Saint Germain ~ Jouw volgende stap in het leven ~ door Nancy Tate – 26 Mei 2020

Saint Germain ~
Jouw volgende stap in het leven ~

door Nancy Tate – 26 Mei 2020 Treeofthegoldenlight
Er komt een tijd dat jullie allemaal zullen merken dat jullie een doel in het leven hebben dat nog niet in jullie bestaan is doorgedrongen. Wanneer het zichzelf bekend maakt dan zullen jullie zien waarom er de vermeende vertraging is geweest en waarom het nu in opzet is want wat het jullie vertelt is het de tijd en gelegenheid voor jullie om in jullie persoonlijkheid te stappen en de verandering in het leven te zien die jullie op het punt staan om te maken. Het zal een verandering zijn die de enige manier is die voor jullie zinvol is, en dat zal het antwoord zijn op de vraag waarom jullie je leven hebben geleid op de manier waarop jullie dat de afgelopen maanden, of jaren hebben gedaan.
Het zal nu de weg vooruit zijn in jullie leven en jullie de mogelijkheid geven om niet alleen de gebeurtenissen uit het verleden op te ruimen die jullie volgzaam hielden, maar het zal jullie ook het begrip geven van wat er gebeurt in dit nieuwe machtsmoment waar jullie naartoe zijn gelopen, zodra jullie het hebben gecreëerd. Het is een tijd voor jullie om te zien wat jullie zullen doen voor de wereld van jullie en alle anderen die erbij betrokken zullen zijn. Het zal zich op een of andere manier uitbreiden over de wereld, in een moment van meer.

Ik laat jullie nu achter met het weten dat jullie deze gebeurtenis zullen aangaan en het lot dat jullie hebben geprononceerd voor jullie wereld en daar voorbij hebben, op jullie schouders zullen nemen. Ik ben Saint Germain en ik zie dat er meer dan deze zijn die zullen zien hoe dit in jullie leven naar voren zal komen. Het zal de vreugde zijn van het zijn van de ene en allen die in de nieuwheid van jouw leven zullen zijn en de uitdrukking van de Vrede, Vreugde en Liefde die in afwachting zijn van jullie volgende stappen in het proces van het creëren van de wereld die voor al het leven komt. Ga nu in die expressie en ik zal zien dat jullie het voorbeeld zijn voor allen die voorbestemd zijn voor deze schepping voor heel het leven in Liefde.Dank u wel, lieve St. Germain! Ik hou zoveel van je, en ik deel dit met allen die voorbestemd zijn voor hun volgende stap in het leven in de Liefde,
Liefde voor iedereen,
Nancy Tate
Vertaling: Martien 
    
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien