerd door bepaalde ideeën, door het idee een volk te controleren, dat we in feite moeten leren weer vrij te laten zijn in hun gedachten, in hun emoties, in hun energie. Dat zal gebeuren.

Maar het is nuttig te begrijpen dat de Fransen samen met andere volkeren kunnen dienen, als voorbeeld in deze bevrijding voor vrijheden, als voorbeeld in deze bevrijding voor eenvoud, voor werk in plaats van werk. Hier is de rol van Frankrijk, het is altijd, en de Fransen in het bijzonder, een volk dat dient als voorbeeld, dat dient als voorbeeld van bezinning, dat dient als voorbeeld in de installatie. Oh ! Er zullen anderen zijn en ik herhaal, jullie werkelijke bevrijding zal niet uit Frankrijk komen, niettemin zal dit volk dat de Fransen zijn, zijn vrijheden naar voren brengen, eindelijk begrijpen wat de sleutel is, de vrijheid om te evolueren en vooruit te gaan in bewustzijn en zelfs in spiritualiteit, in de stappen die nu voor je opdoemen.

Hoe Kun Je Jezelf Zijn?

Beste zielen, de echte vraag is: “Hoe ben je niet jezelf?” “

Hoe krijg je het voor elkaar om geen pure Liefde, pure Vreugde, puur geluk te zijn?

Wat heb je dan toegevoegd of verwijderd in je leven, in je bestaan, om je zo ongelukkig te voelen?

Wat heb je geaccepteerd uit wrok?

Wat heb je geweigerd uit trots?

In deze vragen liggen de antwoorden van je bevrijding, en opnieuw, beetje bij beetje, neem je deze ruimte terug.

Jezelf zijn is je ware natuur. Jullie natuur is niet om te mopperen om jezelf op te dringen, om eindelijk te bevestigen wie jullie zijn als ego, maar om eindelijk te bevestigen wie jullie zijn als menigte, als volk, als natie, als geheel, als gemeenschap. Dat is jezelf zijn, en als het zelf je terugbrengt naar het zelf, dat wil zeggen naar de afzonderlijke identiteit, naar het ik, verlies je jezelf.

Het ware Zelf, het Hogere Zelf, is degene die deze wereld omarmt, die de gemeenschap omarmt en verlangt te dienen in plaats van gediend te worden, en in eervolle dienstbaarheid, geheel menselijke dienstbaarheid, bewust, krachtig, inderdaad, krachtig van deze hergroepering van zielen, krachtig van deze samenkomst van energieën, niet noodzakelijkerwijs tussen wezens die vanuit elk gezichtspunt met elkaar overweg kunnen, anderzijds naar wezens die hetzelfde doel hebben, dezelfde aandacht van liefde, dezelfde intentie van bevrijding, dezelfde intentie van vrede. Uiteindelijk wordt jezelf zijn geopenbaard door andere zelven. De anderen die men liefheeft bepalen zichzelf.

Breid zo je liefde verder uit om jezelf te zijn. Breid je ego niet uit. Rek het karakter niet uit. Probeer niet opnieuw op te leggen, aan de andere kant, erken dat je ware liefde pure Liefde is, dat ware vreugde pure Vreugde is. Het zit al in je.

Je hield op jezelf te zijn toen je dacht dat je de personages was, de lichamen, de energie, de algemene sfeer. Stap uit die theatrale jassen. Kom terug naar het krachtige bewustzijn van de energie die door je heen stroomt. Je kende deze energie ten diepste. Je zou jezelf niet eens meer hoeven te voeden, je zou gevoed worden door de Heilige Geest zelf, door de energie van de Almachtige God in je lichaam. Word weer kinderen, dat wil zeggen eenvoudige, liefdevolle, vreugdevolle wezens die, ja, zeggen wat er door hen heen gaat, maar geen wrok of haat koesteren. Al die schulden die jullie achterlaten in wrok, in haat, in stress, in angsten, in verlangens om te vechten, dat alles verhindert jullie jezelf te zijn. Uiteindelijk geloof je dat je dit gevecht bent, terwijl je niet het gevecht bent, maar de Vrede.

Je bent ten diepste in vrede. Ga naar dit veld van bewustzijn mijn vrienden, ga naar deze kennis, deze wedergeboorte in jezelf en om je heen. Vrede vestigt zich in het hart van hen die bereid zijn haar onvoorwaardelijk te verwelkomen. Dus, als je zegt: “Ik zou willen, als… – Ik zal in Vrede zijn, als…”, zul je nooit in Vrede zijn.

Vrede is een keuze, niet het absolute resultaat van uiterlijke omstandigheden, maar vooral de openbaring van een innerlijke toestand in ieder van jullie, in ieder van jullie. Vervolg deze zoektocht naar binnen, naar de diepte van je Wezen dat zijn Liefde wil uitbreiden en uitbreiden, en je zult jezelf zijn.

Velen van jullie vragen zich af of er Aardse rampen komen. 

Ja, we hebben het aangekondigd. Jullie hadden het vuur. Jullie hebben het water gehad. Jullie hebben de lucht gehad, en jullie beginnen de Aarde te krijgen in haar bevingen, in haar wijzigingen. Er komen natuurrampen. Inderdaad, het magnetisch veld van jullie Aarde is behoorlijk van slag. Het komt overeen met een behoefte en een verlangen van jullie planeet om haar evolutie voort te zetten, om te blijven groeien, om te blijven groeien.

Daarom, ja, zullen jullie in het uiterlijk, de uiterlijke lagen, bepaalde gevolgen ondervinden. Echt, ik begrijp dat je zo gehecht bent aan dit leven en dit bestaan, maar wees je ervan bewust dat je een onsterfelijk wezen bent, dat je lichaam slechts van voorbijgaande aard is. Je bent bang omdat je het ego niet wilt opgeven, je wilt je inborst niet opgeven. Als je echter instemt met het verlaten van deze wereld, onder welke voorwaarden dan ook, zul je niet eerder vertrekken in deze staat, aan de andere kant zullen jullie in vrede zijn mijn vrienden. Jullie zullen vrede hebben met het idee om tegen jezelf te zeggen: “Ik kan morgen vertrekken om me bij mijn broeders en zusters in het Licht te voegen, in vrede. Als je je tegen dit alles verzet, als je je tegen de dood verzet, leef je niet.

Je leeft wanneer je van elk moment geniet, niet wanneer je bang bent voor het volgende. Ik herhaal, deze zin is belangrijk, je leeft wanneer je van elk moment geniet, niet wanneer je bang bent voor het volgende. Het is noodzakelijk om in het huidige moment te zijn. Jullie Aarde is niet de dodelijkste ramp die jullie meemaken of zullen meemaken in deze overgangsperiode, de mensen zelf hebben elkaar meer gedood door soms te proberen zichzelf te redden dan jullie planeet ooit zal doen.

Dus ja, er zijn klimaatveranderingen. Ja, er zijn veranderingen in de energie. Deze veranderingen waren gepland, ze zijn cyclisch, ze gebeuren regelmatig, jullie zijn er niet de absolute oorzaak van, bovendien zijn het evolutionaire veranderingen in het bewustzijn, evolutionair in jullie lichaam. Laat ze gaan. Vraag je niet af waar en wanneer het zal gebeuren, want dan zou je niet aanwezig zijn. Sterker nog, hoe meer je aanwezig bent in het heden, hoe meer je een mogelijk gevaar zult voelen opdoemen lang voordat dit gevaar zich aandient.

Als je in de vrees voor de toekomst zit, zul je niets kunnen voorkomen en alleen maar lijden. Omgekeerd, als je in het moment bent, zul je zijn als die dieren die sensoren hebben die gevaar zo ver van tevoren detecteren dat ze er voor weg kunnen lopen. Dat geldt ook voor jou.

De sleutel tot het heden is niet jezelf vertellen dat je klaar bent om te sterven, maar, eenvoudiger, jezelf vertellen dat je ermee instemt er te zijn, hier en nu, in totaal bewustzijn. Door dit te doen, spreidt je de vleugels van jouw Onbewuste en sta je het toe planetaire signalen te ontvangen om je voor gevaar te waarschuwen. Op dat moment zul je voelen wanneer er gevaar dreigt, maar je zult niet bang zijn voor gevaar, je zult voelen en ernaar handelen, wetende wat je moet doen. Niet bang zijn is de meest pragmatische manier om elk gevaar te vermijden en er klaar voor te zijn, mocht het in jouw omgeving, in jouw leven of bij jezelf gebeuren.

Ik hoor jullie gedachten van “ja, maar ik ben bang – ja, maar ik ben bang”. Lieve kinderen, luister naar mij, jullie zijn meester en leerling van jezelf. Jullie hebben de leer en de wijsheid in je om je uit deze angst te bevrijden. Stop met systematisch al jullie antwoorden buiten te zoeken. Wij geven jullie aanwijzingen. Wij staan jullie bij en helpen jullie, alleen de oplossing komt van jullie Hoger Bewustzijn, van jullie persoonlijke soevereiniteit.Op deze manier zetten wij stappen met jullie, wij helpen jullie, anderzijds ligt de oplossing niet noodzakelijkerwijs in zo’n Gids of zo’n Aanwezigheid die jullie zal bijstaan, want deze Aanwezigheid zal zich tevreden stellen met het bijwonen van jullie eigen geboorte van jullie. -eveneens. Wees je hiervan bewust. Accepteer dat.

Hier is een vraag die mij is gesteld: Zijn de aardbevingen in Turkije van menselijke of aardse oorsprong? 

Ze zijn van natuurlijke oorsprong, lieve zielen. Er is hier geen sprake van menselijk ingrijpen. De energie transformeert in de lucht en de Aarde schudde op de plaats die bedoeld was.

Zullen De Mensen Hun Bewustzijn Verhogen Om Jezus Te Volgen?

Waarom Jezus ? Is Jezus de verlosser ? In geweten zou ik ja zeggen, hij is waarschijnlijk degene die het dichtst bij je staat, maar er is een wezen dat nog dichter bij je staat: jijzelf. Jij bent jouw Verlosser.

Christus is de Verlosser, degene die je helpt je disfuncties te begrijpen om je naar je eigen energievoertuig te brengen, naar je eigen gekerstende staat. Hij is de Gids. Hij redt Redders. Hij leidt je naar het herkennen van je Hogere Dimensie. Hij is dicht bij jullie, hij is dicht bij de Aarde, dit Wezen dat Sananda is, Jezus, bovenal, hij wil jullie eerst onthullen, jullie bewustzijn verhogen. Hij kan de Geest van de Aarde en haar bewoners lezen, maar hij kan niet beslissen in de plaats van deze Geest noch in de plaats van haar bewoners. Jullie hebben de volledige macht.

Inderdaad, het is het voorbeeld van Jezus en de leer van Jezus die jullie worden uitgenodigd te volgen, maar vergeet niet, als je Jezus zelf zou vragen wie de Verlosser is, zou hij gewoon dit gebaar maken, hij zou met zijn hand en zijn vinger naar jullie wijzen, naar jullie.

Ik heb hier al enkele vragen beantwoord, en hier vragen jullie je af of het jaar waarin jullie leven een laatste jaar is, of het later beter zal worden, of iedereen het zal begrijpen ?

Nee, dit is niet het laatste jaar van jullie verandering, dit is niet het einde van deze overgang. De duur hangt natuurlijk in wezen af van een menselijke wil, van een menselijk bewustzijn, van een verheffing van dit bewustzijn op planetaire wijze, en wij kunnen niet bepalen, lieve zielen, van de tijd bij jullie eigen geboorte, jullie hebben tussen twee en tien jaar van deze evolutie.

In feite zijn er tijden waarin jullie deze overgang versnellen en tijden waarin jullie hem vertragen. Jullie vertragen het – en dit stelt me in staat een andere vraag te beantwoorden – jullie vertragen deze overgang wanneer jullie je vastklampen aan alles wat jullie denken te weten, alles wat jullie denken te hebben… Door vast te houden aan dit alles, door te vragen dat niets van je wordt afgenomen, niets wordt veranderd, vertraag je de mogelijkheid van het ontstaan van een heldere nieuwe wereld. Het is geen wereld die je eruit schopt. Het is geen wereld die je in eenzaamheid of dienstbaarheid zal storten. Het is een gemeenschappelijke wereld, niet communistisch, gemeenschappelijk, een wereld die je leidt naar meer delen, naar land delen, ja, misschien soms huizen delen, middelen delen. Deze wereld opent de wereld van morgen.

Laat los wat je denkt te hebben en te weten. Sta jezelf toe iets anders te hebben en iets anders te weten, als een nieuw iemand. Welke leeftijd je ook hebt, word weer studenten van het leven, word weer studenten van de Liefde. Ga die studies weer in. Jullie meesters zijn de Ascensie Meesters, de engelen, de Wezens van Licht, maar jullie zijn er al klaar voor, jullie hoeven niet echt te leren, misschien iets meer te begrijpen, om de ervaring van deze wereld te integreren in een groter geheel, de ervaring van jullie leven in een groter geheel.

Ik herhaal, in de zeer oude geschiedenis en zelfs ten tijde van mijn laatste incarnatie waren de machten corrupt. Ze zijn nog steeds machtig. In waarheid kan geen van deze machten het hoofd bieden aan open en verenigde harten, staande wezens, mensen die nee zeggen, niet uit woede maar uit liefde: “Nee, omdat ik liefheb, zal ik de vrijheid niet opgeven, zal ik God niet verloochenen, zal ik de Vrede niet verloochenen. Begrijp dat dit een grote sleutel is tot dit huidige moment. De meerderheid van jullie regeringen heeft de vrede opgegeven door te bepalen wie de vijand is. Er is geen vijand. Als broeders zouden er geen oorlogen zijn. Zonder grenzen zouden er geen oorlogen zijn.

Hoeveel verrassingen, verwonderingen of rampen zijn er nodig voor jullie om te begrijpen dat jullie eerst en vooral aardbewoners zijn? Dit bewustzijn is er al. Dit planetaire bewustzijn is er al. Jullie oorlogen kunnen alleen broederlijk zijn, broederlijk, omdat jullie alleen je broeders en zusters doden. Er zijn geen vijanden.

Degenen die jullie hebben geleerd dat er vijanden bestaan, zijn degenen die streven naar het verkrijgen van ongedeelde macht, naar macht die gericht is op henzelf of mensen zoals zij. Ik ben voor macht voor mensen zoals jullie allemaal. Ik ben voor de macht van de kinderen van God, en jullie zijn de kinderen van God, de kinderen van deze immense Bron, die in jullie hart ten diepste alle Liefde zoekt die jullie in dit aardse ervaringsveld kunnen inzetten.

Lieve zielen, dit alles verdient de passage die jullie doormaken. Al deze openheid verdient deze tijd. Vervloek deze periode niet, het is onthullend. Het is de meest onthullende Apocalyps voor ieder van jullie, want zij onthult zowel wie jullie individueel als collectief zijn, en zij laat jullie ook kiezen wie jullie individueel en wie jullie collectief willen zijn.

Dit gezegd hebbende, hoor ik degenen die tegen mij zeggen: “Ik ben wakker, maar zoveel wezens slapen nog.” Het is de taak van God om hen die slapen te wekken, en de wekker gaat. Wees niet ongerust, wees niet bezorgd. Alles wordt hier, ondanks de schijn, voor jullie bestwil gedaan.

Zullen De Lichtwezens En De Onzichtbare Werelden Meer Opvallen?

In werkelijkheid doen ze dat al. In werkelijkheid heeft ieder van jullie steeds meer diepe en rijke ervaringen met gene zijde. Beetje bij beetje zullen jullie leren communiceren met jullie doden, communiceren met jullie Gidsen, communiceren met Grote Lichten, en dit op een schaal van twintig jaar niet op een schaal van meerdere levens, maar goed voor de meerderheid van jullie in dit bestaan. Jullie zullen die ervaring niet elke dag en elk moment hebben zoals sommigen van jullie, maar jullie zullen die ervaring hebben, jullie zullen die communicaties hebben, jullie zullen die momenten hebben. En dit is ook de reden waarom de planeet haar energieveld transformeert, niet voor egoïstische doeleinden, maar ook om jullie energie aan te passen, om jullie trillingen aan te passen aan de fijnere ontvangst van deze andere werelden van de positieve gene zijde. Wees je hiervan bewust.

Soms vervloeken jullie deze omstandigheden, dus nogmaals, als jullie de achtergrond hadden van mijn ziel of zelfs die van jullie, zouden jullie begrijpen, lieve zielen, lieve meesters, dat alles gebeurt voor jullie hoogste goed, nogmaals.

Hoe Bevrijd Je Jezelf Van De Gedachten?

Het is soms de vraag van je leven. Voor sommigen is het de vraag van hun leven. Maar het antwoord is eenvoudig: we bevrijden onszelf van de gedachten als we ze geen macht meer geven. We bevrijden ons van de denkgeest wanneer we proberen een natuurlijker wezen te worden, meer aanwezig bij onze diepe behoeften, bij onze diepe verlangens, zonder ons daaraan te hechten als zijnde primair, maar door daar aandacht voor te hebben, door te luisteren naar zijn diepe Natuur en zijn lichaam ook.

Zoals je weet, anders vermeld ik het, bestaat spiritualiteit niet in het negeren van het lichaam, in het binnentreden in een volledig etherische staat, integendeel, in het verzoenen van je lichaam. Dus in jullie tijd en tijdperk zou ik zeggen dat jullie meer in jullie mentale lichaam zijn dan in jullie fysieke lichaam. Dit fysieke lichaam is primair voor jullie en jullie zijn je ervan bewust, maar jullie hebben de gedachte alle macht gegeven. Het heeft macht, maar je woord dat door het lichaam wordt uitgesproken heeft een hogere macht. Jullie acties, jullie handelingen via het lichaam hebben een veel grotere scheppende kracht dan jullie gedachten.

Neem het terug, herinvesteer je lichaam en neem dan, wanneer je herhaalde gedachten hoort, de tijd om tegen jezelf te zeggen, om een andere, misschien lichtere gedachte toe te voegen, een gedachte die zegt: “Ik geef jou niet de macht om mij te kwetsen. Ik geef deze gedachte niet de macht om dit lichaam te vernietigen. Ik geef hem die macht niet.”

Het is eenvoudig, Meester Saint-Germain. Denkt u dat deze simpele zin ons kan helpen? Denkt u dat het genoeg is?

Ik denk het niet, ik weet het, of het waar is, of het naar binnen of naar buiten gesproken is met al uw wijsheid: “Ik geef deze gedachte niet de macht om mijn lichaam te vernietigen”. En ik blijf erbij, je gedachten vernietigen niet de Goddelijke Essentie die je bent, aan de andere kant vernietigen je gedachten altijd een deel van je lichaam als je ze te veel macht laat nemen. Je laat ze aan de binnenkant knagen, in plaats van je instantie van buitenaf te gebruiken om de omstandigheden te veranderen. Realiseer je dit. Sluit jezelf niet op, je Goddelijke Natuur kan alles. Deze waarheid zal je bevrijden.

Besef dat je al verbonden bent met het krachtige Wezen dat je aanroept. Besef dit nu.

Terwijl ik tot jullie spreek, keer je hart en geest naar binnen. Weet hoe je de stilte kunt horen, en spreek deze woorden uit:

“ Ik geef kracht aan Vrede. Ik geef kracht aan Liefde. Ik aanvaard Vreugde”, de eenvoudige, bewuste vreugde die al in je aanwezig is, “de vreugde om er nog steeds te zijn om deze ervaring te hebben”.

Want als je zegt “de vreugde om er te zijn om deze ervaring te hebben”, begint je geest datgene in te brengen wat die vreugde zou kunnen oplossen: er is oorlog, er zijn aardbevingen, er zijn machtsmisbruiken. “Ik geef die gedachten geen macht. Ik geef ze niet de macht om de vrede en liefde in mij te vernietigen.  ”

Zie hoe de gedachten in je blijven vechten. Bekijk ze als een rusteloos kind. Laat hem wiebelen. Laat die gedachte zichzelf uitputten en herhaal in jezelf: “Ik geef geen macht aan deze gedachten. Ik ben. Ik ben. “

Zie hoe de vrede zich een beetje dieper in je nestelt, door een gedachte zijn innerlijke strijd te laten voeren, zijn greep op je los te laten en toe te staan dat het Eeuwige Licht je aanraakt, Eeuwige Kennis je aanraakt, Eeuwig Leven je aanraakt.

Ik stuur het violette vuur van transmutatie naar ieder van jullie, zodat het diep in je wezen binnendringt en je bevrijdt.

In de wereld in transformatie die jullie ervaren, vragen jullie me wat de plaats is van de andere koninkrijken? 

Plantaardig, dierlijk, mineraal, deze andere koninkrijken worden net als jullie getransformeerd en lijden. Weet je, lijden is de diepe oproep tot transformatie. Geleden of opgewekt, het is een oproep tot transformatie waarnaar de ziel van ieder verlangt. Het is moeilijk te geloven, ik weet het. Sommigen van jullie zullen zeggen: “Geen hond vroeg om geslagen te worden. Geen kristal vroeg om gemarteld en verpletterd te worden, ontsnapt van zijn berg. Jullie hebben het mis, lieve kinderen. De ziel van elk van deze wezens deed dit verzoek. Dat betekent niet dat het juist is, vanuit menselijk oogpunt. Het betekent dat het juist is, vanuit een goddelijk standpunt, en jullie kunnen deze ervaring van lijden omzetten in een ervaring van bevrijding, want alle lijden is opsluiting. Het is aan jou om jezelf te bevrijden en om deze wezens te bevrijden van de andere vlakken, van de andere rijken wanneer je dat kunt. Dit betekent echter niet dat deze ervaring niet gewenst of wenselijk is, het Plan is juist. Ondanks jullie oordelen die onophoudelijk het goede en het slechte blijven ontleden, wordt elk ding, elke gebeurtenis gebruikt. Er is een diepe plaats in het plan van Universele Liefde. Jullie weten van binnen dat mijn woorden juist zijn.

Jullie horen ook de weerstand van jullie gedachten tegen mijn woorden. “Het kan niet juist zijn Meester, God kan het kwaad niet willen.  In werkelijkheid bestaat het kwaad niet. Het kwaad is de schijn, de hefboom die een mens of andere mensen, want jullie zijn een geëvolueerde eenheid, dat er toe aanzet nog meer vooruit te gaan op zijn gebied van liefde, op zijn gebied van levenservaring in deze wereld. Het kwaad is niet verplicht, dat ben ik met je eens, maar het kwaad is nuttig en geloof me, als je denkt dat God het niet gebruikt, dan weet je niet wie de Schepper is.

Alles wordt gebruikt, ook als het door jezelf wordt voortgebracht, want jullie zijn de bron van veel kwaad. En als ik zeg ʺjullieʺ, dan heb ik het niet alleen over de mens, het dierenrijk is niet zo’n vreedzaam koninkrijk als jullie je voorstellen. Het is een zeer oorlogszuchtig rijk, dat ook zijn oorlogszuchtige gebroed leeft.

Ook het mineralenrijk valt soms rotsen aan. Jullie zijn gewend, omdat deze rijken in een ander ritme leven, om te geloven dat ze in vrede zijn, vredig, kalm, aan de andere kant, als je de tijdelijkheid versnelt, zou je de rotsen en de kristallen met elkaar zien vechten, die ook daar hele gebieden proberen te veroveren om te overleven. Deze strijd lijkt vredig als je hem in jullie tijd ziet, maar is dat niet.

Stop met geloven dat jullie de bron zijn van al het kwaad. Jullie hebben het vele malen gecreëerd en gemanifesteerd, en jullie zijn ongetwijfeld de machtigste scheppers van deze wereld, dat gezegd hebbende, de andere koninkrijken hebben ook een bron hiervan in zich, en oordeel er niet over, want, ik herhaal lieve zielen, alles wordt gebruikt door God zelf.

Ik ben vanavond de woordvoerder van andere Gidsen die mij vergezellen, die door mijn woorden gaan, die door deze stem gaan, door dit bewustzijn en wij zijn het er allemaal over eens dat wij hier voor jullie zijn, met jullie en ook door jullie heen, en wij zijn aanwezig om jullie te wekken tot jezelf, tot de mensheid, tot ʺhumanitudeʺ, zoals ik mijn toespraak begon. Ieder van jullie is er klaar voor. Ieder van jullie is klaar, klaar. Wees gewoon geduldig.

Krijg toegang tot deze kracht van het heden.

Laat je energie niet wegvloeien.

Handel bewust.

Onthul je eenheid.

Dit is de vooruitgang van deze maand.

Van maand tot maand zullen wij jullie helpen. Van maand tot maand zullen we andere vragen beantwoorden. We zullen zoveel mogelijk onthullen en jullie allemaal een paar aanwijzingen geven, een paar stukjes ontwaken, zodat jullie die plant kunnen plukken die al in jullie zit, lieve zielen.

De groep die ik vertegenwoordig groet elk bewustzijn, elke ruimte van licht, lieve meesters. Onthoud, jullie zijn de meester en discipel van jezelf, het kan niet anders.

Wees gezegend, en dank jullie dat jullie ons woord in jullie en om jullie heen hebben aanvaard. Zij is niet de enige goddelijke bron van informatie, jullie hart is de Bron van alles.

Tot ziens.

Saint Germain

Kanaal: Sylvain Didelot

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org