Saint Germain: Channeling Juni/juli 2019. / 9 juni 2019 / Barbara Bessen

Saint Germain:
Channeling Juni/juli 2019.
 9  juni 2019 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen.

„Het is niet wat het lijkt te zijn!“ Dit is een bekend gezegde van onze geestelijke vrienden en meesters, en zeker ook Kryon en dit past ook zeker voor ons wereldlijk niveau. Men wil zich graag helemaal richten op hetgeen ons uiterlijk wordt gepresenteerd en huivert ervoor om in een vredige, gezonde en vrije Gouden Eeuw te geloven. Ik ben het graag met Kryon eens want er zijn zoveel goede, nieuwe en interessante dingen die zich hier op Aarde voordoen en ontwikkelen. Het staat niet overduidelijk in de kranten en het is niet vaak in het nieuws te horen. Vele mensen willen hun leven en hun houding veranderen. Velen van ons hebben hun eigen leven al een beetje gezuiverd, verjongd, getransformeerd en op een ander niveau gebracht.

Wij richten ons steeds meer op de Nieuwe Aarde en ieder doet dit op zijn of haar eigen manier. Er zijn geen concrete wegen, geen vaste constructies. Wij veranderen ons leven vanuit onze intuïtie, met ons “buikgevoel, en met het “gezonde boerenverstand!” die op hun beurt weer een inspiratie van ons Hoger Zelf zijn. Zo’n opstelling verandert het leven behoorlijk met betrekking tot onze dagelijkse beslissingen. Ik ben er zeker van dat wij ons op een weg bevinden waarop veel verandert. Allereerst zijn wij mensen degenen die veranderen….ieder van ons.

De veranderingen op Aarde, in al hun politieke, economische en ecologische vormen komen vaak niet van degenen die aan de macht zijn, die vooraan staan. Wij mensen, degenen die gewoon hun dagelijks leven leiden, zijn degenen die veranderen. Het begint met het weglaten van milieuonvriendelijke dingen en met het (h)erkennen en omzetten van de eigen verantwoording en het eindigt met een glimlach in de ochtend tegen de buurman, ook als hij ons al jarenlang niet groet. Wij hebben het in de hand om ons leven ook ten gunste van anderen in te richten bij alles wat wij plannen, denken en veranderen. Dan gebeurt er wat Kryon ons al jarenlang vertelt: daarmee scheppen wij voor velen van ons een win-winsituatie!
Ik ben daar graag bij! Jullie ook?
Hartelijke groeten,
Barbara Bessen
PS: Deze channeling is voor juni en juli. Ik wens jullie een heerlijke zomer toe!
 
Saint Germain:
Een Leven op een Bijzondere Inhaalstrook
Geloof verzet, zoals bekend, bergen. Het geloof aan waarheid, gerechtigheid, aan geluk en aardse dingen als gezondheid, vrede, welstand is een zaak van instelling. Alles waarop jullie je richten wordt je leven! Wij zijn nu in een fase van grote veranderingen op Aarde aangekomen waarbij het werkelijk loont om dit geloof in het richten van je aandacht en de daarmee verbonden levenskwaliteit eens intensief te belichten.
Er is geen algemene realiteit. Er zijn alleen vele realiteiten, en, zoals al zo vaak gezegd: De mensen hebben zich, van regio tot regio verschillend, op enkele gezamenlijke dingen van het leven gericht. Als ik over een huis spreek dan weten bijna alle mensen op Aarde wat ik daarmee bedoel. Vele andere dingen variëren, afhankelijk van de manier van leven.
Jullie worden af en toe door de vele informatie overweldigd. Neem even een moment rust en ga naar binnen. Denk er eens over na hoe dit bij jullie is. Hebben jullie veel indrukken en informatie die jullie kunnen verwerken? Of wordt het jullie soms te veel en lopen je hoofd en je hele systeem hiervan over? Want informaties beïnvloeden jullie vele lichamen en zij vormen jullie. Maar moet ik jullie hier nog over vertellen of aanbevelen om het aangebodene vaker opzij te leggen? Jullie zijn vaak zo op het algemene gericht dat jullie dit vaak niet eens meer bemerken als jullie met bepaalde dingen verbonden zijn die verband houden met de media.
Het gaat hier niet om een inbreuk op jullie persoonlijk leven maar ik wil jullie alleen maar herinneren aan het licht. Het licht heeft zoals bekend, vele facetten en uitdrukkingsvormen. Een ding is echter zeker: materie en licht zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Licht brengt materie voort en jullie zorgen door waar jullie je op richten, met jullie focus, met jullie kijken naar de materie, met alles wat jullie zijn, dat alles leeft en nieuw wordt geschapen. Dit doen jullie elke seconde.
Velen van jullie die zijn ontwaakt zouden alles het liefst zo snel mogelijk veranderen als zij dit zouden kunnen. Jullie kennen deze macht maar de vraag is echter altijd hoe jullie je macht gebruiken. Het met een handgebaar verwijderen van de regering, Justitie en de politieke partijen is voor een hoog vibrerend wezen mogelijk. Dit zullen zij echter niet doen omdat dit een inbreuk zou zijn op het leven van de mensen op Aarde.
Maar er is wel de ingefluisterde hulp die wordt ingezet. Jullie hebben dagelijks zelf al gemerkt en gevoeld door kleine ervaringen hoe jullie je leven kunnen sturen. Het is eerder een wijsheid-influisterende hulp die wordt ingezet en die onafhankelijk is van wat de omgeving, de Staat etc. aan realiteitsvormen aanbieden. Jullie glijden soms met ideeën en gericht gevormde gedachten in een nieuwe “vreemde” manier van leven die anderen niet in overweging nemen. Vaak laten jullie je verstand dan de overhand nemen. Jullie zijn schepper-wezens die hier verblijven om ervaringen op te doen. Dit weten jullie allang maar wat doen jullie als schepper-wezens nu op deze heerlijke planeet met deze wetenschap? Dit is de vraag die steeds meer goddelijke wezens bezighoudt. Men ziet dit aan de buitenkant. Met ziet dat vele mensen opstaan, sommigen timide en anderen heftig, sommigen naast het doel mikkend, om dan als een ballon die men met een naald prikt, ineen te schrompelen. Moedig, maar vaak te veel hooi op de vork zoals mensen al eonenlang weten dat dit een facet van de dualiteit is. Laten wij zeggen, lieve mensen, dat jullie nog niet hebben herkend wat er werkelijk in jullie steekt. Jullie hebben nog niet genoeg met de Liefde, met de macht gewerkt, want Liefde is Macht!
De vele menselijke krukken, zoals ik hen graag noem, houden jullie op de sofa of in andere gemakkelijke structuren vast. Ik zie een grote desoriëntatie bij de mensen die zijn ontwaakt. Jullie hebben zo lang op een omslag gewacht. Nu is de nieuwe energie er, en nu vragen jullie je af wat jullie daarmee kunnen doen. Het gaat er niet meer om nog een paar spirituele boeken te bestuderen. Het is nu tijd om hetgeen jullie hebben gelezen te gebruiken. “Hoe gaat men om met de nieuwe energie?” vragen jullie je vaak af. Jullie hebben niet de moed om je werkelijk te bevrijden. Omdat dit door ieder van jullie weer door andere krukken wordt uitgedrukt is hier geen algemeen recept voor. Vraag jezelf nog eens waar jullie in je leven staan. Vraag wat jullie vreugde geeft en wat niet. Vraag jezelf af welke dromen jullie hadden toen jullie jong waren.
De mens werkt met de kracht van het voorstellingsvermogen, met de zogenaamde fantasie, met dromen. Dit zijn allemaal schepperswerktuigen. Zij zijn krachtig en scheppen materie.
Met dit gereedschap zouden jullie moeten kijken wat jullie willen veranderen. Ik zie hier onder de lezers niemand die niets in zijn of haar leven zou willen veranderen, of het nu in het dagelijks leven is of iets waar jullie over dromen. Toekomstplannen hebben kracht als men erover droomt, vol fantasie beleeft, hen stof geeft, hen vormt. Als men het gewenste steeds weer voorziet van de nieuwe energie moet het zich materialiseren. Dan komt jullie werkelijke grootheid, jullie Hoger Zelf als mentor in beeld. In samenwerking met deze hoog vibrerende entiteit (dit zijn jullie want jullie zijn niet met tweeën, jullie zijn een) zijn jullie sterk. Er is over het algemeen niets wat jullie niet kunnen omzetten.
Een president beïnvloeden om zijn plaats te verlaten – iets dat velen wensen – of dit nu in Europa is of niet, kunnen jullie beter overlaten aan degenen die hoger vibreren en vanuit hun wijsheid de materiële wereld beïnvloeden, voor zover hen dit is toegestaan. Dit is nog een beetje “te veel” voor jullie en ook niet aan te bevelen om het te proberen.
Bedenk dat men aan de andere kant van de sluier niet slaapt! Wat doet iemand die is ontwaakt in deze tijden van verandering? Hij kijkt graag rustig, de zomer is daarvoor een goede tijd, naar zijn of haar leven, de omstandigheden, de niet afgemaakte dromen, de krukken en de schijnbare vooruitzichten. 
Dan bekijkt hij wat er werkelijk wordt gewenst en gebruikt dan zijn tijd om de situatie samen met het Hoger Zelf te belichten. Daarmee komt men in het beroemde Goddelijke, lege Veld. De oude vooruitzichten schijnen luchtiger te worden, op te lossen en maken plaats voor iets nieuws. Daarmee laat men langzaam energie vrij. Jullie zouden zeggen: “Ik heb een idee, een plan, over hoe ik wil leven.” Dan is het alleen nog de vraag in hoeverre jullie bereid zijn om dit via jullie gedroomde energiepartikels om te zetten. Jullie willen misschien moeilijke omstandigheden in je leven verwijderen of dat jullie wel of niet alleen willen even en soms dus niet alleen kunnen beslissen.
Dit kan wel zo zijn, maar moeilijke omstandigheden kunnen opgelost worden en zij zijn vaak niet zo moeilijk als zij eruitzien. Partner en familie zijn vaak bekende thema’s.
Als het jullie wens is om je familie mee te nemen op de nieuwe weg hangt het er mogelijk vanaf hoe goed jullie je dromen met kracht hebben onderbouwd, hoeveel passie jullie hiervoor hebben. Deze aanstekende kracht gaat graag over op anderen. Misschien lukt het jullie vuur om het leven van anderen te transformeren voor het nieuwe. Vaak is dit zo. De andere mensen zijn vaak al bereid om een vrijer leven te leiden, zij hebben alleen maar een vonk nodig die alles aansteekt. Welaan, lieve mensen, de kracht van de macht heeft zich door galactische invloeden zeer versterkt. Het is als een onbekende kracht die onzichtbaar achter ons allen staat om ons aan te moedigen om dit zeer begrensde en beïnvloede leven op Aarde opnieuw gestalte te geven.
Het is de weg naar de vrijheid. Een vrij leven zonder dwang, onderdrukking, manipulatie, honger en haat en zonder krukken, is mogelijk! Maar alleen jullie kunnen de stap zetten. Jullie hebben de macht; geloof mij!
Men heeft jullie duizenden jaren lang verteld dat jullie ongelovige en zondige mensen zijn. Voel in jezelf, op dit moment en bemerk de God in jou die de macht heeft om dingen te veranderen. Beginnend bij jezelf en dan uitbreidend naar het Veld dat alle mensen voedt!
Jullie weten dat als meer mensen dit doen, ieder op zijn eigen manier, er eerst weinig, dan meer, en dan veel verandert. Wat moet ik daaraan toevoegen? Verzamel je energie en dromen en zet deze om. Waar wachten jullie op? Jullie houden van deze uitspraak en daarom herhaal ik die graag: De Macht is met Jullie! Het is de altijd rondwarende liefde van de Schepping die zich hier in een sterke vorm openbaart en ingezet wil worden.
God groet jullie, lieve vrienden.
Ik Ben Saint Germain. 
Ontvangen door Barbara Bessen in juni 2019. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.
Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01
info@barbara-bessen.com