De Ene: Waarheden Die Naar Boven Komen

De Ene: Waarheden Die Naar Boven Komen

Gechanneld door: Sophia Love – 6 Januari 2023

Het is de Ene.

Dank u. Is er een specifieke boodschap als dit jaar 2023 voor ons begint?

Er is zowel een voortzetting van ons lopende gesprek als de introductie van nieuwe gedachten. Beide zullen helpen en informeren.

Jullie zijn moe. Daar is iedereen het over eens. Of je je de volle omvang van die vermoeidheid al dan niet realiseert, maakt weinig uit voor jouw ervaring ervan. Deze vermoeidheid is wereldwijd.

Het doel van ons gesprek van vandaag is dan ook een stimulans te bieden, iets om je op te beuren en vooruit te helpen.

Er zullen geen onthullingen zijn in deze woorden. Deze zullen nu op hun eigen tijd komen. Sommige geleidelijk. Vele ineens en in een aanval. Het zal voor jullie, plotseling en dan onmiddellijk verwacht voelen. In veel opzichten zal het een opluchting zijn.

Er zullen waarheden worden verteld en feiten naar voren komen die in sommige gevallen bevestigen en je in andere gevallen verrassen. Dit is al eerder gezegd. Laten we ons vandaag concentreren op verwachtingen en gevoeligheid.

Jullie verwachten misschien onmiddellijke aanvaarding en eenheid zodra de waarheid aan het licht komt. Dit zal niet de onmiddellijke reactie zijn. Niet voor de meerderheid.

De mens is een associatief wezen, en dus leert en accepteert hij de Waarheid door associatie. Onthoud dat. In veel gevallen hebben jullie, die deze woorden lezen op het moment dat ze geschreven worden, jarenlang alternatieve Waarheid geleerd, gezocht en geassocieerd. Wat je nu accepteert als mogelijk is een heel stuk verwijderd van wat momenteel wordt uitgezonden door sociaal geaccepteerde nieuwsbronnen.

Ja, dit verandert. Maar de verandering is niet compleet.

Dit is een proces. Het ras koos ervoor om zijn tijd te nemen en iedereen mee te nemen voor het einde. Het deed dit uit liefde, vertrouwen en eenheid. Het deed dat zonder er bewust over na te denken hoe lang en uitdagend die beslissing was. Het was uit liefde.

Je mag nu de term “harde liefde” gebruiken om het resultaat van die keuze te omschrijven. Want je bent een ongeduldig wezen. Maar meer nog ben je een liefdevol wezen. Je zult elke keer voor eenheid kiezen.

Het komende jaar zal de schaamteloze corruptie en controle blootleggen die in de huidige systemen van regering, handel, onderwijs en geneeskunde zijn ingebouwd. Sommigen zullen deze vroegtijdig herkennen en onmiddellijk weten wat ze betekenen. Niet allemaal, en niet de meerderheid.

Denk eraan, dit is een associatief ras, en leren/acceptatie gebeurt via connecties. Dingen moeten logisch zijn. Dit is de eerste stap van acceptatie.

Als waarheden worden verteld en corruptie wordt ontmaskerd, neem dan niet aan dat dit voor iedereen een “voor de hand liggende” conclusie zal opleveren. Conclusies zullen individueel worden bereikt, en in de eigen tijd.

Geduld zal nodig zijn gedurende dit proces. Geduld en de bereidheid om te luisteren. Wacht tot jou specifieke vragen worden gesteld, en accepteer dat dat misschien nooit gebeurt.

Het is niet belangrijk dat de ene mens eerder bewust was dan de andere. Jullie zijn Eén. Nu is het proces van bewust verenigd worden.

In jullie niet zo verre verleden werd jullie eenwording geconstrueerd en bedoeld door een controlerende kracht van buitenaf – degenen die hier het eigendom op zich namen.

Jullie bevinden je nu in het proces van Bewuste Eenheid dat van binnenuit ontstaat, vanuit zelfkennis, vanuit innerlijke Waarheid, vanuit Liefde. Dit is een prachtige, geleidelijke opkomst die op een bepaald moment onmiddellijk en glorieus zal zijn.

Je kunt dat niet alleen bereiken, en in feite ben je hier nu gekomen om deel te nemen aan een Wereldwijd Ontwaken dat ontspringt in elk individu.

Weet dat ongeacht wat jullie zeggen of niet zeggen, jullie aanwezigheid, jullie Licht en jullie Liefde deze Wereldwijde Verschuiving voortstuwen.

Alles versnelt door jullie Licht. Wat jullie zien en horen, wat jullie weten en voelen groeit in aantal, snelheid en volume. Dit alles leidt tot een onvermijdelijke uitkomst.

Dus, mijn dierbare, dierbare mens… dit jaar kan zowel stiller als rauwer zijn dan het vorige. Jouw innerlijke focus en wijsheid zullen dienen om je te leiden.

Sta toe. Sta toe. Sta toe. Sta toe.

Jouw doel wordt niet overhaast of vergeten. Het staat stevig in je, wachtend op het moment dat het buiten je zichtbaar wordt. Heb geduld en vertrouw op het proces.

Bovenal, heb Lief. Daar ligt jouw kracht.

Weet dat alles goed is, en dat je perfect op je plaats bent. Je bent zoveel meer dan je weet.

Dat is alles.

Dank u.

De Ene

Kanaal: Sophia Love

Vertaling: wakkeremensen.org