MEESTER ST. GERMAIN, MEESTER MARIA Vriendschappen en Familie Jouw pad naar meesterschap / door: Karl Kassl & Jahn J Kassl / 26 februari 2018

MEESTER ST. GERMAIN, MEESTER MARIA
Vriendschappen en Familie
Jouw pad naar meesterschap

door: Karl Kassl & Jahn J Kassl / 26 februari 2018

MEESTER ST. GERMAIN
Vriendschappen en Familie
Wat is de diepere betekenis van vriendschappen, en wat betekent het om
een familie te zijn.
  • Vrienden dienen als een spiegel voor elkaar. Hoe anders zouden mensen kunnen groeien en ontwikkelen? Tot een bepaalde mate van ontwikkeling is dit onmogelijk zonder een tegenhanger. Vriendschappen breken vanwege een gebrek aan vertrouwen en vanwege het feit dat deze menselijke wezens niet genoeg innerlijke verbondenheid bezitten met elkaar. Vriendschappen duren voort als afspraken op Aarde worden nagekomen en wanneer er voldoende liefde is voor elkaar.
  • Familie zijn betekent de ander meedogenloos vertrouwen in elke reflectie weergegeven naar jou. Familie impliceert dat vertrouwen in het individu herhaaldelijk was versterkt en opnieuw bevestigd. Hij die zich verhoud naar wat hier wordt gezegd, zal vreugde vinden in zijn  levensreflecties en zal een vriend nooit deze dienstbaarheid verwijten.Vandaag is het essentieel dat menselijke relaties waarheidsgetrouw zijn – oftewel ware liefde of het eerlijke besef dat de betrokken partijen niet voor elkaar waren geschapen of niet bedoeld waren om samen een bepaald pad te bewandelen.

Elke spirituele ontwikkeling is gebaseerd op waarachtigheid.

Dus waardeer elke gelegenheid om meer waarheidsgetrouw te worden dat zichzelf aan jou presenteert en verwelkom elke reflectie van harte.
Dit is het bericht.
Ik ben MEESTER ST. GERMAIN
MEESTER MARIA
Jouw pad naar meesterschap
Meesterschap bereiken – van wat?
Vorm jezelf naar de meester van je basismotivaties en bereik meesterschap over jouw primitieve instincten! Meesterschap van het zelf bereiken betekent precies dat.
Geliefde mensen,
Ik ben MEESTER MARIA
Vandaag willen we iets zeggen over jullie goddelijke aard, jullie goddelijke essentie, en kijken hoe jullie het best op Aarde kunnen leven met het volledig bewustzijn van jullie goddelijkheid.
De waarheid is dat jullie je motieven nauwkeurig moeten onderzoeken om te doen wat jullie ook doen. Zonder deze eerlijke zelfreflectie kunnen jullie de stappen van ascensie en jullie pad naar het licht niet beheersen en komt tot stilstand. Deze stilstand moet worden vermeden en tegengewerkt door de nodige inspanningen te leveren om het bewustzijn te vergroten.
Wat dit betekent voor jullie spirituele oefening:
Sorteer motieven en instincten uit
1.   Verwijder alle onzuivere intenties. Ga tot op de bodem van de motieven achter al je acties. Geef geen betekenis aan je daden noch aan het beeld dat anderen van je kunnen hebben. Als je merkt dat er nog verachtelijk en oneervolle motieven in je liggen te sluimerend, los ze dan op in God’s licht.
2.   Daarna krijg je een idee van je “instincten”, wat betekent: acties die je   doet op basis van jouw gevoel. Zijn er nog steeds actieve programma’s in je “onderbuik” die jaloezie, afgunst of zelfs haat oproepen? Ga helemaal door tot de bodem van alle overblijvende emotionele conditioneringen en laat het los als en wanneer het optreedt.
Vandaag de kwestie voor alle Lichtstrijders – die streven naar verlichting, maar het nog niet bereikt hebben – is om alle niet-erkende kwesties naar het licht te brengen: door er naar te kijken, te accepteren en hen los te laten.
Dit is het pad naar meesterschap. Het is het pad dat ieder mens die streeft naar ascensie, naar God en hun ware Zelf wil vinden op een dag zal beginnen. Voor jou, wie hier naar dit bericht is geleid, deze dag kan vandaag zijn gekomen.
Laat alles vallen dat je voor jezelf en anderen vertegenwoordigt, kijk naar jezelf met al je zwakheden en niet herkende angsten. Kijk naar je naaktheid, zodat je uit de handen van God het stralende gewaad van jouw werkelijkheid kunt ontvangen.
God is met ons, God is met jou. In Zijn Licht is de nieuwe mens geboren – vrij en puur, licht en subliem, goed en nobel – ter ere van de schepping en tot vreugde van de Schepper.
Met eindeloze liefde
MEESTER MARIA
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien