Solia – Uitputting en transformatie vanuit spiritueel perspectief

Solia Uitputting en transformatie vanuit spiritueel perspectief

19 september 2022 

Vertaling vanaf video

Youtube

Odysee

Heb je je vaak afgevraagd waarom je telkens zo uitgeput bent, hoewel er geen reden voor lijkt te zijn? Deze channeling geeft je belangrijke antwoorden op deze vraag.

Inleiding:

Hallo lieve mensen, ik heb vandaag een channelling voor jullie die op mijzelf zeer ontspannend en ook ontroerend heeft gewerkt en mij een nieuwe kijk heeft gegeven op mijn uitputtingsverschijnselen.
Ik denk niet dat ik je hoef te vertellen wat ik daarmee bedoel. Jullie kennen allemaal deze energie-achtbaan, dat je steeds weer naar beneden rammelt en dan ben je knock-out, moe, uitgeput, en dan wil je eigenlijk niet meer kijken, wil je niet meer aan de problemen werken, maar we willen dat het eindelijk eens in de energie blijft, in deze hoge en hoogvibrerende energie van de nieuwe tijd.

Solia behandelt dit punt in de channelling en legt je uit waarom deze toestanden op dit moment zo belangrijk en in principe ook onvermijdelijk zijn. En waarom je je er niet tegen moet verzetten. Hoe ermee om te gaan en hoe uit deze uitputting nieuwe energie en transformatie-energie te genereren. Dit is wat jullie zullen leren in de channeling van vandaag, waarbij ik jullie veel vreugde en inzicht toewens.

En als je Solia persoonlijk en live wilt leren kennen, kijk dan af en toe naar de videobeschrijving, daar vind je de data voor onze live channelings. Op deze avonden kun je ook vragen stellen aan Solia en kom je terecht in een zeer hartelijke kring van gelijkgestemden, want als je zin hebt, ben je van harte welkom.

En nu veel plezier en geniet van Solia.

Channeling:

Uitputtingsverschijnselen horen bij deze nieuwe tijd. Jullie kennen allemaal deze symptomen en deze aandoeningen.

Deze uitputting komt van vele kanten. Aan de ene kant is je systeem bezig oude energieën te verwerken.

Aan de andere kant ontmoeten jullie nieuwe energieën met een hoge vibratie. Dit contrast en deze polariteit leiden tot een groot spanningsveld.

En het verdragen van deze spanningen is niet altijd gemakkelijk. De polen liggen soms erg ver uit elkaar en je moet erg lange afstanden afleggen tussen de ene en de andere pool. Juist dit heen en weer bewegen tussen de ver uit elkaar liggende polen maakt je moe.
Het is letterlijk een lange weg. Je reist een lange afstand vanuit trillingsoogpunt. Want trilling kan je heel goed vergelijken met een traject, met afstand, met jullie meeteenheden die weliswaar niet één op één voor deze vergelijking kunnen dienen, maar wij willen dit beeld kiezen om het jullie duidelijk te maken.

Je vliegt, je vibreert hoog en je loopt of valt of vliegt helemaal terug naar het schijnbare laagland van de oude energie en dan vlieg of klim of klauter je weer de ladder op om je, soms moeizaam en soms in een mum van tijd, weer in deze hoogten van trilling te kunnen bewegen. En als je vraagt, als je vraagt hoe je deze energieachtbaan, deze polariteit beter kunt integreren in je leven, dan willen we je om te beginnen uitnodigen om dit heen en weer te accepteren. Het accepteren als een aanpassingsproces, dat het nodig is om tussen de werelden te bewegen. Dat je dit pad nog vele malen zult bewandelen, dat het ook inhoudt dat je accepteert dat je weer terug moet, dat je zult vallen. Want transformatie is een lange onderneming. Het gaat niet van vandaag op morgen en ook hier moet het tijdsaspect jullie niet verder belasten.

Niet in de zin dat je zegt: “Ik ben er nog niet in geslaagd deze hoge trilling vast te houden. Ik ben er nog niet in geslaagd om volledig in de nieuwe tijd aan te komen. Ik ben er nog niet in geslaagd om hier echt wortel te schieten en me permanent te verankeren.” Zodra je in dit “nog niet” zit, ontzeg je jezelf de werkelijke transformatie. Dit “nog niet” is het echte obstakel waarom je hier niet echt kunt zijn. Dit “nog niet” is een niet kunnen aanvaarden, is een afwijzing van het werk dat nu nog gedaan moet worden. En je mag dit “nog niet” uit je vocabulaire schrappen. Je mag mild zijn voor jezelf en je moeizame proces. Jullie zijn en werken op volle toeren in deze tijden en daarom zou het aanmatigend zijn om te zeggen dat dit werk geen kracht kost.

Dus je mag je midden in dit proces vestigen. Je moet je noch in de zogenaamde nieuwe wereld, noch in de nieuwe trilling, noch in de oude wereld vestigen. Jullie moeten je in dit proces nestelen en het jullie gemakkelijk maken. Jullie moeten het jezelf, jullie moeten jezelf daar accepteren en jullie mogen deze wisseling accepteren, want dat is nu juist de huidige wereld.

Je kunt noch hier noch daar permanent zijn. Je zit in het tussengebied. En dit tussengebied komt ook alleen maar voort uit de tijdsstructuur die jullie in jullie hoofd nog steeds bezighoudt. Maar eigenlijk bestaat dit tussengebied ook niet, maar het kan en moet je dienen om deze trillingsprocessen en wat er met je gebeurt wat liefdevoller te kunnen benaderen.

Dit is wat wij jou en jullie allemaal willen adviseren om te doen wanneer deze uitputtingstoestanden zich weer voordoen en je bent er vaak genoeg in geweest om te weten dat ook deze uitputting zal transformeren in nieuwe energie en dan heeft zij haar functie weer vervuld om je te zuiveren, je te herkennen en je krachtiger te maken voor een duurzamere verankering in je eigen kracht. Want jullie eigen kracht is onafhankelijk van elke tijdelijke structuur. Je ware kracht heeft niets te maken met de nieuwe tijd. Je ware kracht wordt alleen uitgenodigd om zich op een nieuwe manier te ontvouwen. Maar het is niet gebonden aan de nieuwe tijd, het is als het ware een gevolg van deze nieuwe tijd die je min of meer geen andere keus laat dan in je kracht te komen.

Daar moet je op rekenen. Je moet erop rekenen, zelfs als het je weer eens door de vingers glipt. Zelfs wanneer het weer eens een trucje met je heeft uitgehaald en je je als zwakkelingen op de grond voelt liggen. Maar het is altijd sterk en aanwezig genoeg dat je er met nieuw vertrouwen op kunt rekenen. Dat ze je nooit meer voorgoed in de steek zal laten en dat je haar tijdens je leven moet missen.

Dus dit nieuwe Zijn en deze tijd leeft evenzeer van het krachtige als van het krachteloze. En dit is onze uitnodiging aan jullie om dit opnieuw in de diepte te aanvaarden. Voor jezelf en voor alle anderen.

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org