Saint Germain: Jullie zijn allemaal op een plaats gekomen waar jullie ALLE oorlogen moeten opgeven!!! /12 September 2017 / Susan Leland

Saint Germain:

Jullie zijn allemaal op een plaats gekomen waar jullie ALLE oorlogen moeten opgeven!!!

Ashtar On The Road Teleconferentie
12 September 2017 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Saint Germain, en ik sta voor jullie, zeer geliefde familie, met open hart en geest! Ik nodig jullie allen uit om in deze energie met mij mee te doen omdat ik een aankondiging wil doen. Wij zijn, zoals je zou kunnen zeggen, een hoek om gegaan, hebben een nieuwe bladzijde omgeslagen, of zijn op een nieuwe plaats aangekomen op onze reis naar de Hoger Dimensionale Niveaus!

EN OMDAT WIJ DEZE PLAATS HEBBEN BEREIKT IS DIT NIET ALLEEN EEN TIJD OM EEN EINDE TE MAKEN AAN OORLOG, HET IS EEN TIJD OM ALLE OORLOG UIT JULLIE HARTEN TE VERWIJDEREN, UIT ONS BEWUSTZIJN, UIT ONS ONDERBEWUSTZIJN, UIT ALLES IN JULLIE HELE WEZENS!!!

Ik heb overzicht! Ik ben er al een behoorlijk lange tijd en ik zou jullie heel veel details kunnen geven over elke oorlog die er ooit op de planeet Aarde is uitgevochten. Maar dat gaan wij niet doen! EN IK VRAAG JULLIE OM DIT OOK NOOIT MEER TE DOEN!!!  Wij hebben onze lessen geleerd. Het maakt niet uit welke oorlog, of hoeveel mensen hierbij betrokken waren. Het kan zelfs een oorlog in jezelf betreffen. Dit is de grote oorlog waar jullie tot nu toe en tot op bepaalde hoogte allemaal mee worstelen; de een natuurlijk meer dan de ander!

Het gaat om elke soort oorlog die schadelijk of gevaarlijk is, of pijn brengt. Ik heb het nu niet alleen over de mensheid! Ik heb het nu over alle leden van Moeder Gaia’s koninkrijken. Wat denken jullie dat deze leden van die koninkrijken buiten de deur gebeurt als iemand het in zijn hoofd krijgt om Roundup rond te sprayen (een zeer gevaarlijk verdelgingsmiddel, Henk) in de tuinen? Dit is oorlog!

Wat denken jullie dat er gebeurt als er zeer diep in de Aarde wordt geboord en daarmee – op zoek naar rijkdommen, het levensbloed van Moeder Gaia wordt vergiftigd? Dit is oorlog, een vorm van oorlog!

Nu, voordat wij verder gaan en gaan bekijken hoe de dingen zullen zijn, vertel ik jullie hoofdzakelijk dat het tijd is om alle zorgen, alle hartzeer, verdriet en wat voor boosheid jullie ook maar hebben, te laten gaan – omdat dit allemaal is gebaseerd op angst

Die constante propaganda over oorlog! Kijk naar gisteren op jullie kalenders. Dit was de verjaardag van 9/11. Hoeveel van jullie zagen iets dat jullie emoties van die dag weer terughaalde zodat jullie al deze 3D-emoties weer helemaal terug konden voelen? En hoeveel van jullie – en wees eerlijk tegen jezelf – hoeveel van jullie zijn er bang voor dat er weer een 9/11 gaat komen, of dat Noord Korea Los Angeles gaat bombarderen, of zoiets? DIT GAAT NIET GEBEUREN!!! DE OORLOGEN ZIJN VOORBIJ!!!

Het is voor jullie tijd dat jullie oorlog, op alle niveaus, gaan opgeven – alle gedachten aan oorlog. Jullie kunnen het niet in jezelf toelaten, jullie kunnen het bekijken zonder emotie of angst, maar jullie kunnen de emoties van angst die door wat voor soort oorlog dan ook worden geschapen, naast je neerleggen en niet met je meenemen. Geef het op! Ga daar niet meer naartoe. Laat het los en doe een gebed als je dit wilt, een gebed om dit los te laten, een gebed van vergeving en ja, terwijl jullie dit doen – en dit is heel moeilijk en ik heb op geen enkele manier de bedoeling om de zorgen van iemand die zelf een slachtoffer is van oorlog of die een familielid heeft die dit overkwam, tekort te doen – MAAR DIT IS DE TIJD OM TE STOPPEN MET VERDRIET TE HEBBEN EN HET LEVEN TE GAAN VIEREN!!!

Het is tijd om “Dankjewel” te zeggen, “Wij hebben onze lessen geleerd, net zoals in dit liedje.* Waar zij over zingt is een grote, bewuste vastberadenheid over het feit dat er een betere manier is. Dit weten wij, hoe dan ook, allemaal. Stop er dus mee. Vier de oorlog en al zijn gebeurtenissen niet. Vier liever Vrede en Vrijheid omdat, lieve mensen, de Gouden Eeuw dit alles, en nog meer, voor jullie in zich heeft.

Jullie kunnen niet alle angst en verdriet en zorgen en alle op angst gebaseerde emoties met je meenemen. Laat ze achter op de drempel, als jullie dit zo willen zien, en ga verder!

Oh, wat een prachtige tijd zullen wij hebben! En er zullen vele, vele veranderingen komen. Jullie weten alles over het weer, het verontrustende weer dat zich overal op de planeet voordoet en ja, een deel daarvan is zelfs verergerd en bewust veroorzaakt.

Wel, herinner je dat het weer in de Gouden Eeuw overal gematigd is, behalve op de hoogste bergtoppen – en fantastisch voor wat jullie ook willen laten groeien. Jullie zullen op een punt komen waarop jullie het gewoon zullen denken en het zal er zijn – een veld vol bloemen, bijvoorbeeld. Er zal geen ongemak, geen hardheid, meer zijn in het weer. Moeder Gaia zal zingen met jullie als partners. De leeuw zal naast het lam liggen en roofzuchtige dieren en planten zullen er niet meer zijn, net als bij de mensen.

Zo eenvoudig is het!

Op een dag kunnen misschien de boodschappen van Ashtar gelezen worden om zijn onsterfelijk gedicht te lezen – hij zal dit niet zo zeggen, maar ik doe dit wel. Het heet: “EEN ODE AAN DE UITGESTORVEN MUG.” Jullie zullen hier enorm van genieten! Als er nog meer mensen meedoen aan Ashtar on the Road kan dit misschien ooit gelezen worden. Er zijn dozen en dozen vol manuscripten en tapes uit de vroege jaren en ook nog uit de latere jaren, dus: alles wat ik jullie wil vertellen is om je voorstellingsvermogen te gebruiken. Activeer je goddelijkheid en wees op die Hoog Dimensionale plaats en al deze zorgen zullen er niet meer zijn.

Tussen twee haakjes: volg wat er aan de hand is – met liefde. Pak het moment, het gaat niet alleen om CARPE DIEM (pluk de dag, Henk)

Het gaat om het pakken van elk moment. Jullie gaan denken: Oh, iemand doet iets heel slechts. DRAAI DIT OM EN STUUR HEM LIEFDE, COMPASSIE, VERGEVING EN UITEINDELIJK, DANKBAARHEID!!!

Elk, elk, elk moment waarop jullie en de gehele mensheid ooit hebben geleefd heeft een goede kant…..wat er ook is gebeurd. Vind die les, vind dat Licht, vind die Liefde en ga rechtop staan en ga naar de plaats waar jullie zeker en vrij en vreugdevol en, bovenal, waar de Liefhebbende Vrede je hele wezen vervult en jullie een wezen van de Gouden Eeuw van LiefdesLicht zijn GEWORDEN!

Ik ben hier nu bij jullie en ik verwelkom jullie op deze Hoge Plaats. Wees dus vreugdevol, lieve mensen! Laat je bagage bij de deur achter – jullie hebben die niet langer nodig – en kom omhoog en doe mee aan de grote bijeenkomst van liefhebbende wezens die hier al zijn om jullie te verwelkomen, omdat DIT HET IS WAT JULLIE VOOR JEZELF HEBBEN BEPAALD ALS JULLIE BESTEMMING, HIER OP DE HOGERE PLANEET AARDE IN DE GOUDEN EEUW!!!

En zo is het

Namaste!

*St Germain werd vooraf gegaan door “Last Night I Had the Strangest Dream,” gezongen door Joan Baez.

http://www.ashtarontheroad.com/st-germain-give-up-war.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, September 12, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.