Meester Saint Germain De Nieuwe Niveaus en Manieren van Communicatie Belichamen / 9 November 2015 / Méline Portia Lafont

Meester Saint Germain:
De Nieuwe Niveaus en Manieren van Communicatie Belichamen

9 November 2015 / Méline Portia Lafont


Wel, Saint Germain spreekt hier! Zegeningen aan jullie en alle eeuwigheid. IK BEN altijd verrukt om tegen jullie te spreken via deze vorm van communicatie, hoewel het nog steeds van een ouderwetse manier is. Het is duidelijk geworden dat het spoedig zal gaan veranderen in jullie vorm van werkelijkheid, en het is al begonnen om zo te zijn, nietwaar?! Hiermee spreek ik van en bedoel ik dat er andere manieren en vormen van communicatie zijn die de ervaring van deze vereniging zullen wijzigen. Wij zouden het graag willen omschrijven als, een taal van Vibrationale tonen en golven van kleuren.

Aangezien jullie zesde zintuig informatie ontleent uit de hogere rijken voor de Planetaire Ascentie, zullen ook jullie je vibratie samen met de Aarde optillen en dus rond bewegen in jullie sferische lichamen en in/naar landen van gewijzigde manieren van communicatie en “harmonie”. Dus jullie zesde zintuig zal een zevende zintuig en een achtste zintuig worden, enzovoorts terwijl jullie doorgaan spiraalsgewijs te gaan binnenin het spiraal van Ascentie en Alles Dat Is. Dus al jullie zintuigen, welke al vibreren als inwendige portalen naar de hogere dimensies, beginnen binnenin jullie menselijke voertuigen van dit rijk te activeren en zelfs te infiltreren. Niet alleen de activering ervan voort brengend, maar ook een bepaald niveau van belichaming van dat soort, wat bij jullie de markering achterlaat om iets dergelijks binnenin jullie rijk van Licht te ervaren.

Binnenin de sferische lichamen van jullie “systemen” zoals jullie deze voor nu mogen noemen, houden jullie bepaalde facetten en informatie vast om te aanschouwen wanneer de tijd gekomen is voor jullie om deze sferische vibratie door de beweging van jullie zintuigen te bevrijden. Jullie zintuigen zijn daarom alles waar jullie in en mee zouden moeten deelnemen, aangezien zij jullie geëvolueerde en belichaamde ervaringen zijn ingebed binnenin de rijken van het licht. Deze zijn niet alleen jullie bondgenoten, maar ook jullie ware gewaarwordingen en manieren van de dingen te zien zoals zij zijn, omdat deze voorbij de fantasie gaan.

Daarom, neem de dingen niet licht maar serieus op, wanneer iets aan jullie doorgegeven wordt als vibrationale informatie via jullie eigen zintuigen, want deze zijn een samenhangend deel dat aan jullie reis toebehoort, zo niet alles van het ZELF. Anderszins waarom je druk maken als dat niet het geval zou zijn, maar ik vertel jullie dat het ten zeerste het geval is, zodat binnen alles dat jullie pad of gebied van vibratie doorkruist een deel IS van jullie vibrationale gebied of het zou niet naar boven naar de oppervlakte komen om gezien te worden als een resultaat van de dingen.

Jullie zintuigen zijn jullie woordenlijst, reisgids en jullie GPS, in die zin dat het alles weet en naar jullie fluistert wat jullie moeten weten op de exacte plaats waar jullie zijn. Om waar te nemen is om eerder te voelen, het kan niet meegevoerd worden door wereldwijze gidsen, het is een natuurlijk deel van je wezen wat binnenin je groeit terwijl je het pad van je ervaringen bewandeld. Aan jou kan niet onderwezen worden hoe je te voelen, het is een “hoe te” ervaring. Jouw ervaringen markeren de vibrationale uitbreiding van je zintuigen en beïnvloeden de manier waarop zij op je pad zullen werken. Hoe meer ervaringen je tegenkomt, hoe meer kennis je belichaamt, zie je. Je zintuigen, in die betekenis, zijn dus een radarfunctie en herkennen wat je al belichaamd of tegengekomen bent als een ervaring en wat jou in/naar de uitlijning brengt met Alles Dat Is.

Je zintuigen tappen in op het raster van het bestaan en alle soorten van Dimensies binnenin het geometrische gebied van al het bestaan. Jij bent niet “jij” (zelf) wanneer je begint dingen te definiëren voor je eigen conclusie (afscheiding). Jij bent “jij”, als het ZELF van Alles Dat Is, wanneer je dingen ziet en kent zoals zij zijn binnenin de Goddelijke neutraliteit van alle gevoelhebbende wezens. Houd dat in gedachten en houd dat altijd in je innerlijke visie: dat je een zuivere reflectie bent van het Goddelijke binnenin alles, om je rol van voorbestemd Wezen uit te spelen. Daarom is je bestemming wat je bent als de vervulling van Alles Dat Is via de expressie van je veelvoudige zelven op alle multidimensionale en exponentiële niveaus.

Jullie communicaties en de manier waarop jullie dienen als dienaren van het Licht, of voertuigen van het Licht, zal gaan veranderen. Er zal een nieuwe variëteit zijn van directe communicatie van en naar al jullie hogere zelven, terwijl zij respectievelijk kanaliseren in/naar jullie lagere lichamen op het Aarde niveau. Jullie zullen de tussenpersoon en boodschapper worden, beide tezelfdertijd. Jullie bewustzijn staat een dergelijk voorval toe te gebeuren als jullie je weg omlaag smelten naar het centrum van de spiraal. Jullie zullen één worden met alle dingen in het leven en beginnen jullie grenzen en de wereld in/naar een andere of hogere vibrationale snelheid te draaien. DAT, mijn vrienden, zal vele sluiers optillen omdat jullie sferische en multidimensionale lichamen het huidige Aardse vibrationale collectieve gebied zullen overstijgen, welke algemeen bekend zijn als de 3de en 4de dimensies.

Je zult een directe straalzender van vibrationale golfvormen worden van onvoorstelbare dingen en informatie in het gebied van de kwantum kosmische ruimte, een golfvorm die jou zal worden in dat moment van verzenden als tot waar jij de ontvanger bent, de straalzender en de boodschap/boodschapper zelf, alles op het vibrationale niveau. Er zal niet langer de noodzaak zijn voor externe begeleiding noch leringen aangaande die kwestie, want als jij al je zintuigen ontwaakt is er niets om elkaar te leren, alleen om te laten ZIJN en de ervaringen op zichzelf te ZIJN. Zien jullie?!

Wat er op jullie wacht zijn wonderen binnenin wonderen, hoewel het duidelijk is dat het niets is dat je zou moeten verwachten, maar nochtans te beseffen dat je het al BENT. Het is al hier en nu binnenin jullie zelf, en jullie allemaal zullen dit uit jullie vandaan brengen door het eerst binnenin jullie te vinden en je eraan te verbinden. Jullie zijn de Kosmische generatoren die deze Ascentie Golf levendig en voort stromend houden doorheen de uiteenlopende niveaus die een ieder van jullie representeert, belichaamd en uitstraalt, individueel alsook collectief.

Welnu, heb een pauze in dat weten dat jij je eigen definitie bent van wat mogelijk is en wat niet. Heb een pauze, zeg je?!? “Wat als onze eigen definitie van wie wij zijn en tot wat wij in staat zijn onjuist is?!” Dan zal ik zeggen en jullie toevertrouwen met dat weten dat het feit dat jullie weten hoe jullie zelf te vormen en te manifesteren als per definitie of controversie of niet, de perfecte manier is om jullie te laten zien dat jullie Meester Wezens zijn, want anderszins zouden jullie jezelf niet kunnen vormen. En dus al bij al voorziet dit jullie van het antwoord dat jullie het altijd juist hebben, in die zin dat het precies zal zijn als wat jullie nodig zijn op dat moment om jullie voorwaarts te stuwen in jullie gewijzigde staat.

Verbeeld jezelf in de gewijzigde staat te zijn die je aldus verlangt om frequent in jouw rijk van werkelijkheid te ervaren. Hoe stuwt dit jou voort om verder te gaan in/naar jouw fysieke wereld en nieuwe avonturen op je te nemen, wanneer je weet dat ook je andere dingen tegen mag komen op je weg naar Nottingham. Misschien mag het een variëteit aan dingen zijn die je niet leuk vindt om te zien noch tot uitdrukking gebracht wilt zien worden in je leven. Dat mag zo zijn, maar misschien kunnen zulke dingen een onderdeel zijn van je reis die jou zelfs meer zullen helpen om die gewijzigde staat die je dus wenst om te ZIJN en te voelenm te bereiken, omlaag gebracht door jou heen naar het Aardse rijk als een belichaming hiervan. Belichaming betekent dat je die gewijzigde staat hier helemaal zult “bezitten” of eerder zult ZIJN binnenin dit fysieke rijk zonder dat jij “naar buiten” hoeft te gaan, waar dat ook mag zijn, en transcendent te zijn.

Je kunt het allemaal samen krijgen hier binnenin deze  ruimte, hier en nu. Dit is waarom je meer krijgt in je fysicaliteit om alles te ervaren dat je geworden bent, bespeurt, ziet en voelt in de andere werelden van Dimensies gedurende je toevallige reizen via de meditatie of andere manieren, binnenin dit rijk van jouw fysieke Wezen hier op Aarde. Nogmaals zoals verkondigd in een eerdere transmissie door onze vrienden de Pleiadianen: “De Hemel is de vervulling en de volledige uitlijning van je Ware Zelf met de Bron Code ~ want JIJ BENT die eeuwige Vlam. Het is geen plaats welke je verzoekt om naar te reizen, het is een innerlijke staat van bewustzijn en Zijn waar je wederom mee moet vibreren om het daglicht van je Kosmische aard te zien. Alles is een Gelukzalige staat van transparantie ~ de eeuwige jeugd binnenin het eeuwige hart.”

Verder gaand binnenin de smaken van de eeuwigheid gaan wij door, allen als één en allen tezamen.

Liefdevolle groeten

IK BEN die IK BEN

Saint Germain

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com