Saint Germain: De vele vragen…. / 7 oktober 2019 / Door Barbara Bessen

Saint Germain: 
De vele vragen….

7 oktober 2019 / Door Barbara Bessen 
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

En hup, er is alweer een maand voorbij en aldus schrijven wij nu oktober 2019.
Ergens lijken ons al die tijden weleens als onwerkelijk, nietwaar? Vele dingen razen aan ons voorbij en vele dingen raken ons minder. Dingen die wij eerder belangrijk vonden beroeren ons nu veel minder.
Velen van ons zijn een beetje moe, bijna uitgeput. Het gaat ons in het dagelijks leven niet meer zo makkelijk af. Soms merken wij dat onze gedachten al wat verder zijn en duurt het wat langer om in je lichaam te gaan. Wij bemerken de grote verandering – dit tonen mij alle mails die ik ontvang en de gesprekken op de seminars – steeds sterker. En politiek en wetenschappelijk lijkt alles ons een beetje te diepgaand, steeds onwerkelijker en onbegrijpelijk. Hoe belangrijk is in deze tijd een kleine pauze en tijd in stilte, rust en gelatenheid, standvastigheid en de openheid voor een grote mate aan humor, want die hebben wij nu nodig.
Ik wens jullie een heerlijke oktober!
Hartelijke groeten,
Jullie Barbara Bessen

Saint Germain: De vele vragen….
Channeling Oktober 2019

God groet jullie, lieve vrienden, Ik Ben Saint Germain. Wat beweegt jullie in deze tijd van werkelijk grote veranderingen? Wat berooft jullie van je slaap of laat jullie dingen die jullie in het dagelijks leven moeten doen, vergeten? Wie of wat bezorgt jullie de zenuwen, zoals jullie dit zo mooi zeggen?

Laten wij samen eens kijken en alle vragen die nu of al enige tijd  in het veld zitten dat jullie omgeeft en dat jullie voedt, bespreken.

Wat zegt je hart als boodschappen je zijn bereiken die spreken van interstellaire oorlogen? Wat zegt jullie ware zijn als het om de grote macht van China gaat die schijnbaar veel in gang zet of op zijn kop zet? Wat zegt jullie hart bij alle activiteiten van politici die hun geld, het goud en alle waardevolle kleinoden naar zich toe trekken en daarvan niet zoveel willen afgeven?
Wat zegt jullie hart tegen de grote honger in de wereld en over de oorlogen die nog steeds woeden in bepaalde delen van de wereld? En – wat kunnen wij daaraan doen? Steeds meer mensen stellen zich deze vragen.
De demonstraties die momenteel steeds meer worden bezocht, ook met veel betrokkenheid en bloedend hart, brengen massa’s mensen in beweging. Zij stralen ook uit naar de mensen zich daar niet druk om willen of kunnen maken. Er heeft zich een groot veld van licht, van openheid en ook van verontwaardiging, groter gemaakt. Dit is ook goed want wij zien dit graag vanaf deze kant van de Aarde. Wij steunen  dit heel graag en onafhankelijk van de uitkomst hiervan. Waarbij het ook nog de vraag is wat het gevolg in dit geval is. Het lijkt mij belangrijk dat het niet te groot wordt, niet teveel wordt, zodat velen hun kop in het zand zullen steken en alles wat jullie voor het milieu doen als storend ervaren. Jullie kennen dit zeker als er steeds weer iets wordt aanbevolen dat men niet vertrouwt en als men daardoor tegen de stroom in moet zwemmen waardoor men ontmoedigd wordt. Het is dan TEVEEL.
Denk alsjeblieft niet dat ik alle prachtige initiatieven niet zou steunen, maar het moet ook nog verder gaan en dan heb ik het over het fysieke niveau. Veel wat hier voet aan de grond krijgt komt van de hogere gebieden en, zoals dit hoort in de dualiteit is er altijd een tegenwicht. Waar het goede is, is ook het minder goede. Dat is zo.
Wie van alle ontwaakten al met een been in de hogere gebieden verblijft door meditaties, innerlijke reizen, energetische helingsessies, het contact met het Hoger Zelf, weet hoe de afgezwakte dualiteit aanvoelt en hij weet en voelt ook hoe de invloeden van andere gebieden enzovoorts, kunnen werken.
Ieder die het licht zoekt wordt ook door de schaduw beroerd. Ieder die contact heeft met het Hoger Zelf heeft de muren steen voor steen moeten afbreken om het licht te vinden. En elke ontwaakte weet ook dat er op de weg naar huis, de weg van het Goddelijk Licht, altijd weer stromingen van de “andere kant” opduiken die soms verschijnen als een test waardoor kiezelsteentjes grote rotsblokken kunnen worden die opeens op je af komen rollen, maar die met het eigen licht, met doorzettingsvermogen en de goddelijke wil meestal ook snel weer oplossen.
Dit lijkt mij op dit moment op Aarde aan de hand te zijn: het licht breidt zich uit, het duister slaat om zich heen en kronkelt zich snel in elke kleine rimpel, in elk conflict wat een mens meemaakt en in elke twijfel die omhoog komt, in elke angstwolk die gedeeltelijk ook gestuurd wordt en dan wordt versterkt.
Dan zijn er nog alle krijgsdaden die zich informatief eind augustus snel onder de nieuwsgierige spirituele krijgers verbreedden? Ja, hoewel zich daaronder ook wat nep-informatie bevond. Ja het is als een oorlog van de sterren, dat is al bekend door de vele films die veel waarheid weerspiegelen.
Dit alles is voor jullie moeilijk zichtbaar en vaak alleen maar met jullie innerlijk oog.
De doelen zijn gesteld, het licht heeft de scepter in de hand, en toch gebeurt wat ik zojuist vertelde in versterkte mate. Het is als een laatste opflakkeren. Het is, net als op de aardse oorlogsgebieden, dat er schuilplaatsen zijn voor de sterke rebellen die hun best doen het fysieke, zoals zich in quarantaine bevindende planeten, te behouden of terug te veroveren. Maar dit zal niet lukken. Wat jullie hier op Aarde zien en bovenal voelen, toont dit ook.
Wat er gedaan kan worden? Zich bezinnen is belangrijk. Wie aan de buitenkant met vredesvlaggen zwaaien wil en zich betrokken voelt, kan dit doen. Maar altijd met de vrede in jezelf voor ogen. Daarmee bedoel ik ook het been dat jullie al in de vijfde dimensie hebben staan….om dit stabiel te houden en nog vaster te zetten. Heen en weer switchen noemt men dat.
Het belangrijkste oogmerk ligt daarbij op het gebied van het hart en het contact met het Hoger Zelf. Daar komen de instructies en adviezen vandaan die jullie als communicatie die telepathisch of gevoelsmatig verloopt of die jullie intuïtief waarnemen, krijgen. Met dit kompas kan niets “verkeerds” gebeuren.
Jullie hebben de Goddelijke Scepter – misschien wel ondersteund door Aartsengel Michael, als maatstaf.
Laat mij dit zeggen: het Goddelijk Ware Zijn, hoe jullie dit ook waarnemen, is de wegwijzer.
Met een been in de dualiteit en met het andere in de multidimensionaliteit (een citaat van Kryon) kunnen jullie hier goed handelen.
Het is dat wat wij – ik weet het, de uitdrukking is oud en heeft een lange baard – als krijgers van het licht of als een vuurtoren beschrijven in deze tijd van explosieve krachten, als een licht voor anderen kunnen uitdragen.
In die zin wens ik jullie veel standvastigheid en veel zin om dit leven hier met alle hartstochten te leven.
Ik Ben Saint Germain
Ontvangen door Barbara Bessen in oktober 2019. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.