Saint Germain-Channeling Juli 2020 / Barbara Bessen / 6 juli 2020

Saint Germain:
Barbara Bessen
6 juli 2020
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Zo langzaamaan komen wij in een ontspannener fase van de zogenaamde Corona time-out die velen van ons hebben gebruikt om zich meer met zichzelf bezig te houden. Goed, voor wie daar ruimte voor had en zich niet zo intensief met het familieleven bezig moest houden, want velen van ons hebben hier en daar nieuwe rollen binnen de familie overgenomen of zijn er bekende rollen die in versterkte mate worden uitgevoerd.
Toch bemerkten velen van ons een hang naar rust en stilte. Bij jezelf komen was en is de versterkte wens. Wij willen de God in ons beter leren kennen. Spannend genoeg is het goddelijke in ons ook vaak enthousiast over nieuwe dingen. Het goddelijke in ons is de neutrale toeschouwer en is algemeen gesproken in nieuwe ervaringen geïnteresseerd. Het is zelfs de zin van het fysieke leven hier op Aarde. Ik persoonlijk geloof dat onze innerlijke toeschouwer graag ziet hoe wij crises en buitengewone situaties benaderen en meester worden….maar ook met zachte, langzame influisteringen die in bijzondere situaties van het goddelijke komen. Is dit geen spannende tijd? Wij zijn zo dichtbij het goddelijke en toch – zoals Kryon dit zo graag zegt, staan wij met ons andere been aan de dualistische kant.
Wij huppen vaak van de ene kant naar de andere, maar uiteindelijk is de hang naar de lichtere kant het grootst. Laten wij luisteren naar wat Saint Germain ons op onze weg mee wil geven!
Ik wens jullie een mooie maand juli!
Hartelijke groeten,
Jullie Barbara Bessen

Saint Germain-Channeling Juli 2020

Ik groet jullie in God, lieve vrienden. Ik Ben Saint Germain. Het is mooi om een beetje dichter bij jullie te zijn om wat te kunnen praten. Hebben jullie zin om een beetje dichterbij te komen? Stel je voor dat wij beiden in een prachtige tuin bij een mooi kasteel zitten. Vanaf de bank kijken wij naar een mooie vijver en zien eenden met hun kuikens. Kikkers kwaken en libellen zweven zachtjes om ons heen. Kijk eens wat beter naar de libellen, zij hebben een interessant, bijna menselijk, gezicht en je zou haast kunnen denken dat zij ons iets willen influisteren. Alles leeft, alles heeft bewustzijn en misschien op een andere manier dan de mensen denken.
Waarom gaat het om in deze tijd van grote veranderingen? Ja, om transformatie. Het gaat er onder andere om dat enkele mensen, vele miljoenen eigenlijk, zich ervoor klaarmaken om hun eindfase op deze planeet te beleven.
Het zijn degenen die oude zielen worden genoemd. Zij bewandelen deze Aarde al sinds het begin Zij leefden in verschillende culturen en hadden belangrijke posities als leraar, priester, genezer en koning om het Oude Weten door te geven….het weten waarom de schepping Aarde ontstond en wat die met dualiteit te maken heeft. De oude zielen weten diep van binnen waarom zij hier zijn en hier ook zijn om op het niveau van dualiteit vele ervaringen te hebben.
Het punt is echter dat vele oude zielen vaak vergaten wie zij zijn. Herinneren jullie je, lieve vrienden, lieve vriendinnen, wie jullie werkelijk zijn? Zoals zo vaak kom ik nu nog een beetje dichter bij jullie om jullie een hand op je Heilig, Hoger Hart te leggen. Vandaag duiken daarbij vele beelden uit verre tijden op die zich willen bevrijden. Bemerken jullie onze verbinding en het verzinken in verre gebieden?  Kunnen jullie zien of voelen – alsof er een film aan jullie voorbijgaat – wat en wie jullie hier allemaal al zijn geweest op deze heerlijke planeet Aarde? Als jullie je met mij hebben verbonden mag ik jullie vertellen dat wij elkaar al oneindig lang kennen.
Nu gaat het erom een volgende stap in de dualiteit te zetten en je eigen goddelijke kern meer te openen. Luister naar de inspiratie vanuit jezelf, het staat niet ergens aan de buitenkant aan de zijlijn in een krant of op het internet hoe het met jullie verder gaat. Hebben jullie al gemerkt dat vele herinneringen uit dit leven al zijn vervaagd en al bijna niet meer opgeroepen kunnen worden? Dit zijn geen ziektepatronen maar goede tekenen voor de laatste trede voor de transformatie, jullie opening naar de inter-dimensionaliteit.
Laten wij samen nog een beetje in de zeer oude tijd van deze Aarde snuffelen. Wat denken jullie waarom jullie nu graag bepaalde boeken lezen die met buitenaardsen en hun acties te maken hebben? Jullie zijn buitenaardsen die voor lange tijd hier kwamen om deze planeet te bevruchten, haar leven te geven.
Allereerst in de vorm van flora en fauna. Later met andere ideeën om haar te bevolken. Velen van jullie betwijfelen de zogenaamde geschiedenis van de Aarde. Dat is goed want daar klopt maar weinig van. Jullie zijn de oude broeders die in liefde kwamen om de parel van dit zonnestelsel te bevruchten. Het was een lange weg, een lange tijd. In het begin kwamen en gingen jullie om jezelf te regenereren want het was niet altijd makkelijk om hier langere tijd te verblijven. Voel binnenin, jullie oude zielen, of dit goed voor jullie aanvoelt. Daar werken en leven jullie. Grote ruimteschepen waren jullie thuis. Nu is het tijd om weer terug te keren en allen die zich daardoor niet zo aangesproken voelen zijn degenen die later zullen kwamen om hier te dienen of te leren.
Als deze regels jullie niet beroeren, als jullie daarmee niet in resonantie zijn, is het ook in orde. De heimwee om de Aarde te verlaten heeft niet iedereen die hier nu leeft. Misschien is de zin om de dualiteit en de daarmee verbonden kwaliteiten te beleven nog groot. Dit is begrijpelijk en goed. Ieder heeft hier zijn of haar ervaringen zoals die uitgedacht zijn. Enkele zeer ervaren zielen hebben hier nog ererondjes gemaakt. Niet omdat zij zulke slechte leerlingen waren maar omdat zij wilden dienen. Of misschien heeft de een of ander zich in de astrale gebieden zich voor een avontuur laten overhalen. Ook dat is mogelijk. Ieder doet wat hij voor juist houdt. Het is alleen belangrijk dat jullie je nu uiteindelijk ervan bewust zijn dat hier een veld is dat door bepaalde instituten wordt gevoed, gevuld en waaraan velen zich kunnen voeden. Mensen noemen het realiteit. Maar wat is voor jullie realiteit? Dit is in deze dagen en weken een belangrijke vraag. Wat willen jullie als realiteit hebben? Wie of wat mag of moet jullie voeden? Welke collega uit de hogere Werelden ook spreekt, deze vragen duiken in de boodschappen steeds weer op.
Jullie bepalen mede wat er nu op Aarde gebeurt. Niemand wordt uitgezonderd. Jullie hebben de macht en de kracht om veranderingen in te leiden. Ieder is hierbij betrokken. Jullie moeten nu eindelijk erkennen dat jullie niet machteloos zijn. Wees helder, geloof niet alles wat er wordt verteld en geschreven wordt. Beproef het in je hart en laat je niet in angst en woede drijven door alles wat er dagelijks verteld en geschreven wordt door de media. Niet alles is zo spiritueel , zoals jullie het noemen, en zoals jullie denken. 
Soms wordt er gericht verdraaid om de geliefde energieën die de mensen overtuigen, nog meer te hinderen…..angsten zijn bepaalde energieën die op andere niveaus voeding zijn. Overleg dus goed welke energieën je in jezelf wilt binnenhalen. Dit is een tijd met grote openingen. Poorten in hogere gebieden openen zich en enkelen van jullie zijn daar al met een voet binnen. Dit kan alleen maar met degenen gebeuren die in helderheid zijn. Ik verhoog mijn energie op jullie harten want mijn hand ligt daar nog. Stel het je graag in beelden voor. Voelen jullie het? Stel je voor dat jullie nu helemaal in helderheid zijn en door die poort schrijden.
Draai je niet om. Er zijn geen karmische imprints en beproevingen die jullie hiervan af kunnen houden. Ook dit is iets dat zich duizenden jaren lang door altijd ware beschrijvingen sterk werd in het Veld dat jullie voedt, gesterkt heeft. Laat alle voorstellingen over wat jullie moeten doen om waardig te zijn in het licht schrijden. WEES GEWOON. Ga naar voren met een open hart om je ware ZIJN nog meer te leven. Het gaat er niet om deze planeet nu te verlaten. Jullie zijn nodig. Jullie dienen je lichtquotiënt te verhogen en zo in liefde en helderheid je leven verder te leven….waarschijnlijk alleen anders, veranderd en lichter! Dit zal bij iedereen anders zijn. Jullie Ware Zijn en jullie….zullen het weten! Zo zij het!
Laat mij jullie nog zeggen: Het gaat er niet om met mij over echte aardse dingen die momenteel vele mensen bewegen, te praten. Jullie persoonlijkheid houdt ervan te vragen. De zin van deze ontmoeting is veel meer om in de hogere energie te verblijven en je ZIJN te verlichten waardoor jullie helderder zijn, met meer eigen verantwoordelijkheid en weten jullie leven leven en het Veld waaruit allen zich voeden, verandert.
Laat mij jullie nog vertellen dat dit virus geen virus is, maar een kunstmatig gefabriceerde substantie die zijn weg door het menselijke baande. Per ongeluk of bewust, dat hangt van jullie af, dat kunnen jullie je hart vragen. Weten, het WETEN is in jullie!
Ik Ben Saint Germain en ben steeds uw dienaar!
Ontvangen door Barbara Bessen in juli 2020. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.