Saint Germain: Channeling September 2015 deel 2 / Barbara Bessen 8 september 2015

Saint Germain:
Channeling September 2015 deel 2

Barbara Bessen / 8 september 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Uittreksel uit het eerste hoofdstuk.

Zoals wij al vaak hebben verteld: Wie heeft jullie gezegd dat jullie je geld moeten verdienen om te hebben wat jullie werkelijk in het leven nodig hebben? Het zijn basisbenodigdheden voor een incarnatie op Aarde dat er voor het lichaam en zijn integriteit wordt gezorgd. Alleen – is het alleen jullie taak om dit te doen? Zou het ook niet de taak van het collectief zijn? Zijn er niet heel andere dingen in het leven die ontwikkeld, verfijnd en nageleefd dienen te worden? Het gaat er op dit moment op Aarde uiteindelijk alleen om zelf verzorgd te zijn zowel met fundamentele dingen of met luxe. Het doel is rekbaar, de weg is verschillend en vaak bezwaarlijk. Maar daarmee zijn wij ook aangekomen bij wat jullie in je hoofd beweegt. Er wordt veel gedacht en geprobeerd om oplossingen met het verstand te vinden. Bij honger in de wereld denken jullie direct aan brood voor iedereen en denken aan alles wat er in de EU wordt vernietigd vanwege de marktwaarde.

Het geheel is nog lastiger maar dit zullen wij later nog belichten. Eerst is de herkenning van belang dat het er werkelijk om gaat het eigen potentieel van scheppingskracht waar te nemen.

De veranderingen hier op Aarde beginnen in het klein, namelijk bij jullie zelf. Dit is al een herkenning, eigenlijk niets nieuws. Maar vaak is het niet aanwezig als jullie je dagelijks leven leven. In die zin wil ik jullie nogmaals op het hart drukken dat jullie jezelf daadwerkelijk onder de loep nemen om te veranderen wat jullie niet meer willen hebben.

Wij zeggen al lang dat dit het collectief verandert. Wij weten alleen dat het nog niet helemaal in jullie aardse bewustzijn is doorgesijpeld.

Vaak gelezen betekent niet dat jullie het bewust ter harte nemen. Zullen wij een kleine overeenkomst scheppen? Hoe zou het zijn als jullie – terwijl jullie dit boek bestuderen – bij jezelf beginnen om een inventaris op te maken? Gewoon zomaar, zonder veel poeha en opwinding, gewoon zomaar… Leg papier en potlood naast je en begin te lezen. Dit boek kan men goed in rust lezen. Barbara beveelt hierbij een gemakkelijk plekje op de bank aan.

Het is niet makkelijk om “zo dichtbij te lezen.” Zoals jullie je kunnen voorstellenis dit boek gevuld met kracht. Het is de “Gouden Golf” zoals Kryon die beschrijft, de energie van Al Wat Is. Die is in dit boek tussen de regels verpakt. Zij helpt jullie om jezelf te belichten en optioneel nieuwe stappen in je leven te zetten.

Laat mij nog even duidelijk zeggen dat er net zoveel Aardes zijn als er mensen zijn. Ik heb jullie alleen collectief verteld wat jullie gezamenlijk in dit hologram als realiteit wilden hebben. Dat is alles. Al het andere is individueel.

Nu willen wij nog een blik op de Aarde werpen. Ik wil jullie vragen je ogen te sluiten voor een kleine bewustzijnsoefening. Visualiseer voor je innerlijk oog deze wonderbaarlijke, blauwe planeet.

Duik er diep in, dan merken jullie dat er een tweede Aarde is die de eerste overlapt. Zoals bij het patroon van de Bloem des Levens, die jullie zeker bekend is. Kijk goed naar allebei. Jullie zullen merken dat de nieuwe Aarde andere structuren heeft, maar zij zijn niet herkenbaar alsof alles nog in de groei is, in de scheppersfase is. De nieuwe Aarde zal zich in de komende jaren, dit is een proces, steeds meer met de oude verbinden. Op een bepaald moment zullen zij versmelten. Wij hebben dit theoretisch al vaak verteld en nu is het sinds enige tijd duidelijk merkbaar. Dit is werkelijk een spannend proces. Nu krijgt de verklaring van Kryon een bijzonder gewicht. Hij heeft al vaak gezegd: “Jullie leven met een been in de dualiteit en met het andere been in de Multidimensionaliteit. Het is de kunst om beide met elkaar te verbinden.” Dit is nu een feit. Nu hebben jullie iets om over te denken, om geestelijk te jongleren met jullie aardse verstand. Dan duiken er direct vragen op, nietwaar?

“Wanneer zal dit zijn? Wordt het drie dagen duisternis? Zullen alle mensen deze versmelting meemaken?” Dit zijn zeer menselijke vragen. Ik antwoord met een tegenvraag: “Wat zegt jullie hart daarover? Hoe zal het gebeuren? Wat is belangrijk – nu in deze tijd van versmelting? Jullie hart weet het. Het is jullie innerlijke wijsheid, die alles weet omdat jullie goddelijkheid met Al Wat Is verbonden is.

Ieder mens zal de verandering en de versmelting op zijn eigen manier beleven. Afhankelijk van hoe hij denkt en waar hij zich in zijn ontwikkeling bevindt.

Het gaat hier niet om een spirituele oriëntering zoals die in de laatste jaren op esoterisch gebied werd aangeboden.

Jullie hebben zeker gemerkt dat het ontwaken op velerlei manieren plaatsvindt en duidelijk niets met channeling of zoiets van doen heeft.

De openingen voor het verstaan van de kosmos gebeuren op verschillende manieren. Zo kan het gebeuren dat iemand die jullie leren kennen omdat hij zich bij een petitie tegen de europolitiek aansluit ten opzichte van jullie themagebieden een andere instelling heeft, die van jullie helemaal niet kan overnemen. Toch is hij zover dat hij het leven van de wetenschap, het sociale klimaat en onderdrukking ter discussie stelt en naar mogelijkheden voor verandering zoekt.

Iedereen kan op zijn eigen manier nieuwe wegen zoeken. Deze veelvoudigheid is goed. Er zijn zelfs duidelijk vele wegen die het Hoger Zelf probeert in te slaan om de mensen die het naar de Aarde heeft gestuurd nu tot ontwaken te brengen en naar zelfverantwoordelijkheid te brengen.

Het wordt tijd om de vereisten hier op Aarde, om in vrede te leven, te veranderen. Iedere weg wordt geacht en geëerd en ook verkeerde wegen zijn in orde. Misschien, dit is heel onheilig, stellen jullie vast dat jullie lichamen nu weer vlees willen, hoewel jullie overtuigde vegetariërs zijn. Een verkeerde weg? Nee, een verandering en omdat die door het lichaam wordt gewenst, waarom niet?

Begrijpen jullie wat ik bedoel? Ieder gaat zijn eigen weg en die weg is zo dat hij voor ieder wezen passend is en hij is voor iedereen anders. Hoewel jullie als collectief EEN zijn, is de weg individueel. Jullie hebben zeker al gemerkt dat niet alle bekenden waarmee jullie jarenlang dezelfde interesse deelden nog met jullie meedoen. Ieder ging zijn weg. Zo is het bedacht en zo is het goed.

Ik wil alleen het thema van dit boek wat verduidelijken. Wij allen hebben, degenen die niet meer in het fysieke gebied zijn, de constructie Ego verlaten. In de mysteriescholen waren hiervoor vele mogelijkheden aanwezig.

Meestal waren zij met ascese verbonden, met bepaalde rituelen en levenswijzen. Opmerkelijk was het dat de meeste van deze ideeën door mannen waren bedacht. Wij, vandaag, in deze tijd van grote veranderingen gaan een andere weg. Waarmee ik niet al het andere wil veroordelen.

Wie nog steeds de Goeroes in het Oosten wil bezoeken om daar een leraar te vinden….doe het. Maar wij denken dat jullie nu de goeroe in jezelf moeten zoeken.

Daar is hij namelijk heel sterk aanwezig, het is jullie Goddelijke Vonk die jullie hier naartoe stuurde. Hij staat nu klaar en neemt jullie hand en ook die van het ego, de persoonlijkheid die jullie vermeend zijn.

Wij willen ook de zogenaamde verlichting belichten. Wat is dit eigenlijk en hoe is het als men die beleeft? Is er een verlichting? Zijn er stappen? Wie beslist dit eigenlijk? Laten wij diep in de Kracht en de Liefde van de grote goden duiken, de goden die hier alles schiepen.

Laten wij in de Gouden Golf duiken, zoals Kryon die steeds noemt, en uitvinden wie wij werkelijk zijn. Ik Ben Saint Germain, een vriend van alle mensen. Een voorvechter voor de vrijheid. Ik brand van verlangen voor de weg van ascensie van de mensheid. Ik zie veel licht aan het einde van de tunnel.

Mag ik voor jullie een lantaarn zijn?