Boodschap van Saint Germain / Door: Ngari

Boodschap van Saint Germain

Door: Ngari – 20.12.22

Geliefde broeders. Saint Germain spreekt tot jullie, en ik breng jullie zeer goed nieuws. We leven de climax, de ontknoping van het drama op Aarde.

Velen van jullie hebben de omverwerping van de Cabal al opgemerkt. We leven de laatste dagen van Pompeii. Ze hebben de macht niet meer, en dat weten ze.

De officiële NESARA/GESARA aankondiging is in voorbereiding. En dat betekent het einde van de Cabal regeringen. Alle landen die die wet ondertekend hebben, krijgen 120 dagen om nieuwe en eerlijke verkiezingen te houden. Dat ze echt de wil van het volk uitdrukken.

En alleen mensen begiftigd met adel van geest, roeping van dienstbaarheid aan hun naaste en een onberispelijke reputatie kunnen die positie ambiëren.

Aan de andere kant zijn we al bezig de rijkdom van die wereld te verdelen, onder al zijn inwoners. Maak je geen zorgen, want niemand zal buiten die verdeling vallen.

Ieder mens, waar ook ter wereld, zal zijn deel krijgen. Het is dringend noodzakelijk dat iedereen de chip verandert en in het diepst van zijn hart weet dat er meer dan genoeg is voor iedereen.

Het QFS, het nieuwe kwantum financiële systeem, is al operationeel en is niet langer de uitzondering, maar de regel.

Dat betekent dat het Fiat-systeem al volledig is veranderd. En dat de banken, ondanks alle herformuleringen van wat ze meemaken, zichzelf transformerend tot centra van bankdiensten, uiteindelijk zullen verdwijnen.

Wees niet bang voor de laatste stuiptrekkingen van de duisternis. Wees gerust, ondanks dat je probeert te doen alsof er niets veranderd is, is dat niet zo.

Het is slechts schijn. Nog een hoax. Niets volgt zijn normale verloop. Alles is een theater.

En het werk is klaar.

De nieuwe Gouden Eeuw van de Waterman is hier! Het is hier! Vanaf nu gaat er een nieuwe wereld en een nieuw leven voor jullie open.

En ook al vond Kerstmis niet plaats in december, ik wens jullie allemaal fijne feestdagen.

Het is tijd om de overwinning van het licht te vieren. Ik verlaat jullie met al mijn liefde voor een ieder van jullie.

Julie kunnen de champagne nu openen. Het feest begint!

Saint Germain

LINK

Vertaling: wakkeremensen.org