Saint Germain: Channeling December 2018. / 1 december 2018 /Barbara Bessen

Saint Germain:
Channeling December 2018.
 1 december 2018 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen.
 
Het jaar loopt ten einde. Wij zijn nog steeds op de driedimensionale, fysieke Aarde. Of zijn wij, zoals Kryon dit altijd zo mooi zegt, met het ene been in de dualiteit en met het andere in de Multidimensionaliteit en switchen wij daartussen heen en weer? Dit kan eenieder alleen voor zichzelf bepalen. “Waar is de vijfde dimensie?” wordt er vaak gevraagd. “In jullie!” luidt het antwoord. “Die is in jullie! Waar zou hij anders zijn?”
Ons verstand laat ons telkens graag weten dat de hoger vibrerende gebieden ergens “boven” zijn. De dimensies zijn alle op een bepaalde plaats en in ons. Wij verhogen alleen ons bewustzijn om die te bereiken respectievelijk door ons naar binnen te begeven en de vijfde dimensie is niet volledig anders; ook die is in ons leven. Wij bepalen hoe dit niveau eruit ziet. Wijzelf zijn het, niemand anders! Steeds meer mensen bereiken deze dimensie, eerst voorzichtig en bepaalde delen en situaties  ervan en daarmee bepalen wij ons eigen deel van deze zo genaamde Nieuwe Aarde. En ergens trekken wij het dualistische been zachtjes terug. De vijfde dimensie heeft vele facetten en traptreden. Wij nemen eerst het onderste niveau, een klein stapje.
Als wij ons meer versmelten met ons Hoger Zelf doen wij grotere stappen. Ik heb Saint Germain gevraagd of hij ons hier wat meer over wil vertellen.
Ik wens alle lezers een paar rustige en stille feestdagen!
Hartelijke groeten,
Barbara Bessen 
Saint Germain:
Channeling December 2018.
Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Saint Germain.
Een opwindend jaar loopt ten einde. Niet in het minst omdat er veranderingen zijn opgetreden die jullie met je ogen niet kunnen waarnemen. Het zijn veranderingen die de vibratie van de planeet betreffen. Wij hebben jullie vaker verteld dat er sinds oktober 2017 een sterke golf van hoger licht de Aarde doorstroomt. Het is in overdrachtelijke zin een “Staande Golf” en hij is gefocust op deze tijd waarin de Aarde zich bevindt.
Zoals voor een poort die nu verder openstaat naar de andere kant en die andere vibratiegebieden heeft geopend. Het verblindt sommigen misschien wel een beetje en het dringt sommigen van jullie misschien wel wat opzij. Anderen zeggen: “Eindelijk is het er!” Zij zetten zich, misschien andere mensen verdringend, in deze lichtkolom, een gebied dat meer belooft en dat andere openbaringen laat vermoeden. Anderen op Aarde zien deze fonkelende kolom niet. Het is voor hen nog te weinig om zich daarin te baden. Het andere, dat men de aardse realiteit pleegt te noemen, schijnt hen sterker. Dan zijn er mensen op Aarde die als Nieuwe Kinderen worden betiteld die dit fonkelend licht goed kennen. Zij hebben er geen probleem mee, zij zeggen misschien zelfs: “Oh, dat is toch niets bijzonders? Er zal nog veel meer komen en dan richten wij ons naar binnen. Nu zijn wij zelf nog goed gevuld door waar wij vandaan kwamen. Wij hebben deze verhoging al in ons!”
Ja, het gaat om het verhogen van de vibratie; daar zijn jullie al lange tijd goed van op de hoogte. De vraag is echter of jullie die bredere poort kunnen zien. Hebben jullie hem gezien en/of gevoeld en in je leven opgenomen? Geeft de poort jullie nieuwe ideeën, misschien zelfs wel moed om het leven weer op te pakken? Enkelen van jullie hebben dit namelijk geweigerd en zijn in trauma’s gevlucht, in fasen van depressie, omdat het erop leek dat hier niets veranderd zou kunnen worden.
Vragen als: “Was 2012 misschien een uitvinding van de “andere” kant? Is de Aarde werkelijk op een nieuwe koers?” kwamen op. Twijfel verplaatste zich op vele plaatsen. Misschien was dit een deel van het proces van verandering. Jullie zijn hier om je te bewegen dit leven te leiden en niet om je op de een of andere manier in iets terug te trekken.
Denk erover na wat mensen doen als zij gefrustreerd zijn of zich vervelen; zij vervallen in bepaalde dramatiek en zoeken naar bepaalde dingen. Het is niet het genot dat hen stimuleert, het is het niet meer weten wat zij moeten doen, waarom zij hier zijn en wat er nu helemaal aan de hand is. Er was bij vele mensen een korte stagnatie in hun ontwikkeling zichtbaar, mede omdat nu zichtbaar wordt hoezeer de mensheid is gemanipuleerd. Ook het inzicht dat er voor alle mensen eigenlijk niet voldoende voedsel is omdat de verdeling daarvan niet in orde is.
De vervuiling van de Aarde neemt uiterlijk toe en het wordt nu zichtbaar in welke mate dit zo is. Het is als een wakker schudden dat nu door de mensheid gaat. Aan de ene kant naar ontzetting en aan de andere kant naar het positief herkennen en bereid zijn om het eigen leven te veranderen. Uiteindelijk heeft eenieder de mogelijkheid om het eigen leven te veranderen en gericht in te richten. Ook degenen die werkelijk niets met het leven hebben worden daartoe opgeroepen. Ook degenen in het Oosten van deze planeet die zeggen dat het hun lot is om arm te zijn, verdreven te worden, niets te eten te hebben of van hun familie gescheiden te zijn. De tijd van grote veranderingen brengt met zich mee dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Deze beweringen zijn geen dingen die jullie angst moeten aanjagen. Het is een natuurlijke selectie die elk fragment van het Goddelijk Zijn eenmaal ervaart.
Er zijn al vele treinen naar Huis vertrokken zonder dat jullie daarbij waren en voor velen op jullie planeet zou dit ook nu het geval kunnen zijn. Deze trein die er nu is, de ascensie naar de hogere vibratiegebieden van deze prachtige planeet, is nog niet de trein naar Huis. Maar de volgende – misschien op een andere planeet – zal er zeker komen. Er gaan altijd treinen waarvan sommige misschien een beetje buiten de algemeenheid liggen zoals het de laatste eeuwen hier was en zij zijn niet allemaal klaar om te vertrekken. Maar er komt – op welke planeet je ook bent geïncarneerd, altijd een nieuwe trein die naar het volgende station of helemaal naar Huis vertrekt.
Daarmee wil ik zeggen dat er geen bevoordeelde fragmenten van het Hoger Zelf zijn. Er zijn alleen fragmenten die ontwaken en het ware doel voor ogen hebben en velen hiervan blijven lang op het fysieke niveau tot zij zover zijn om een oproep te ontvangen dat het huiswaarts gaat. Waar staan jullie, was de vraag. Wat is jullie suggestie? Denk eraan, de vijfde dimensie en alle andere zijn in jullie. Hier, nu, en altijd. Jullie kunnen hen niet dichterbij halen, zij zijn daar, nu, op dit moment. 
Als jullie dit soms niet voelen is er altijd nog het doorstromen van een welgedaan gevoel want wij houden ons niet bezig op het fysieke niveau, wij hebben een afspraak om hier te zijn met een deel van ons Zijn, wat Ik nu Ben. Het is hoger dan vijf-dimensionaal. Maar ik ben niet zover bij jullie vandaan dat ik grote stappen moet nemen om jullie te bereiken. Wij zijn op een golflengte die zich over enkele dimensies uitstrekt. Jullie kunnen mij niet waarnemen en horen, nietwaar? Dan moet een deel van jullie Zijn wel zijn waar ik ook ben.
Ik spreek niet met een roeptoeter (scherts). Ik heb jullie bij de hand genomen en verheven. Nu, hier. Adem een beetje dieper en sta jezelf toe je lichaam te vervullen. Waarschijnlijk voelt het zich een beetje wiebelend aan, als bevindt het zich in een wolk of merken jullie je omgeving niet meer zo op.
Misschien is de zetel of de stoel waarop jullie zitten niet helemaal meer waarneembaar.
Jullie zijn gedeeltelijk niet meer driedimensionaal fysiek. Ik druk dit hier in woorden heel eenvoudig uit.
Als jullie hiertoe bereid zijn heb ik nog wat informatie voor jullie. Ik zal jullie die telepathisch toesturen. Dit gaat zonder tijdverlies. Net als bij een gesprek. Alleen gelooft jullie verstand dit niet zo en twijfelt. Jammer! Het zou toch heerlijk zijn als jullie begrijpen en aannemen dat het zo is? Jaren geleden zeiden jullie misschien dat jullie mij niet konden horen en dat dit voor anderen was weggelegd. Luister eens: ik fluister jullie iets toe. Vandaag is het zonder tijdverlies en als jullie zeggen dat jullie deze boodschappen al kennen…ja dat zou kunnen. Waarschijnlijk spreek ik soms tussendoor met jullie omdat jullie mij hebben uitgenodigd. Of jullie Hoger Zelf stuurt jullie gelijksoortige informatie. Wij zijn niet alleen maar op dit moment aanwezig. Wij horen en zien veel en jullie alleen maar als jullie je daarop toeleggen, zoals nu.
De verdere vragen die natuurlijk opkomen zijn degene over hoe het hier op Aarde verder gaat. Moeten wij voorraden aanleggen? Hebben wij baar geld nodig voor onrustige tijden? En zijn er drie donkere dagen? Dit komt allemaal terug in jullie kringen omdat dit door vele mensen wordt gevoed.
Als het jullie gerust stelt, verzorg je dan met de dingen die jullie denken nodig hebben. Maar wat denken jullie…..waar komt de hulp vandaan als hier chaos zou uitbreken, de stroom uitvalt of de supermarkten niet open gaan…..ik wil dit scenario niet weer bespreken. Paniek is niet de weg. Het is dan aan te bevelen om achterover te gaan zitten, misschien met gesloten ogen, en naar binnen te gaan.
Diep ademen, rustig worden, en dan van de hogere niveaus informatie ontvangen over wat te doen en je misschien eerst even een beetje te laten verlichten als men bewust langer in deze verbinding verblijft. Dit zou dan ook (Licht) voeding zijn. Als jullie gezegend zijn met een grote familie zullen jullie zeker – als er chaos zal komen – de juiste inspiratie hebben over wat jullie kunnen doen. Volg dan je intuïtie. Op je buikgevoel kunnen jullie je niet altijd verlaten.
Maar de Aarde zal veel zachter verder gaan dan jullie vaak lezen. Als degenen die deze chaos-boodschappen verbreiden eerst eens in zichzelf zouden kijken, zou hen iets beters verteld worden! Daar komt bij dat er levende wezens zijn die zich met angst voeden. Dit hebben jullie op je zoektocht naar kennis ook al vernomen. Dus, geef hen geen voeding! Het beste is: Ga nog meer naar je heiligdom, ga naar je Hoger Hart en verbind je met de Goddelijke Kern in jezelf. Zo vaak mogelijk, steeds weer, tot er een goed gevoel van liefde en gedragen worden in jezelf verschijnt.
Dit is het gevoel dat jullie hier nu op Aarde zijn om bij het spektakel van de verlichting er op Aarde bij te zijn. Angst is geen goede raadgever. Jullie ego/ persoonlijkheid, lager verstand, willen zich graag met deze angst opwekkende onderwerpen bezig houden. Maar jullie, die weten wie jullie werkelijk zijn, zullen je niet meer in de vallen, de strikken van de dualiteit laten verstrikken…of niet?
“Hoe gaat het hier verder?” vragen mij de media steeds en vragen als: “Blijft de Euro? Komt er een derde wereldoorlog? Zal Europa door Rusland of China overlopen worden?” Er zijn zoveel vragen waarop de antwoorden vele boeken kunnen vullen, en zij zijn niet relevant omdat er toch vele realiteiten zijn. Weten jullie werkelijk wat er in de oorlogsgebieden gebeurt. Weten jullie echt of die ene president die jullie zo verschrikkelijk vinden niet misschien een opdracht heeft? Weten jullie of degenen die altijd zo netjes zijn, boeken schrijven en zich inzetten voor vrede op Aarde, zo ook daadwerkelijk zijn en ook zo handelen?
Waarom willen jullie dit weten? Hebben jullie thee met hen gedronken? Zoek naar de waarheid achter de waarheid. Kijk met je hart-ogen. Oordeel niet zoals vele mensen doen maar vorm je eigen mening met betrekking tot de waarheid. Daarmee hebben jullie veel te doen. Deze dingen onderscheiden zich behoorlijk van hetgeen jullie in de media kunnen horen en lezen.
Alles is hier een speelbal van de dualiteit, de macht, de seksualiteit, de spiegelwerelden. Het is niet makkelijk om achter alles te kijken, maar in verbinding met je eigen innerlijke instantie is alles mogelijk. Dan zullen jullie mij niet meer vragen wat alles te betekenen heeft. Jullie zullen mij waarschijnlijk vragen: ”Wat is mijn taak in dit tijdsgewricht in dit leven, Saint Germain? Waarom ben ik hier gekomen? Wat kan ik doen om nog meer in het reine te komen?” Dit zijn belangrijke vragen. Al het andere is alsof jullie mij vragen: “Zal ik patat eten of aardappelsalade?” Als jullie begrijpen wat ik daarmee bedoel?
Sinds enkele maanden is mijn manier om met mensen te spreken, hen in mijn veld uit te nodigen, veranderd. Zo wordt het ook waargenomen. Ik kan het bevestigen, want nu gaat het vanuit een andere cyclus van verwijding van het bewustzijn. Men kan, kort gezegd, als men op Weg is om bewust te worden van het Hoger Zelf, om over de bergtop te komen, langzaam maar zeker om de berg heen lopen. Dan doet men dit of dat zoals mantra’s, yoga, tonen zingen, gebeden etc. Men kan boeken lezen, seminars bezoeken en nog veel meer. Of men gaat rechtstreeks de weg naar de bergtop. Gewoon zo. Onderaan de berg staand, naar het Hoger Zelf kijkend (of jullie het nu kunnen zien of niet of hoe jullie ego/verstand het zich voorstelt…..) steeds een volgende stap naar de top doen.
Jullie vragen om leiding en zeggen misschien nog: “Vertel mij wat ik moet weten en laat mij ook weten of ik iets moet meenemen op weg naar jou!” En dan gaan jullie op weg, kijken niet naar links en rechts, niet naar boven of onder, maar vertrouwen volledig en gaan vol overgave verder.
Dat is de directe weg naar Huis. De energieën die deze heerlijke planeet nu doorstromen maken dit mogelijk. Vergeet, als je zover bent, alle boeken en geschriften van het esoterische bereik der religies. Velen zijn met leraren verbonden die ook niet veel meer dan jullie weten. Zij hebben ook hun geestelijke leiding.
Jullie kunnen alles zelf bereiken. Jullie hebben geen goeroe nodig, geen aardse meester, jullie hebben alleen jezelf nodig. Ik weet dat het niet makkelijk is om dit van mij aan te nemen. Zovele patronen, ervaringen, ook uit andere levens, hebben jullie iets anders geleerd en als jullie mij nu vragen hoe het met transformaties is, met hetgeen er in jullie opgeslagen is aan emoties, gedachtepatronen, aan ervaringen van duizenden jaren tot aan de nazitijd, hoe worden die opgelost? Welke systemen, concepten en cursussen moet ik leren, toepassen en bezoeken? Geen een. Helemaal geen een. Daar zorgt het Hoger zelf voor, het naast hogere wezen op de trap en de reis naar Huis. Wij noemen het gewoon: Jullie worden verlicht. Hoe meer jullie vol vertrouwen de berg op gaan – zonder je te laten afleiden – naar boven gaan, des te vrijer, lichter, getransformeerder, jullie zijn. De leus is: Jullie hebben niemand nodig behalve jezelf, je Zijn, je Goddelijkheid in jezelf. Al het andere was gisteren. Toch wordt elke weg geëerd, ieder van jullie beslist zelf welke weg jullie nemen. Er zij altijd treinen naar Huis.
In de hoop dat er nog een paar lieve goden – ja ik heb het over jullie – zullen ontwaken, ben ik
Saint Germain, steeds tot uw dienst.
Ontvangen door Barbara Bessen in november 2018. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.
Hartelijke groeten,
Barbara Bessen en haar team
Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01 
info@barbara-bessen.com